Počela 10.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Počela je 10.redovna sjednicu Općinskog vijeća Kalesija.

Za ovu sjednicu je predložen dnevni red od deset tačaka.

Pred vijećnicima će se naći Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine 2021. godine na području općine Kalesija, Program rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa kriterijima i planom raspodjele sredstava za 2022. godinu, Plan proljetne sjetve za 2022. godinu, kao i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama dijela regulacionog plana “Južna i Sjeverna Zona” Kalesija. Na dnevnom redu je i Izvještaj o radu Općinskog vijeća, Stručne službe i Radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija za period 01.01. – 31.12.2021. godine, Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu – općine Kalesija za 2021. godinu, Izvještaj o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava  za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine. Vijećnici će još razmatrati Izvještaj o radu Sportskog saveza sa Izvještajem o realizaciji dodjeljenih javnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje sporta općine Kalesija za 2021. godinu i Nacrt Zakona o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam Tuzla.

PREDLOŽENI DNEVNI RED

  1. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine 2021. godine na području općine Kalesija.                  
  2. Razmatranje i usvajanje Programa rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa kriterijima i planom raspodjele sredstava za 2022. godinu.
  3. Razmatranje i donošenje Plana proljetne sjetve za 2022. godinu.
  4. Razmatranje i prihvatanje Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama dijela regulacionog plana “Južna Zona” Kalesija.
  5. Razmatranje i prihvatanje Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama dijela regulacionog plana “Sjeverna Zona” Kalesija.
  1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog vijeća, Stručne službe i Radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija za period 01.01. – 31.12.2021. godine.
  2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu – općine Kalesija za 2021. godinu.
  3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava  za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine.
  4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Sportskog saveza sa Izvještajem o realizaciji dodjeljenih javnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje sporta općine Kalesija za 2021. godinu.
  5. Razmatranje i prihvatanje Nacrta Zakona o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam Tuzla.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: