Općinsko vijeće Kalesija: Usvojena inicijativa da JZU Dom zdravlja Kalesija što hitnije izvrši nabavku 5 DIFF hematološkog brojača

Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija su na današnjoj 11.redovnoj sjednici postavili nova vijećnička pitanja i inicijative.

Jednoglasno je usvojena je inicijativa Edina Majdančića da se na području MZ-a Vukovije Gornje i Vukovije Donje blagovremeno vrše usluge BH-a pošte. Neophodno je angažovanje dodatne radne snage na području ove dvije mjesne zajednice.

Također, jednoglasno je usvojena i inicijativa Armina Karića (SDP) da JZU Dom zdravlja Kalesija što hitnije, a u skladu sa zakonskim mogućnostima i procedurama, izvrši nabavku 5 DIFF hematološkog brojača, odnosno analizatora. Inicijativu upućujem menadžmentu JZU Dom zdravlja Kalesija i za istu tražim izjašnjavanje vijećnika u OV Kalesija.

Vijećnici su podržali i inicijativu Mirsada Omerović (nacionalna manjina) –da se pokrene procedura izmjene Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija u dijelu da se omogući vijećniku iz reda nacionalne manjine samostalno formiranje kluba.  

Nije usvojena inicijativa Admira Karića (NIP) da se ispitaju okolnosti oko izdavnja prve građevinske dozvole za objekat na zemljštu u vlasništvu Seada Džafića u centru Kalesije, 15-20 metara od zgrade Općine Kalesija, gdje je trenutno u toku izgradnja višespratnog objekta.
Inicijativu nakon izglasavanja upućujem općinskoj inspekciji na preispitivanje, te da se ista proslijedi Kantonalnoj i Federalnoj inspekciji na razamtaranje i preispitivanje.

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Edin Majdančić (SDA) – Inicijativa: Da se na području MZ-a Vukovije Gornje i Vukovije Donje blagovremeno vrše usluge BH-a pošte. Neophodno je angažovanje dodatne radne snage na području ove dvije mjesne zajednice.

Admir Karić (NIP)Da se ispitaju okolnosti oko izdavnja prve građevinske dozvole za objekat na zemljštu u vlasništvu Seada Džafića u centru Kalesije, 15-20 metara od zgrade Općine Kalesija, gdje je trenutno u toku izgradnja višespratnog objekta.
Inicijativu nakon izglasavanja upućujem općinskoj inspekciji na preispitivanje, te da se ista proslijedi Kantonalnoj i Federalnoj inspekciji na razamtaranje i preispitivanje.

OBRAZLOŽENJE

Kalesija je lokalna zajednica koja je proteklih godina uložila mnogo truda i napora da se institucionalno riješi problem nelegalne gradnje.
Zbog toga smatram da će Općinsko vijeće Kalesija, kao i općinski načelnik, učiniti sve da otklone eventualne dileme i plasirane informacije da su određeni objekti na području naše općine, a posebno u centru Kalesije, izgrađeni nelegalno.Pošto se do sada pokazalo da općinski načelnik nema dilemu kada je u pitanju borba protiv nelegalnih radova, on će to pokazati najprije ispitavanjem validnosti, kao i drugih okolnosti, prilikom izdavanja prve građevinske dozvole za njegov objekat u centru Kalesija.Pošto kao vijećnik u OV Kalesija, ali i kao građanin, vjerujem da načelnik ne bi prekršio zakonske procedure, jer svojim potezima pokazuje ostalim građanima kako treba postupati, smatram da vijećnici u OV Kalesija trebaju jednoglasno podržati ovu inicijativu.

– Da Policijska uprava Kalesija u narednom periodu lokalnim medijima dostvalja informacije o vremenu i mjestu postavljanja radara za mjerenje brzine, ili na drugi način obavještavaju javnosT – preko web stranice BIHAMK-a, kao što se to radi u velikom broju općina/gradova u BiH.

OBRAZLOŽENJE

Inicijativu dostaviti PS Kalesija na znanje, a iste molim da do naredne sjednice dostave odgovor/stav u vezi sa navedenom inicijativom.
Provjerom/uvidom na web stranici BIHAMK-a u poddomeni “RADARSKA KONTROLA” evidentno je da se u svim Kantonima u FBIH dostavljaju informacije sa najavama radarskih kontrola. Kada je u pitanju TK – redovno se najavljuju radarske kontrole u Srebreniku, Lukavcu, Živinicama, Gradačcu, Doboj Istoku, kao i za sve Plicijske stanice u Tuzli.Za Kalesiju na web stranici BIHAMK-a nikada, ili dugi period, nema najava radarskih kontrola.

– Odmah treba naglasiti da se treba dati aposlutna podrška Policiji kada je u pitanju sprečavanje brze vožnje, kao i ostalih prekršaja u saobraćaju.
Evidentno je da je nedavno usvojena inicijativa o povećanom prisustvu Policije na putevima (kada je uz Inicijativu dostavljen i Video materijal ludovanja na putevima na području Kalesije) urodila plodom, te da je povećano prisustvo Policije i kontrola na putevima.Ipak, u velikom broju BH gradova i općina – radarske kontrole se najavljuju.Da li se radi o zakonskoj obavezi, ili pak o mjeri predostrožnosti i ostvarivanju osnovnog cilja radara – neprekoračivanje brzine i neugrožavanje saobraćaja, nije predmet ove inicijative.Inicijativa je plod razgovora sa građanima, koji putem medija mogu pratiti vrijeme i mjesto postavljanja radara u drugim općinama/gradovima ali ne i u Kalesiji.

– Da Općinski sud u Kalesiji, prema praksi u skoro svim sudovima u BiH, dozvoli unošenje i upotrebu telefona za goste zgrade Suda u Kalesiji, a da na eventualne zloupotrebe i druge prekršaje i neprimjerene načine korištenja upozori drugim istaknutim upozorenjima.

OBRAZLOŽENJE

Na ulazu u zgradu Općinskog suda u Kalesiji, prilikom legitimisanja i provjere u cilju sigurnosti (da se ne unose opasni i zabranjeni predmeti) gostima se oduzimaju telefoni, koji se ostave u ormarićima na portirnici.
Ovakva praksa je rijetkost ili skoro nepostojeća, i u skoro u svim Sudovima širom BiH je dozvoljeno unošenje mobilnog telefona.
Ovaj nelogičan interni akt, koji zbog potencijalno malog broja prekršilaca se odnosi na sve goste Suda,  je potrebno ukinuti, a na eventualne zloupotrebe mobilnih telefona upozoriti drugim istaknutim upozorenjima na ulazu i u hodnicima zgrade Suda.Gosti Suda nisu nužno krivci za nedjela, te u raznim ulogama i zbog raznih razloga mogu biti gosti Suda.U vrijeme kada živimo užurbano na svim poljima mobilni telefoni nisu predmet  smetnje, nego stvar potrebe.U praksi se dešava da svjedoci u određenim sudskim sporovima čekaju, u hodniku  gdje nema niti zidni sat, duži period i potpuno je besmislena jedna takva odluka o zabrani unošenja mobilnih telefona, dok u drugim sudovima mobilni telefon možete čak koristiti kao pomagalo ili sa istog čitati iskaze, pitanja…  


Da li ste upoznati sa činjenicom, i šta ste uradili (ili šta ćete poduzeti kada ovu informaciju zaprimite) da je neprijavljen/neosiguran radnik građevinske firme doživio teže tjelesne povrede 19.03.2022. (subota)  na objektu zgrade u centru Kalesije koja se radi u sklopu Regionalnog programa zatvaranja kolektivnih centara kojeg implementira Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u suradnji sa Općinom Kalesija? Da li navedene insituticije podržavaju RAD NA CRNO, s obzriom da se radi o projektu koji se finansira od strane Vlade FBiH? Hoće li ova informacija biti dovoljan povod da inspekcijski organi izađu na teren i provjere da li kompanije koje dobijaju projekte viših instanci na gradilištima drže i neprijavljene radnike!?

OBRAZLOŽENJE

Skandalozna je informacija, da se prilikom realizacije projekata od državnog značaja (u ovom slučaju projekat koji realizira Vlada FBiH, odnosno FMROI – zatvaranje Kolektivnih centara), a sredstva su donatorskog tipa, koje je obezbijedila mreža donatora na čelu sa EU, SAD i drugim prijateljskim državama – firme koje dobiju takve tendere (?) konzumiraju RAD NA CRNO, odnosno na gradilištima imaju neprijavljene radnike.Predmetni slučaj iz pitanja se desio 19.03.2022. godine u ranim popodnevnim satima, kada je radnik firme koja radi radove na luksuznoj zgradi u vlasništvu općinskog načelnika a paralelno i na projektu izgradnje socijalnih stanova par stotina metara dalje – poslat na ispomoć sa načelnikove zgrade na jednu od “socijalnih zgrada” kako bi rasklopili skelu.Tom prilikom je skela pala na jednog od radnika koji je bio neprijavljen!Radnik starije životne dobi je doživio teže tjelesne povrede, nakon kojih je hospitalizovan, a nakon hospitalizacije koristi pomagala za fiksiranje kičme, te je vjerovatno onesposolbljen  za budući rad.
Slučaj je evidentiran u Hitnoj službi JZU Dom zdravlja Kalesija kao i u Policijskoj stanici Kalesija, a uvidom u dokumentaciju može se provjeriti da li je povrijeđeni radnik do tog datuma bio prijavljen/osiguran u firmi.
Uz odgovoruna pitanje u  pisanoj  formi od gore navedenih, očekujem da isti poduzmu i druge mjere u svojoj nadležnosti i provjere navedene okolnosti.Kao građanin i izabrani vijećnik, nadam se da će inspekcija, od općinske pa preko kantonalne i federalne, izaći na teren i ispitati POMENUTI slučaj, ali i provjeriti da li su ostali radnici na gradilištima prijavljeni (a vjerovatno da jesu i oni koji nisu bili do 19.03.2022.).

– Dokle se došlo sa realizacijom preporuka revizora nakon izvšene revizije budžeta Općine Kalesija za 2019.godine kada su utvrđene brojne neregularnosti?
Da li je izvršen povrat sredstava uposlenika Općine sa navodnih službenih putovanja u vrijednosti od oko 14.000 KM, zatim troškovi konzumacije za hranu i piće od oko 2.000 KM po putovanju, kao i 850 KM za plaćenu saobraćajnu kaznu?

OBRAZLOŽENJE

Početkom 2020.godine Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH objavio Izvještaj o finansijskoj reviziji Općine Kalesija za 2019.godine.
Iako se revizija radila samo na uzorku utroška budžetskog novca – utvrđene su brojne neregularnosti. Preporuka revizora je bila, između ostalog, da se izvrši povrat sredstava sa navodnih službenih putovanja (Švicarska, Turska, Crna Gora i Hrvatska)  od jednog uposlenika Općine od oko 14.000 KM, zatim  troškovi za konzumaciju hrane i pića, od oko 2.000 KM po putovanju, te saobraćajna kazna od 850 KM… Je li došlo do realizacije navedenog?Podsjećam da je vijećnička većina u ovom mandatu odbila inicijativu o reviziji finansijskog poslovanja Općine u prethodnom mandatu 2016-2020, a da je na toj sjednici jedan od uposlenika Službe za privredu i budžet vijećnike ubjeđivao da nema potrebe za tim, te tom prilikom za govornicom rekao da je u toku realizacija preporuka od revizora za pomenutu reviziju iz 2019.godine.
Kada će mještani kalesijskog naselja Petrovice, a problem se tiče svih građana Kalesije kao i svih korisnika saobraćajnice M-4,  ponovo dobiti autobusku stanicu, koja je doslovno nestala/ukinuta preko noći nakon radova čiji je naručilac Općina Kalesija?!

OBRAZLOŽENJE

– U mandatu 2016-2020 vršeni su određeni radovi uz saobraćajnicu M-4 od naselja Rainci Gornji do naselja Petrovice, čija svrha i danas nije najjasnija.Prilikom radova, bez mnogo pojašnjenja, ukinuta je autobuska stanica, a mještnima ovog naselja je obečano rješavanje navedenog problema u skorije vrijeme.Prošlo je već par godina, a stanica nedaleko od restorana Zates nije ponovo vraćena.Autobusi, a li i druga prevozna sredstva, se zaustavljaju na kolovoznoj traci kako bi pokupli putnike koji stoje na trotoarima.Ovo je problem sa sve učesnike saobrćaja, a pored toga ugrožava i sigurnost svih učesnika saobraćaja, a posebno putnika i pješaka.Problem je posebno veliki za mještane ovog naselja, a naročito za školarce ili radnike koji putuju autobusom, koji nemaju stanicu, a većim dijelom godine su izloženi vremenskim neprilikama, kako u kišnim i zimskim danima, tako i ljeti.

Sead Džafić (načelnik općine Kalesija) – Šaljemo ružnu poruku čitavom svijetu, a pitamo se zašto smo među najnerazvijenijim općinama u Kantonu. Slušajući pojedine vijećnike ovdje je sve loše.  Izašao sam za govornicu da Vas zamolim da podržite inicijativu vijećnika u vezi izdavanje građevinske dozvole za objekat koji gradim. Pozivam investitore da ne slušaju ove ljude i da dođu i investiraju u Kalesiju.

Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Kao rukovodilac Službe koja je izdala rješenje za građenje, lično nemam ništa protiv provjere i kontrole izdavanja dozvola. Nije u nadležnosti Federalne niti kantonalne inspekcije ispitivanje nadležnosti, već inspekcijski nadzor vrši općinski inspektor za građanje za koje je nadležna općinska Služba. Služba je kopiju odobrenja za građenje dostavila nadležnoj inspekcijskoj Službi. Bila je jedna žalba koju je Kantonalni sud odbio.  

Mirsad Omerović (nacionalna manjina) – Inicijativa: Da se pokrene procedura izmjene Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija u dijelu da se omogući vijećniku iz reda nacionalne manjine samostalno formiranje kluba, ukoliko ne pripada političkom subjektu koji ima svoj klub u Općinskom vijeću. Takav primjer već postoji u Gradskom vijeću Tuzla.

Nermin Živčić (SDP) – Inicijativa Armina Karića:  Da JZU Dom zdravlja Kalesija što hitnije, a u skladu sa zakonskim mogućnostima i procedurama, izvrši nabavku 5 DIFF hematološkog brojača, odnosno analizatora. Inicijativu upućujem menadžmentu JZU Dom zdravlja Kalesija i za istu tražim izjašnjavanje vijećnika u OV Kalesija.

Obrazloženje

JZU Dom zdravlja Kalesija je jedna od rijetkih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite na našem kantonu koja u sklopu laboratorije nema 5 DIFF hematološki brojač, odnosno analizator. Nažalost, u našoj Kalesiji sve je veći broj onkoloških pacijenata, kojima ljekari često traže diferencijalnu krvnu sliku. Trenutni aparat na kojem se rade analize krvne slike u Domu zdravlja Kalesija ne posjeduje mogućnost da radi diferencijalnu krvnu sliku. Iz tog razloga, veliki broj pacijenata diferencijalnu krvnu sliku radi na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, te svaki mjesec UKC Tuzla fakturiše račun od nekoliko hiljada konvertibilnih maraka našem Domu zdravlja za ove usluge. Nažalost, da bi pacijent uradio DKS na UKC-u, prethodno je potrebno da od svog ljekara u službi porodične medicine dobije uputnicu za klinički centar, ali i da ode do direktora Doma zdravlja kako bi i direktor ovjerio tu uputnicu. Često je to prenaporno pacijentima, a posebno jer se radi većinom o onkološkim i teško bolesnim pacijentima. Usvajanjem ove inicijative, osim što bi pomogli i olakšali pacijentima, Dom zdravlja Kalesija bi napravio i određene finansijske uštede kako na mjesečnom, tako i na godišnjem nivou.

Nedžad Bukvar (SDP)Zašto nije realizovan projekat uređenja korita rijeke Gribaja na lokaciji „pijaca“ u 2021.godini? Kada će se sjednice Općinskog vijeća početi održavati u Sali za sjednice u zgradi općine Kalesija?

Mujo Mujkić (NIP) – Zbog čega nismo imali svečanu sjednicu povodom Dana državnosti BiH? Kada će JZU Dom zdravlja Kalesija postati servis pacijentima – građanima Općine Kalesija, i kada menadžment ove ustanove, na čelu sa direktoricom  (nadam se da će do dostavljanja pitanja još jednom neće zamjeniti direktor/ica ove ustanove), glavnom medicinskom sestrom, kao i Upravnim odborom, poduzeti konkretne korake u rješavanju nagomilanih problema zbog kojih građani bježe od vaših usluga i u slučaju kranje nužde, te rješavanje unutarnjih problema, prije svega međuljudskih odnosa i nepoštivanja elementarnih prava pojedinih radnika na jednoj strani do vrhunca bezobrazluka o strane neke druge grupacije uposlenika?!

OBRAZLOŽENJE

JZU Dom zdravlja Kalesija kao najznačanija instanca za građane Kalesije koji imaju bilo kakve zdravstvene probleme već odavno ne funkcioniše u skladu sa, prije svega,  ljekarskom etikom,  a već odavno pacijenti su građani „trećeg reda“ u ovoj ustanovi. Nadam se da je menadžment svjestan navedenih problema, te da ćemo kao Općinsko vijeće dobiti adekvatan odgovor na postavjeno pitanje u cilju prezentiranja istog javnosti, te da nećemo biti u prilici da navodimo brojne primjere kroz oje se može viditi dio problema iznesen u pitanju…

– Koja je procedura stavljanja van snage (PONIŠTAVANJE)  Saglanosti OV o zaključivanju ugovora o prodaji neizgrađenih građevinskih zemljišta putem javnog nadmetanja  – licitacije, za Mirsada Kalajdžića i Dževada Sakića, koji su 2018. i 2020. nakon spovedene procedure dobili saglanost i Općinskog vijeća, a nakon toga postali i vlasnici zemljišta?
Da li su potpisivanjem ugovora i upisom u vlasništvo lišeni svih obaveza prema Općini Kalesija, i da li na „svojim“ parcelama smiju vršiti nelegalne radove?

OBRAZLOŽENJE Općinsko vijeće Kalesija je u mandatu 2016-2020, između ostalog, dalo Saglasnost na dvije odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putame javnog nadmetanja – licitacije, za Mirsad (Mehmed) Kalajdžić i Dževad (Ahmet) Sakić iz Dubnice. S obzirom da oba kupca već određeni vrijeme ne ulaze u posjed, a radi se o atraktivnoj lokaciji, a pojavile su se osjetljive informacije da su kupci zemljištaisto kupovali za druga lica, pomenute Saglasnosti treba staviti van snage, odnosno poništiti ih.
Općina Kalesija se ne smije dovoditi u vezu sa fiktivnim kupnjama, i biti dio lanca sumnjivih radnji. S ovim Općina Kalesija ne bi bila oštećena, uzmemo li u obzir da bi se izvršio povrat novca kupcima (koji bi za eventualna dosadašnja ulaganja trebali dostaviti validne fakture  i prateću dokumentaciju o dozvolama za eventualne radove), jer bi u ponovnoj prodaji cijena pomenutih parcela zemljišta bila daleko veća od one po kojoj je prodato  navedenim licima. Na taj način bi omogućili da naši građani Kalesije, ali i svi potencijalni investitori, kupe zemljište za stvarne potrebe, te da prodaja i kupnja bude legalna i moralna. Molim Kantonalno pravobranilaštvo da nam dostavi odgovor na ovo pitanje, u kojem bi nam objasnili kako “ukradeno” zemljište od građana Kalesije se ponovo može vratiti u vlasništvo Općine, jer je Općinsko vijeće izmanipulisano u dva navrata, te je odavno jasno da se radi o fiktivnoj kupnji, odnosno da gore pomenuti zemljište nisu kupovali za sebe nego za drugo lice. O Kome se radi – u Kalesiji Vam odgovor na to pitanje može dati svaki građanin.
Pošto ta osoba stoji i  iza nelegalne smjene Općinskog pravobranioca, nadamo se da neće moći uticati na Kantonalno pravobranilaštvo, te da ćete pomoći u rješavanju navedenog problema. U slučaju da pitanje i obrazloženje nije jasno, stojim Vam na raspolaganju kao građanin i dobro upućeni vijećnik za dodatna obrazloženja kako bi što kvalitetnije odgovorili…

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: