Usvojena Odluka o rebalansu budžeta za 2018.godinu

14:29 – Završena je 4.vanredna sjednica općinskog vijeća Kalesija

14:28 – Usvojen rebalans budžeta općine Kalesija za 2018.godinu.

14:26 – Mensur Hukić (NLSDž) – U ovom rebalansu imamo 1,6 miliona maraka povećanje sredstava u odnosu na prošli rebalans. Drago mi je da se renoviraju Domovi kulture, da se pristupi uređenju sportske dvorane. Nadam se da ćemo uz pomoć viših nivoa vlasti pomoći stanovništvu kojima su u poplavama uništene kuće i infranstruktura.

14:21 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – Razlozi za donošenje Odluke o rebalansu budžeta su pomoć građanima na ugroženom području.  Predloženi budžet iznosi: 13.554 502 KM, što je za 1.6 miliona KM više od prethodnog rebalansa. Najveće promjene na prihodima su od tekućih transfera, kapitalnih transfera od viših nivoa vlasti, poreza na dohodak i PDV. Rashodi su usklađeni sa prihodima, tako da budžet nema ni suficita, niti deficita.  U budžetu su nove pozicije: izgradnja ceste u centru Kalesije i izmještanje dalekovoda, sanacije ceste u Hrasnu, sanacija i asfaltiranje prilaznog puta Mektebskom centru, izgradnja nove ulice u industrijskoj zoni, izgradnja kružnog toka u Kalesiji. U budžetu su ukinute stavke: izgradnja puta u Vujani, izgradnja bazena, izgradnja adrenalin parka, sanacija klizišta Lipovice koji za posljedicu imaju žalbe na tenderu. Smanjen je regres za godišnje odmore, komisije tehnički pregled, Agencija za razvoj, izdaci za kulturu, sportski poligoni. Povećane su stavke na pojedinim izdacima za obilježavanje datuma i događaja, putni troškovi, naknade za rad komisijama, adaptacija objekata po mjesnim zajednicama, vodosnadbijevanje, asfaltiranje loklnih puteva, izrada puta Omega – Drvenički Lug, zaštita od prirodnih nesreća, izdaci za protivpožarnu zaštitu, klizište u Jajićima, Dom kulture u Miljanovcima i Prnjavoru.

14:07 – Na dnevnom redu je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu općine Kalesija za 2018. godinu.

14:06 – Usvojen je  Izvještaj o procjeni šteta od poplava koje se dogodile 27.07.2018. godine na području mjesnih zajednica u slivu rijeke Gribaje i to: MZ Seljublje, MZ Hrasno, MZ Kikači, MZ Tojšići, MZ Vukovije Gornje, MZ Vukovije Donje, MZ Dubnica, MZ Prnjavor, MZ Rainci Donji, odnosno općine Kalesija.

14:05 – Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo zaključak kojim se prihvata Informacija o stanju elementarnih nepogoda od 27.07.2018. godine i preduzetim mjerama na otklanjanju posledica.

14:03 – Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – Još nije donesena Odluka o proglašenju prirodne nesreće jer nisu završene aktivnosti na pružanju pomoći stanovništvu. Ključni faktor je da nemamo korita koji može prihvatiti količinu vode koja pala taj dan. Za četiri godine ove vode su prevazišle stogodišnji nivo padavina, što nam govori da su nastupile klimatske promjene. Jedino od rješenja je regulacija i uređenje korita Gribaje, na dijelu gdje se to može uraditi.

13:56 – Mensur Hukić (predsjendik kluba NLSDž) – drago mi je da smo u vrijeme poplava pokazali jedinstvo i želju da pomognemo građanima

13:55 – Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – od prvog dana smo na terenu i tek kad smo vidjeli razmjere i posljedice nepogode predložili smo načelniku poduzimanje određenih mjera. Ukupna šteta od poplava na području općine Kalesija iznosi: 1.668 676 KM. Obratili smo se za pomoć višim nivoima vlasti. Do sada smo dobili samo 30 hiljada KM od Kantonalnog štaba civilne zaštite koja smo utrošili kao jednokratnu pomoć najugoženijem dijelu stanovništva

Prva tačka dnevnog reda je razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju elementarnih nepogoda od 27.07.2018. godine i preduzetim mjerama na otklanjanju posledica

13:47 – Načelnik Sead Džafić – ove godine Kalesiju je zadesila katastrofa u vidu poplava, koje su pričinile velike štete građanima. Žao mi je što nismo u mogućnosti više pomoći građanima sa ugroženih područja.

13:45 – Jednoglasno je usvojen dnevni red 4.vanredne sjednice vijeća.

13:43 – Sjednici prisustvuje 21 vijećnik

13:41 – Nakon intoniranja himne BiH, počela je 4.vanredna sjendica Općinskog vijeća Kalesija.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija Enes Idrizović za danas u 13:30 h je zakazao 4.vanrednu sjednicu vijeća.

Na dnevnom redu današnje sjednice je:

  1. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju elementarnih nepogoda od 27.07.2018. godine i preduzetim mjerama na otklanjanju posledica.
  2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o procjeni šteta od poplava koje se dogodile 27.07.2018. godine na području mjesnih zajednica u slivu rijeke Gribaje i to: MZ Seljublje, MZ Hrasno, MZ Kikači, MZ Tojšići, MZ Vukovije Gornje, MZ Vukovije Donje, MZ Dubnica, MZ Prnjavor, MZ Rainci Donji, odnosno općine Kalesija.
  3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu općine Kalesija za 2018. godinu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.