Počela 9.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Počela je 9.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

Za ovu sjednicu je predložen dnevni red od 10 tačaka. Najznačajnija tačka je Prijedlog budžeta općine Kalesija za 2022.godinu, u iznosu od 13,6 miliona maraka. Pored Odluke o budžetu vijećnici će razmatrati Odluku o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2022. godinu i Odluku o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje prijedloga kandidata za predsjednika i članova Nadzornih odbora Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i prijedlog za kandidate predstavnike državnog kapitala u nadzornom odboru KP „Komunalac“ d.d. Kalesija.

Općinsko vijeće još će razmatrati Programe rada za narednu godinu Općinskog načelnika, Općinskog vijeća, Općinske izborne komisije i kalesijskih javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač općina Kalesija.

Na dnevnom redu je i Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2022. godini i  Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik  jedinične cijene  održavanja fontane u centru Kalesije po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje (ZKP) na području grada Kalesije u 2022. godini.

I ovoga puta su u vrijeme održavanja sjednice vijeća, u 12:05 zakazani mirni protesti građana zbog Odluke o povećanju paušala, u organizaciji Neformalne grupe građana koju predvodi Sadik Osmanović Crnjo.

DNEVNI RED:

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o budžetu općine Kalesija za 2022. godinu.                       
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2022. godinu.  
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje prijedloga kandidata za predsjednika i članova Nadzornih odbora Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i prijedlog za kandidate predstavnike državnog kapitala u nadzornom odboru KP „Komunalac“ d.d. Kalesija.
 4. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog načelnika za 2022. godinu.    
 5. Razmatranje i donošenje Programa rada Općinskog vijeća Kalesija za 2022. godinu.
 6. Razmatranje i donošenje Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2022. godini.
 7. Razmatranje i donošenje: Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik  jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2022. godini i Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik  jedinične cijene  održavanja fontane u centru Kalesije po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje (ZKP) na području grada Kalesije u 2022. godini.
 8. Razmatranje i usvajanje Programa rada  za 2022. godinu:
 • JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
 • JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
 • JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija. 
 1. Razmatranje i usvajanje Programa rada za 2022. godinu:
 • JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija,
 • JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija,
 • KP “Komunalac” d.d. Kalesija.
 1. Razmatranje i usvajanje Plana rada Općinske izborne komisije za period 01.01. – 31.12.2022. godinu.

I ovoga puta su u vrijeme održavanja sjednice vijeća, u 12:05 h, zakazani mirni protesti građana zbog Odluke o povećanju vijećničkih paušala, u organizaciji Neformalne grupe građana koju predvodi Sadik Osmanović Crnjo.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.