Općinsko vijeće Kalesija: Za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji 100 hiljada KM

Ovom Odlukom utvrđuje se  uslovi i kriteriji za raspodjelu sredstava, planiranih budžetom općine Kalesija za 2021. godinu u iznosu od 100.000,00 KM  namijenjeni za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2021. godinu, na području Općine Kalesija.

Sredstva u iznosu od 55.000,00 KM dodijelit će se fizičkim i pravnim licima – registrovanim proizvođačima mlijeka koji proizvode mlijeko na području općine Kalesija, na osnovu sledećih kriterija i to

 • da korisnik za svaku muznu kravu u liniji otkupa mlijeka, posjeduje potvrdu o provedenim obaveznim mjerama, posjeduje pasoše životinja i ugovor o isporuci mlijeka,
 • obračun novčane podrške uradit će se na  osnovu podataka otkupljivača-prerađivača iz oktobra 2020. godine  koji su dostavljeni nadležnoj općinskoj Službi za ostvarivanje novčane podrške za grla koja su bila u liniji otkupa u 2020 godini.

Iznos podsticaja iz stava 1. člana 2 ove odluke, nemože biti veći od 5.000,00 KM

Iznos od 5.000,00 KM dodijelit će se fizičkim i pravnim licima-registrovanim uzgaivačima rasplodne stoke (ovce) na području  općine Kalesija, na osnovu sledećih kriterija i to:

 • da korisnik za svako grlo rasplodne stoke (ovca), posjeduje potvrdu da je obilježeno, da je upisano u jedinstveni Registar domaćih životinja u skladu sa Pravilnikom o obilježavanju i da posjedije  potvrdu o provedenim obaveznim mjerama,
 • da korisnik u svom stadu imaja  najmanje 50 ovaca,
 • obračun novčane podrške uradit će se na  osnovu podataka uzgajivača iz oktobra 2020. godine  koji su dostavljeni nadležnom Ministarstvu poljoprivrede, a nadležno Ministarstvo općinskoj Službi za privredu i budžet, za ostvarivanje novčane podrške.

Iznos od 20.000,00 KM dodijelit će se fizičkim i pravnim licima-registrovanim proizvođačima pilećeg mesa-brojlera  na području općine Kalesija, a na osnovu sledećih kriterija i to:

 • da korisnik za svaki kljun utovljenog mesa – brojler u vlastitim objektima, objektima za uslužni tov ili objektima uzetim u zakup u kojima se vrši uslužno hranjenje i da posjeduje potvrda o provedenim obaveznim mjerama,
 • da korisnik posjeduje u tovu najmanje 3 000 pilića  u jednom turnusu,
 • obračun novčane podrške uradit će se na osnovu podataka iz oktobra 2020. godine koji su proizvođači dostavili nadležnoj općinskoj Službi  radi ostvarivanja novčane podrške.

Iznos od 2.000,00 KM dodijelit će se fizičkim i pravnim licima-registrovanim proizvođačima za uzgoj pčelinjih zajednica, košnice pčela na području općine Kalesija, na osnovu sledećih kriterija i to:

 • da korisnik za svaki sanduk – društvo za proizvodnju meda mora imati potvrda o broju obilježenih košnica i članstvu u udruženju pčelara.
  • da ima najmanje 15 društava,
  • obračun novčane podrške uradit će se na osnovu podataka iz septembra 2020. godine koji su proizvođači dostavili nadležnoj općinskoj Službi radi ostvarivanja novčane podrške.                                                                    

       Iznos od 10.000,00 KM dodijelit će se fizičkim i pravnim  licima na području općine Kalesija, na osnovu sledećih kriterija:

 • da korisnik za svaki m2 zasađenog korisnog prostora u zaštićenom prostoru (plastenici, staklenici) posjeduje dokaz o zasađenoj kulturi,
 • da  ima najmanju zasađenu površinu od 200 m2,
 • obračun novčane podrške uradi će se na osnovu podataka iz oktobra 2020. godine koji su proizvođači dostavili nadležnoj općinskoj Službi  radi ostvarivanja novčane podrške.

Iznos od 8.000,00 KM dodijelit će se fizičkim i pravnim licima na području općine Kalesija, na osnovu sledećih kriterija i to:

 • da poljoprivredni proizvođači imaju zasnovanu proizvodnju krastavca kornišona za idustrijsku preradu i da su predali registrovanom otkupljivaču najmanje 2 tone krastavca kornišona,
 • obračun novčane podrške uradi će se na osnovu podataka iz oktobra 2020. godine koje su proizvođači dostavili nadležnoj općinskoj Službi  radi ostvarivanja novčane podrške.

Pored uslova predviđenih u članu 2,3,4,5,6,7 ove Odluke, za one korisnike koji imaju zaključen Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta, uslov je i izmirene obaveze po osnovu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u općini Kalesija, zaključno sa 31.12.2020.godine.

Obračun novčane podrške iz člana 2,3,4,5,6,7 ove Odluke uradiće nadležni odsjek za poljoprivredu na osnovu nevedenih uslova i kriterija iz ove odluke, a  korisnicima sredstva će biti isplaćena na osnovu Odluke pćinskog Načelnika  na njihove transakcijeke račune.

Ukupan iznos bit će isplaćen, najkasnije do kraja tekuće 2021.godine.

Tokom rasprave, Damir Džafić (samostalni vijećnik) je zatražio da se stavka „Naknada za ugunuće stoke“ uvrsti na sljedećem rebalansu budžeta.

Nermin Živčić (SDP) je uputio amandmane na predloženu Odluku, kojim je zatražio da se  iznos od 20 hiljada KM dodijeli fizičkim i pravnim licima kao naknada za ukinuće stoke. „Pored pomoći poljoprivrednim proizvođačima rješavamo problem ekološke prirode, s obzirom da se uginule životinje moraju ukopati na stočnom groblju. Ukoliko općina Kalesija ne bude isplaćivala naknadu za uginule životinje, bojim se da će poljoprivrednici uginule životinje ukopavati na privatnim ili društvenim parcelama.  Drugim amandmanom zatražio je najmanje zasijana površina umjesto 200 m2 bude 100 m2″, kazao je Živčić.

Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – „Razlog donošenja ovakve Odluke je smanjenje sredstava u budžetu, gdje je umjesto dosadašnjih 150 hiljada za ove namjene predloženo 100 hiljada KM. Ovo je Odluka o poticajima i ukoliko bi sredstva za uginuće stoke uvrstili u Odluku tada bi morali umanjiti sredstva za poticaje za mlijeko ili druge vrste poticaja“, kazao je Gutić i dodao da se ne prihvataju amandmani koje je predložio vijećnik Nermin Živčić.  

Nakon obavljene rasprave, uslijedila je pauza u kojoj je usaglašen zaključak, koji je saopštio Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – Uvažavajući potrebe poljoprivrednih proizvođača zadužuje se načelnik općine Kalesija da prilikom prvog rebalansa budžeta obezbijedi sredstva namijenjena za naknadu uginuća domaćih životinja.

Amandmani Nermina Živčića nisu dobili potrebnu većinu.  

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: