Općinsko vijeće Kalesija sutra razmatra Izvještaj o reviziji budžetskih sredstava za period od 2014. do 2016.godine

Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija će na 9.redovnoj sjednici, zakazanoj za sutra (četvrtak,30.novembar) razmatrati 18 tačaka dnevnog reda. Pred vijećnicima će se, između ostalog, naći Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju rezervoara za vodu u naseljenom mjestu Ćive, MZ Vukovije Gornje općina Kalesija, Odluka o određivanju i označavanju naseljenih mjesta, zaseoka, naziva ulica i trgova i određivanju kućnih brojeva i označavanju zgrada brojevima na području općine Kalesija, kao i Odluka o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja.

Općinsko vijeće još će razmatrati Odluku o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja” i Odluku o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi.

Očekuje se i donošenje dvije Odluke koje se odnose na izdvajanje pojedinih naselja iz dosadašnjih mjesnih zajednica i pripajanje novim ili osnivanje zasebnih mjesnih zajednica. Naime, na inicijativu mještana Petrovica bit će razmatrana Odluka o izdvajanju Petrovica iz MZ Tojšići i osnivanje zasebne MZ Petrovice, dok su mještani naselja Palavre zatražili izdvajanje iz MZ Prnjavor i donošenje Odluke o pripajanje ovog naselja MZ Kalesija Centar.

Također, bit će riječi i o Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Kalesija za period 2017 – 2025. godina, Odluci o izmjenama Odluke o formiranju Komisije za utvrđivanje stanja dodijeljenih površina građevinskog zemljišta pravnim i fizičkim licima u periodu od 2008 do 2016. godine i Nacrtu Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija za period 2017 – 2025. godine.

Zanimljivo će biti i kako će se vijećnici izjasniti po Izvještaju revizije specijalne namjene utroška budžetskih sredstava za period 01.01.2014. godine do 31.10.2016. godine i Informaciji o izgradnji sportske dvorane.

Pored ostalog, na ovoj sjednici vijeća razmatrat će se i Izvještaji o cjelokupnom radu i poslovanju kalesijskih javnih preduzeća i ustanova, kao i radu njihovih upravnih i nadzornih odbora za prvih devet mjeseci ove godine.

 

DNEVNI RED

1. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju rezervoara za vodu u naseljenom mjestu Ćive, MZ Vukovije Gornje općina Kalesija.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju i označavanju naseljenih mjesta, zaseoka, naziva ulica i trgova i određivanju kućnih brojeva i označavanju zgrada brojevima na području općine Kalesija.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja”.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvatanju incijative za osnivanje nove mjesne zajednice Petrovice.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvatanju incijative za izdvajanje dijela MZ Prnjavor i pripajanje MZ Kalesija Centar.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Sjeverna zona” Kalesija
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Kalesija za period 2017 – 2025. godina.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o formiranju Komisije za utvrđivanje stanja dodijeljenih površina građevinskog zemljišta pravnim i fizičkim licima u periodu od 2008 do 2016. godine.
11. Razmatranje i usvajanje Nacrta Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija za period 2017 – 2025. godine.
12. Razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Kalesija.
13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja revizije specijalne namjene utroška budžetskih sredstava za period 01.01.2014. godine do 31.10.2016. godine.

 

14. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o cjelokupnom radu i poslovanju za period 01.01. – 30.09.2017. godine:
1) JU Centar za socijalni rad Kalesija
2) JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija
3) JZU Dom zdravlja Kalesija

b) Izvještaja o radu Upravnog odbora za period 01.01. – 30.09.2017. godine:
1) JU Centar za socijalni rad Kalesija
2) JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija
3) JZU Dom zdravlja Kalesija
15. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o radu i poslovanju za period 01.01. – 30.09.2017. godine:
1) JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija,
2) JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija,
3) KP “Komunalac” d.d. Kalesija

b) Izvještaja o radu Nadzornog odbora za period 01.01. – 30.09.2017. godine:
1) JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija,
2) JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija,
3) KP “Komunalac” d.d. Kalesija
16. Razmatranje i prihvatanje Informacije o izgradnji sportske dvorane.
17. Razmatranje i prihvatanje Informacije o realizaciji aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije objekata za potrebe mjesnih zajednica na području općine Kalesija u 2017. godini.
18. Razmatranje i prihvatanje Informacije o izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2017. godini.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: