Usvojena Odluka o prizanju „Ponos općine Kalesija“

15:23 – ZAVRŠENA JE 16.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

15:22 – I kao posljednja tačka dnevnog reda prihvaćena je Informacije o organizaciji i vršenju prevoza na području općine Kalesija.

15:21 – Prihvaćena je Informacija o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija.

15:20  – Prihvaćena je  Informacija – analiza zdravstvenog stanja stanovništva, organizacija zdravstvene zaštite i analiza apsentizma u općini Kalesija za 2017. godinu.

15:13 – Vijećnici su prihvatili Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005 – 2025 godina

15:06 – Usvojena je Odluka o plaćama i nakndama izabranih dužnostika i uposlenika organa za upravu u općini Kalesija. ZA odluku je glasalo 16 vijećnika, dok je 4 bilo PROTIV.

15:03 – Mensur Hukić (NLSDž) – Imali smo predhodnika načelnika Rasima Omerovića, koji je za savjetnika imao ženu. Živimo u ovoj općini i svi se dobro znamo. Građane ovo neće koštati, njih najviše košta nerad. Rad koji je dobro plaćen nije skup, nerad je skup.

15:02 – Mujo Mujkić (Samostalni vijećnik) – Vaš je intres da pričate kako je sve zlatno, zato što sjedite u većini. Ovo povećanje ide direktno na „grbaču“ građana. Ovo košta poreske obveznike iz Kalesije. Govorim o neopravdanosti povećanja plate. Povećanje plate nema osnova, nema razloga.

15:00 – Galib Softić (SDP) – Raspravljamo o koeficijentu, a stalno kritikujemo načelnika. Pričamo o čovjeku koji ima milione maraka. Da je i ukrao puno je. Stvarno, načelniče odakle ti toliki novac. Zašto ja nemam ni milion. Fikretu Suljkanoviću bi dao i koeficijent 12. Ne trebamo raspravljati o tome da načelnik ne valja, ali ne moguće je da on i ova vlast ne znaju da rade. Ne vidim šta je sporno u 315 KM.

14:56 – Armin Karić (SDP) – Možda bi u narednom periodu mogli diskutovati zašto neki vijećnici ne prisustvuju sjednicama vijeća

14:55 – Damir Džafić (SDP) – Do sada je bila praksa da je veliki broj savjetnika plaćeno za svoj nerad. Nakon ovakve odluke treba obezbijediti uslove da se i ostalim uposlenicima organa uprave povećaju plate

14:53 – Nejra Mujanović (samostalni vijećnik) – Radi se o jednom čovjeku, jednom koeficijentu i jednoj plaći. Koeficijent za obračun se povećava sa 5,5 na 6,4. Fikret Suljkanović, kao savjetnik općine odrađuje mnoge stvari u općini Kalesiji. Podržat ću ovu odluku i smatram da se radi o ispravnoj odluci

14:51 – Mujo Mujkić (Samostalni vijećnik) – Branite nešto što je neodbranjivo. Uporedite šiktaricu Hazima Halilovića, koji je bio savjetnik Rasimu Omeroviću i vidjet ćete koliko je radio. Mislim da ste u krivu. Kako god danas odlučili mislim da ćete najveću štetu nanijeti sebi. Ne vide se rezultati. Vide se rezutati jedino što Edin Ramić osigurao novac sa viših nivoa vlasti.

14:47 – Mensur Hukić (NLSDž) – U prethodnim sazivima savjetnici su navraćali par sati u zgradi općine i neuporedivo je poređenje sa savjetnikom koji radi pet dana u sedmici. Savjetnici su ljudi koji imaju znanje i zato trebaju biti adekvatno plaćeni. Ukoliko savjetnik u općinu dođe iz realnog sektora logično je da bude akdekvatno plaćen. Takva funkcija treba da bude plaćena, jer je iskustvo i znanje plaćeno i u privredi i realnom sektoru. Sead Džafić je osoba koja vidi daleko više i dalje od svih nas. Bakir Izetbegović ima 17 savjetnika

14:42 – Rašid Vildić (BPS) – Zbog obima složemnosti i odgovornosti poslova smatram da savjetnik nije adekvatno plaćen za svoj rad i da je opravdano donošenje ovakve odluke

14:40 – Mujo Mujkić (Samostalni vijećnik) – U proteklom mandatu smo savjetniku načelnika dodijelili koeficijent 2, kao i tadašnjem općinskom načelniku. Rezultati rada tada i sada su identični, ništa se nije radilo. Ovo je najskuplji načelnik u historiji Kalesije. Načelnik je rekao da mu ne treba plata, ali se plata redovno isplaćuje iz budžeta općine Kalesija. Pored toga ima i savjetnika. Savjetnik općinskog načelnika, po Odluci koju planirate danas donijeti, imat će veću platu od pomoćnika načelnika. Ovdje je veća odgovornost vijećnika koji će glasati za takvu odluku. Tražim da mi se dostavi opis poslova savjetnika načelnika i da li on ima bilo kakvu odgovornost. Ovo je neodgovorno ponašanje prema građanima općine Kalesija.

14:34 – U toku je razmatranje Odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnostika i uposlenika organa za upravu u općini Kalesija

14:32 – Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.

14:28 – Nastavljena je sjednica. Trenuno je na dnevnom redu Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.

Odluka o plaćama i nakndama izabranih dužnostika i uposlenika organa za upravu u općini Kalesija

14:27 – Nakon pauze, očekuje se nastavak 16.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

13:00 – PAUZA

12:59 – Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije. Ovom Odlukom bit će zaključeni ugovori o prodaji zemljišta preduzećima, čije je sjedište na području općine Kalesija: BiG SIM, HNR i Sirovine Pezić.

12:49 – Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti Skupštini JP „Vodovod i kanalizacija Kalesija“ d.o.o. Kalesija na Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija Kalesija“ d.o.o. Kalesija.

12:48 – Općinsko vijeće je usvojilo Odluku o davanju prethodne saglasnosti Skupštini KP „KOMUNALAC“ DD Kalesija za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora KP „KOMUNALAC“  DD Kalesija.

12:46 – Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Statut Agencije za razvoj općine Kalesija

12:42 – Vijećnici su usvojili i Odluku raspisivanje javnog oglasa za člana Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ Kalesija

12:40 –  Usvojena je Odluka o određivanju potencijalnih projekata koji mogu biti realizovani putem javno-privatnog partnerstva na području općine Kalesija

12:19 – Vijećnici su usvojili i Odluku o davanju na korištenje i upravljanje poslovnih i drugih objekata za vodosnabdijevanje.

Ovom odlukom daju se JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija na korištenje i upravljanje izgrađeni objekti vodosnabdijevanja i poslovni objekat u Poslovnoj zoni Kalesija. Izgrađeni objekti vodosnabdijevanja i poslovni objekat čiji je vlasnik i nosilac prava raspolaganja Općina Kalesija, daju se bez naknade na korištenje i upravljanje JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija kao javno dobro u općoj upotrebi sa pravom korištenja i upravljanja, bez prava prenosa na drugoga.

12:17 – Usvojena Odluka o određivanju lokacija za postavljanje oglasa, plakata, postera i drugih propagandnih materijala političkih subjekata u toku izborne kampanje za Opće izbore 2018. godine

12:05 – Druga tačka dnevnog reda je razmatranje i donošenje Odluke o određivanju lokacija za postavljanje oglasa, plakata, postera i drugih propagandnih materijala političkih subjekata u toku izborne kampanje za Opće izbore 2018. godine

12:03 – Jednoglasno je usvojena Odluka o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“ učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija

12:02 – Armin Karić (SDP) – Hvala Vam što ste podržali Odluku koju sam predložio. Nadam se ćemo u narednim godinama stimulisati i učenike srednjih škola. Trebamo biti ponosni na ovakve učenike. Da pohvalim Fahrudina Sinanovića i organizatore manifestacije „Kalesijski šampioni znanja“.

12:00 – Rašid Vildić (BPS) – Pohvale svim koji su došli na ideji i općinskom načelniku koji je iznašao sredstva da nagradi odlične učenike.

11:59 – Mensur Hukić (NLSDž) – Ovo je motivirajuća Odluka za sve učenike s područja općine Kalesija. Svim nagrađenima upućujem iskrene čestitke.

11:55 –  Prva tačka dnevnog reda je razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“  učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija.

Riječ je o Odluci kojom se učenicima završnih razreda osnovnih škola iz općine Kalesija, a koji su tokom cijelog školovanja u svakom razredu osnovne škole na kraju školske godine imali odličan uspjeh dodjeljuje priznanje u vidu plakete i novčane nagrade u pojedinačnom iznosu od 100  konvertibilnih maraka jednokratno.

11:55 – Nakon pauze, nastavljena je 16.redovna sjednica vijeća.

11:17 – PAUZA

11:16 – Dnevni red 16.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija: 

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“  učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju lokacija za postavljanje oglasa, plakata, postera i drugih propagandnih materijala političkih subjekata u toku izborne kampanje za Opće izbore 2018. godine.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju na korištenje i upravljanje poslovnih i drugih objekata za vodosnabdijevanje.
 4. Odluka o određivanju potencijalnih projekata koji mogu biti realizovani putem javno-privatnog partnerstva
 5. Odluka p raspisivanje javnog oglasa za člana Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ Kalesija
 6. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Agencije za razvoj općine Kalesija,
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini KP „KOMUNALAC“ DD Kalesija za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora KP „KOMUNALAC“  DD Kalesija.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Skupštini JP „Vodovod i kanalizacija Kalesija“ d.o.o. Kalesija na Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija Kalesija“ d.o.o. Kalesija.
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije.
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 11. Odluka o plaćama i nakndama izabranih dužnostika i uposlenika organa za upravu u općini Kalesija
 12. Razmatranje Nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005 – 2025 godina.
 13. Razmatranje i prihvatanje Informacije – analiza zdravstvenog stanja stanovništva, organizacija zdravstvene zaštite i analiza apsentizma u općini Kalesija za 2017. godinu.
 14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija.
 15. Razmatranje i prihvatanje Informacije o organizaciji i vršenju prevoza na području općine Kalesija.

11:15 – Usvojene su sljedeće dopune dnevnog reda: Odluka o određivanju potencijalnih projekata koji mogu biti realizovani putem javno-privatnog partnerstva, Odluka p raspisivanje javnog oglasa za člana Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ Kalesija, Odluka o davanju saglasnosti na Statut Agencije za razvoj općine Kalesija, Odluka o plaćama i nakndama izabranih dužnostika i uposlenika organa za upravu u općini Kalesija, Odluka o zaključivanju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije.

11:07 – U toku je razmatranje predloženog dnevnog reda 16.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

11:05 – Obraćanje načelnika općine Kalesija, Seada Džafića, o aktivnostima kabineta načelnika općine Kalesija.

– Načelnici mogu, ali nisu obavezni prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća. Na općinskoj stranici imate svaki moj pokret, šta radim i kuda se krećem. Dodatno obezbjeđenje je uvedeno zbog sigurnosti građana i uposlenih u općini Kalesija. Dajte da počnemo da radimo. Izabran dam voljom građana, ako ne poštujete načelnika ne poštujete ni volju građana, rekao je načelnik Džafić.

11:02 – Usvojena je Inicijativa Fadila Alića da savjeti MZ na području općine Kalesija, kada bude vršena numerizacija objekata i određivanje naziva ulica, na području njihovih Mjesnih zajednica ne izostave pojedinačne i skupne zasluge u odbrani Bosne i Hercegovine i Kalesije u proteklom ratu.

Alićeva druga inicijtiva da novoizgrađeni most na rijeci Spreči, finansiran od strane FMROI, nosi naziv „Most Zlatnih ljiljana Hariza Vokića i Suada Spahića“ nije dobila potrebnu većinu glasova.

10:58 – Prilikom izjašnjavanja vijećnika, nije usvojena inicijativa Kluba SDA da se Udruženju žena „Ženo, majko, sestro dodijeli prostor koji je koristilo JP „Vodovod i kanalizacija“ – Kalesija. Za inicijativu je glasalo 8 vijećnika, dok je 16 bilo suzdržanih.

10:55 – Amin Hodžić (SBB) – Pitanja: Da li se otrovni otpad iz HAK-a deponovao na području općine Kalesija? Da li firma Bingo posjeduje odobrenje za izgradnju farmi koka nosilja i pilića u Vukovijama Gornjim? Inicijativa: Da se uspostavi javni registar osoba imenovanih na pozicije reguliranim i drugim  organima općine Kalesija.

10:50 – Armin Karić (SDP) – Inicijative: Da se riješi problem prevoza mještana Petrovica, Barčića i ostalih naselja koje nemaju regulisan autobuski prevoz. Da se od Federalne direkcije cesta zatraži nastavak izgradnje trotoara prema Kalesiji Gornjoj. Da se finansijski pomogne košarkaškom klubu „Bosna“ Kalesija.

10:46 – Damir Džafić (SDP)- Inicijativa: da Federalna direkcija cesta što hitnije riješi problem raskrsnice u Raincima Gornjim (Međaš Dom). Da u centru Kalesije jedna od ulica dobije naziv po ratnom komandantu 245.brigade Mehmedu Husiću.

10:43 – Elvir Brkić (Samostalni vijećnik) – Pitanje: Da li je isplata poticaja, koje isplaćuje općina Kalesija, uslovljena plaćanjem zakupnine državnog poljoprivrednog zemljišta?

10:42 – Mensur Hukić (Nezavisna lista Sead Džafić) – Inicijativa: Da Komisija za obilježavanje značajnih datuma i događaja uputi dopis svim MZ-a za dostavljanje prijedloga imena i naziva ulica u svim kalesijskim mjesnim zajednicama.  Pitanje: Da li će Ministarstvo zdravstva i ZZO TK-a refundirati troškove građanima koji su za vrijeme štrajka kupovali lijekove?

10:38 – Hasiba Kurtić (SDA)- Inicijativa:  Da se Udruženju žena „Ženo, majko, sestro“ dodijeli prostor koji je ranije koristilo JP „Vodovod i kanalizacija“ – Kalesija.

10:35 – Mujo Mukić (Samostalni vijećnik) Inicijativa: da se dnevnice vijećnika od 50 KM sa današnje sjednice uplate na račun oboljele Amre Ćivić. Pitanje: Zašto mi se nije dostavio  izvještaj o utrošku budžetske rezerve?

10:28 – Fadil Alić (Samostalni vijećnik)- Pitanje: Zašto državne zastave nisu skinute u centru Kalesije, iako je prošlo izvjesno vrijeme od obilježavanja Dana općineKalesija? Inicijative: Da savjeti MZ na području općine Kalesija, kada bude vršena numerizacija objekata i određivanje naziva ulica, na području njihovih Mjesnih zajednica ne izostave pojedinačne i skupne zasluge u odbrani Bosne i Hercegovine i Kalesije u proteklom ratu. Da novoizgrađeni most na rijeci Spreči, finansiran od strane FMROI, nosi naziv „Most Zlatnih ljiljana Hariza Vokića i Suada Spahića“

10:25 – Nihad Hamzić (samostalni vijećnik) – Inicijativa: Da Federalna direkcija cesta riješi problem raskrsnice , skretanje, prema u industrijskoj zoni. Pitanje: Kada će biti završen put u Jajićima i zašto je izvođač radova obustavio radove?

10:20 – U toku je istup vijećnika na postavljena vijećnička pitanja sa prošle sjednice Općinskog vijeća

10:15 – Polaganjem svečane izjave, vijećnički mandat je preuzeo Hasan Alić (A SDA). Alić je u vijeću naslijedio Suada Musića (A SDA), koji je podnio ostavku na poziciju vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija

10:13 – Usvojen je zapisnik sa 15.redovne sjednice vijeća

10:11 – Intoniranjem himne BiH počela je 16.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. Sjednici prisustvuje 17 vijećnika.

Za razliku od prethodnih nekoliko sjednica na danas je prisutan i općinski načelnik Sead Džafić

10:06 – Očekuje se početak 16.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

——————

Predsjedavajući Enes Idrizović je za danas (četvrtak, 05.juli) u 10 sati je zakazao 16.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, na čijem će se dnevnom redu naći jedanaest tačaka.

Pred vijećnicima će se, između ostalog naći, Odluka o dodjeli  priznanja „Ponos Općine Kalesija“,   učenicima završnih razreda osnovnih škola iz općine Kalesija, koji su tokom cijelog školovanja u svakom razredu osnovne škole na kraju školske godine imali odličan uspjeh. Priznanje „Ponos Općine Kalesija“ dodjeljuje se u vidu plakete i novčane nagrade u pojedinačnom iznosu od 100  konvertibilnih maraka jednokratno.

Na ovoj sjednici razmatrat će se Odluka o određivanju lokacija za postavljanje oglasa, plakata, postera i drugih propagandnih materijala političkih subjekata u toku izborne kampanje za Opće izbore 2018. godine, Odluka o davanju na korištenje i upravljanje poslovnih i drugih objekata za vodosnabdijevanje i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.

Općinsko vijeće još će razmatrati Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005 – 2025 godina, Analizu zdravstvenog stanja stanovništva, Informaciju o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija i Informaciju o organizaciji i vršenju prevoza na području općine Kalesija.

                                                          DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“  učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju lokacija za postavljanje oglasa, plakata, postera i drugih propagandnih materijala političkih subjekata u toku izborne kampanje za Opće izbore 2018. godine.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju na korištenje i upravljanje poslovnih i drugih objekata za vodosnabdijevanje.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini KP „KOMUNALAC“ DD Kalesija za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora KP „KOMUNALAC“  DD Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Skupštini JP „Vodovod i kanalizacija Kalesija“ d.o.o. Kalesija na Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija Kalesija“ d.o.o. Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 8. Razmatranje Nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005 – 2025 godina.
 9. Razmatranje i prihvatanje Informacije – analiza zdravstvenog stanja stanovništva, organizacija zdravstvene zaštite i analiza apsentizma u općini Kalesija za 2017. godinu.
 10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija.                                           
 11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o organizaciji i vršenju prevoza na području općine Kalesija.

Dešavanja sa 16.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija možete pratiti iz minute u minutu na našem portalu.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: