Općinsko vijeće Kalesija danas razmatra Program rada Sportskog saveza (UŽIVO)

12:58 – Nakon što nije usvojen dnevni red sjednica je prekinuta. Načelnik Sead Džafić je obraćajući se prisutnim vijećnicima kazao da je pojedinci žele stvoriti blokadu i onemogućiti razvoj općine Kalesija. “Nikada neću prihvatiti i dozvoliti da me bilo ko ucjenjuje, a vas molim da porazgovarate s vašim vijećnicima. Put koji birate nije dobar za naše Kalesijce. Snosit ćete odgovornost zašto to radite”, rekao je načelnik Džafić.

12:57 -U naredna tri dana sazvat će se Kolegij općinskog vijeća gdje će se predložiti novi dnevni red.

12: 56 – Dnevni red nije usvojen, 10 vijećnika je glasalo ZA, dok je 6 vijećnika bilo suzdržano

12:56 – U toku je razmatranje predloženog dnevnog reda.

12:55 – Vijećnici SDP-a, GDS-a i A SDA se nisu pojavili na nastavak sjednice.

12:54 – Nastavljena je 6.redovna sjednica vijeća. U sali je prisutno 16 vijećnika( Nezavisna lista, Sead Džafić, SDA, SiH i nekadašnji vijećnici BPS-a, )

12:50 – Prošlo je vrijeme predviđeno za pauzu. Međutim, u sali Općinskog vijeća još se nisu pojavili svi vijećnici. Nedostaju vijećnici SDP-a, GDS-a i A SDA. Nezvanično saznajemo da se 9 vijećnika ( SDP- 4, GDS – 3 i A SDA – 2) neće pojaviti na nastavku sjednice.

12:45 – Očekuje se nastavak 6.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija, nakon pauze koju je zatražio Mujo Mujkić (predsjednik Kluba GDS-a).

12:17 – PAUZA

12:16 – Vijećnici su sa 15 glasova ZA izglasali novu pauzu

12:15 – Nakon obraćanja, za riječ se javio Mujo Mukić, koji je u ime kluba zatražio pauzu od pola sata.

11:56 – Sead Džafić (načelnik općine Kalesija) – u toku su završne aktivnosti na uspostavljanju prakinga u Kalesiji. U toku su radovi na izgradnji vodovoda u nekoliko kalesijskih naselja. Obezbijeđena je projektna dokumentacija za kružne tokove u Hidanima i Kalesiji Gornjoj. Sredstva za ove namjene su već obezbjeđena. Pješačka staza, iako je prvobitno bilo planirano da se radi od OŠ Rainci Gornji do Međaš Raskršća, bit će produžena do benzinske pumpe Polo u Tojšićima. Imam obećanja da iduće godine gradimo pješačku zonu od Pjanića (Rainci Gornji) do Miljanovaca. Uskoro će početi izgradnja kanalizacije od Kalesije Gornje do Miljanovaca. Radove će izvoditi JP Vodovod i kanalizacija – Kalesija. Vlada TK-a je obećala 700 hiljada maraka za zatvaranje deponije Vis. Želim da se ova lokacija pretvori u izletište. Zamolio bih Vas na saradnju i da zajedno gradimo bolju Kalesiju. Za uređenje industrijskih zona donirano je 200 hiljada KM. Općina Kalesija je jedina općina koja nema dvojno napajanje lektričnom energijom. Kupio sam Livnicu i želio sam je prenijeti u Kalesiju, ali nemamo dovoljno struje.

11:55 – U toku je obraćanje načelnika općine Kalesija Seada Džafića

11:53 – Usvojena je inicijativa Kluba SDP-a da nadležni organi ispitaju sve pristigle donacije na području općine Kalesija u periodu 01.01.2014.-01.05.2017.godine. Za inicijativu je glasalo 20 vijećnika, dok je 5 vijećnika bilo suzdržano

11:50 – Nastavljen je rad na 6.redovnoj sjednici općinskog vijeća

11:19 – PAUZA –

11:19 – Nakon izjašnjavanja vijećnika sa 14 glasova ZA usvojen je prijedlog da se odredi pauza u trajanju od 30 minuta)

11:18 – Dina Šmigalović ( predsjednik Kluba SDA) je zatražila izjašnjavanje vijećnika o zahtjevu za pauzu

11:17 – Hajrudin Huseinović (sekretar vijeća) je obrazložio način traženja pauze.

11:14 – Dina Šmigalović (predsjednik Kluba SDA) je zatražila pauzu u trajanju od pola sata

11:12 – Adnan Kamrić (SDA) – Inicijativa – Da se napokon tabla sa natpisom MZ Miljanovci vrati na mjseto “Jahića potok”. Pitanje – Kada će početi izgradnja TC Bingo u Tojšićima?

11:11 – Huso Atlagić (NLSDž) – inicijativa – Da nadležne Službe identifikuju osobe koje zloupotrebljavaju maloljetnike u svrhu prosjačenja.

11:08 – Damir Džafić (SDP) –  da se od Federalne direkcije cesta zatraži postavljanje usporivača brzine kod područne OŠ Miljanovci. Pitanje: kada će biti prebačena sredstva za svlačnionicu FK Rainci Gornji? Da li član Vijeća MZ-e može biti osoba koja živi na području druge MZ-e? Zbog čega u rebalansu nisu planirana sredstva za uređenje odvodnih kanala, uređenje i čišćenje poljoprivrednog zemljišta?

11:07 – Mensur Hukić (predsjednik Kluba NL Sead Džafić) – Da nadležne Službe ispred javnih ustanova, preduzeća i škola označe parking mjesta za invalidna lica

11:00 – Senad Šmigalović (predsjednik kluba SDP-a) – Inicijativa – da se pokrenu aktivnosti na asfaltiranju puta pored Remontmontaže pored Gribaje u Tojšićima, a da se u finansiranje uključe privredni subjekti koji gravitiraju na ovom području. Pitanje – Kada će svi korisnici usluga KP Komunalac d- Kalesija dobiti kante za smeće? Drugo pitanje – Zašto se ne počinje s aktivnostima na izgradnji ambulante u Tojšićima?

10:59 – Elvir Brkić (samostalni vijećnik) Inicijativa da se izvrši nasipanje puta Zates – Jeginov Lug

10:57 – Damir Husić (GDS) – Pitanje – Kada će se početi sanacija klizišta u Lipovicama i rekonstrukcija ili izgradnja igrališta u Lipovicama?

10:45 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba GDS-a) – Inicijativa – Da nadležne Službe, u saradnji sa Centrom za socijalni rad za sljedeću sjednicu vijeće pripreme informaciju i da se predloži izmjena Zakona o povećanju sredstava za dječiji dodatak. Druga inicijativa da se organizuju Dani dijaspore u Kalesiji i da se  tim povodom pripremi odgovarajući program. Pitanje – Kad će se regulisati naplata parkinga u centru Kalesije? Inicijativa – Da vijeće donese odluku o trajnom obilježavanju svih pasa i da se uvede matična knjiga za sve pse na području općine Kalesija. Pitanje – Šta se planira sa sportskom dvoranom i šta je sa budžetskim novcem koji je bio planiran za završetak dvorane? Drugo pitanje – Kada je pokrenuta inicijativa za donošenje Prostornog plana i da li je moguće za dva mjeseca provesti proceduru i donijeti Prostorni plan? Šta se do sad uradilo po pitanju izgradnje vodovoda u Muratovićima?

10:36 – Senad Šmigalović (SDA) – Inicijativa – Da načelnik oformi tijelo koje će početi aktivnosti na izgradnji ambulante u Tojšićima. Druga inicijativa – Da nadležna Služba prikupi informacije iz mjesnih zajednica na kojima vozači voze većom brzinom kako bi se ugradili usporivači i saobraćajni znaci. Pitanje – U kojoj fazi je projekat postavljanja fiksnog radara na najkritičnijem mjestu području općine Kalesija? Drugo pitanje – Zbog čega se već nekoliko mjeseci ne donose rješenje i ne vrši isplata jednokratne novčane pomoći majkama porodiljama?

10:35 – Nihad Hamzić (GDS) – Pitanje – Kada će započeti radovi na sanaciji klizišta u MZ Jajići?

10:33 –  Nermin Mešić (SDA) – Pitanje – Koliko je zaprimljeno zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata u 2016.godini? Ima zahtjeva koji su stari 4-5 godina i više. Drugo pitanje – Zašto nije uklonjen predizborni plakat Seada Džafića u ulici Senada Požegića u centru Kalesije?

10:28 – Nejra Mujanović (SBiH) – Imam veliki broj podrške građana i uposlenika Organa uprave po pitanju promjene radnog vremena u općini kalesija. Pitanje – Da li će Sead Džafić ispuniti obećanje građanima i izgraditi školu u Donjim Raincima ili renovirati postojeći objekat. Ukoliko bi Sead Džafić ispunio dato obećanje bilo bi jasno da je protekla vlast opstruirala izgradnju škole. Drugo pitanje – Na koji način i kako građani mogu prijaviti paljenje otpada u večernjim satima, kada komunalni redar nije na radnom mjestu?

10:26 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Objašnjenje po vijećničkoj inicijativi Galiba Softića, a po pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za Sulejmana Imamovića iz Lipovica. Podatke o mjerenjima geometara nije htio prihvatiti. Kada je rađen put Lipovice – Meškovići oduzimano je zemljište. G-din Imamović je kupio zemljište na navedenoj lokaciji ali nikada nije uknjižio.

10:18 – Galib Softić (SDP) – Inicijativa – da se smanji cijena vode u Kalesiji. Druga inicijativa – Da Općinsko vijeće i načelnik upute dopis nadležnim organima da se provede istraga za sve donacije od 01.01.2014.godine do 01.05.2017. godine.  Treća inicijativa- Da se riješe imovinsko – pravni odnosi za Sulejmana Imamovića iz Lipovica. Spor nije riješen više od 30 godina. Vijećničko pitanje – Da li je rađeno bilo šta po pitanju vodosnadbijevanja naselja Brdo u Donjem Hrasnu i šta je urađeno po pitanju sanacije puta u ovom naselju?

10:12 – Armin Karić (SDP) – Inicijativa-  da se u šalter Sali općine Kalesija uspostavi poseban šalter za naplatu ovjera i plaćanje taksi bez plaćanja provizije bankama. Druga inicijativa je da se promijeni naziv ulice “Muhamedaga Hadžiefendića” u ulicu “Rašida Durakovića”, koji je kao pripadnik ARBiH stradao na Carskoj Bašti u Kalesiji. Duraković je poginuo  sa 19.godina kao pripadnik općinskog štaba TO Kalesija.  Pitanje: Šta je urađeno za Agencijom za razvoj općine Kalesija? Nikada neću podržati da se na političku scenu vrate osobe koje su Kalesijom vladale prije 20 godina, s obzirom da postoje najave da bi na čelu agencije mogao biti Dževad Tosunbegović.

10:11 – VIJEĆNIČKA PITANJA

10:07 – Armin Karić (SDP) –  Komentarisao odgovor na vijećničko pitanje o visini primanja članova Upravnog odbora BKC-a “Alija Izetbegović” – Kalesija. “Smatram da je izabrana najveća naknada za članove UO. Povećanjem naknada članovima UO nismo napravili nikakvu uštedu ujedinjenjem Gradske biblioteke i BKC-a”, rekao je, između ostalog, Armin Karić

10:06 – Usvojen je zapisnik sa prošle sjednice vijeća

10:05 – Počela je 6.redovna sjednica općinskog vijeća . Sjednica je počela učenjem fatihe stradalim na tuzlanskoj Kapiji.


Predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija Fadil Alić za danas je sazvao je 6. redovnu sjednicu OV Kalesija.

Pred vijećnicima će se naći devet tačaka dnevnog reda.

Između ostalog, razmatrat će se  Odluke o razrješenju i obrazovanju Komisije za drugostepeno upravno rješavanje, Program rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa planom raspodjele sredstava za 2017. godinu, Izvještaji o radu za prošlu godinu Centra za socijalni rad i BKC-a “Alija Izetbegović” Kalesija.

Općinsko vijeće Kalesija na 6.redovnoj sjednici razmatrat će i Informaciju o radu vijeća mjesnih zajednica, Informaciju o zdravstvenom stanju stanovništva, Informaciju o higijensko – epidemiološkoj situaciji i
Informacije o stanju kriminaliteta.

Također, pred vijećnicima će se naći Informacija o stanju elektrodistributivne mreže i Program ulaganja Elektroprivrede na području općine Kalesija u 2017. godini.

D n e v n i    r e d

  1. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju Komisije za drugostepeno upravno rješavanje.
  2. Razmatranje i donošenje Odluke o obrazovanju Komisije za drugostepeno upravno rješavanje.
  3. Razmatranje i usvajanje Programa rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa planom raspodjele sredstava za 2017. godinu.
  4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za period I – XII 2016.godine:
  5. a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija, b) JU BKC“Alija Izetbegović” Kalesij
  6. Razmatranje  i   prihvatanje   Informacije   o   radu   vijeća   mjesnih   zajednica,   sa   osvrtom   na funkcionisanje i rad Vijeća mjesnih zajednica i finansijsko poslovanje istih u 2016. godini.
  1. Razmatranje i prihvatanje Informacije o zdravstvenom stanju stanovništva, organizaciji zdravstvene zaštite i analizi apsentizma u općini Kalesija za 2016. godinu.
  2. Razmatranje i  prihvatanje  Informacije  o  higijensko  –  epidemiološkoj  situaciji  i  stanju  opće  i komunalne higijene na području općine Kalesija za period 01.01. do 31.12.2016.godine.
  1. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kriminaliteta, maloljetničke delikvencije, nasilja u porodici, stanja javnog reda i mira, bezbijednosti iz oblasti saobraćaja i referata za sprovođenje propisa o oružju na području općine Kalesija za 2016. godinu.
  1. Razmatranje i  prihvatanje  Informacije  o  stanju  elektrodistributivne  mreže,  Programu  ulaganja Elektroprivrede na području općine Kalesija u 2017. godini.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: