Općinsko vijeće Kalesija: Usvojena Odluka o rebalansu budžeta za ovu godinu

16:33 – ZAVRŠENA JE 27.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

16:32 – Općinsko vijeće Kalesija je po pitanju migrantske krize usvojilo sljedeće zaključke:

 1. Smatramo da nije primjereno preduzimanja bilo kakvih radnji odnosno aktivnosti o uspostavljanju ordinacija ili druge vrste centara za privremeni ili trajni smještaj migranata na području općine Kalesija, bez učešća organa JLS općine Kalesija.
 2. Općinsko vijeće Kalesija podržava svaki vid humanitarne i druge pomoći migrantima,
 3.  Općinsko vijeće Kalesija nepodržava smještaj migranata ili uspostavljanje ordinacija jer nema adekvatne i odgovarajuće prostore za smještaj, boravak i liječenje migranat.
 4. Smatramo da evidentiranje i pružanje medecinske pomoći migrantima trebalo bi da se obavi odmah po ulasku u državu Bosnu i Hercegovinu a ne kada se migrant nađe duboko u unutrašnjosti države.
 5. Tražimo od  Vijeća  ministara  BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Granične policije BiH, Službe za poslove sa strancima  preuzmu punu odgovornost i da na zakonit i human način riješe problem migranata u Bosnu i Hercegovinu.

16:30 – Nakon pauze nastavljena je sjednica vijeća

16:11 – PAUZA

16:10 – Rašid Vildić (BPS) – Veliki problem BiH su migranti. Općina Kalesija nema uslove za prihvat migranata. Po mojim informacijama je Safet Šahmanović dovodio Dance u Kalesiju i pregovarao o otvaranju ambulante za migrante u Kalesiji.

16:08 – Galib Softić (SDP) – Volio bih da znam ko je pregovarao u ime nas iz Kalesije, bez znanja općinskog načelnika i vlasti. Moramo na prvom mjestu reći da nemamo lokacije za prihvat i smještaj migranata. Javno prozvati onoga ko je dogovarao.  

16:06 – Mensur Hukić (NLSDž) – Drago mi je da priča svih nas ide u istom smjeru. Trebamo imati jasnu mjeru i zaključak po ovom pitanju. Moramo donijeti zaključak poput Tuzle i Živinica i kazati: ne ne može kod nas. Za nas je povoljnija opcija da preko Crvenog križa obezbijedimo kombi za prevoz migranata do naredne destinacije.

16:01 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Nalazimo se pred humanitarnom katastrofom, jer nam dolaze zimski period. Ovi ljudi zaslužuju što bolji tretman, ali ne po cijenu da ugrozimo vlastitu sigurnost. Treba im i medicinska pomoć, ali ne da ugrozimo ekzistenciju lokalne zajednice. Ničim izazvani našli smo se u neugodnoj situaciji. Mi smo kolateralna šteta.  Loša slika je da su ljudi još uvijek, po ovom vremenu, na autobuskoj stanici. Po meni bi bilo rješenje da načelnici preko Saveza općina i gradova dogovore o prijemu i ravnomjernoj raspodjeli migrantske krize.  Ljude ne smijemo staviti na kiši i snijegu, bez medicinske skrbi, ali sam i protiv da se naši kapaciteti u Kalesiji stave na raspolaganje migrantima.

15:49 – Galib Softić (SDP) – Čuli smo da se u sportskoj dvorani treba da otvori ambilanta za migrante. To bi se napravio migrantski centar. Ovo je neko napravio bez znanja općine Kalesija. Danska ako bi finansirala neka pokupi sve ljude i neka ih vode sebi. Evidentno je da ćemo imati problem u cijelom BiH. Predložio bih da svaka opština uzme određeni broj migranata i na taj način bi najlakše riješili problem.   

15:44 – Mensur Hukić (NLSDž) – Mi kao Općinsko vijeće trebamo zauzeti jasan stav po pitanju migrantske krize. Migrantima trebamo pomoći, ali moramo misliti o bezbjednosti građana općine Kalesija. Prihvatna ambulanta ili prihvatilište u Kalesiji ne dolaze u obzir. Trebamo poslati jasnu poruku višim nivoima vlasti da mi u Kalesiji nema izolovanih lokacija za prihvatne ambulante.  

15:37 – I kao posljednja tačka dnevnog reda razmatrat će se Informacija aktuelnoj migrantskoj krizi u BiH i na području općine Kalesija

15:36 – Usvojen je zaključak kojima se prihvata Informacija o stanju putne infrastrukture i izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2019. godini, kao i Informacija o primjeni Sporazuma o saradnji u pogledu provođenja alternativnih mjera prema maloljetnicima u sukobu sa Zakonom na području općine Kalesija

15:27 – Usvojen je i zaključak kojim se prihvata Informacija o provođenju mjera zaštite i spašavanja sa osvrtom na zaštitu čovjekove okoline, suzbijanju zaraznih bolesti kod ljudi i životinja, ispravnosti kvaliteta vode za piće i zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a i MES-a) i stanju protivpožarne zaštite

15:26 – Usvojen je zaključak kojim se prihvata Informacija o realizaciji aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije objekata za potrebe mjesnih zajednica  na području općine Kalesija u 2019. godini

15:25 – Galib Softić (SDP) – Općina bi trebala da izdviji određena sredstva za prekrivanje krova na objektu MZ-e Kalesija Centar

15:24 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Nenamjenski se troši novac. Ne primjenjuje se Zakon o javnim nabavkama. Uputio sam prijavu Tužilaštvu.  

15:20 – Na dnevnom redu je Informacija o realizaciji aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije objekata za potrebe mjesnih zajednica  na području općine Kalesija u 2019. godini

15:19 – Bez rasprave je usvojen zaključak kojim se prihvata Informacija o predškolskom odgoju i obrazovanju, kao i Informacija o implementaciji aktivnosti na sistematskom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige za KO Miljanovci i KO Rainci Donji

15:18 – Nakon pauze, nastavljena je 27.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. Na dnevnom redu je 9.tačka dnevnog reda razmatranje i prihvatanje Informacije o predškolskom odgoju i obrazovanju

14:35 – PAUZA

14:34 – Razmatrana je Informacije o iskazanoj namjeri za bratimljenje sa jednom od općina grada Kayseri u Turskoj

14:28 – Usvojen je Izvještaj o radu sa izvještajem o poslovanju Komunalnog preduzeća “Komunalac” DD Kalesija za period od 01.01.-31.12.2018.godine

13:51 – Trenutno je na dnevnom redu Izvještaj o radu sa izvještajem o poslovanju Komunalnog preduzeća “Komunalac” DD Kalesija za period od 01.01.-31.12.2018.godine

13:51 – Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o zaključivanju ugovora o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi izgradnje objekta komunalne infrastrukture sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

13:50 – Mujo Kadić (NLSDž) – Elektrodistribucija nije korektna sa preuzimanjem svojim obaveza prema MZ Tojšići. Elektrodistribucija se obaveza da u roku od 120 dana izmjesti trafo stanicu kako bi se pristupilo izgradnji ambulate u Tojšićima. Finansijska sredstva nisu bila sporna. Elektrodistribucija se obaveza da će do kraja novembra izmjestiti trafo stanicu. Danas je 30.novembar a trafo stanica nije izmještena.

13:48 – Na dnevnom redu je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o zaključivanju ugovora o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi izgradnje objekta komunalne infrastrukture sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

13:46 – Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije sa privrednim društvom “Robot general trading Co” d.o.o. Sarajevo

13:40 – Usvojena je Odluka o rebalansu budžeta općine Kalesija za 2019.godinu. Za Odluku je glasalo 14 vijećnika, dok je 5 vijećnika bilo suzdržano.

13:37 – Rašid Vildić (BPS) – na Kolegiju vijeća smo bili jednoglasni. Ne vidim razlog zašto je sad druga priča. Dvorana je potrebna građanima Kalesije. Klub BPS-a će podržati odluku.

13:36 – Galib Softić (SDP) – Imamo situaciju da li da izdvojimo 150 hiljada da nešto uradimo ili da dozvolimo da propadne više novca.  

13:35 – Mensur Hukić (NLSDž) – Ponude za radove kod kuće ne možemo dobiti za 10-tak dana, a da ne govorimo o većem objektu. Nema niko u rukavu cijene.

13:33 – Damir Husić (samostalni vijećnik) – Problematičan je redoslijed poteza i ko garantuje da opet neće biti pogrešan redoslijed poteza. Mislim da će novac biti uludo bačen. Dali smo vam roka mjesec dana da riješite problem. Kako ćete uraditi sad kad je već snijeg na pragu?  

13:30 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – Rebalans budžeta je proizašao iz zaključka vijeća kojim se zadužuje načelnik da riješi problem zagrijavanja dvorane. U rebalansu se ne dira niti jedna stvaka. Cilj je samo da se riješi problem zagrijavanja dvorane. Sportska dvorana je bila otvorena 10 godina,bez Seada Džafića. Imamo pisani dokaz ko je tražio da se zatvori dvorana i spriječi daljnja devastacija objekta.  

13:25 – Armin Karić (SDP) – Mislim da smo zakasnili, ali se ne slažem da mi „peremo“ neke pare. Svi mi znamo da se radovi na izgradnji ulice i čišćenju rijeke Gribaje neće realizovati u toku ove kalendarske godine. Mi ćemo podržati Odluku kako bi se uradilo grijanje u dvorani

13:21 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Za ovakve stvari neko treba da odgovara. Da li bi neko u svojoj kući prvo polijepio parket pa tek onda uradio grijanje? Mi ne snosimo odgovornost. Nismo učestvovali u donošenju budžeta, niti u nastavku gradnje sportske dvorane. Kome još možete prodati priču da ćete do kraja godine uraditi regulaciju korita rijeke Gribaje? Mi smo konsultovali struku i znamo kako to treba uraditi, ali niste nas zvali. Niste nas konsultnovali ni kod donošenja rebalansa budžeta.

13:17 – Damir Husić (samostalni vijećnik) – prošao je mjesec dana a niste ništa učinili. Očekivao sam da ćete dva dana nakon sjednice urgentno djelovati. Što ste dočekali da padne snijeg a niste ništa uradili?. Mislim da bacamo pare u bunar.

13:15 – Mensur Hukić (NLSDž) – Mislio sam da idemo u smjeru da ne uništimo ono što imamo. Ovakva priča nije nastavak zaključka prethodne sjednice. Mi znamo da imamo pola tribina koje nisu za upotrebu, imamo iznajmljen krov po mizernoj cijeni. Moramo reagovati kako bi spasili ono što je urađeno u dvorani. Oni koji ne podrže ove aktivnosti morat će preuzeti odgovornost zbog toga što će propasti uloženih 500 hiljada KM. Ovo nije rebalns budžeta da bi se poravnala prihodovna i rashodovna strana. Konkretno je navedeno šta se mijenja u budžetu.

13:10 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Mi smo stanovišta da smo trebali biti konsultovani sa koje stavke skinuti taj iznos novca.Doveli ste se u poziciju da na hitan i žuran način morate reagovati jer ćete napraviti štetu od preko 350 hiljada KM. Geneza problema je uporno odbijanje nastavka gradnje Gradske dvorane. Imali smo potrebna sredstva za nastavak gradnje. Stručnjaci su predvidjeli dinamiku radova. Tražio sam informaciju u kakvom je stanju predata dvorana ovoj vlasti. Hoću da mi se opravda razlog žurbe. Mi smo zato da se odrade neophodni radovi, ali smo protiv pranja budžeta. Vidjet ćete dnevnice koje su premašene, gorivo…Nedžad Džafić je ostavio suficit od 2,7 miliona maraka, a ništa nije urađeno od tog novca.

13.01 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – Rebalans budžeta je urađen u skladu sa zaključkom vijeća, kako bi se osigurala sredstva za grijanje u Gradskoj dvorani u Kalesiji. Riječ je o iznosu od 150 hiljada KM. Predlažem amandman na Odluku: iznos sredstava izgradnja nove ulice u Kalesiji umanjuju se za 150 hiljada KM, a taj iznos se prenosi na Gradsku dvoranu.   

12:57 – Nastavljena je sjednica. Na dnevnom redu je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu općine Kalesija za 2019. godinu

12:34 – PAUZA

12:34 – Usvojena je Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju pristupnog puta za groblje u MZ Jeginov Lug, općina Kalesija

12:31 – Usvojena je Odluka o kupovini nekretnina u vlasništvu Tubić Fadila sin Hamida iz Kalesije, Ulica Senada Požegića b.b.

12:30 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Nalazi se na tri lokacije, na trasi puta od Olanovice do Doma zdravlja. Svoju parcelu ćemo okrupniti, kako bi se u perspektivi mogao graditi objekat za predškolski odgoj i obrazovanje.

12:26 – U toku je razmatranje Odluke o kupovini nekretnina u vlasništvu Tubić Fadila sin Hamida iz Kalesije, Ulica Senada Požegića b.b.

12:22 – Nije usvojena je Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za drugostepeno upravno rješavanje. Za Odluku je glasalo 9 vijećnika, 9 je bilo protiv, a 2 vijećnika su bila suzdržana

12:21 – Usvojen je dnevni red 27.redovne sjendice Općinskog vijeća Kalesija

12:20 – U dnevni red je uvrštena tačka Migrantska kriza u Kalesiji i Bosni i Hercegovini.

12:19 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – rebalans je posljedica zaključka vijeća gdje je navedeno da se u budžetu promijene dvije stavke, ostalo se ništa ne mijenja

12:17 – Enes Idrizović (predsjedavajući vijeća) – Održana je sjednica Kolegija na kojoj je donesen zaključak da se pod posebnom tačkom razmatra migrantska kriza u Kalesiji i Bosni i Hercegovini

12:16 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – ponuđeni rebalans budžeta ne zaslužuje razmatranje ovog Općinskog vijeća i molim predlagača da povuče ovu tačku sa dnevnog reda.   

12:13 – Razmatranje dnevnog reda

12:11 – Jednoglasno je usvojena inicijativa Damira Husića za osvjetljenje raskrsnica u Kalesiji. Usvojena je i inicijativa Armina Karića da se pristupi izradi elaborata osnivanja predškolske ustanove u Kalesiji. Usvojena je i inicijativa Huse Atlagića da se u Memićima pristupi formiranju ispostave BH Pošta u Memićima. Također, prihvaćena je inicijativa Šemsudina Ćatića da se ulica u izgradnji (Piemonte – Olanovica) nazove po Mehmedu Husiću, prvom komandatnu 245.brdske brigade Kalesija    

12:07 – Damir Husić (samostalni vijećnik) – U vezi incijative za pomoć djeci oboljeloj od šećerne bolesti, inicijativa nije prošla statutarnu komisiju, zbog čega povlačim zahtjev za izjašnjavanje, uz molbu da inicijativa bude uvrštena u budžet za narednu godinu.  

12:05 – Nakon pauze, nastavljena je 27.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

11:40 – PAUZA

11.40 – Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) –  Sa PU Kalesija i MUP-om TK-a su pokrenute aktivnosti za postavljanje video nadzora na glavnim saobraćajnicama u Kalesiji. Urađen je projekat za zatvaranje deponije na Visu i nadam se da ćemo obezbijediti potrebna sredstva. Predračunčka vrijednost je 1,6 miliona KM.

11:39 – Hajrudin Huseinović (sekretar vijeća) – Prema evidenciji stručne Službe Općinskog vijeća, Rašid Vildić je član BPS Sefer Halilović

11:36 – Jasmin Osmančević (BPS) – Da se iz budžeta za 2020.godinu planiraju sredstva u iznosu od 50 hiljada KM za izgradnju čitaonice u Gojčinu, na već postojećim temeljima.  

11:34 – Galib Softić (SDP) – Da se postavi video nadzor na području općine Kalesija, na magistralnom i regionalnom putu, te u centru Kalesije. Da se u što kraćem roku sanira deponija na brdu Vis

11:31 – Šemsudin Ćatić (SDA) – Da se nova ulica u fazi izgradnje, Piemonte – Olanovica, nazove po Mehmedu Husiću, prvom ratnom komandantu 245. brigade u Kalesiji

11:29 – Huso Atlagić (NLSDž) – Da se pokrenu proceduru kako bi MZ Memići dobila ispostavu BH Pošte

11:28 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Da li je Enes Idrizović u sukobu interesa?

11:26 – Armin Karić (SDP) – Da nečelnik i službe pripreme Odluku o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Kalesija.

11:24 – Adnan Kamerić (SDA) – Da se izvrši proširenje stočnog groblja ili nobezbijedi nova lokacija za odlaganje animalnog otpada.

11:22 – Damir Husić (samostalni vijećnik) – Da se osvijetle najprometnije raskrsnice od tunela Čaklovići do Memića. Da se u budžetu za narednu godinu planiraju sredstva od 10 hiljada KM za nabavku uređeja za mjerenje šećera u krvi za djecu oboljelu od ove bolesti na području općine Kalesija.

11:14 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Koliko je uloženo sredstava u izgradnju Doma kulture i ambulante u Vukovijama Donjim i koliko je novca uložila općina Kalesija a koliko Ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice u vladi FBiH? Kada će Komunalac početi odvoziti šljaku iz privatnog posjeda na području općine Kalesija? Šta je u ovoj godini poduzeto po pitanju pasa lutalica u Kalesiji?

11:10 – Rašid Vildić (BPS) – Tri inicijative i tri pitanja. Koji je moj status u Općinskom vijeću Kalesija, da li BPS Sefer Halilović ima vijećničke i Klub u Općinkom vijeću Kalesija? Šta se uradilo po pitanju pokrenutih inicijativa o izmještanju autobuskog stajališta u Memićima? Inicirao postavljanje jarbola na svim spomen obilježjima svim šehidima i poginulim borcima, da se postave zastave sa ljiljanima, BiH i grbom općine Kalesija. Zašto jarboli nisu postavljeni na svim spomen obilježjima u svim MZ-a? Inicijtive: da načelnik prilikom izrade budžeta planira sredstva od 50 hiljada KM za izgradnju vodovodne mreže u Zukićima.  Da se asfaltira prilaz i izvrši uređenje parking prostora ispred područne ambulante u Memićima. Da se u ulici Patriotske lige u centru Kalesije postavi saobraćajni znak zabrana zaustavljanja i parkiranja.

11:02 – VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

11:01 – Šemsudin Ćatić (SDA) – Dobio odgovor od cesta FBiH po pitanju stanja autobuskog stajališta u Petrovicama Gornjim u kojem se navodi da je na legalno autobusko stajalište na navedenoj lokaciji. Zatražio da se prilikom izrade budžeta za 2020.godinu planiraju sredstva za izgradnju autobuskog stajališta u Petrovicama

10:56 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) –  Nezadovoljan odgovorom po pitanju rada Ginekološke službe Doma zdravlja Kalesija.

10:54 – Usvojeni su Izvodi iz zapisnika sa 26.redovne sjednice vijeća i Treće tematske sjednice vijeća na temu “Organizacija prevoza putnika na području općine Kalesija”

10:52 – Nakon sjednice Kolegija, nastavljena je 27.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

10:15 – PAUZA

10:14 – Predsjedavajući je na početku sjednice sazvao kolegij Općinskog vijeća i odredio pauzu u trajanju od 15 minuta

10:13 – Nakon intoniranja himne BiH počela je 27.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

Predsjedavajući Enes Idrizović zakazao je 27.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, koja će se održati danas (subota, 30.novembra), sa početkom u 10 sati. Predložen je dneni red sa 14 tačaka.

Vijećnici će se, između ostalog, izjasniti o rebalansu budžeta općine Kalesija za ovu godinu. Na ovoj sjednici vijeća razmatrat će se i Odluka o zaključenju ugovora o  prodaji  neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije firmi Robot, koja planira izgradnju tržnog centra u Kalesiji Gornjoj. 

Pred vijećnicima će se naći Izvještaj o radu i poslovanju Komunalnog preduzeća “Komunalac” DD Kalesija za prošlu godinu, Informacija o iskazanoj namjeri za bratimljenje sa jednom od općina grada Kayseri u Turskoj i Informacija o predškolskom odgoju i obrazovanju.

DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za drugostepeno upravno rješavanje.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o kupovini nekretnina u vlasništvu Tubić Fadila sin Hamida iz Kalesije, Ulica Senada Požegića b.b.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju pristupnog puta za groblje u MZ Jeginov Lug, općina Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu općine Kalesija za 2019. godinu.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije sa privrednim društvom “Robot general trading Co” d.o.o. Sarajevo.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključivanju ugovora o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi izgradnje objekta komunalne infrastrukture sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.
 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu sa izvještajem o poslovanju Komunalnog preduzeća “Komunalac” DD Kalesija za period od 01.01.-31.12.2018.godine.
 8. Razmatranje i prihvatanje Informacije o iskazanoj namjeri za bratimljenje sa jednom od općina grada Kayseri u Turskoj.
 9. Razmatranje i prihvatanje Informacije o predškolskom odgoju i obrazovanju.
 10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o implementaciji aktivnosti na sistematskom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige za KO Miljanovci i KO Rainci Donji.
 11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o realizaciji aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije objekata za potrebe mjesnih zajednica  na području općine Kalesija u 2019. godini.
 12. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju mjera zaštite i spašavanja sa osvrtom na zaštitu čovjekove okoline, suzbijanju zaraznih bolesti kod ljudi i životinja, ispravnosti kvaliteta vode za piće i zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a i MES-a) i stanju protivpožarne zaštite.
 13. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju putne infrastrukture i izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2019. godini.
 14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o primjeni Sporazuma o saradnji u pogledu provođenja alternativnih mjera prema maloljetnicima u sukobu sa Zakonom na području općine Kalesija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: