Općinsko vijeće Kalesija u subotu razmatra Odluku o dodjeli općinskih priznanja

Predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija Enes Idrizović zakazao je 14. redovnu sjednicu vijeća koja će se održati u subotu, 28. aprila. Na dnevnom redu ove sjednice naći će se 14 tačaka. Vijećnici će, između ostalog, razmatrati Odluku o dodjeli općinskih priznanja, koja će biti dodijeljena 23. maja u povodu Dana općine Kalesija.

Razmatrat će se Odluka o usvajanju Regulacionog plana “Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa i Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju priključnog dalekovoda. Općinsko vijeće će razmatrati i Odluke o imenovanju predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora kalesijskih javnih preduzeća i ustanova, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama i Plan asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2018. godini.

Također, planirano je razmatranje Informacije o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju sa pregledom uspjeha učenika na I polugodištu školske 2017/2018. godine i Informacije o higijensko – epidemiološkoj situaciji i stanju opšte i komunalne higijene na području općine Kalesija.

DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli Općinskih priznanja.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o kriterijima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa “.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju priključnog dalekovoda 2 x110 kV (ulaz-izlaz) za TS 110/10(20) kV Kalesija sa priključkom na postojeći dalekovod 110 kV TS Zvornik (Glumina) – TS Tuzla 5 (Dubrave).
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP „Vodovod i kanalizacija Kalesija“ d.o.o. Kalesija za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija Kalesija“ d.o.o. Kalesija.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP „Veterinarska stanica“ o.o. Kalesija za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora  JP „Veterinarska stanica“  d.o.o. Kalesija.
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva Kalesija.
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o dostavi i prijemu materijala elektronskim putem.
 11. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama.
 12. Razmatranje i donošenje Plana asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2018. godini.
 13. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju sa pregledom uspjeha učenika na I polugodištu školske 2017/2018. godine.
 14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o higijensko – epidemiološkoj situaciji i stanju opšte i komunalne higijene na području opštine Kalesija za 1.1 – 31.12.2017. godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: