Općinsko vijeće Kalesija: Vijećnička pitanja i inicijative

Na 8.redovnoj sjednici postavljena su nova vijećnička pitanja i inicijative.

Admir Karić (NIP) – Tri vijećničke inicijative i jedno vijećničko pitanje.

INICIJATIVA 1:

Da nadležna općinska služba u što kraćem roku pošalje dopis/zahtjev prema Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK i JP Ceste FBIH  za što hitniju sanaciju dijela magistralnog puta (M4) koji prolazi kroz kalesijsko naselje Memići, a naročito dionica od Memorijalnog centra do benziske pumpe „Halilović“, gdje bi se osim sanacije, odnosno „krpljenja“ dijelova puta koji bi se isjekao –  uradio i potporni zid na najkritičnijim tačkama sa donje strane puta, odnosno uz kolovoznu traku prema Zvorniku.

OBRAZLOŽENJE  
Svjedoci smo da je M4 Tuzla – Zvornik jedna od najfrekfentijih putnih saobraćajnica u BiH. Nažalost, put je još od ratnih dešavanja pretrpio ogromne štete, a proteklih 25 godina vršen je ogroman broj sanacija puta, a saobraćajnica nakon određenog vremena ponovo pokaže napuknuća, koja veoma brzu prerastu u velika oštećenja koja ugrožavaju sigurnost učesnika saobraćaja.
Pored brojnih problema na našim saobraćajnicima na području općine Kalesija, već mjesecima jedna od najkritičnijih dionica je saobraćajnica od Kalesije Gornje prema entitetskoj liniji u Mahali, odnosno put kroz naselje Memići. Posebno je to primjetno od kompleksa Memorijalnog centra do benzinske pumpe „Halilović“, gdje desna kolovozna traka (prema Zvorniku) ima veliki broj oštećenja, napuknutog asfalta sa oštrim rubovima, i dubokih uvala na putu, koji predstavljaju ogromnu opasnost za sve učesnike u saobraćaju, a naročito za teretna vozila.
Realizacija gore pumenute inicijaive je od velikog značaja, jer svaki naredni dan, ili čak i sat, je kritičan i potencijalna opasnost sa fatalnim posljedicama.

INICIJATIVA 2:

Da se u Budžetu Općine Kalesija za 2022. godinu planiraju sredstva za sanaciju i uređenje Trga šehida u centru Kalesije.

OBRAZLOŽENJE

Trg šehida u centru Kalesije se nalazi u strogom centru Kalesije, i jedan je od najupečljativijih dijelova grada s obzirom da se nalazi uz samu Čaršijsku džamiju, zatim pored  Policijske stanice Kalesija i zgrade Medžlisa u čijem prizemlju se nalaze Banka i poslovnica Telekoma, a parking mjesta na samom Trgu koriste gosti BKC-a “Alija Izetbegović”, a Trg je  “na oku” svakom korisniku usluga taksija i drugih prijevoznika s obzirom da se taksi i autobuska stajališta nalaze uz sami Trg šehida.
Da li krivicom naručioca, izvođača ili pak nadzora radova, prateći sadržajina Trgu (klupe) su već godinama u defektnom stanju, ugrožavajući čak i sigurnost. U suradnji sa Medžlisom i džematom Čarijske džamije u centru Kalesij,  prilikom sanacije i uređenja Trga šehida pokušati sanirati Šadrvan česmu ispred džamije, koja se koristi kao abdesthana na otvorenom ali i kao javna česma.
Pomenuta česma je godinama, usljed korištenja u zimskom periodu, u oronulom stanju, te na istoj su veliki gubici vode, te bi sanacija iste osim vizualnog poboljšanja napravila u uštede našem javnom preduzeću Vodovod i Kanalaizacija. Također, prilikom sanacije/uređenja pokušati ponovo obilježiti šahovski “teren” na betonu, ali i nabaviti plastične šahovske figure primjerene veličine i napraviti sanduk za držanje istih.
Za šahovski teren, ali i kompletan Trg šehida, zadužiti Komunalno preduzeće da sa dodatnom pažnjom, a svojim internim dokumentima, vode pažnju o održavanju.

INICIJATIVA 3:

Da se u Budžetu Općine Kalesija za 2022.godinu planiraju sredstva za PLANINARSKO DRUŠTVO KALESIJA (PD „Kalesija“), odnosno za početak realizacije projekta izgradnje Planinskog doma/kuće koje bi nosilo naziv (prijedlog za naziv) RASIM MEHIDIĆ.

OBRAZLOŽENJE

24.septembra 2021.godine na Bolji svijet je preselio Rasim Mehidić, predsjednik Planinarskog društva “Kalesija”, cijenjeni građanin naše Kalesije, koji je bio pionir planinarstva u našoj općini, a svoje iskustvo je dijelio sa mnogim sugrađanima, a naročito po osnivanju PD KALESIJA.
Ovo Društvo, prije svega zahvaljujući Rasimu Mehidiću, je mapiralo Kalesiju među poznata i priznata društva u BiH, a Kalesija je bila i domaćin više okupljanja planinara sa područja cijele BiH.
Rasim je proteklih godina pokušao napraviti hajr djelo, koje bi ostavio u emanet budućim generacijama – PLANINARSKI DOM/KUĆU.
Oni koji poznaju njegov rad, a mnogo ih je, znaju da je Rasim insistirao na tome da vlasništvo bude na PD KALESIJA, a ne da to bude on, ili on i još neka lica (a to je bila mnogo brža opcija), što jasno govori da su njegov cilj i misija bili plemeniti. Smatram da, a vjerujem da će ovo mišljenje dijeliti većina građana Kalesije, treba nastaviti sa realizacijom ovog cilja i misije – a to je da se riješi pitanje zemljišta i krene sa izgradnjom Planinskog doma/kuće koja bi bila u vlasništvu PD Kalesija, te kao takva bila na raspolaganju svima koji budu poštivali pravila odnosno “kućni red” koji propišu u udruženju. Nadam se da će ovo inicijativa biti realizovana, te da će se u Budžetu za 2022.godinu naći sredstva za početak realizacije ove plemenite priče. U cilju toga, a odmah nakon što se usvoji Budžet sa ovom stavkom, predlažem sastanak predstavnika PD Kalesija sa  predstavnicima Općine, kako bi se definisao način sprovođenja ovog projekta.

VIJEĆNIČKO PITANJE

Pitanje za općinsku inspekciju (sanitarni inspektor), Policijsku stanicu Kalesija i MUP TK, Krizni štab TK i Ministarstvo zdravstva TK, i Federalno ministarstvo zdravlja;
Ko i kada, i na osnovu kojeg zakona (ili kojeg akta), je odobrio/naredio provjeru sprovođenja  COVID-19 mjera (da li je neko vakcnisan, testiran ili prebolio) u ugostiteljskim objektima u Kalesiji, i kažnjavanje (policija je legitimisala uposlenike i goste, i obavijestila ih da će biti novčano kažnjeni)?
Da li su trenutne mjere Kriznog štaba TK svojevrsno vanredno stanje, sa kojim se donesene (privremene) mjere stavljaju iznad Zakona i Ustava ove države, koji jasno preciziraju prava i slobode?
Da li su osobe koje vrše te provjere dužne imati posebne akreditacije, ili neki drugi dokaz da ono zbog čega kažnjavaju (ili evidentiraju) i sami poštuju (da su osobe koje vrše kontrole, naprimjer policija, uredno vakcinisana, testirana ili prebolila – u trenutku kada legitimiše osobe koje to nisu)?
Da li će novčane kazne zaista biti dostavljene na adrese legitimisanih, ili se radi o „metodama zastrašivanja“ u cilju sprovođenja mjera?!

Odgovor od navedenih tražim u pisanoj formi, po mogućnosti u što skorijem roku po prijemu pitanja, odnosno bez čekanja naredne sjednice, jer se radi o pitanju čiji je odgovor u interesu javnosti kako bi se otklonile mnoge nejasnoće.
Služba OV Kalesija raspolaže mojim podacima (adresa, broj telefona…)

OBRAZLOŽENJE

Nadam se da će Obrazloženje biti dostavljeno uz Pitanje;
Želim da naglasim da nisam „antivakser“, a u prilog tome i da sam vakcinisan dva puta, i da ću gledati da što prije primim i treću (booster) dozu. Sve, prije svega zdravstvene preventivne  mjere, podržavam i preporučujem drugima, a i civilne/političke mjere pokušavam slijediti u racionalnom omjeru, ne šireći paniku zbog mnogih  nelogičnih stvari koje, eto, ovise o geografskom prostoru ili vremenskom periodu dana…

Koliko sam upoznat, na prostoru BiH, ili bilo kojeg dijela države, nije stupilo „3G pravilo“  (vakcinisan-testiran-prebolio). – * Na njemački sve tri riječi se pišu sa početnim slovom „G“. Takva mjera u našoj državi je sa rezervom najavljena za kraj godine, ali je uz istu prezentiran i niz nedefinisanih stvari. Odluka kantonalnog Kriznog štaba, koja je privremenog karaktera, nema stepen zakona,  barem u njenoj praktičnoj primjeni nije moguće sprovoditi  istu bez kršenja brojnih drugih prava, a pogotovo što nije definisano ko i kako ima pravo sprovoditi te mjere (naprimjer, ne može konobar raditi testiranje, ili očitavanje nalaza, koji se, usput rečeno, može i lažirati, a samo kvalifikovana osoba ima pravo da ocjenjuje da li je neki dokument validan). Konkretno, u slučaju Kalesije, u subotu (27.11.2021.) je u ugostiteljskim objektima vršena kontrola uposlenika i gostiju poslije 19h. Od strane sanitarnog inspektora i kolege/kolegice inspektora, uz pratnju policije, su traženi dokazi  od uposlenika i gostiju da li su vakcinisani, testirani ili prebolili.
U veoma neugodnim situacijama po uposlenike i goste, čak i za one koji su imali takvu dokumentaciju uz sebe („QR CODE“ većina vakcinisanih ima na telefonu), oni koji nisu imali „dokaz“, policija je legitimisala uz traženje Lične karte, uz traženje dodatne informacije – ime oca, te je policija usmeno govorila da će dobiti kaznu od 100,oo KM. Do danas (utorak, 30.11.) kazne nisu dostavljene do osoba koje su legitimisane (uposlenici i gosti ugostiteljskih objekata). Da li će zaista dobiti novćane kazne? Ili se pak radi o „mjerama zastrašivanja“ u cilju sprovođenja mjera Kriznog štaba, što onda ostavlja prostora za razne vrste djelovanja, ali razna tumačenja…

GALIB SOFTIĆ (SDP) – Dvije inicijative:  da općina Kalesija, u saradnji sa nadležnim kantonalnim ministarstvom, iznađe sredstva za nastavak izgradnje ambulante u Tojšićima i da se u budžetu općine Kalesija za 2022. godinu planiraju sredstva za finansiranje ulične rasvjete u svim mjesnim zajednicama na području općine Kalesija.

EDIN MAJDANČIĆ (SDA) – Dvije inicijative: da se formira registar imovine sportskih kolektiva na području općine Kalesija. Stadion u Donjim Vukovijama se nalazi u vlasništvu PD Spreča. Mislim da se u sličnoj situaciji i još neki klubovi na području općine Kalesija. Da se formira online baza stručnjaka na području općine Kalesija.

HASAD IMAMOVIĆ (SBB) – Dvije inicijative: da se pomogne u izgradnji ulične rasvete u naseljenom mjestu Jukanovići i Herići u MZ Vukovije Donje i Da se postave putokazi i table za sportski aerodrom u Raincima.

Vijećničko pitanje: U kojoj se fazi nalazi izgradnja ambulante u Tojšićima?

MIRSAD OMEROVIĆ (NACIONALNA MANJINA) –  Tri inicijative: Da nadležne službe izvrše izvještaj o statusu Roma (socijalna zaštita, obrazovanje, stambeno pitanje, zdravstvena zaštite),  da se pokrenu aktivnosti na osnovanju arhiva općine Kalesija, da nadležne službe pokrenu aktivnosti na obezbijeđenju prilaza JU Centar za socijalni rad i KP Komunalac DD Kalesija. Osigurati siguran prilaz za pješake, urediti pješačku stazu.

NERMIN ŽIVČIĆ (SDP) – Dvije inicijative: Da općinski građevinski i federalni putni inspektor utvrde prilaz za objekat koji se nalazi u blizini JU Centar za socijalni rad i KP Komunalac DD Kalesija, s obzirom da je zbog parkiranih automobila onemogućen prilaz u naselje pored objekta i prilaz Centru za socijalni rad i Komunalcu,  Da općina Kalesija u 2022.godini budžetom obezbijedi 20 hiljada KM za uređenje stepeništa ispred MSŠ Kalesija. Smatram da je vrijeme da se nakon 25 godina uredi stepenište ispred škole.

HASAN PAŠČANOVIĆ (SDA) – Dvije inicijative: Da se izvrši čišćenje kanala od rudarske ulice u Tojšićima do naselja Bara. Na nevedenoj dionici potrebno je izvršiti radove, kako bi se izgradilo šetalište. Da se u budžetu za 2022. godinu planiraju sredstva za sanaciju puta u MZ Petrovice, naselje Dolina – Zulfići, s obziom da je oštećena putna komunikacija prilikom prirodne nepogode 2014.godine.  

NEDŽAD BUKVAR (SDP) – Vijećnička inicijativa: Da se u što kraćem roku obezbijede uslovi za što kvalitetniji rad Općinskog vijeća Kalesija. Materijele držimo na krilu i stolu.

MUJO MUJKIĆ (NIP) – Dva pitanja: Da li je nešto poduzeto za odvodnju oborinskih voda koje je izazvala gradnja trotoara u Raincima Donjim, a koja se izliva u dvorište Ešefa Suljkanovića? Nastao je problem koje je izazvala općina izgradnjom trotoara. Da li je tačna informacija da je u Matični ured u Memićima primljena jedna radnica, a sud nam je poslao još jednu radnici. Raspisn je konkurs za matični ured u Memićima. Na tu poziciju je primjena kćerka sekretara Organa uprave. Djevojka koja je konkurisala dobila je pravo putem suda. Sada za jedno radno mjesto imamo primljene dvije osobe.

Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – Danas je na dnevnom redu Nacrt budžeta, a imamo dosta inicijativa koje se odnose na ove tačke dnevnog reda. Upućene inicijative od strane Hasada Imamovića, Hasana Paščanovića, Galiba Softića, Nermina Živčića i Admira Karića su vezane za Nacrt budžeta i predlažem da se vijeće ne izjašnjava po predloženim inicijativama.

HASAN PAŠČANOVIĆ (SDA) i GALIB SOFTIĆ su se izjasnili da prihvataju prijedlog Abdulaha Gutića i povlače inicijative sa izjašanjavanja.

IZJAŠNJAVANJE PO INICIJATIVAMA:

Jednoglasno usvojene inicijative Mirsada Omerovića, da nadležne službe izvrše izvještaj o statusu nacionalnih manjina sa posebnim osvrtom na status Roma (socijalna zaštita, obrazovanje, stambeno pitanje, zdravstvena zaštite),  da se pokrenu aktivnosti na osnovanju arhiva općine Kalesija, da nadležne službe pokrenu aktivnosti na obezbijeđenju prilaza JU Centar za socijalni rad i KP Komunalac DD Kalesija.

Usvojene su i incijativa Edina Majdančića (SDA) da se formira registar imovine sportskih klubova i da se pristupi formiranju online baze stručnjaka na području općine Kalesija.

Podršku vijećnika dobila je i inicijativa Nermina Živčića da općinski građevinski i federalni putni inspektor utvrde prilaz za objekat koji se nalazi u blizini JU Centar za socijalni rad i KP Komunalac DD Kalesija, s obzirom da je zbog parkiranih automobila onemogućen prilaz u naselje pored objekta i prilaz Centru za socijalni rad i Komunalcu.

Jednoglasno je usvojena i inicijativa da nadležna općinska služba u što kraćem roku pošalje dopis/zahtjev prema Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK i JP Ceste FBIH  za što hitniju sanaciju dijela magistralnog puta (M4) koji prolazi kroz kalesijsko naselje Memići, a naročito dionica od Memorijalnog centra do benziske pumpe „Halilović“, gdje bi se osim sanacije, odnosno „krpljenja“ dijelova puta koji bi se isjekao –  uradio i potporni zid na najkritičnijim tačkama sa donje strane puta, odnosno uz kolovoznu traku prema Zvorniku.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: