Općinsko vijeće Kalesija: Vijećnička pitanja i inicijative

Na 5.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija postavljena su nova vijećnička pitanja i inicijative.

Fadil Alić (SDA) : Dva vijećnička pitanja.

Zbog čega ponovo nije došlo do obilježavanja isprekidanom linijom skretanja ka ulici Safeta Zulića, kao i pješačkog prijelaza u naseljenom mjestu Sarači, prilikom posljednjeg iscrtavanja horizontalne signalizacije?

Obrazloženje

Nakon više inicijativa koje su išle ka Federalnoj direkciji cesta u prethodnom mandatu, a u smislu obilježavanja isprekidanom linijom skretanja ka ulici Safeta Zulića, kao i pješačkog prijelaza u naseljenom mjestu Sarači, koncem mjeseca maja 2019. godine od Direkcije smo dobili obećanje da će pri narednom izvođenju radova, oba zahtjeva biti udovoljenja. Od tada, pa sve do najsvježijeg izvođenja ovih radova, koji su izvršeni prije 10tak dana, ništa od ovoga nije učinjeno. Kako bismo bolje shvatili problematiku koja bi bila eliminisana ukoliko bi došlo do konačnog ispunjenja obećanja navest ću nekoliko činjenica: U donjem dijelu naseljeljenog mjesta Sarači, odnosno u ulici Safeta Zulića, živi više od 30 domaćinstava čiji su domovi još u periodu prije agresije na Bosnu i Hercegovinu izgrađeni legalno uz sve urbanističko-građevinske saglasnosti, a što ukazuje na činjenicu da se ne radi o novoformiranom naselju. Međutim, svi oni  pri dolasku svojim kućama krše saobraćajne propise prilikom skretanja u ulicu iz pravca Kalesija, s obzirom da se na ovom dijelu puta nalazi puna linija. Mještani ove ulice bi, ukoliko bi dosljedno primjenjivali saobraćajne propise morali prilikom dolaska iz pravca Kalesije, skrenuti u desnu stranu, na dio puta prema Lipovicama, napraviti polukružno okretanje i tek onda bi iz pravca Tuzle mogli propisno ući u naselje gdje stanuju. Neophodno je napomenuti da je prije rata, kao i u postratnom periodu na ovom dijelu magistralnog puta bila isprekidana linija, ali je prije nekoliko godina prilikom iscrtavanja neko iscrtao punu liniju.  Neophodnost obilježavanja pješačkih prijelaza kod autobuskih stajališta ogleda se u činjenici da ista u Saračima koristi veliki broj učenika i građana sa  područja tri MZ-e (Sarači, Miljanovci i Rainci Gornji).  Oba autobuska stajališta koriste mještani Sarača, Lipovica i naselja Brdo (MZ Sarači – Lipovice), mještani naseljenih mjesta Jahići i Živčići (MZ Miljanovci) kao i stanovnici naselja Šehići (MZ Rainci Gornji).  Uostalom, nećemo valjda mi sa periferije podučavati Vas u velikim gradovima o važnosti pješačkih prijelaza. Za ovu, 5. redovnu sjednicu, od Vas smo dobili odgovor da nas nema u Vašim planovima kada je u pitanju izgradnja pješačkih staza, valjda ste nam time poručili, indirektno, da naša djeca nemaju istu vrijednost kao Vaša, a sad razmišljamo, a opet Vi znate bolje, pa vrijedimo makar nekoliko litara florescentne boje… Možda smo mi iz rubnih dijelova, svo ovo vrijeme, imali pogrešnu percepciju o načinu rada “viših nivoa”, kad nam neko spomene kantonalni, federalni ili pak državni nivo administrativnog organizovanja mi pomislimo da se stvarno radi o nekom visokom nivou, a kako stvari stoje, sve su prilike kao da su i Vaša zapošljavanja i imenovanja sprovedena, Tobe ja Rabbi, na kalesijski način.

Da li je moguće da prilikom „masovne vakcinacije“ u sportskoj dvorani Kalesija osjetimo dašak civiliziranosti u smislu poštivanja dodjeljenih vremenskih termina za vakcinaciju, kako se sve ovo, za pacijente, ne bi pretvorilo u cjelodnevni proces?

Obrazloženje

U prethodni petak, 2.7.2021. godine, na temelju iskustva užeg člana porodice koji se odazvao na poziv iz Tima porodične medicine za primanje prve doze vakcine, dolazim do zaključka da nama ništa ne znači obezbjeđena infrastruktura niti navodno dodjeljivanje termina za vakcinaciju. Naime, svrha vakcinacije bi trebala biti sputavanje dalje pandemije a ne da mi budemo organizatori eventualnih, ne daj Bože, klastera. Kako je moguće da neko ko je imao termin za vakcinaciju u 8:30 i pojavio se u predviđeno vrijeme, vakcinaciju obavi tek u 12h? U drugim zemljama, ali i unekim drugim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, boravak pacijenta na punktu za vakcinaciju, računajući i obavezni pregled ljekara ne traje duže od 20 ili 30 minuta. Ukoliko na sve nedaće koje su nas zadesile kroz COVID-19 dodamo i izuzetno visoke temperature koje su bile u prethodnim, a vjerovatno nas očekuju i u narednim danima, neizbježno je da su se dešavale i da će se dešavati situacije u kojima građanima, a koji su u ovom slučaju treće starosne dobi, dolazi do pogoršanja zdravstvenog stanja te moraju napustiti red za vakcinaciju.  Kada sve ovo saberemo, a u cilju efikasnijeg i bezbjednijeg načina vakcinacije, onda moramo biti svjesni činjenice da se u sistemu iste moraju poduzeti drastične promjene.Pitanje upućujem Službi JZU DZ Kalesija koja je zadužena za sprovedbu procesa vakcinacije. Umjesto odgovora očekujem da se poduzmu mjere za poboljšanje.

Mujo Mujkić (NIP) – Jedno vijećničko pitanje. Zašto nisu uplaćena sredstava za djecu oboljelu od dijabetesa na području općine Kalesija?  Zamolio bih općinu za brzu reakciju.Molim Vas da ovu stavku tranfesirate prema ovom Udruženju.

Jasmin Osmančević (SD) – Inicijative. Da se Služba za dijagnostiku u Domu zdravlja izmjesti u prizemlje. Otežan je pristup laboratoriji, posebno starijih i bolesnih osoba, a posebno osobama sa invaliditetom.

Ferid Hodžić (PDA) – Inicijativa: Da se refendiraju sredstva za vantjelesnu oplodnju bračnim parovima na području općine Kalesija. Postupak vantjelesne oplodnje je jedan od najskupljih i zbog toga smatram da bi općina Kalesija trebala pomoći takvim bračnim parovima. Predlažen da se refundiraju sredstva u iznosu od 50%.

Hajrudin Huseinović (sekretar vijeća) – odgovor na vijećničku inicijativu Fadila Alića. Stručna služba je uvijek dostavljala inicijative višim organima. Dostavljamo kompletan sadržaj, tekst vijećničkih pitanja i inicijativa. Sve inicijative, tekst inicijative koji vi uputite ide prema onima od kojih se traži angažman ili odgovor.

Admir Karić (NIP) – Dvije inicijative i tri pitanja. Da se vozila u vlaništvu Općine Kalesija obilježe dodatnim oznakama (grb Općine i natpis „Službeno vozilo“, ili naziv Službe kojoj vozilo pripada)  na  vidljivim mjestima, kako bi se spriječila zloupotreba istih u toku i van radnog vremena.  Inicvijativu na realizaciju upućujem općinskom načelniku i nadležnim službama.

OBRAZLOŽENJE  

Na prethodnoj IV redovnoj sjednici OV Kalesija sam uputio ovakvu inicijativu, a u tekstu Obrazloženja naveo da ukoliko ne dođe do realizacije, za šta nema niti jedno racionalno opravdanje,  da ću istu uputiti ponovo i tražiti  izjašnjavanje vijećnika. Decenijama se službena vozila koriste mimo radnog vremena, ili u toku radnog vremena za privatne stvari. Osim negodovanja građana i konstatovanja i od samih uposlenih da to nije uredno  – niko nije snosio posljedice, a obično nakon ukazivanja na ovaj problem situacija se „smiri“ na nekoliko dana, a onda se ponovo vraća ustaljenoj praksi. Službena vozila koriste gorivo koje se plaća iz Budžeta, kao i održavanje i servisiranje  istih, a upotreba vozila može da bude u fiksnom radnom vremenu, kao i mimo radnog vremena u skladu sa potrebama/poslovima Općine, uz popunjavanje putnih i radnih naloga. Dodatnim obilježavanjem (grb Općine i natpisom „Službeno vozilo“, i po mogućnosti navesti u kojoj službi je vozilo) bi vjerovatno došlo do smanjene upotrebe vozila, a samim tim i smanjenja troškova.
Na taj način bi spriječili korištenje službenih vozila za odlazak u privatne nabavke, odvoz osoblja ili materijala do privatnih posjeda, i slične aktivnosti…

– Da se građanima općine Kalesija, građanima Tuzlanskog kantona, i građanima sa područja cijele Federacije BiH, omogući prijava VOZILO ZA VLASTITE POTREBE, odnosno da se omogući prijava i registracija  teretnih vozila do 7,5 tona za osobe koje nemaju   registrovan obrt.

OBRAZLOŽENJE  

Još prije mnogo godina je ukinuta mogućnost građanima kao fizičkim licima da prijave i registruju teretno vozilo do 7,5 tona ZA VLASTITE POTREBE, dok recimo svako fizičko lice može da prijavi traktor i slične radne mašine. Iako se često u Kalesiji može čuti da je neki od prethodnih načelnika ukinuo ovu mogućnost, a aktuleni načelnik ne želi omogućiti gore navedeno, svakako da to nije tačno. Kao osobi koja o ovoj temi dobija upite već par godina, a intenzicnije protkelih mjeseci, provjerio sam da je i aktuelni načelnik, ali i raniji načelnici pokušavali pronaći način kako omogućiti ovo neracionalo dokinuto pravo za građane koji žive na području Federacije BiH. Svjedoci smo  da ovakav zakonski akt donešen na nivou Tuzlanskog kantona, koji je usklađen sa Zakonom FBiH, stavlja građane Federacije u neravnpravan status u odnosu na građane koji žive u manjem BH entitetu, gdje bez problema mogu ostvariti ovo pravo.Svaki zakonski akt bi trebao olakšavati građanima, a ovim zakonom se „tjeraju“ građani da svoje pravo potraž u nekoj od općina u manjem BH entitetu. Kada je slučaj Kalesije onda su to svakako općina Osmaci i grad Zvornik, gdje bez problema prijave i registruju teretno vozilo do 7,5 tona kao fizička lica
Možda je svrha ovog zakona bila sprečavanje nelegalne trgovine i prijevoza, ali je u praksi nanijela mnogo više štete poštenimi i radnim građanima. Također, „rezultat“ je taj što gotov novac odlazi u općine/gradove manjeg BH entiteta. Vraćanjem ovog prava bi se zadržao novac u općinama/gradovima gdje vlasnici takvih vozila koriste i „habaju“ puteve i druge resurse, te barem na taj način doprinijeli lokalnoj zajednici. Nadam se da je ovo prvi korak prema rješavanju ovoga problema, a Kantonalnom i Federalnim ministarstvima upućujem molbu da razmotre ovo pitanje i pokrenu proces vraćanja prava građanima na području FBiH.

PITANJA:

I VIJEĆNIČKO PITANJE

– Prije otprilike godinu dana, nekada u julu 2020. godine, vršeni su radovi na koritu rijeke Gribaje u MZ Tojšići, na dijelu pored prostora koji je godinama bio pijačni prostor.
Upravo je nebrojeno puta plavio ovaj prostor, sa lijeve strane Gribaje, kao i desne strane obale rijeke kada bi privatne avlije i kuće često bile plavljene, a stanovnici ovog dijela općine već godinama sa zebnjom posmatraju svako naoblačenje.
Prošle godine su vršeni radovi na sanaciji, odnosno na kopanju doslovno novog korita, a na način izvođenja radova su pojedini upozoravali. Nažalost, mještanima koji stanuju u kućama na ovoj dionici korita rijeke Gribaje je svaki vid radova u tom trenutku bio dobar, pa makar to bio i „predizborni kvalitet radova“, odnosno brzo i „bilo kako“.
Općina je rekla da je to Prva faza radova, te da se mještani nemaju za šta brinuti.

Nekoliko kišnih bujica u toku maja i juna ove godine su nanijeli veću materijalnu štetu na prošlogodišnjim radovima.
Ukoliko ne dođe do što skorije reakcije, ili famozne „Druge faze“ radova, doće do još većeg osipa nasipa korita, oštećenja putne komunikacije ili potpunog prekid putne komunikacije za nekoliko kuća, i ponovnog plavljena pijačnog prostora sa lijeve strane Gribaje i kuća sa desne strane.

Ko je odgovoran za trenutno stanje?

Da li je to izvođač radova, koji se pridržavao projekta „Prve faze“? U to je teško vjerovati, jer je Nadzor bio od strane Općine, i sigurno da neuredni radovi ne bi bili primljeni!?
Dakle, pravo pitanje glasi – Kada slijedi Druga faza sanacije korita rijeke Gribaje u Tojšićima na navedenom dijelu?

Pitanje upućujem uvaženom općinskom načelniku, i nadležnoj općinskoj Službi.

Odgovor tražim u pisanoj formi, kako bih isti prezentirao građanima Tojšića.
Načelnik, ili neko iz Službe, dio odgovora može dati i usmeno na sjednici, kako bi građani Tojšića imali barem preliminarne informacije, a ostajem pri tome da odgovor zahtjevam u pisanoj formi, jer takav odgovor na neki način i obavezuje.
Odgovor u pisanoj formi po mogućnosti dostaviti u razumnom ali kratom roku, jer je moguće da slijedi pauza kada su u pitanju sjednice OV, te bi bilo neodgovorno da odgovor građanima Tojšića dostavimo za 2-3 mjeseca.

II VIJEĆNIČKO PITANJE

– Grupa mještana naseljenog mjesta Memići, koji stanuju sa donje strane seoskog/lokalnog puta kroz centar Memića, dakle preko puta džamije i Doma kulture, već dugo vremena ima problem sa plavljenjem avlija, pa čak i prizemnih dijelova stambenih objekata, nakon kišnih padavina.

Kao informisan građanin i vijećnik u OV Kalesija sam ranije informisan da je Općina poduzimala određene korake kako bi se riješio prijavljivani problem, ali da rješavanja problema nema.
Na moje konstatovanje prema mještanima da se radi i o uzurpaciji javnih površina i nelegalnoj gradnji, oni ovu tvrnju odbacuju, te pozivaju nadležne općinske organe da riješe problem.
Ukoliko se radi o nelegalnim građevinama, i ako su one uzrok plavljenja, da dobiju zvanične informacije o tome.

Da li na navedenoj lokaciji postoji uzurpaciji javnih površina, i gradnje nelegalnih objekata, koji su na bilo koji način uzrok plavljenja navedenog dijela MZ Memići?
Koje je najbolje rješenje, a u nadležnosti Općine, za rješavanje ovog problema?

Pitanje upućujem nadležoj općinskoj Službi, i odgovor tražim u pisanoj formi.
Po mogućnosti da se isti dostavi u razumnom ali kraćem roku, odnosno da se ne čeka materijal za narednu redovnu sjednicu OV, jer izvjesno da slijedi pauza sa održavanjem sjednica.

III VIJEĆNIČKO PITANJE

– Na I redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija sam uputio inicijativu o osnivanju JAVNE PREDŠKOLSKE USTANOVE na području Općine Kalesija. Inicijativa nije dobila podršku vijećnika parlamenarne većine.
Tada smo od strane pomoćnice načelnika, odnosno šefice Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, dobili određene informacije da Općina intenzivno radi na ovome.
Nedavno sam saznao da nadležno Kantonalno minisarstvo, barem aktuelni ministar koji je a funkciji od januara, nije dobio Zahtjeve ili drugu formu informacije o potrebi Kalesije, ili aktivnostima Kalesije, za Javnom predškolskom ustanovom.
Vlada TK je planirala  podržati izgradnju Javne predškolske ustanove u Čeliću,
Da li se Kalesija u formi Zahtjeva ili na neki drugi način obratila Vladi TK, odnosno Ministarstvu obrazovanje i nauke, prije usmenog upita prilikom posjete delegacije Vlade TK 09.juna 2021.god?
Ako jeste – kada? Kojim aktom, i možemo li dobiti kopiju tog akta?
Pored toga, koje su aktivnosti u Općini poduzete proteklih 6 (šest) mjeseci u vezi sa Javnom predškolskom ustanovom u Kalesiji!?
Odgovor na pitanje u pisanoj formi tražim od Službe za opću upravu i društvene djeladnosti, kao i od općinskog načelnika.

Izjašnjavanje po inicijativama:

Jednoglasno su usvojene inicijative Jasmina Osmančevića (SD) da se Služba za dijagnostiku u Domu zdravlja izmjesti u prizemlje i  Ferida Hodžića (PDA) da se refendiraju sredstva za vantjelesnu oplodnju bračnim parovima na području općine Kalesija.Nije usvojena inicijativa Admira Karića da se vozila u vlaništvu Općine Kalesija obilježe dodatnim oznakama (grb Općine i natpis „Službeno vozilo“, ili naziv Službe kojoj vozilo pripada)  na  vidljivim mjestima, kako bi se spriječila zloupotreba istih u toku i van radnog vremena

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: