Općinsko vijeće Kalesija nije usvojilo inicijativu da se konkursi za prijem radnika objavljuju na web stranici navedenih ustanova

Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo inicijative Mirsada Omerovića (nacionalna manjina) da se u saradnji sa Grupom za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze pokrenu mjere i radnje kako bi se korisnicima usluga navedene grupe omogućio nesmetan pristup u prostorije Grupom za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze i da se u Petrovicama zaseok Barčići uredi dječiji košarkaški teren koji se godinama koristio za igru rekreaciju.

Nije usvojena inicijativa Hasada Imamovića (SBB) da se u javnim ustanovama čiji je osnivač općina Kalesija konkursi za prijem radnika u radni odnos osim objavljivanja na oglasnoj ploči ustanove i jednom dnevnom listu većeg tiraža, objave i na zvaničnim web stranicama navedenih ustanova.  

Za inicijativu je glasalo 9 vijećnika, protiv je bilo 11, dok je 5 vijećnika je bilo suzdržano prilikom izjašanjavanja.

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Mirsad Omerović (nacionalna manjina) : Da se u saradnji sa Grupom za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze pokrenu mjere i radnje kako bi se korisnicima usluga navedene grupe omogućio nesmetan pristup u prostorije Grupom za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze.

Obrazloženje

Obzirom na činjenicu da borci iz prethodnog odbrambeno oslobodilačkog rata čekaju bukvalno na ulici bez obzira na vremenske uslove ostvarivanje prava u navedenoj Grupi i činjenice da su ukinute gotovo sve higijensko epidemiološke mjere zbog COVI19 pandemije, pokrećem ovu inicijativu u svrhu zaštite dostojanstva ljudi kojima možemo zahvaliti što smo danas ovdje živi. Zbog toga tražim da nadležne općinske službe u saradnji sa Grupom za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze pokrenu mjere i radnje kako bi se korisnicima usluga navedene grupe omogućio nesmetan pristup u prostorije. Smatram da je poniženje da nam oslobodioci ove Države čekaju na ulici za ostvarivanje svojih prava.

Da se u Petrovicama zaseok Barčići uredi dječiji košarkaški teren koji se godinama koristio za igru rekreaciju.

Obrazloženje

U Naseljenom mjestu Petrovice Gornje postoji lokacija koja je dobila naziv „kod koša” po tome što su od pamtivjeka mještana djeca imala nekakav koš i tu su provodila dane i noći u druženju i igri. Smatram da bi trebalo urediti taj prostor i omogućiti djeci da provode zdrav način življenja.

Fadil Alić (SDA) – U kojoj fazi je realizacija instaliranje cvijeta Srebrenice u sklopu kružnog toka u centru Kalesije? Koliko je utrošeno sredstava za izradu fasade na Gradskoj dvorani u Kalesiji i ko je bio izvođač radova?  

Mujo Mujkić (NiP)Da li se poštuje Zakon o radu o državnim službenicima i namještenicima po pitanju odlaska u starosnu penziju?

– Da se,  u cilju transparentnosti i pravovremenog izvještavanja, osigura prijenos UŽIVO u relanom vremenu sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

OBRAZLOŽENJE

Izabrani vijećnici u OV Kalesija su u toku predizborne kampanje obćavali otvorenu saradnju sa građanima, a po izboru mandata su se na to zakleli “svečanom izjavom”. Dešavanja na sjednici Općinskog vijeća Kalesija trebaju biti prezentirana javnosti što je više to moguće, a omogućavanje praćenja sjednice UŽIVO U REALNOM VREMENU je jedan od najboljih pokazatelja otvorenosti prema građanima. Nedavna dešavanja na političkoj sceni Kalesije, i “ukrupljavanje” stranaka koje su dobile najveće povjerenje građana – su, valjda, garant da isti vijećnici nemaju šta kriti od građana.

–  Da li je neko (ime i prezime) od vijećnika u aktuelnom sazivu Općinskog vijeća Kalesija 2020-2024 u toku 2021. godine bio angažovan na poslovima u JP Komunalac DD Kalesija? Ako jeste, kako i zbog čega, odnosno da li je po nekom projektu, i da li je realizovao zadatke zbog kojih je dobio angažman na nekoliko mjeseci?
OBRAZLOŽENJE

Vijćenici u OV Kalesija, evidentno, imaju mnogo veće privilegije nego li obaveze. Nedavno  sam dobio informaciju da je jedan od kolega vijećnika bio radno angažovan u JP Komunalac DD Kalesija, na poslovima koji su mogli raditi studenti, ili pak drug mlade osobe.
Zbog čega je na te poslove imenovan jedan od vijećnika?! Da li su druge osobe iz Kalesije mogle znati za tako nešto?
Ako se radi o zakonskoj mogućnosti da rukovodilac, odnosno direktor, imenuju određenu osobu, da li se radi o političkom pritisku, odnosno da li je neko iz određene političke stranke od direktora tražio angažman određenog vijećnika? Ovo pitanje, odnosno odgovor na njega, je jako važno. Jer postoje i druge informacije da i drugi vijećnici (zlo)koriste svoj politički uticaj za određene privilegije. Naravno, postoje i vijećnici koji su uposlenici  javnih preduzeća i ustanova, ili oni koji će tek to postati… Njima je sasvim OK da usvajaju planove rada svojih preduzeća, da izglasavaju sufinansiranje rada istih (čak direktno svojih radnih mjesta?), da usvajaju izvještaje o radu ustanova u kojima rade… Sve to ostavlja prostora za dodatne analize, ali prije svega treba podsjetiti na moralnu dimenziju svega. Nadam se odgovoru direktora JP Komunalac DD Kalesija, kako bi mogli dalje i o većim problemima.

Mehmed Hodžić (SDA)Da se reguliše status spomen sobe pripadnicima ARBiH, smještene u galerijskom prostoru BKC-a “Alija Izetbegović” Kalesija.  

Mensur Hukić (samostalni vijećnik) – Na osnovu kojih kriterija je posljednjih godina vršena raspodjela sjemenskog i sadnog materija? Gdje je objavljen javni poziv i ko su korisnici te vrste pomoći?

Admir Karić (NiP)Da općinski načelnik sa nadležnom službom pokrene proces za HITNU SANACIJU Centralnog šehidskog spomen-obilježja ispred zgrade Općine u centru Kalesije.
Inicijativu dostaviti načelniku i službi na razmatranje, te do sljedeće sjednice da Općinskom vijeću isti prezentiraju poduzete aktivnosti u vezi sa inicijativom, ili  neku drugu vrstu odgovora.

OBRAZLOŽENJE

Dovoljno je proći pored zgrade Općine, zastati da se proči Fatiha ili da se na drugi način oda počast onima čija su imena uklesana na pločama ovog spomen obilježja, i da se zastidimo Našeg, ali prije svega VAŠEG odnosa prema onima koji su dali svoje živote u odbrani Bosne i Hercegovine.
Šehidsko spomen-obilježje, na kojem je uklesano 431 ime žrtava iz agresije 1992-1995 na BiH, je urađeno 2008.godine, a “otvoreno” je povodom Dana Općine Kalesija 23.maja 2008.godine.
2013.godine, također povodom Dana Općine Kalesija, ovo spomen-obilježje je dobilo krovnu konstrukciju od metala i stakla.
Dakle, prošlo je 14 godina od kada je izgrađeno, a osim proljetnog sađenja cvijeća i manjih zahvata na uređenju, spomen-obilježje nije  održavano u skladu sa onim kakvu simboliku i značaj ima.
Ovo je još jedan u nizu projekata koji nas je naučio da je jedno napraviti i izgraditi, a sasvim drugo ko će to isto održavati.
Centralno šehidsko spomen obilježje ne smije biti predmet ličnih sujeta, dokazivanja i pokazivanja da li je neko u pravu, i slični nesporazumi.
Ukoliko je bilo nepravilnosti prilikom izgradnje (prvobitne verzije 2008.godine ili dogradnje 2013. godine) poduzeti pravne i zakonske poteze u potrazi za naknadom, odnosno garancijama na urađene poslove.
U suprotnom  – nema opravdanja za trenutni izgled Centralnog šehidskog spomen-obilježja koji izgleda kao da je izgrađen na “ničijoj zemlji”, ili čak na agresorskoj teritoriji.

– da JP Komunalac DD Kalesija prilikom odvoza otpada iz naselja u kojima se odvoz vrši jednom u 14 dana (2x  mjesečno) omogući odvoz/utovar veće količine otpada, a ne samo jedna vreća/posuda.

OBRAZLOŽENJE

U pojedinim dijelovima Općine Kalesija se odvoz smeća vrši jednom u dvije sedmice, odnosno samo 2X mjesčno. Iako je ugovor definisao da se vrši odvoz jedne posude, a da se ni sami građani ne bi igrali sa riječima te pravili posude mnogo većih gabarita (kontejnere i slično), građani ovih naselja mole da im se omogući odvoz većih količina otpada.Cilj i svrha rada komunalnog preduzeća treba da bude čista okolina, i ostavljanje smeća na ulazu u avlije od strane uposlenika JP Komunalac DD Kalesija ne doprinosi tome, nego su prvi uzrok formiranja divljih deponija, ili paljenju otpada na nepropisan način u blizini kuća.Činjenica je da niko smeće neće zadržati u svojoj kući ili avliji.
Treba naglasiti da to nije krivica uposlenika preduzeća koji rade na terenu, jer oni rade po naredbama i insktrukcijama upravljačkog menadžmenta.Eventualni minusi u poslovanju JP Komunalac DD Kalesija ne mogu/ne smiju biti opravdanje za ovakve postupke.
Ako je problem i preveliki broj uposlenika (a sigurno da jeste), takav odgovor prema vijećniku/Općinskom vijeću itekako može pomoći za budući rad, odnosno prilikom dostavljanja Vaših izvještaja i planova rada prema Općini i OV Kalesija.

– da se planira nastavak izgradnje pješačke staze, trotoara, iz pravca Kalesije prema Tuzli, kroz naselja Prnjavor, Dubnica i dio naselja Miljanovci, odnosno spajanje trotoara od Prnjavora do Miljanovaca.
Inicijativu upućujem prema JP Ceste FBiH i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

OBRAZLOŽENJE

Prije nekoliko godina je urađen trotoar od centra Kalesije do mosta u naselju Prnjavor, uz kolovoznu traku Kalesija – Tuzla.
U sklopu tog projekta  je isprojektovan dodatni dio od 150 metara , odnosno od mosta u Prnjavoru prema naselju Dubnica.
Nažalost, do nastavka radova nikada nije došlo. Potreba za nastavkom gradnje ovog trotoara i spajanjem sa postojećim trotoarom je od velikog značaja za građane, prije svega za sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Sigurno je da postoje rizičnije dionice puta za pješake, ali se ovdje radi o jednoj od najfrekfentnijih dijelova kada su pitanju kretnje pješaka. Veliki broj građana iz naselja Dubnica i Miljanovci pješače do Kalesije, kako za uslugama Doma zdravlja ili drugih ustanova i preduzeća, tako posebno školarci, osnovci i srednjoškolci. Pošto jedan dio projekta već postoji, a smatram da ne bi bilo većih problema sa imovinsko-pravnim odnosima na ovoj relaciji, molim Vas da ovaj projekat razmotrite. Odgovor po ovoj inicijativi je jako važan, te Vas molim da nakon  uvida u istu problematiku dostavite detaljan odgovor koji bi mogao biti prezentovan javnosti. Nakon odgovora, pristiglog ili ne pristiglog (eventualno pristigli odgovor će biti prezentiran građanima pomenutih naselja),  biće organiziran sastanak sa građanima pomenutih naselja, te u skladu sa odgovorom preduzeti  buduće korake.
“Blokada glavne saobraćajnice” je metod koji su najavili u drugim naseljima iz kojih su ljudi bliski načelniku, pa takvu opciju držimo otvorenu i za pomenuta naselja.

– Da li Općina Kalesika ima unutarnju/internu kontrolu u vezi sa izlascima uposlenika  u toku radnog vremena za završavanje privatnih poslova, odnosno za vrijeme dolaska i vrijeme izlaska sa radnog mjesta? Da li su neki uposlenici privilegovani u odnosu na ostale?
Također, evidentno je da se službena vozila koriste svakodnevno u toku i van radnog vremena, posebno na relaciji prema vikendskom dijelu naselja Dubnica, pa da li se vodi evidencija korištenja tih vozila kroz Putne naloge? Ukoliko Općina vodi takve evidenciju, kome se ista dostavlja i koja je dalja procedura sa istom… Kao izabrani vijećnik sam od strane nekoliko uposlenika Općine Kalesija dobio informacije u vezi sa navedenim problemom koji sam iznio u formi pitanja. Izuzećemo načelnika, koji uprkos svojim godinama dolazi sa područja druge Općine/Grada, i za kojeg se često može primjetiti da nije na radnom mjestu, ali želim vjetovati da obavlja menadžerske poslove za dobrobit svih građana općine Kalesija… Primjetno je da još neki uposlenici Općine ne dolaze na vrijeme na posao, izlaze više puta u toku dana sa radnog mjesta, te radno mjesto napuštaju ranije. Da li su obližnji kafići mjesto gdje se završavaju poslovi sa korisnicima usluga zgrade Općine?
Također, redovno privatne stvari prebacuju iz privatnih u službena vozila, i obrnuto.

– Da li  Ibrahim Kurtić, viši referent za opće, pravne i kadrosvke poslove i poslove javih nabavki u JZU Dom zdravlja Kalesija – nakon potvrđene optužnice za zloupotrebu položaja i krivično djelo krivotvorenje službene isprave  i dalje obnaša iste poslove?
Da  li se po zakonu morao od strane rukovodioca degradirati barem za jednu poziciju?
Da li je pomenuti u Domu zdravlja nakon sramotnog slučaja ponudio ostavku, ili na bilo koji način pokazao da je radio i da će raditi u interesu Ustanove i građana?! Da li je tačno da je Ibrahim Kurtić proteklih mjeseci “prvo lice” i glavni operativac i zastupnik  JZU Dom zdravlja Kalesija?

OBRAZLOŽENJE

Presumpcija nevinosti je jedno od temeljnih načela savremenog  sistema ljudskih prava. Za to se lično zalažem, kao i stranka kojoj pripadam.
Međutim, ne mogu se oteti dojmu da je kalesijski Dom zdravlja već duži period taoc pojedinaca koji su srozali ugled ove ustanove.
JZU Dom zdravlja Kalesija građani Kalesije već odavno ne vide kao “sigurnu adresu”, a naš zadatak, izabranih vijećnika, je da pokušamo ukazati na anomalije, te insistirati na pronalaženju rješenja za bolje funkcionisanje. Uposlenici ustanove ne smiju biti “iznad zakona”, zaštićeni od svih sankcija, a istovremeno uživati i konzumirati sve blagodati svojih pozicija.

– Zbog čega Zavod zdravstvenog osiguranja TK, POSLOVNICA KALESIJA, uskraćuje ili pak na drugi način tumači oslobađanje plaćanja premije zdravstvenog osiguranja (MARKICE) za pojedine osobe sa invaliditetom većim od 60%, dok osobe sa istim stepenom invaliditeta svoje pravo bez problema konzumiraju u drugim poslovnicama ZZO TK?
Da li se radi o jednom izolovanom slučaju (pročitati Obrzaloženje) ili se iz nekog razloga uskraćuju prava većem broju građana Kalesije!?

OBRAZLOŽENJE

Svaki iole informatički pismen građanin može “izguglati” koje osobe na području TK su solobođenje plaćanja premije zdravstvenog osiguranja (MARKICE). Prema informaciji od osobe sa stepenom invaliteta od 60%, osobe koja je proteklih godina u ZZO TK – POSLOVNICA KALESIJA, bez problema konzumirala svoje pravo, ove godine je doživjela neprijatnu situaciju, dobivši “odbijenicu”, prvobitno uz riječi da donese uvjerenje o stepenu inaliditeta, a kada je to donijela i to od uposlenika/ce je dobila novo obrazloženje “da je nema na spisku”.(Osoba sa istim stepenom inavlideta, kolega sa posla, svoje pravo bez problema konzumira u ZZO TK – Poslovnica TUZLA!) Radi se o zaposlenoj osobi koja koristi svoje zagarantovano pravo. Istoj osobi nije problem da plati svoju “markicu”, ali je slučaj zanimljiv jer je veoma moguće da se u pomenutoj poslovnici uskraćuju prava brojni drugim građanima!? Nadamo se da se pak radi o izolovanom slučaju (?!), a pozivamo i ostale građane da svoja ZAGARANTOVANA PRAVA potraže u ZZO TK Poslovnica Kalesija, a ukoliko budu imali problema da zatraže PISANI TRAG od osobe koja po zadatku, ili pak iz drugih razloga, uskraćuje prava bilo kojoj kategoriji osoba koje su oslobođene plaćanja “markice”.

Edis Mujanović (samostalni vijećnik)Da općina Kalesija izvrši sanaciju dijela puta u MZ Tojšići, na dionici od Hidana do Kikača. Potrebno je sanirati oko 15 metara puta.

Hajrudin Huseinović (sekretar vijeća)U svoju predsjednika UO JZU Dom zdravlja Kalesija, želim kazati da UO nije nadležan za prava, obaveze i odgovornosti uposlenika. Ova pitanja su u nadležnosti direktora ustanove.

Mujo Tosunbegović (sekretar Organa uprave) –  Uvaženi vijećnik Admir Karić je komentarisao odgovor po pitanju povrede radnica na objektu za socijalno stanovanje. Pismo koje ste svi dobili od inspektora je ustvari dogovor općinskog načelnika. Ako je to pohvala za inspektora, to je i pohvala na rad načelnika. Inicijativa na uređenju centralnog spomen obilježja. Nadležna služba je dobila zadatak da sanira centralno spomen obilježja. Uskoro će biti raspisan javni poziv za izgradnju cvijeta Srebrenice u sklopu kružnog toka. Nadamo se da ćemo radove završiti do 23.maja – Dana općine Kalesija. Ulazak i izlazak uposlenika u zgradi općine Kalesija je kvalitetno urađen i svaki uposlenik prilikom izlaska mora imati pismenu saglasnost. Postoje pravila za korištenje službenih automobile. Predali smo projekat u vrijednosti od 530 hiljada KM za proširenje saobraćajnice prema Prnjavoru. Uposlenici će ići u penziju kako to zakon nalaže.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: