Općinsko vijeće Kalesija zatražilo od Vlade FBiH i TK-a pomoć u sanaciji šteta od poplava

19:27 – ZAVRŠENA JE 24.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

19:27 – Kao posljednja tačka dnevnog reda prihvaćena je Informacija o stipendiranju učenika i studenata na području općine Kalesija školske 2017/2018.godine

19:26 – Prihvaćena je Informacija o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija

19:25 – Mujo Mujkić (samostalni viječnik) – Najlakše je reći da je neko drugi kriv. Vi vršite vlast, imate sve poluge. Pozivam vas da podnesete krivične prijave, jer je to jedini način da se riješi.

19:18 – Sead Džafić (načelnik) – Slažem se sa vijećnikom Mujkićem, ali meni je projekat kružnog toka podvaljen. Nisam ni ja zadovoljan i snosim odgovornost za taj projekat, koji ćemo ponovo morati preurediti. Kada je u pitanju sportska dvorana, mi smo do sada na dvoranu potrošili preko 5 miliona maraka koja sada nema ništa osim zidova. Izvođači radova koji su radili širom svijeta kažu da nigdje nisu vidjeli takvu dvoranu. Tri puta su radnici morali obrezivati parket. Naša dvorana ima strahovitu vlagu. Ako se do zime ne odradi grijanje mi do proljeća nećemo imati parket koji se sad radi. Kalesiji i ovoj omladini nije bila potrebna onolika sportska dvorana. Za onoliko para mogli smo napraviti tri sportske dvorane. Ima aneksa ugovora više od 70, o tome nećemo da pričamo, ali govorimo da smo izgubili tri godine za dvoranu. Nećemo dobiti upotrebnu dozvolu za dvoranu. Ona dvorana je velika i za mnogo veće gradove. Nekome je trebalo novca i za to se tako radilo.

19:12 – U toku je razmatranje Informacije o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija

19:10 – Prihavćena je Informacija – analiza zdravstvenog stanja stanovništva, organizacija zdravstvene zaštite i analiza apsentizma u općini Kalesija za 2018.godinu

19:09 – Prihavćena je Informacija o stanju maloljetničkog prestupništva na području općine Kalesija

19:08 – Prihvaćena je i Informacija o primjeni protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici na području općine Kalesija

19:07 – Prihvaćena je Informacija o stanju elektrodistributivne mreže, Programu ulaganja Elektroprivrede u 2019. godini na području općine Kalesija

19:06 – Usvojena je Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju elektroenergetskog objekta KSF6 10(20)/0,4 kV Dubnica 3 sa priključnim srednjenaponskim vodovima na lokaciji Dubnica, općina Kalesija

19:05 – Jednoglasno je usvojena Odluka o uslovima i načinu zaključenja ugovora o zamjeni gradskog građevinskog zemljišta između općine Kalesija i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

19:03 Usvojen je zaključak kojom se zadužuje općinski načelnik da izgradi studiju o ekonomskoj opravdanosti za izgradnju objekta za selekciju komunalnog otpada sa prijedlogom lokacije, te poslije izrade studije ponudi Općinskom vijeću Kalesija prijedlog Odluke na razmatranje i usvajanje

19:01 – Nastavljena je sjednica vijeća

18:48 – PAUZA

18:48 – Galib Softić (SDP) – Treba biti oprezan prilikom odabira lokacije za ovu namjenu, da ne povrijedimo građane i da se odabere najprihvatljivija lokacija. Također, trebaju stručnjaci kazati da li mi možemo realizirati takav projekat.

18:46 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Prije iznošenja zaključka želim napomenuti da je cilj odluke da se poboljaju finansijski uslovi KP „Komunalac“ Kalesija. Selekcijom otpada „Komunalac“ bi ostvarivao dodatne prihode, a time bi ostajalo manje otpada za odvoz na Regionalnu deponiju. Što se tiče cjenovnika, KP „Komunalac“ nam ponudi cjenonik a Općinsko vijeće usvaja. U pripremi je javni poziv za upravljanje javnog otpada i na sjednici vijeća ćemo imati priliku dati mišljenje o ovoj temi. Današnju tačku ćemo povući uz zaključak da se zadužuje načelnik da izgradi Studiju ekonomske opravdanosti lokacije za selekciju i pretovar krutog otpada

18:40 – Mensur Hukić (NLSDž) – Nadam se da se svi slažemo da je selekcija otpada neupitna. S druge strane imamo ponuđenu lokaciju, o kojoj je rečeno na Kolegiju da se ne izjašnjavamo. Neke zemlje uvoze otpad i selektiraju smeće. Imamo drugi način a to je stimulacija građana, a građane možemo stimulisati jedino putem novca. Smatram da se treba angažovati struka, koja će nam dati prijedloge. Moramo napraviti studiju u kojoj moramo obuhvatiti sve segmente.

18:36 – Senad Šmigalović (SDP) – Pohvalio bih jednu ovakvu ideju za razvrstavanje otpada. Vjerujem da načelnik, kao uspješan privrednik, zna šta radi. Otpad se razvrstava svugdje u svijetu. Postavlja se pitanje da li smo mi spremni za pretovar otpada na ovoj lokaciji. Mi u SDP-u smo oprezni zbog lokacije. Predlažem da se ne izjašnjavamo o odluci već da usvojimo zaključak da se angažuje struka, da se uradi ekonomski eleborat ovakvog projekta

18:29 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Za određivanje lokacije za pretovarnu stanicu treba održati javnu raspravu na kojoj bi se građani izjasnili da li žele na svom području takvu pretovarnu stanicu. Problem je u komunalnom preduzeću, u prekomjernom zapošljavanju vijećnika. Sa ovakvim načinom razmišljanja ovo preduzeće ćemo dovesti do sloma. Ja sam izjavio da neću platiti odvoz smeća dok ne dobijem fiskalni račun. Pozivam građane da napravimo bunt i da dobijamo fiskalne račune. U tom slučaju bi vidjeli gdje se troši novac. Odgovorno tvrdim da ima nečasnih radnji. Također, imamo slabosti u samom komunalnom preduzeću. Vidim da privatni kamioni odvoze smeće, a kamioni KP „leže“ na parkingu. Moramo napraviti skalu plaćanja smeća. Jedno domaćinstvo pravi 5, a drugo 100 KG smeća i isto plaćaju. Po mojim informacijama cijela stambena zgrada plaća 180 KM mjesečno. Komunalno preduzeće je, po staro,m izvještaju, dužno 160 hiljada duguje, a po novom izvještaju biće preko 200 hiljada KM. Garantujem vam da ovako ponuđena odluka izazvati ogroman revolt građana. Nemojte da dozvolimo sebi da građani dođu s motkama, posebno građani Kalesije Gornje.   

18:21 – Na dnevnom redu je razmatranje Odluke o utvrđivanju lokacije za selekciju i pretovar krutog otpada

18:20 – Usvojen je zaključak kojim se daje podrška načelniku o proglašenju prirodne nesreće, u cilju uklanjanja nepogoda traži se od Vlade FBiH i TK-a da podrška bude potpuna, da inspektor za vode poduzme radnje u otklanjanju nedostataka u koritu rijeke Gribaje i traži se od ministarstva obrazovanja da skrati nastavu u školama pogođenim elementarnim nepogodama na području općine Kalesija

18:18 – Nakon pauze nastavljena je 24.redovna sjendica Općinskog vijeća Kalesija.

17:41 – PAUZA

17:41 – Enes Idrizović (predsjedavajući vijeća) – Stojimo na raspolaganju građanima općine Kalesija i ova rasprava danas govori o tome da smo u službi građana.

17:40 – Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – Ne prihvatam da komunalni inspektor nije ništa uradio. Bio je ogroman broj prijava. Samo po ovom osnovu na račun je “leglo” oko 12 hiljada KM.

17:38 – Huso Atlagić (NLSDž) – Da li je komunalni inspektor u protekloj godini podnio bar jednu prijavu. Pozivam građane da prijave one koji bacaju smeće u rijeke i potoke.

17:28 – Sead Džafić (načelnik) – U prošlom sazovu Skupštine TK-a smo imali pet zastupnika od kojih je većina bila u poziciji. Pet ruku u tom sazivu da nije podržalo prijedlog Sapna ne bi dobila dva miliona, a Kalesija 30 hiljada. Pozivam vas da donesemo jedinstvenu odluku i da iza toga stanemo. Ako treba da blokiramo put, ali da budemo jedinstveni. Očigledno drugačije ne možemo riješiti probleme. Nisam došao da prikupljam političke poene, došao sam zbog interesa građana. Stojim građanima na raspolaganju. Pričamo o Gribaji, to je nadležnost kantonalne inspekcije, koja nikad nije došla u Kalesiju, dok ih ja nisam pozvao prošle godine. Na Gribaji je uzurpacija. Služba već radi na tome. Ljudi su u koritu rijeke napravili kuće, vikendice, štale…. Tražimo da dođe kantonalni inspektor da ustanovi uzurpacije i da porušimo takve objekte. U koritu rijeke Gribaje možemo dva šlepera nakupiti guma. Isto je i kod sportske dvorane. Moramo se uključiti i da mi budemo primjer građanima.

17:26 – Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – Ovdje su propisane procedure za dodjelu naknade od šteta. Sretdstva koja smo dobijali do sada su opravdana. Slžbe će dati prijedlog i navjerovatnije ćemo imati rebalans budžeta, u kojem ćemo planirati sredstva za sanaciju šteta.

17:23 – Šemsudin Ćatić (SDA) – Hrasno je zahvatilo nevrijeme, bujica i jaka kiša. Zamolio bih načelnika da nam obezbijedi posipni meterijal za bankine. Možda bi trebali uraditi strategiju za dugoročno rješenje. Kroz Sapnu se trenutno izvodi projekat regulacije projekta po mojoj procjenu vrijednosti 4-5 miliona maraka. Moramo napraviti projekte za Gribaju, druge rijeke i potoke. Posljednjih godina imamo velike štete. Mašine trebaju ući i proširiti korita, a kada dobijemo sredstva ove projekte završiti do kraja

17:19 – Senad Šmigalović (SDA) – Svjedoci smo da je u posljednjih nekoliko dana Gribaja izlila nekoliko puta. Moramo dati prednost stručnom rješavanju ovog problema. Lijepo je bilo vidjeti brzu reakciju Službe civilne zaštite, koja je i danas na terenu. Volio bih da se što prije krene sa uređenjem riječnom korita. Predlažem načelniku i službama da pripreme potrebne akte u cilju rješavanja ovog problema koje bi mi kao vijećnici podržali

17:19 – Mujo Kadić (NLSDž) – zahvaljujem se načelniku i službama na brzom izlasku na teren i nadam se da ćemo realizovati plan koji je predočio Hazim Halilović, kako se više ovakvi problemi ne bi dešavali u ovoj mjestu

17:16 – Nejra Mujanović (samostalni vijećnik) – Žao mi je što Hrasno nije bilo pomenuto među mjestima koja su zadesile poplave, jer je i na tom području bilo poplava.

17:14 – Galib Softić (SDP) – Mi ćemo se u budućnosti sve više baviti ovim problemima. Čovjek je uništio prirodu i sada mu priroda vraća. Malo je onih koji nisu uzeli dio zemljišta ili ušli u rijeku. Ovdje su najviše oštećeni ljudi slabom imovnog stanja. oni bogatiji su zaštitili svoja imanja. Naša nekorektnost prema prirodi je uzrok ovih problema. Nekada je vodeni pojas prema Spreči dio 12 metara, danas je taj vodeni pojas u Kalesiji kod Spreče oko 2 metra. Sve su to ljudi zagradili. Rijeka se na nekim mjestima sveti ljudima, hoće da vrati ono što smo joj oduzeli.

17:10 – Dina Šmigalović (SDA) – Suosjećam se s oštećenim građanima. Svjedoci smo da mnogi nisu naplatitli štete od prošle godine. Predlažem da se Ministarstvu obrazovanja predloži skraćenje nastave na području pogođenom poplavama. Bojim se pojave zarazne bolesti kod djece. Moramo uraditi sve da spriječimo pojavu zarazne bolesti kod djece.

17:08 – Mensur Hukić (NLSDž) – I ja sam bio pola metra zaplavljen. Ovdje pričamo da su za sve krivi oni koji su zaplavljeni. Nažalost, ima neodgovornih građana koji svojim neodgovoranim ponašanjem stvaraju probleme. Zahvaljujem se načelniku i službama koji su brzo reagovali. Postoji li način da insistiramo i tražimo pomoć viših nivoa vlasti? Činjenica je da je budžet općine Kalesija nedovoljan da se problemi riješe. ovdje se mora i lobirati za više novca od viših organa vlasti.

17:00 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Ljudski faktor su najveći uzrok problema koji su nas zadesili. Gribaja izlijeva zbog nepropisnih propusta koje su ljudi uradili. Moramo obustaviti nepropisne radnje na terenu. Takvi zahtjevi se moraju raditi uz saglasnost lokalne uprave. Apelujem na načelnika i službe da se što hitnije izvrše isplate oštećenim građanima od prošle godine. Mnogi su dočekali drugu poplavu, a nisu naplatili štete iz 2018.godine. Moramo početi rušiti nepropisne mostove, koji prave probleme svima.

16:52 – Sead Džafić (načelnik) – Sve ovo što se desilo je ljudski faktor. Suosjećam se sa ljudima koji su pretpjeli štete i nastojim pomoći koliko mogu. Veliki broj propusta koje su ljudi pravili su i napravili probleme. Prošle godine smo imali elementarne nepogode izazvane izlijevanje Gribaje. Na sreću nije bilo ljudskih žrtava. Prošle godine smo od kantona smo dobili 30 hiljada a od Federacije 180 hiljada a imali smo štete oko 2 miliona maraka. Prošle godine sam izlazio na teren sa premijerom Vlade TK-a koji ej tada obećao pomoć i rješavanje problema, a dobili smo samo 30 hiljada KM. Građani moraju preuzeti inicijativu i pomoći sebi, ne može sve uraditi civilina zaštita. Molim vijećnike da imaju razumijevanja i da pruže pomoć ljudima koji su u nevolji.

16:48 – Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – Općinu Kalesija su zadesile jake padavine, koje su prouzrokovale plavljenje stambenih i poslovnih objekata, uništena je putna infrastruktura, a aktivirana su i nova klizišta. Formirana je komisija koja vrši procjenu šteta. Već u ponedjeljak ćemo imati preliminarnu informaciju o nastalim štetama. Ono što nam se dešava na terenu je posljedica neodgovornog odnosa prema sebi, prirodi i okruženju u kojem živimo. Najveće probleme su napravili bujični potoci. Treba nastaviti sa uređenjem korita Gribaje i lokalnih potoka. Korito Gribaje smo sveli na korito jednog potoka. Ne možemo još govoriti o štetama, dok ne dobijemo izvještaje komisije. Radimo na hitnim intervencijama. Put za Kundakoviće je osposobljen, ali za trajno rješenje mora se stručno rješenje. Velike štete su pričinjene i na poljoprivrednim isjevima. Predlažem zaključak da načelnik i nadležne službe što hitnije pomognu stanovništvu i da se normalizuje stanje na lokalnim putevima.

16:38 – U toku je razmatranje Informacije o nastalim štetama na području općine Kalesija u periodu od 04.06 do 07.06.2019.godine.

16:35 – Nakon pauze nastavljena je sjednica. Prihvata se Informacija iz Policijske stanice Kalesija za 2018.godinu. Zaključkom se traži od MUP-a TK-a da obezbijedi finansijska sredstva za nesmetan rad PS Kalesija, a drugi zaključak je da se iz općine Kalesija obezbjeđuju sredstva za pomoć u materijlnom oprenmanju Policijske stanice Kalesija.

16:15 – PAUZA

16:08 – Sead Džafić (načelnik) – Mislim da bi trebali da izglasamo zaključak da obezbijedimo sredstva za nabavku bar jednog ili dva mobilna radara i dva računara za potrebe PS u Kalesiji. Fiksni radari su skupi i mi nemamo novca za ove namjene

16:06 – Fadil Šljivić (načelnik PU Kalesija) – Kalesija bi trebala da dobije dva fiksna radara, ali dva puta je obaran tender za nabavku fiksnih radara na području Tuzlanskog kantona. Bilo bi dobro ukoliko bi općina Kalesija bila u mogućnosti da obezbijedi sredstva za nabavku bar dva radara, s obzirom da trenutno imamo samo dva mobilna radara.

16:01 – Enes Idrzović (predsjedavajući vijeća) je predložio da se na kritična mjesta na području općine Kalesija postave stacionirani radari.

15:49 – Rad Policijske stanice Kalesija pohvalili su Mujo Mujkić (samostalni vijećnik), Mensur Hukić (NLSDž), Galib Softić (SDP), Senad Šmigalović (SDA).

15:37 – Fadil Šljivić (načelnik PU Kalesija) –  Smanjen broj krivičnih djela za 20 %. Tokom 2018.godine nije bilo teških oblika krivičnih djela. Migrantska kriza se usložnjava. Do sada nije bilo problema sa migrantima. Dobri rezultatim su zabilježeni i po pitanju narušavanja javnog reda i mira. Nismo zadovoljni stanjem sigurnosti saobraćaja na području općine Kalesija. Ukupno je smrtno stadalo 6 lica u 2018.godini. Magistralni putevi se nalaze u katastrofalnom stanju. Na području općine Kalesije je registrovano oko 9 hiljada motornih vozila. Imamo problem sa nedostatkom policijaca. Neophodno kadrovsko popunjavanje Policijske stanice u Kalesija. Imamo problem sa opremom, radarima, automobilima, računarima…U saradnji sa općinom Kalesija nastojat ćemo centar Kalesije pokriti video nadzorom.

15:28 – Prva tačka dnevnog reda je Razmatranje i prihvatanje Informacije iz oblasti kriminaliteta sa osvrtom na maloljetničku delikvenciju i nasilju u porodici, stanju bezbijednosti iz oblasti saobraćaja i javnog reda i mira i o provedenim propisima o oružju, javnom redu i miru, te prometu eksplozivnih materijala na području općine Kalesija u 2018. godini.

15:25 – Usvojen je dnevni red 24.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

1. Razmatranje i prihvatanje Informacije iz oblasti kriminaliteta sa osvrtom na maloljetničku delikvenciju i nasilju u porodici, stanju bezbijednosti iz oblasti saobraćaja i javnog reda i mira i o provedenim propisima o oružju, javnom redu i miru, te prometu eksplozivnih materijala na području općine Kalesija u 2018. godini.

2. Informacija o nastalim štetama na području općine Kalesija u periodu od 04.06 do 07.06.2019.godine

3. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju lokacije za selekciju i pretovar krutog otpada.

4. Razmatranje i donošenje Odluke o uslovima i načinu zaključenja ugovora o zamjeni gradskog građevinskog zemljišta između općine Kalesija i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

5. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju elektroenergetskog objekta KSF6 10(20)/0,4 kV Dubnica 3 sa priključnim srednjenaponskim vodovima na lokaciji Dubnica, općina Kalesija.

6. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju elektrodistributivne mreže, Programu ulaganja Elektroprivrede u 2019. godini na području općine Kalesija.

7. Razmatranje i prihvatanje Informacije o primjeni protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici na području općine Kalesija.

8. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju maloljetničkog prestupništva na području općine Kalesija.

9. Razmatranje i prihvatanje Informacije – analiza zdravstvenog stanja stanovništva, organizacija zdravstvene zaštite i analiza apsentizma u općini Kalesija za 2018.godinu.

10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija.

11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stipendiranju učenika i studenata na području općine Kalesija školske 2017/2018.godine.

15:20 – Nakon pauze nastavljena je 24.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. U toku je rasprava o predloženom dnevnom redu

15:15 – PAUZA

15:13 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) je predložio da se sa dnevnog reda skinu četvrta i peta tačka dnevnog reda: Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija i Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.

15:11 – Sead Džafić (načelnik općine) – Prilikom dolaska na poziciju načelnika općine imali smo 2.600 ugovora o odvozu smeća, danas imamo oko 7.000 potpisanih ugovora. Međutim, i to je trenutno nedovoljno da se pokriju troškovi. Svugdje u svijetu se reciklira otpad.

15:09 – Prijedlog dopune dnevnog reda: Informacija o nastalim štetama na području općine Kalesija usljed elementarnih nepogoda

Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) predložio da se sa dnevnog reda povuče Odluka o utvrđivanju lokacije za selekciju i pretovar krutog otpada.

Sead Džafić (načelnik općine Kalesija) – Sa prošle sjednice smo povukli ovu tačku dnevnog reda. Angažovat ćemo stručnjake da nam pronađu lokaciju za pretvovar smeća. Regionalnoj deponiji dugujemo preko 200 hiljada KM i postoji mogućnost da nam se blokira račun. Ukoliko ne pronađemo lokaciju za pretovar smeća morat ćemo povećati cijenu odvoza smeća za domaćinstva. Malo bi bilo i 15 KM mjesečno po domaćinstvu.  

Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – Trenutno vozimo 80% projektovanih količina na deponiju, opština Zvornik oko 60%. Međutim, imamo primjere općina koje voze od 10-30%. Regionalna deponija je građena za 90 tona deponovanog smeća dnevno. Trenutno se vozi u prosjeku oko 60 tona. Prilikom donošenja Odluke o deponovanju smeća na Regionalnu deponiju bilo je prijedloga da se cijena sa 7 poveća na 9 KM mjesečno po domaćinstvu. Ako Općinsko vijeće ne dozvoljala povećanje cijena općina Kalesija iz budžeta mora refundirati troškove.   

14:55 – U toku je razmatranje predloženog dnevnog reda

14:53 – Šemsudin Ćatić (SDA) – Inicijativa: Da načelnik kroz stavku adaptacija objekata po MZ-e ili kroz rebalans budžeta planira sredstva za nastavak izgradnje društvenog doma u Hrasnu Donjem. Već 11 godina objekat je pod pločom.

14:50 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) Šta je sa saradnjom po MEG projektu, da li smo i dalje u projektu, koliko smo dobili sredstva i koliko je realizovano sredstava iz MEG projekta? Da li je predsjedavajući Enes Idrizović u sukobu interesa i da li je neko od njegovih užih članova porodice uposlen u neko javno preduzeće na području općine Kalesija, u vremenu od kad je na poziciji predsjedavajućeg?

14:44 – Senad Šmigalović (SDA) – Da načelnik u šro kraćem roku raspodjeli novčana sredstva namijenjena za pomoć privrednim društvima i sportskih klubovima koji su 2018.godine pretrpjeli štetu usljed poplava. Da li je Vlada TK-a u budžetu za 2019. godinu planirala sredstva za uređenje riječnih korita na području općine Kalesija?

14:40 – Galib Softić (SDP) – Inicijativa: Da nadležne Službe povedu računa o skitnji i prosjačenju. Da se što hitnije pristupi rekonstrukciji krova Doma mladih u centru Kalesije. Zbog čega je postavljen kiosk, kod autobuske stanice, u centru Kalesije, koji nije u funkciji. Zamolio bih da se kiosk stavi u funkciju ili ukine.

14:32 – Senad Šmigalović (SDP) – Vijećnička inicijativa: Da nadležne inspekcije izvrše nadzor kanala za odvodnju oborinskih voda na magistralnom putu Tuzla – Zvornik, na dijelu puta u Hidanima. Inicijativa kluba SDP-a: Da se u što kraćem roku održi tematska sjednica općinskog vijeća Kalesija u povodu elemntarne nepogode koja je prije nekoliko dana zahvatila šest mjesnih zajednica na području općine Kalesija

14:29 – Usvojen je Izvod iz zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

14:28 – Nakon intoniranja himne BiH počela je 24.redovna sjendica vijeća. Sjednici prisustvuje 23 vijećnika.

14:22 – Očekuje se početak 24.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija. Prije početka sjednice predsjedavajući Enes Idrizović je pozvao članove kolegija na konsultacije, zbog čega kasni početak sjednice.

Općinsko vijeće Kalesija danas će na 24.redovnoj sjednici razmatrati Odluku o utvrđivanju lokacije za selekciju i pretovar krutog otpada, Odluku o uslovima i načinu zaključenja ugovora o zamjeni gradskog građevinskog zemljišta između općine Kalesija i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju elektroenergetskog objekta KSF6 10(20)/0,4 kV Dubnica 3 sa priključnim srednjenaponskim vodovima na lokaciji Dubnica, općina Kalesija.

Pred vijećnicima ćes e još naći Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.

Na ovoj sjednici još će se razmatrati Informacija o stanju elektrodistributivne mreže, Programu ulaganja Elektroprivrede u 2019. godini na području općine Kalesija, Informacija iz oblasti kriminaliteta sa osvrtom na maloljetničku delikvenciju i nasilju u porodici, stanju bezbijednosti iz oblasti saobraćaja i javnog reda i mira i o provedenim propisima o oružju, javnom redu i miru, te prometu eksplozivnih materijala na području općine Kalesija u 2018. godini i Informacija o primjeni protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici na području općine Kalesija.

Na dnevnom redu današnje sjednice je i Informacija o stanju maloljetničkog prestupništva na području općine Kalesija, Informacija – analiza zdravstvenog stanja stanovništva, organizacija zdravstvene zaštite i analiza apsentizma u općini Kalesija za 2018.godinu, Informacija o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija i Informacija o stipendiranju učenika i studenata na području općine Kalesija školske 2017/2018.godine.

Sjednica Općinskog vijeća Kalesija počinje danas u 14 sati.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: