Usvojen budžet općine Kalesija za 2019.godinu

17:50 – ZAVRŠENA JE 19.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

17:50 – Kao posljednja tačka dnevnog reda razmatrana je Informacija o realizaciji aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije objekata za potrebe mjesnih zajednica na području općine Kalesija u 2018. godini.

17:21 – Usvojeni su i Programi rada  za 2019. godinu: JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” Kalesija, JP “Veterinarska stanica” Kalesija i KP “Komunalac” d.d. Kalesija.

17:05 – Usvojeni su Programi rada  za 2019. godinu JU “Centar za socijalni rad” Kalesija, JZU “Dom zdravlja” Kalesija, JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.

17:02 – Usvojen je Program rada Općinskog pravobranilaštva Kalesija za 2019. godinu.

17:01 –  Usvojen je i Program rada Općinskog načelnika za 2019. godinu.

16:38 –  Vijećnici su podržali Program rada Općinskog vijeća Kalesija za 2019. godinu.

16:27 – Općinsko vijeće je usvojilo Odluku o  izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Južna zona Kalesija”.

16:18 – Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija

16:16 – Usvojena je Odluka o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija

16:12 – Vijećnici su usvojili i Odluku o razrješenju i imenovanju članova Komisije za drugostepeno upravno rješavanje

16:09 – Usvojena je Odluka o  imenovanju Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija

16:05 – Usvojena je Odluka o izvršenju budžeta za 2019.godinu

16:03 – nakon pauze nastavljena je sjednica.

15:39 – PAUZA –

15:31 – Načelnik Sead Džafić – Zahvaljujem se vijećnicima koji su podržali budžet za 2019.godinu i poveli Kalesiju boljim putem

15:30 – Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo budžet za 2019.godinu. Za budžet je glasalo 17 vijećnika, 8 je bilo suzdržanih, dok niko nije glasao protiv.

15:27 –  Nakon obavljene rasprave, nisu usvojeni predloženi amandmani opozicionih vijećnika: Senada Šmigalovića (SDA), Fadila Aića (samostalni vijećnik), Muje Mujkića (samostalni vijećnik), Nihada Hamzić (samostalni vijećnik), Damira Husić (samostalni vijećnik), Dine Šmigalović (SDA) i Šemsudina Ćatića (SDA). Također, nije prihvaćen niti amandman administrativne komisije.

14:08 – Nastavljena je sjednica

14:05 – Nakon pauze, očekuje se nastavak 19.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija. Na dnevnom redu je rasprava po Odluci o budžetu općine Kalesija za 2019.godinu.

12:38 – PAUZA –

12:04 –  Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Amandman: da se sredstva za podršku zapošljavanju u tekstilnoj, drvnoj i metaloprerađivačkoj industriji realizuju u skladu sa Odlukom o kriterijima o dodjeli sredstava koje donosi Općinsko vijeće uz obavezu javnog oglasa poziva, da će se Grantovi MZ-a raspoređivati na osnovu Odluke Općinskog vijeća.

Nihad Hamzić (samostalni vijećnik): Amandmani: da se planiraju sredstva za subvenciju KP „Komunalac“ Kalesija, izgradnja vodovodne mreže i bazena u Zukićima.

Damir Husić (samostalni vijećnik) – Amandman: da se izvrši sanacija klizišta u Lipovicama.

Nermin Mešić (SDA) – Amandman: da se planira izgradnja pješačke pasarele u Raincima Gornjim.

Šemsudin Ćatić (SDA) – Amandmani: Asfaltiranje puta Donje Hrasno- Horozovina – Seljublje, da se izvrši uređenje puta Jajići-Hrasno – Lisača.

11:35 – Dina Šmigalović (SDA) – Amandman: da se izvrši asfaltiranje puta, pored Umela, prema pijaci u Tojšićima.

11:33 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Pohvalna je izgradnja projekta sekundarne mreže za kanalizaciju, kao i planirana sredstva za uspjene sportiste, Da li se odustalo od uvođenja ISO standarda? BKC-u su povećana sredstva i ostalo je da vidimo ko će biti novi uposlenik u BKC-u. Dobro je da su planirana sredstva za Veterinarsku stanicu Kalesija. Asfaltiranje ulice u naselju Olanovica je diskriminirajuće, jer je Ulica navedena kao „romsko naselje“. Adaptacija zgrade općine Kalesija mi liči da su već unaprijed određeni izvođači radova. Amandmani: da se naznači grant MIZ Kalesija, obilježavanje zvaničnom zastavama BiH i ARBiH na svakom šehidskom mezarju na području općine Kalesija, subvencija stambenom zbrinjavanju Gorana Ikića – Ćire, a da ukine stavka obilježavanje Nove godine na otvorenom.

11:24 – Rašid Vildić (BPS) – Budžet je dobar i klub BPS-a će podržati budžet.

11:21 – Senad Šmigalović (SDA) – Na Odluku o budžetu uložio sam 4 amandmana, jer smatram da su budžetska sredstva neravnomjerno raspoređena. Predloženi amandmani odnose se na: da se planiraju sredstva od 15 hiljada za zacjevljivanje kanala u Rudarskoj ulici u Tojšićima, da se izvrši rekontrukcija mosta u naselju Bara – put prema Atik džamiji, u iznosu od 35 hiljada KM, izrada projekta za izgradnju Doma kulture u Tojšićima, u iznosu od 40 hiljada KM, izgradnja krova na zgradi FK Sloga Tojšići, u iznosu od 25 hiljada KM.

11:06 –  Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika za budžet) – Provedena je javna rasprava u svim mjesnim zajednicama, sa kojih je pristiglo 220 prijedloga i sugestija, koji se uglavnom odnose na projekte infrastrukture, zimsko održavanje puteva, uređenje ulične rasvjete, rješavanje pitanja klizišta, igraonice za djecu, nastavak uređenja i izgradnje objekata po MZ-a, kanalizacija, čišćenje kanala, veća sredstva za socijalna davanja… Budžet za 2019.godinu iznosi 11,4 miliona KM, što je za 15 % manje u odnosu na budžet iz ove godine. Budžet je realan i lakše ostvariv. Za komunalnu infrastrukturu planirano je više od 3,5 miliona KM. Za projektnu dokumentaciju planirano je 367 hiljada KM. Planirana su sredstva za vodosnadbijevanje nekoliko naselja na području općine Kalesija. Za izgradnju objekata po MZ-a planirano je 1,2 miliona KM. Budžet je uglavnom usaglašen sa predstavnicima političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću.

10:56 – Na Odluku o budžetu pristiglo je 15 amandmana.

10:54 – Prva tačka dnevnog reda je Odluka o budžetu općine Kalesija za 2019. godinu.

10:53 – Usvojen je dnevni red u predloženoj formi

10:51 – Obraćanje načelnika Seada Džafića – početak kanalizacije na području općine Kalesija, čekamo garanciju kako bi zapoeli radove. Potpisani ugovori za izgradnju stanova za osobe u stanju socijalne potrebe. Općina će u svom vlasništvu imati 90 stanova namijenjenih za ove kategorije stanovništva. Raspisan je tender i izabran izvošač radova za uređenje Gradske dvorane, kako bi se osposobila jedna dvorana u kojoj bi sportski klubovi mogli nastupati u narednoj godini.

10:48 – Prilikom izjašnjavanja vijećnika usvojene su inicijative Dine Šmigalović, Adnana Kamerića i dvije inicijative Armina Karića

10:43 – Senad Šmigalović (SDP) – Inicijativa da se uradi projekat za priključenje objekata na magistralni put

10:39 – Mensur Hukić (NLSDž) – Inicijativa da se iznađu zemljišta i sredstva za izgradnju objekta za potrebe građana Meškovića

10:35 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – da se uvede disciplina u rad kalesijskih javnih preduzeća

10:33 – Armin Karić (SDP) – Inicijetive: Da se u narednoj godini izvrši rekonstrukcija ulaza i izlaza u centar Kalesije. Da se poljoprivrednim proizvođačima, koji su uredno izmirili obaveze, izvrši povrat sredstava za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Da iznađe lokacija za deponovanje šljake na području općine Kalesija.

10:31 – Adnan Kamerić (SDA) – Inicijativa da se obezbijede sredstva u budžetu za asfaltiranje parking prostora kod džamije u Miljanovcima.

10:29 – Dina Šmigalović (SDA) – Inicijativa da se obezbijede dva parking mjesta u Tojšićima za osobe sa invaliditetom.

10:28 – Huso Atlagić (NLSDŽ) –Inicijativa da se uputi dopis Federalnoj direkciji cesta za označavanje autobuskog stajališta u Kalesiji Gornjoj.

10:26 – Damir Dafić (SDP) – Tri inicijative. Da nadležna Služba uputi dopis Federalnoj direkciji cesta da se uradi isprekidana linija sa magistralnog puta prema ulici Safeta Zulića i da se iscrta pješački prelaz na pomenutoj dionici u Saračima. Da se načelnik u 2019.godini kupi anatomsku lutku za potrebe Medicinske škole u MSŠ Kalesija u iznosu od 3.hiljade KM.Da se vijećnici odreknu dnevnice u korist organizacije Memorijalnog odbojkaškog turnira „Erna Sinanović“.

10:18 – Novoizabrani vijećnik Šemsudin Ćatić (SDA) je položio svečanu izjavu i preuzeo mandat vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija. Ćatić je izabran umjesto Hasibe Kurtić koja je na oktobarskim Općim izborima izabrana u Skupštinu Tuzlanskog kantona.

10:13 – Usvojen je Izvod iz zapisnika sa 18.redovne sjendice vijeća

10:12 – Počela je 19.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija, kojoj prisustvuje 24 vijećnika

Predsjedavajući Enes Idrizović za danas je zakazao 19.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija. Na dnevnom redu posljednje ovogodišnje sjednice naći će se 13 tačaka. Najznačajnija tačka dnevnog reda je Odluka o budžetu općine Kalesija za 2019.godinu, u iznosu od 11,4 miliona maraka. Vijećnici će nakon budžeta razmatrati i Odluku o izvršenju budžeta Općine za 2019. godinu, Odluku o  imenovanju Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija i Odluku o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija. Također, razmatrat će se Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija i Odluka o  izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Južna zona Kalesija”. Općinsko vijeće će se izjasniti i o Programima rada Općinskog vijeća, načelnika, pravobranilaštva i kalesijskih javnih preduzeća i ustanova za 2019. godinu.

DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o budžetu općine Kalesija za 2019. godinu.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju budžeta Općine za 2019. godinu.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.  
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Komisije za drugostepeno upravno rješavanje.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o  izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Južna zona Kalesija”.
 8. Razmatranje i donošenje Programa rada Općinskog vijeća Kalesija za 2019. godinu.                                                              
 9. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog načelnika za 2019. godinu.
 10. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog pravobranilaštva Kalesija za 2019. godinu.
 11. Razmatranje i usvajanje Programa rada za 2019. godinu:
 12. JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
 13. JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
 14. JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.
 15. Razmatranje i usvajanje Programa rada za 2019. godinu:
 16. JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” Kalesija,
 17. JP “Veterinarska stanica” Kalesija,
 18. KP “Komunalac” d.d. Kalesija.                                                          
 19. Razmatranje i prihvatanje Informacije o realizaciji aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije objekata za potrebe mjesnih zajednica  na području općine Kalesija u 2018. godini.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: