Prezentacija kreditnih linija Razvojne banke Federacije BiH u Kalesiji

U okviru zajedničkog djelovanja Razvojne banke FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH, organi Razvojne banke FBiH donijeli su odluke o novim kreditnim linijama, kojom su krajem prošle godine drugi put bitno smanjene kamatne stope i do 3%, te 2 do 3 puta sniženi troškovi obrade kredita.

Istovremeno, došlo je i do povećanja kreditnog portfolia,  a sve s ciljem da Razvojna banka FBiH svojom otvorenošću i transparentnim radom značajnije doprinese poboljšanju poslovnog ambijenta u realnom sektoru.

Predstavnici Razvojne banke FBiH će prezentirati pravce djelovanja Razvojne banke, njene ciljeve i vizije za naredni period, aktuelne nove kreditne linije, a predstavnici općine Kalesija predstaviti mogućnosti i opredjeljenje od strane lokalne zajednice za podršku razvojnim projektima i projektima zapošljavanja.

Pozivaju se poslodavci na prezentaciju novih kreditnih linija, kako bi isti mogli imati uvid u bolje uvjete za dobijanje kreditnih sredstava koja će se plasirati u svrhu razvoja, a s ciljem novih investicija i većeg zapošljavanja u općini Kalesija.

Osim prezentacije koja će biti upriličena, pozivaju se svi privredni subjekti, bez obzira da li su im potrebni krediti Razvojne banke FBiH ili ne, da iznesu svoje mišljenje o kreditnim linijama, mogućnostima njihovog budućeg unapređenja i razvoja, kao i njenoj budućoj saradnji sa lokalnom zajednicom i predstavnicima poslodavaca.

Prezentacija kreditnih linija Razvojne banke Federacije BiH i mogućnosti buduće saradnje sa privrednicima općine Kalesija će se održati u ponedjeljak 30.01.2017. godine sa početkom u 14,00 sati u zgradi općine Kalesija (sala za sjednice Općinskog vijeća).

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.