Općinsko vijeće Kalesija u četvrtak razmatra Odluku o dodjeli Općinskih priznanja

Predsjedavajući Mensur Hukić zakazao je 12. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, koja će se održati u četvrtak, 28. aprila, u BKC-u „Alija Izetbegović“ Kalesija, sa početkom u 10 sati.

Na dnevnom redu sjednice nalazi se 14 tačaka.

Pred vijećnicima će se naći Odluke o dodjeli Općinskih priznanja, raspodjeli sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2022. godinu i imenovanju predsjednika i članova Upravnog odobora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija. Na dnevnom redu 12. sjednice vijeća su Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje predsjednika i članove Nadzornog odbora JP ”Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija, utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje predsjednika i članove Nadzornog odbora JP ”Veterinasrka stanica” d.o.o. Kalesija, utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje predsjednika i članove Nadzornog odbora KP ”Komunalac” d.d. Kalesija, kao i Zaključk o pokretanju postupka za izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija.

Vijećnici će još razmatrati Informacije o stanju sigurnosti na području općine Kalesija za 2021.godinu, radu i finansijskom poslovanju Javnog preduzeća „Regionalna deponija„ d.o.o. Zvornik za 2021. godinu, o radu Općinskog suda u Kalesiji u 2021. godini, Porezne ispostave Kalesija, Biroa za zapošljavanje, kao i Informacije o higijensko-epidemiološkoj situaciji na području općine Kalesija za period 01.01.2021- 31.12.2021 godine i statusu nacionalnih manjina sa posebnim osvrtom na status Roma u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, stambenih pitanja i zdravstvene zaštite.

Dnevni red

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli Općinskih priznanja.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2022. godinu.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odobora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje predsjednika i članove Nadzornog odbora JP ”Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija.
 5.  Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje predsjednika i članove Nadzornog odbora JP ”Veterinasrka stanica” d.o.o. Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje predsjednika i članove Nadzornog odbora KP ”Komunalac” d.d. Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Zaključka o pokretanju postupka za izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija.
 8. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju sigurnosti na području općine Kalesija za 2021.godinu.
 9. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu i finansijskom poslovanju Javnog preduzeća „Regionalna deponija„ d.o.o. Zvornik za 2021. godinu.
 10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Općinskog suda u Kalesiji u 2021. godini.
 11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Porezne ispostave Kalesija za 2021. godinu.
 12. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Biroa za zapošljavanje Kalesija za 2021. godinu.
 13. Razmatranje i prihvatanje Informacije o higijensko-epidemiološkoj situaciji na području općine Kalesija za period 01.01.2021- 31.12.2021 godine.
 14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o statusu nacionalnih manjina sa posebnim osvrtom na status Roma u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, stambenih pitanja i zdravstvene zaštite.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: