Prekinuta sjednica Općinskog vijeća: Raspala se većina?

Nakon što nije usvojen dnevni red prekinuta je 6.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.  Za predloženi dnevni red glasalo je samo 10 vijećnika (NL Sead Džafić i samostalni vijećnici), dok je 6 vijećnika (SDA) bilo suzdržano prilikom izjašnjavanja. Poslije toga, predsjedavajući vijeća Fadil Alić je prekinuo sjednicu.

Alić je saopštio da će se u naredna tri dana održati Kolegij Općinskog vijeća, na kojem će se razmotriti predloženi dnevni red i dogovoriti novi termin nastavka sjednice.

Današnja sjednica vijeća je pokazala da više ne funkcioniše vijećnička većina u Općinskom vijeću Kalesija. Naime, nakon polusatne pauze koju je zatražio Mujo Mujkić, predsjednik Kluba GDS-a, u sali se nisu pojavili vijećnici SDP-a, GDS-a i A SDA (ukupno 9 vijećnika koji su do sada bili u većini), čime je nagovješteno da dnevni red neće biti usvojen.

Predsjedavajući Fadil Alić je na nastavku sjednice predložio dopunu dnevnog reda, na prijedlog općinskog načelnika kao ovlaštenog predlagača. Međutim, prilikom izjašnjavanja vijećnika 10 vijećnika je glasalo ZA, dok je 6 vijećnika bilo suzdržano. Isti rezultat glasanja bio je i prilikom izjašnjavanja o ponuđenom dnevnom redu.

Da su u vijećničkoj većini narušeni odnosi vidjelo se na početku sjednice, kada su se vijećnici SDP-a i GDS-a mijenjali za govornicom postavljajući vijećnička pitanja i inicijative koje nisu bile usaglašene sa načelnikom Džafićem i kojim se “između redova” kritikuje rad izvršne vlasti u Kalesiji.

Uslijedile su pauze u kojima, za razliku od dosadašnje prakse, nije bilo razgovora između koalicionih partnera.  Na kraju je sve kulminiralo “bojkotom”nastavka sjednice od strane devet vijećnika.

Ostaje da vidimo šta će se dešavati u narednim danima, da li će se popraviti narušeni koalicioni odnosi između načelnika Džafića i vijećnika SDP-a, GDS-a i A SDA ili će doći do formiranja nove vijećničke većine u Kalesiji?

 

Radio Feral

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.