Općinsko vijeće Kalesija sutra razmatra Odluku o prizanju „Ponos općine Kalesija“

Predsjedavajući Enes Idrizović je za sutra, četvrtak, 05.jula, zakazao je 16.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, na čijem će se dnevnom redu naći jedanaest tačaka.

Pred vijećnicima će se, između ostalog naći, Odluka o dodjeli  priznanja „Ponos Općine Kalesija“,   učenicima završnih razreda osnovnih škola iz općine Kalesija, koji su tokom cijelog školovanja u svakom razredu osnovne škole na kraju školske godine imali odličan uspjeh. Priznanje „Ponos Općine Kalesija“ dodjeljuje se u vidu plakete i novčane nagrade u pojedinačnom iznosu od 100  konvertibilnih maraka jednokratno.

Na ovoj sjednici razmatrat će se Odluka o određivanju lokacija za postavljanje oglasa, plakata, postera i drugih propagandnih materijala političkih subjekata u toku izborne kampanje za Opće izbore 2018. godine, Odluka o davanju na korištenje i upravljanje poslovnih i drugih objekata za vodosnabdijevanje i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.

Općinsko vijeće još će razmatrati Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005 – 2025 godina, Analizu zdravstvenog stanja stanovništva, Informaciju o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija i Informaciju o organizaciji i vršenju prevoza na području općine Kalesija.

DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“  učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju lokacija za postavljanje oglasa, plakata, postera i drugih propagandnih materijala političkih subjekata u toku izborne kampanje za Opće izbore 2018. godine.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju na korištenje i upravljanje poslovnih i drugih objekata za vodosnabdijevanje.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini KP „KOMUNALAC“ DD Kalesija za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora KP „KOMUNALAC“  DD Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Skupštini JP „Vodovod i kanalizacija Kalesija“ d.o.o. Kalesija na Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija Kalesija“ d.o.o. Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 8. Razmatranje Nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005 – 2025 godina.
 9. Razmatranje i prihvatanje Informacije – analiza zdravstvenog stanja stanovništva, organizacija zdravstvene zaštite i analiza apsentizma u općini Kalesija za 2017. godinu.
 10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija.                                           
 11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o organizaciji i vršenju prevoza na području općine Kalesija.

 

(Radio Feral)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: