Usvojen rebalans budžeta općine Kalesija za 2016.godinu (UŽIVO)

18:22 – Završena je 37.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

18:20 –  Do kraja sjednice razmatrana je radna verzija Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu nasljeđe.

18:19 – Prihvaćena je Informacija o bespravnom zauzimanju državnog zemljišta

18:17 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) najefikasniji metod borbe protiv uzurpacije zemljišta je prijem saobraćajnog inspektora, koji bi prekršajnim nalogom poduzeće određene mjere. Kulanić je istakao da je ovo mjesto trenutno nepopunjeno u općini Kalesija.

18:15 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) je istakao da se u ovaj problem moraju uključiti nadležne institucije.

18:10 – Halil Aščić (općinski pravobranilac) je rekao da su u najvećoj mjeri predmet uzurpacije površine uz cestu, putni pojas. “Sud nije nadležan za rješavanje uzurpacija na javnom dobru. U narednom vremenu ćemo morati angažovati inspektora za saobraćaj kako bi se efikasnije riješili ovi problemi. Općina nema mehanizme da čuva površinu koju je stekla u sudskom postupku”, kazao je Aščić.

18:06 – Asim Mehmedović (samostalni vijećnik) je kazao da u ovoj situaciji može raditi ko ta hoće. “Samo tokom našeg mandata uzurpirano je nekoliko hektara zemljišta, bez bilo kakvih sankcija”, rekao je Mehmedović i predložio da se narednom periodu razmisli o održavanju tematske sjednice.

18:03 – Amir Barčić (SDP) je kazao da je uzurpirana velika količina zemljišta u svim mjesnim zajednicama na području općine Kalesija. Pozvao je nadležne inspekcijske organe da utvrde stanje uzurpiranog zemljišta i predlože mjere.

18:00 – Nakon prihvatanja Informacije o organizaciji i vršenju prijevoza na području općine Kalesija u toku je razmatranje  Informacije o bespravnom zauzimanju državnog zemljišta.

17:48 –  Prihvaćena je Informacija o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija.

17:42 – U toku je razmatranje Informacije o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija.

17:40 – Galib Softić (SDP)  se u ime FK Bosna Kalesija zahvalio svima koji su uložili svoje napore u organizaciji utakmice reprezentacija BiH i Srbije, a posebno na uređenju terena, tribina i ostale infrastrukture.

17:38 –  Ismet Mešić, koji po ovlaštenju mijenja općinskog načelnika, je govoreći o sportu u Kalesiji kazao da je općina Kalesija u velikoj mjeri podržala organizaciju U15 reprezentacija BiH i Srbije i da je u toj akciji urađeno mnogo na uređenju infrastrukture na Gradskom stadionu.

17:25 –  Muhamed Avdić, predsjednik Sportskog saveza općine Kalesija je rekao da je činjenica da je u krizi dvoranski, konkretno odbojkaški sport. „Rezultat toga je da više nemamo tog kadra kao to smo nekad imali. Trebalo bi otvoriti raspravu po pitanju sporta, kako bi došli do spoznaje šta nam je cilj u narednom periodu. Kalesija objektivno u nogometu zaslužuje da ima jednog prvoligaša u fudbalu, ali za tako nešto bi trebalo izdvojiti najmanje 250 hiljada KM godišnje. Danas imamo dva drugoligaša kojima samo za takmičenje treba oko 70 hiljadama KM godišnje”, rekao je Avdić.

Muhamed Avdic

17:17 –  U toku je razmatranje Informacije o stanju kulture, fizičke kulture i informisanja na području općine Kalesija za 2015. godinu.

Amir Barčić (SDP): je kazao stanje u oblasti sporta, kulture i fizičke kulture u Kalesiji nije na zadovoljavajućem nivou.”Stanje u oblasti sporta je na mnogo slabijem nivou u odnosu na protekle godine. Evidentna je kriza posebno u oblasti dvoranskih sportova”, kazao je Barčić.

17:11 – U nastavku sjednice prihvaćene su Informacija o provođenju Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece i Informacija o stipendiranju učenika i studenata na području općine Kalesija školske 2015/2016. godine.

17:04 – Nakon pauze, nastavljena je 37.redovna sjednica Općinskog vijeća. U toku je razmatranje Informacije o higijensko – epidemiološkoj situaciji i stanju opšte i komunalne higijene na području općine Kalesija za 01.01.-31.12.2015.godinu.

16:30 – PAUAZA

16:38 – Prihvaćen je Izvještaj o realizaciji projekata iz Strategije razvoja općine Kalesija zasnovane na poštivanju ljudskih prava u 2015.godini

16:29 – Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo i Odluku o dopunama Plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2016. godini

16:13 – Usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija i Odluka o razrješenju i izboru člana radnog tijela Općinskog vijeća Kalesija

16:09 –  Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju “Higijenskog servisa” pri JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija i Odluka o određivanju lokacija za postavljanje oglasa, plakata, postera i drugih propagandnih materijala političkih subjekata u toku izborne kampanje za lokalne izbore 2016. godine.

16:06 –  Općinsko vijeće je usvojilo Odluku o uslovima i načinu dodjele u zakup kompleksa kasarne “Masle” u Gornjim Vukovijama.

15:54 – Usvojena je Odluka o rebalansu budžeta općine Kalesija za 2016.godinu. Za Odluku je glasalo 14 vijećnika, 3 vijećnika je bilo protiv, dok je 6 vijećnika bilo suzdržano.

15:48 – Nisu prihvaćeni ni amandmani predloženi od Kluba SDP-a.

15:31 – Amandman Sene Musić nije usvojen

15:30 – Niti jedan od  4 predložena amandmana Kluba za bolju Kalesiju nije dobio potrebnu većinu glasova

15:29 – U toku je izjašnjavanje vijećnika po predloženim amandmanima.

15:25 – Nakon pauze nastavljena je 37.redovn a sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

14:48 – Na zahtjev Muhameda osmanovića određena je pauza u trajanju od pola sata

14:44 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) je ponovo zatražio odgovore na postavljena pitanja tokom diskusije o rebalansu. “Sredstva planirana rebalansom budžeta se uvećavaju. Planirano je mnogo više novca za asfaltiranje nego to je to predviđeno Planom asfaliranja puteva. Sredstva za udarne rupe su, također, planirana u mnogo većem iznosu nego što ima potrebe. Neprihvatanjem naših amandmana vi pokazujete mišiće”, kazao je Osmanović.

14:18 – Ismet Mešić, koji po ovlaštenju mijenja općinskog načelnika, je govoreći o razlozima donošenja Odluke o budžetu kazao da je s viših nivoa vlasti došao novac za neke od projekata, koji bi se trebali realizovati do kraja ove godine. „Vlada TK-a je izdvojila 350 hiljada za vodovod u Vukovijama, a 50 hiljada za vodovod u Seljublju. Mi to moramo uraditi u ovoj godini. Svi prijedlozi projekata koji su dostavljeni amandmanima su obuhvaćeni rebalansom budžeta”, rekao je Mešić.

Izjašnjavajući se po amandmanima Mešić je istakao da se ne prihvataju amandmani SDP-a, Kluba za bolju Kalesiju i Sene Musić

14:02 – Galib Softić (SDP) je rekao da je trebalo planirati sredstva za javni wc. On smatra da je pored zgrade u kojoj stanuje Ismet Mešić trebalo u rebalans budžeta trebalo uvrstiti i uređenje fasada na drugim zgradama. Softić je još mišljanja da je trebalo planirati sredstva za sanaciju puta u Zelini, povećati sredstva za Udruženje penzionera općine Kalesija, sportske kolektive, socijalno ugrožene…

13:56 –  Hasan Ćorsuljić (SDP) je kazao da je amandmanom SDP-a planirano 30 hiljada za krov na objektu FK Sloga – Tojšići. Zamlio Ismeta Mešića da se izjasni o ovom prijedlogu. Cilj ovog amandmana, prema njegovim riječima, je da se objekat sauva od propadanja.

Haso

13:46 – Amir Barčić (SDP) je rekao da je rebalans budžeta politički i da je isključivo namijenjen predizbornoj kampanji. Upitao je zašto se nisu pobrojali objekti po mjesnim zajednicama koji se trebaju adaptirati. Ovakav odnos, smatra Barčić, izaziva sumnje.

13:39 – Fikret Suljkanović (samostalni vijećnik) je još jednom u svom obraćanju ukazao na problem neizdavanja fiskalnih računa i loš rad inspekcjskih organa. Suljkanović je dodao da bi za usvajanje rebalansa budžeta bilo poželjno održati pauzu u kojoj bi se predstavnici vodećih stranaka usaglasili, kako bi se jednoglasno usvojio rebalans budžeta.

13:30 –  Sena Musić (Klub za bolju Kalesiju) je uputila amandman kojim traži da se umesto 100 hiljada maraka namjenjenih za rekosnstrukciju škola preusmjeri za adaptaciju krova u OŠ Gornji Rainci.

12:53 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) je rekao da je Općina zakasnila sa rebalansom budžeta, jer bi zbog proceduralnih razloga mogli doći u situaciju da građevinski radovi budu započeti tek u septembru. Prilikom razmatranja rebalansa budžeta niko nije pozvao predstavnike opozicionih stranaka da daju svoje prijedloge na ovu Odluku. “Do sada je bila praksa da se održi okrugli sto na kojem smo imali priliku predložiti neke stavke. Ovoga puta to niste učinili, jer ignorišete, ne nas, nego veliki broj građana Kalesije”, kazao je Osmanović.„Ovih 320 hiljada namijenjenih za sanaciju udarnih rupa će se koristiti za predzbornu kampanju. Ne znate gdje ima rupa na putevima, ali ste planirali sredstva. Planirali ste 260 hiljada maraka za asfaltiranje puteva, a već smo usvojili Plan asfaltiranja koji zajedno sa sredstvima građana iznosi oko 200 hiljada. Koje ćete to puteve asfaltirati?, upita je Osmanović.

SDP-e je amandmanima predložio izgradnju igrališta u Gojčinu, krova na objektu FK Sloga – Tojšići, sredstva namijenjena za uređenje fasade na zgradi u Kalesiji preusmjeriti za vodovod Kovačevići, planirati sredstva za odrađivanje pripravničkog staža u Domu zdravlja Kalesija, završetak radova na vodovodu u Muratovićima, početak izgradnje područne ambulante u Tojšićima, asfaltiranje puta u Katanovićima, izgradnja pružnog prelaza u Prnjavoru, vodovod u Donjem Hrasnu.

Osmanovic

12:48 – Adnan Kamerić (predsjednik Kluba SDA) je kazap da je rebalans budžeta dobar i da će Klub SDA podržati Odluku. Kamerić se još zahvalio Ismetu Mešiću na dobro urađenom poslu u vezi sa rebalansom budžeta

12:46 –  Mujo Mujkić (predsjednik Kluba za bolju Kalesiju) je rekao da je Sead Džafić planirao uložiti 180 hiljada vlastitih sredstava za obnovu škole u Kalesiji. „Općina je vidjela da će Džafić ubrati određene političke poene ovakvom odlukom i požurila da sa 100 hiljada maraka preduprijedi Džafića“, kazao je Mujkić.

12:42 –  Asim Mehmedović (samostalni vijećnik) je kazao da je rebalans budžeta dobar i da će Klub samostalnih vijećnika podržati ovu Odluku. Pozitivno je, smatra, što općina Kalesija iz budžeta izdvaja 100 hiljada KM za adaptaciju školskih objekata. Mehmedović je mišljenja da je dobra stvar i 320 hiljada namijenjenih za sanaciju „udarnih rupa“.

12:26 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba za bolju Kalesiju) je predložio da se u rebalans budžeta ugradi izrada glavnog projekta izgradnje vodovoda u Kalesiji. Mujkić je predložio da se dio sredstava dodijeli i džematu Petrovice i da se planiraju sredstva za nasipanje puta Kalesija Gornja – Muratovići. Još je predložio planiranje sredstava za izgradnju infrastrukture u Industrijskoj zoni u Kalesiji, povećanje sredstava za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji i da se planiraju sredstva za izgradnju vodovoda u Memićima i Zukićima.

12:15 – Pozitivne reakcije na Odluku o rebalansu budžeta dao je Zijad Suljkanović (predsjednik Kluba NSRZB).

12:12 – Ismet Mešić, koji po ovlaštenju mijenja općinskog načelnika, trenutno za govornicom vijeća govori o razlozima donošenja Odluke o rebalansu i novim stavkama koje će biti uvrštene u rebalans.

12:10 – Nakon pauze nastavljena je 37.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. Prva tačka dnevnog reda je razmatranje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za period I -XII 2016.godine.

11:46 – Predsjedavajući Esad Čanić je odredio pauzu koja će trajati do 12 sati.

11:45 – Usvojen je dnevni red 37.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

11:43 – Hasan Ćorsuljić (SDP) je predložio da se prva tačka (Odluka o rebalansu budžeta) povuče sa današnje sjednice vijeća. Smatra da se sjednica vijeća nije trebala održati danas, već se mogla prolongirati za nekoliko dana.

11:42 – u toku je razmatranje predloženog dnevnog reda.

11:25 – U toku je obraćanje Ismeta Mešića, koji po ovlaštenju mijenja općinskog načelnika, o aktivnostima kabineta načelnika općine Kalesija. Mešić je istakao da se odmah nakon potpisvanja ugovora očekuje asfaltiranje planiranih puteva, a u tok je obezbjeđenje infrastrukture u  Zetesu i Memićima. “Novoformirano naselje Zates je priključeno na sistem vodosnadbijevanja. Naručen je i projektovan sistem odvoda fekalne kanalizacije. Elektrodistribucija je počela sa priključenjima na električnu energiju. Izvođač radova je započeo sa završetkom pješačke staze u Gornjoj Kalesiji, nakon čega bi trebala započeti i gradnja staze od Gornjih Rainaca do džamije na Međašu. Vrijednost projekata izgradnje pješačke staze u Gornjoj Kalesiji i Međašu je 280 hiljada KM”, kazao je Mešić.

Mesic

11:24 –  Nije usvojena ni inicijativa Amira Barčića da se uputi dopis JZU Dom zdravlja Kalesija i Ministarstvu zdravstva TK-a da u Program kapitalnih ulaganja planiraju sredstva za izgradnju područne ambulante u Petrovicama.

11:15 – Prilikom izjanjavanja vijećnika po predloženim inicijativama nisu prihvaćene inicijative Galiba Softića (SDP) da općina Kalesija pristupi uređenju potoka u naselju Prnjavor, da se smanji cijena vode na području općine Kalesija i da se van snage stavi Odluka o komunalnoj nakdadi u Kalesiji. U sva tri navrata ZA inicijativu je glasalo 10 vijećnika, dok je 14 bilo suzdržano.

11:10 –  Amir Barčić (SDP) je uputio inicijativu da JZU Dom zdravlja i Ministarstvo zdravstva TK-a, u program rada za narednu godinu, planiraju izgradnju područne ambulante u Gornjim Petrovicama.

11:05 – Fikret Suljkanović (samostalni vijećnik) je upitao da li općina Kalesija ima donesen projekat za uređenje korita rijeke Spreča?

11:00 –  Adnan Kamerić (predsjednik Kluba SDA) je uputio inicijativu da se izvrši uređenje potoka u Miljanovcima, koji izlijevaju prilikom veće količine padavina i stvara velike štete građanima.

Adnan Kameric

10:56 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) je upitao da li postoji izgrađen projekat izrade kanalizacione mreže po mjesnim zajednicama? Osmanović je također postavio i pitanje da li općina Kalesija razmišlja o postavljanju protivgradne zaštite?

10:51 –  Mujo Mujkić (predsjednik Kluba za bolju Kalesiju) je upitao da li će biti novih upošljavanja u Vatrogasnoj jedinici Kalesiji i koji će biti kriteriji za zasnivanje radnog odnosa? Planira se uposlenje Osmana Smajića, sina Ekrema Smajića, predsjednika SDA Seljublje. Još je upitao da li je bilo novih zapošljavanja u JZU Dom zdravlja Kalesija? Mujkić je kazao da je u pitanju nepotizam u Domu zdravlja. Direktor Kuralić je jednog brata unaprijedio a drugog uposlio u ovu ustanovu.

10:49 – Nihad Hamzić (vijećnik Kluba za bolju Kalesiju) je pitao kada će općina Kalesija zaposliti saobraćajnog inspektora za lokalne i nekategorisane puteve? On je još postavio pitanje zašto su obustavljeni radovi na izgradnji objekta za JP Vodovod i kanalizacija Kalesija?

10:45 -Galib Softić (SDP) je zatražio da se izvrši regulacija potok, koji teče kroz Novačinoviće, Tubiće i druga naselja u Prnjavoru. Zatražio je da se van snage stavi Odluka o komunalnoj naknadi, jer je općina Kalesija, kako navodi, jedina općina u kojoj se plaća ova naknada. Softić je još jednom uputio inicijativu da se smanji cijena vode u Kalesiji, jer smatra da je cijena vode izuzetno visoka. Softić je upitao kakva je sudbina „ruševnih zgrada“ u centru Kalesije?

Galib

10:40 –  Sead Selimović (samostalni vijećnik) je upitao zašto Hajrudin Avdić iz Gornjih Kikača, koji je ugrožen klizištem, do danas nije uspio da riješi pitanje placa? Selimović je još zatražio da se finansijski pomogne Zijadu Mujanoviću iz Kikača, koji je obolio od astme. Selimović je još pitao da li će i kada biti uređeno korito Velike Gribaje kod igrališta u Kikačima? Da li se planira sanacija puta od Kikača do Gornjeg Hrasna?

10:35 – Hasan Ćorsuljić (SDP) da se uputi zahtjev Skuptini TK-a da se iz Zakona o cestovnom prevozu izbrše odredba kojom će se ukinuti diskriminacija taksi prevoznika koji trenutno ne mogu obavljati taksi prevoz u drugoj općini. Ćosuljić je putio poruku građanima da od kandidata na predstjećim izborima uzmu sve što mogu uzeti, ali da glasaju po svojoj savjesti.

10:26 – Amir Barčić (SDP) je pitao kada će biti riješeno pitanje odvodnje otpadnih voda iz kanala u Gornjim Petrovicama od džamije na Međašu do Međaš Raskršću, kao i u Donjim Vukovijama, u blizini „Jutela“. Kada će biti postavljena tabla sa nazivom ulice Safet Zulić u Saračima? Prije 15 godina donesena je Odluka, ali nikad nije postavljena tabla. Ko je predložio Asima Mehmedovića u Upravni odbor JZU Dom zdravlja Kalesija, ako to nisu uradili uposlenici ove ustanove? Barčić je tokom obraćanja kazao da su dolaskom novog direktora u JZU Dom zdravlja Kalesija izvršene neke kadrovske promjene u Domu zdravlja. Barčić je kazao da je Edis Sakić (vijećnik SBB-a) sa mjesta lozača u Domu zdravlja postavljen za „stručnjaka“ za kompjutera. Dodao je da je supruga Adnana Kamerića (predsjednik Kluba SDA) dobila novi ugovor o radu u Domu zdravlja. Jo je dodao da je v.d. direktor Kuralić svog brata sa mjesta čistača postavio na poziciju referenta. Također, predsjednik SDA Gornje Petrovice je sa mjesta ložača postavio na mjesto vozača, dodao je Barčić.

10:17 –  Asim Mehmedović (samostalni vijećnik) je uputio inicijativu da se izvrši sanacija Regionalnog puta „Široka pista“ u Gornjim Vukovijama. U drugoj inicijativi Mehmedović je predložio da se izdvoje sredstva za asfaltiranje puta u Podrinjskoj ulici u Kalesiji.

10:17 – U toku je postavljanje novih vijećničkih pitanja i inicijativa.

10:14 – Usvojen je Izvod iz zapisnika sa 36.redovne sjednice Općinskog vijeća.

10:08 – Esad Čanić, predsjedavajući vijeća, je upoznao vijećnike o prisustvu konferenciji predsjedavajućih i sekretara Općinskih vijeća FBiH. Na konferenciji je bilo govora o etičkom kodeksu tokom predizborne kampanje za lokalne izbore.

10:05 – Počela je 37.redovn asjednica Općinskog vijeća Kalesija. Sjednici prisustvuje 23 vijećnika, 4 vijećnika je odsutno.


Predsjedavajući vijeća, Esad Čanić je za danas u 10 sati zakazao 37. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, na čijem dnevnom redu će se naći 16 tačaka.

Pred vijećnicima će se, između ostalog, naći Odluka o rebalansu budžeta općine Kalesija za ovu godinu. Radi se o povećanju budžetskih sredstava sa 6,8 na 7,4 miliona KM.

Predlaganje izmjena i dopuna budžeta za 2016.godinu izvršeno jer je peneseni višak prihoda iz 2015. godine ostvaren za 865.956,00 KM više u odnosu na planirani. Neporezni prihodi će se ostvariti više za 13,77 % u odnosu na plan,tekući transferi ostvarit će se za 22,07 % više u odnosu na planirane i kapitalni transferi ostvarit će se više za 45,45 % u odnosu na planirane. Na osnovu svih navedenih korekcija raspoloživa sredstva za 2016.godinu povećana za 1.430.526,00KM tako da u ovom prijedlogu iznose 9.488.285,00KM.

Na ovoj sjednici razmatrat će se i Odluka o uslovima i načinu dodjele u zakup kompleksa kasarne “Masle” u Gornjim Vukovijama, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju “Higijenskog servisa” pri JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija i Odluka o određivanju lokacija za postavljanje oglasa, plakata, postera i drugih propagandnih materijala političkih subjekata u toku izborne kampanje za lokalne izbore 2016. Godine. Pred vijećnicima će se još naći Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija, Odluka o razrješenju i izboru člana radnog tijela Općinskog vijeća i Odluka o dopunama Plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2016. godini.

 

DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za period I -XII 2016.godine.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o uslovima i načinu dodjele u zakup kompleksa kasarne “Masle” u Gornjim Vukovijama.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju “Higijenskog servisa” pri JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju lokacija za postavljanje oglasa, plakata, postera i drugih propagandnih materijala političkih subjekata u toku izborne kampanje za lokalne izbore 2016. godine.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i izboru člana radnog tijela Općinskog vijeća Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o dopunama Plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2016. Godini
 8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji projekata iz Strategije razvoja općine Kalesija zasnovane na poštivanju ljudskih prava u 2015.godini
 9. Razmatranje i prihvatanje Informacije o higijensko – epidemiološkoj situaciji i stanju opšte i komunalne higijene na području općine Kalesija za 01.01.-31.12.2015.godinu.
 10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece
 11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stipendiranju učenika i studenata na području općine Kalesija školske 2015/2016. Godine
 12. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kulture, fizičke kulture i informisanja na području općine Kalesija za 2015. Godinu
 13. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija
 14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o organizaciji i vršenju prijevoza na području općine Kalesija
 15. Razmatranje i prihvatanje Informacije o bespravnom zauzimanju državnog zemljišta
 16. Razmatranje radne verzije Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu nasljeđe.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: