Općinsko vijeće Kalesija usvojilo Odluku o utvrđivanju prosječne konačne cijene m2 stambene površine (UŽIVO)

12:05 – ZAVRŠENA JE 20.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

12:05 – Kao posljednja tačka razmatrana je Informacije o radu Porezne ispostave Kalesija za period 01.01. – 31.12.2018. godine.

12:00 –  Usvojen je Izvještaj o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

11:56 – Usvojen Izvještaj o realizaciji projekata iz Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija 2018-2027 u 2018. godini

11:55 – Jednoglasno je usvojen i Program rada Sportskog saveza općine Kalesija za 2019. godinu.

11:54 – Jednoglasno je usvojen Izvještaj o radu Sportskog saveza općine Kalesija za 2018. godinu

11:53 – Vijećnici su jednoglasno usvojili Izvještaj o radu Općinskog vijeća Kalesija za period 01.01. – 31.12.2018. godine

11:48 – U toku je razmatranje Izvještaja o radu Općinskog vijeća Kalesija za period 01.01. – 31.12.2018. godine.  Sekretar Hajrudin Huseinović je obraćajući se vijećnicima obrazložio ovaj Izvještaj, koji je dobio pohvale od predsjedavajućeg vijeća Enesa Idrizovića, vijećnika Elvira Brkića i Armina Karića.

11:23 – Nije usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.

11:22 – Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine iz prethodne godine usvojena je jednoglasno.

11:20 – Mensur Hukić (NLSDž) – Ovakvom Odlukom umanjit će se sredstva u budžetu općine Kalesija. Međutim ovom cijenom potičemo dalju gradnju i ostanak mladih na ovim prostorima. Ipak, Odluku smatram prihvatljivom

11:19 – Usvojen je dnevni red 20.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine iz prethodne godine.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog vijeća Kalesija za period 01.01. – 31.12.2018. godine.
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Sportskog saveza općine Kalesija za 2018. godinu.
 5. Razmatranje i usvajanje Programa rada Sportskog saveza općine Kalesija za 2019. godinu.
 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji projekata iz Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija 2018-2027 u 2018. godini.
 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine.
 8. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Porezne ispostave Kalesija za period 01.01. – 31.12.2018. godine.

11:14 – Prilikom izjašnjavanja po predloženim inicijativama , inicijativa Muje Mujkića o pokretanju revizije u općini Kalesija za 2017. i 2018.godinu nije dobila potrebnu većinu glasova. Za inicijatvu je glasalo 10 vijećnika, 8  vijećnika bilo je suzdržano, dok niko od vijećnika nije bio protiv inicijative.  Isti odnos glasova bio je i prilikom izjašnjavanja po inicijativi Damira Husića da se izvrši revizija diploma u Organu uprave, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Kalesija.

11:10 – Nakon pauze nastavljena je 20.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

PAUZA

10:47 – Mensur Hukić (NLSDž) – Inicijativa: Da se od strane Regionalne direkcije cesta dostavi Projekat šta se planira raditi na Regionalnom putu Međaš – Živinice

10:46 – Damir Husić (Samostalni vijećnik) – Da nadležna Služba pokrene postupak revizije diploma zaposlenih u Organu uprave, javnim preduzećima i ustanovama na području općine Kalesija.

10:42 – Armin Karić (SDP) – Pitanje: Šta ste učinili kako bi natjerali Regionalnu direkciju cesta da riješi problem puta na „Pisti“ u Vukovijama? Regionalna direkcija cesta je bila dužna da popravi udarne rupe ili izvrši rekonstrukciju radova u roku od 48 sati najduže. Da nadležna Služba pripremi izmjene i dopune o radnom vremenu trgovina i usluga. Pojedine radnje rade za vrijeme državnih praznika

10:33 – Mujo Mujkić (Samostalni vijećnik) – Da li ugrađene betonske cijevi na bunaru B4 posjeduju ateste za ugrađene materijle? Inicijativa: Da Općinsko vijeće uputi zahtjev Uredu za reviziju za revizijom budžeta općine Kalesija za 2017.i 2018.godinu.

10:28 – Senad Šmigalović (SDP) – Inicijativa: Da se u svim MZ-a koje su obuhvaćene urbanističkim planom plaćanje ulične rasvjete vrši iz budžeta općine Kalesija

10:26 – Šemsudin Ćatić (SDA) – U kojoj je fazi postavljanje cjevovoda od Pješavice do naselja Brdo (MZ Hrasno Donje) i da li su uskoro planirani radovi?

10:24 – Rašid Vildić (BPS) – Inicijativa da se izmjesti autobusko stajalište u Memićima, s obzirom da je narušena bezbjednost učenika OŠ Memići. Da se postavi tabla za naseljeno mjesto Memići, na magistralnom putu M4. Kada će općina, JP i JU na području općine Kalesija početi subvencionirati prevoz ili naknadu za topli obrok osobama koje obavljaju volonterski ili pripravnički rad?

10:20 – počela je 20.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Predsjedavajući Enes Idrizović za danas je zakazao 20.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija. Na dnevnom redu ove sjednice je 8 tačaka. Pred vijećnicima će se naći Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine iz prethodne godine i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija. Razmatrat će se Izvještaj o radu Općinskog vijeća Kalesija za 2018.godinu, Izvještaj o radu za prošlu i Program rada Sportskog saveza općine Kalesija za ovu godinu. Općinsko vijeće još će razmatrati i Izvještaj o realizaciji projekata iz Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija 2018-2027 u 2018. godini, Izvještaj o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za 2018.godinu i Informacija o radu Porezne ispostave Kalesija za 2018.godinu.

DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine iz prethodne godine.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog vijeća Kalesija za period 01.01. – 31.12.2018. godine.
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Sportskog saveza općine Kalesija za 2018. godinu.
 5. Razmatranje i usvajanje Programa rada Sportskog saveza općine Kalesija za 2019. godinu.
 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji projekata iz Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija 2018-2027 u 2018. godini.
 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine.
 8. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Porezne ispostave Kalesija za period 01.01. – 31.12.2018. godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: