Preliminarna lista dobitnika novih stambenih objekata i sanacija objekata na području Kalesije

UNDP  u saradnji sa Općinom Kalesija u oktobru 2017.godine raspisao je Javni poziv za odabir korisnika za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014.godine. Riječ je o projektu “Projekat za oporavak od poplava” koji finansira Evropska unija.

Javni poziv bio je otvoren je za gradove/općine: Cazin, Doboj Istok, Domaljevac – Šamac, Goražde, Gračanica, Kakanj, KALESIJA, Maglaj, Odžak, Orašje, Sapna, Srebrenik, Tešanj, Travnik, Tuzla, Vareš, Vogošća, Zavidovići, Zenica i Žepče.

Komisija za odabir korisnika a područja općine Kalesija, završila je svoj posao te objavila premiliminarnu rang listu korisnika koji će dobiti izgradnju novih stambenih objekata na području naše općine, ali i preliminarnu listu korisnika koji će dobiti sanaciju stambenih objekata.

Preliminarna rang lista za izgradnju novih stambenih objekata:

Redni broj Prezime Ime oca Ime Adresa Bodovi
1 Nišić Selmo Fatima Hrasno Donje 12
2 Halilović Salih Halil Zukići 77 12
3 Imamović Suljo Suljo Lipovice bb 11
4 Mujkanović Himzo Mirsad Seljublje 21 10
5 Zejnilović Ibro Sulejman Paraći bb 10
6 Salčinović Abdurahman Enver Donje Hrasno, Horozovina 9
7 Zejnilović Ahmet Avdo Donje Hrasno, Paraći 8
8 Mujanović Mustafa Fehim Kikači 8
9 Salkić Alija Kadira Horozovina 7
10 Karić Hasan Rešid Kikači, Kundokovići bb 5
11 Hadžić Mujo Omer Seljublje 5
12 Zejnilović Ibro Refik Hrasno Donje 5
13 Ikanović Sulejman Avdo Hrasno Donje 5
14 Bureković Halil Hasan Hradno Donje, Paraći 4
15 Mujanović Salih Jusuf Kikači 3
16 Barčić Salih Nezir Petrovice Gornje 3
17 Hercegovac Ibro Fatima Hrasno Donje, Horozovina 3

Preliminarna rang lista za sanaciju objekata na području Kalesije 

Redni broj Prezime Ime oca Ime Adresa Bodovi
1 Salčinović Alija Vahid Hrasno Donje, Horozovina 30, Tojšići 9
2 Nišić Šahbaz Hajrija Hrasno Donje bb 4
3 Kamerić Omer Nijaz Miljanovci 4

Na rezultate preliminarne liste aplikanti mogu uložiti prigovor, u roku od 14 dana od dana objave preliminarne liste. Prigovori se predaju u prostorijama općinske uprave u pisanoj formi. Za svaki zaprimljeni prigovor opštinska/gradska služba je dužna izdati potvrdu o prijemu dokumenta. Dobijenu potvrdu je neophodno sačuvati kao dokaz o uloženoj žalbi.

Komisija za odabir će obavijestiti podnositelja prigovora o donesenoj odluci po prigovoru pismenim putem i utvrditi konačnu rang listu odabranih korisnika u roku od 7 dana po isteku žalbenog roka.

 

 

(Press općine Kalesija)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: