Usvojena Odluka o budžetu općine Kalesija za 2018. godinu (UŽIVO)

21:10 – ZAVRŠENA JE 10.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

21:10 – Sead Džafić (načelnik općine Kalesija) – zahvaljujem se svim vjećnicima. Zamolio bih Vas da se u 2018.godini dogovaramo i da zajednički radimo za dobrobit svih građana. Želim Vam od srca sretnu 2018.godinu. Pozivam Vas da sutra zajednički dočekamo 2018.godinu

21:08 – Kao posljednja tačka dnevnog reda prihvaćena je Informacija o provođenju mjera zaštite i spašavanja sa osvrtom na zaštitu čovjekove okoline, suzbijanju zaraznih bolesti kod ljudi i životinja, ispravnosti kvaliteta vode za piće, zaštita od neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a i MES-a) i stanju protivpožarne zaštite.

21:07 – Usvojen je i Pravilnik o kriterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije osnovnih i srednjih škola na području općine Kalesija.

21:06 – Usvojeni su Programi rada  za 2018. godinu:

JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” doo Kalesija,

JP “Veterinarska stanica” doo Kalesija,

KP “Komunalac” d.d. Kalesija.

21:02 – Usvojeni su Programi rada  za 2018. godinu:

JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,

JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.

JZU “Dom zdravlja” Kalesija,

21:00 – Usvojen je i Plan rada Općinske izborne komisije Kalesija za period 01.01. – 31.12.2018. godine

20:59 – Usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o određivanju lokacije za stočno groblje

20:53 – Usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni cjenovnika komunalnih usluga odvoza smeća i usluga centralnog grijanja

20:51 – Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2018. godini.

20:49 – Usvojen je Program za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2018. godini

20:48 – Usvojen je Program rada Općinskog načelnika za 2018. godinu

20:45 – U toku je razmatranje Programa rada Općinskog načelnika za 2018. godinu

20:18 – PAUZA

20:17 – Usvojena je Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Skupštini KP „Komunalac“ DD Kalesija za razrješenje i imenovanje privremenog predsjednika i članova Nadzornog odbora KP „Komunalac“ DD Kalesija

20:15 – Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP „Veterinarska stanica“ Kalesija za razrješenje i imenovanje privremenog predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ Kalesija

20:13 – Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP „Vodovod i kanalizacija“ Kalesija za razrješenje i imenovanje privremenog predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ Kalesija

20:11 – Usvojena je Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora  JZU „Dom zdravlja“ – Kalesija

20:07 – Usvojena je Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora  JU BKC „Alija Izetbegović“ – Kalesija

20:05 –  Usvojena je Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora  JU “Centar za socijalni rad” Kalesija

20:04 – Trenutno je u toku razmatranje razmatranje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora  JU “Centar za socijalni rad” Kalesija

19:37 – Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o zaključivanju ugovora o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi formiranja građevinske čestice:

  1. DOO “Graditelj” Kikači
  2. Imšić Ruvejdu sinu Džemila iz Mahmutovića
  3. Hadžić Nedžadu sinu Hasana iz Rainaca Gornjih
  4. Omerović Fahrudinu sinu Halila iz Kalesije
  5. Jahić Harizu sinu Mustafe iz Kalesije
  6. Muhamedbegović Mevludinu sinu Safeta iz Kalesije

19:29 – Prihvaćen je Program rada Općinskog vijeća Kalesija za 2018. godinu

19:28 – Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva ulica u gradu Kalesija

19:26 –  Jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju referenduma za izdvajanje dijela MZ Parnjavor i pripajanje MZ Kalesija Centar.

19:24 – Usvojena je i Odluka o raspisivanju referenduma za osnivanje MZ Petrovice

19:22 – Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Odluku o dostavi i prijemu materijala elektronskim putem

19:20 – Usvojena je i Odluka o obuci vijećnika Općinskog vijeća Kalesija.

19:13 – Usvojena je Odluka o uspostavljanju mehanizma komunikacije vijećnika i građana “Građanski sat”

19:09 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Na sljedećem sastanku sa predstavnicima MEG projekta nastojat ću upoznati prisutne sa kršenjem Poslovnika od strane predsjedavajućeg vijeća

19:05 – Hajrudin Huseinović (sekretar vijeća) – Predlagač ove Odluke je Kolegij vijeća. Radi se o unapređenju rada općinske uprave i vijeća. Suština je da se uspostavi komunikacija između vijećnika i građana. Građani bi bili u prilici da informišu vijećnike o problemima, prijedlozima i inicijativama iz svojih naseljenih mjesta, a vijećnici će da saslušaju i evidentiraju sve iznesene prijedloge.  Punktovi će biti uspostavljeni u centru Kalesije, Tojšićima i Memićima.

19:00 – U toku je razmatranje i donošenje Odluke o uspostavljanju mehanizma komunikacije vijećnika i građana “Građanski sat”.

18:59 – Usvojena je Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća

18:57 – Jednoglasno je usvojena Odluka o uspostavljanju priznanja “Ponos Općine Kalesija” i nagrađivanju učenika završnih razreda osnovnih škola Općine Kalesija

18:56 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) –  Ovakva Odluka je dobra, ali šteta što nema i učenika srednjih škola. Trebamo tražiti načina da pohvalimo sve ono što je dobro.

18:55 – Armin Karić (SDP) – Cilj ove Odluke je da odamo priznanje najboljim učenicima sa prostora općine Kalesija. Za ovaj kratki vremenski period nismo bili u mogućnosti uvrstiti i učenike srednje škole.

18:52 – trenutno je na dnevnom redu razmatranje i donošenje Odluke o uspostavljanju priznanja “Ponos Općine Kalesija” i nagrađivanju učenika završnih razreda osnovnih škola Općine Kalesija

18:51 – Usvojena je Odluka o izvršenju budžeta za 2018.godinu

18:21 –  U toku je razmatranje Odluke o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2018. godinu

18:19 – Općinski načelnik se zahvalio vijećnicima za usvajanje Odluke o budžetu i Strategije razvoja općine Kalesija

18:18 – Usvojena je Odluka o budžetu općine Kalesija za 2018.godinu. Za je glasalo 16, dok je protiv bilo 6 vijećnika

18:14 – Nastavljena je 10.redovna sjednica Općinskog vijeća.

18:00 – PAUZA

17:58 – Prilikom izjašnjavanja vijećnika nisu prihvaćeni amandmani SDA, Fadila Alića i Senada Šmigalovića.

17:34 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – Izjašnjavanje po amandmanima.  Amandmani Kluba SDA se ne prihvataju. Nije prihvaćen ni amandman Fadila Alića. Također, nisu prihvaćeni ni amandmani Senada Šmigalovića (SDA).

17:22 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – Damir Husić je govorio o problemu u svojoj mjesnoj zajednici. Neke stvari se neće finansirati iz budžeta, već će doći iz drugih izvora. Projekat je kandidovan kod Federalne uprave Civilne zaštite.

17:17 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Traktor prije nego što je trebao biti nabavljen već se našao u krugu Vatrogasnog doma. Sjednice bile javne ili tajne informacije će doći do građana, koji će biti najbolje sudije.

17:14 – Fadil Alić (NLSDž) – Prije godinu dana suficit u budžetu je okarakterisan kao krivično djelo, a sada se pominje kao nešto sitno. Za sufinansiranje međunarodnih projekata trebalo je povećati stavku na 100 hiljada KM, za projekte koji nam budu ponuđeni. Predložio sam amandman da se za održavanje Gradskog stadiona izdvoji 20 hiljada KM. Naglasio bih da je stadion i objekat oko stadiona u 100% vlasništvu općine Kalesija i smatram da bi za održavanje naše imovine trebalo izdvojiti 20 hiljada KM.

17:06 – Damir Husić (Klub za bolju Kalesiju) – Zamoljen sam od stanovnika Lipovice da se zahvalim načelniku i vijećničkoj većini što su u budžetu za narednu godinu planirani sa 0 maraka. Već treću godinu zaredom se neće moći održati Memorijalni turnir zbog uništenog klizišta. Zašto su stanovnici Lipovica kažnjeni da se ne izvrši sanacija klizišta. Neki građani će morati biti iseljeni iz svojih domova.

17:02 – Nakon pauze, nastavljena je 10.redovna sjednica općinskog vijeća. u toku je razmatranje Odluke o budžetu za 2018.godinu.

16:34 – PAUZA

16:30 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – Općini Kalesija hitno trebaju još dva izvorišta vode. Naša očekivanja su da sa novim izvorištima više neće biti redukcije vode. Malo je bilo stručne diskusije o budžetu. Općina Kalesija neće finansirati kružne tokove, već će obezbijediti projektnu dokumentaciju. Neće biti povećanja plata Službe načelnika općine, već su inspektori prebačeni u Službu načelnika. Sredstva iz ovogodišnjeg budžeta se prenose zbog obaranja javnih nabavki.

16:17 – Huso Atlagić (NLSDž) – Budžet je domaćinski, ravnomjerno raspoređen po svim mjesnim zajednicama. Vidljiva su povećanja za stipendije, penzionere, Domove kultura…

16:10 – Senad Šmigalović (SDA) je pojasnio predložene amandmane (podrška izgradnji tribina u Kikačima, krova na objektu FK Sloga, uređenje raskrsnice na ulazu u Tojšiće, subvencija troškova plaćanja električne energije za uličnu rasvjetu…)

16:03 – Hasiba Kurtić (SDA) – Voljela bih da imam ovlaštenja koja ima Damir Džafić. Očekivala sam više  ozbiljnosti priliko izrade Odluke o budžetu. Općini još nedostaju osnovni uslovi za život. Stanovnici mnogih naselja još nemaju vodu, rasvjetu… Neke MZ-e nikako nisu pomenute u budžetu. Općina ne može raditi niti finansirati kružne tokove, jer nije nadležna za održavanje magistralnih i regionalnih puteva.

15:55 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – replicirao Džafiću. Tako pričaju vijećnici koji su kupljeni, koji su dobili posao u javnim preduzećima.

15:52 – Damir Džafić (SDP) – Bili ste privilegovani proteklih 20 godina za vrijeme vladavine Rasima Omerovića. Budžet ima socijalni karakter, jer su zastupljene najosjetljivije kategorije. Povećana su sredstva za boračke kategorije, grantovi za MZ-a…U narednoj godini gradit ćemo ambulante u Tojšićima i Vukovijama. Rainci Gornji su u ovoj godini dobili najviše sredstava.

15:45 – Armin Karić (SDP) – replicirao bih kolegici Mujanović pom pitanju rekonstrukcije Službe HES-a. Općina ima obavezu da finansira 10% sredstava

15:43 – Dina Šmigalović (SDA) – Zamolila bih predsjedavajućeg da mi omogući pravo na pauzu. Ako imamo potrebu da se konsultujemo po određenom pitanju imamo pravo na pauzu.

15:40 – Nejra Mujanović (samostalni viječnik) – Ovaj budžet je potrošački. Povećavaju se sredstva za prijem novih radnika, dok veliki broj građana napušta Kalesiju. Sredstva za razvoj poduzetništva i upošljavanje novih radnika trebaju biti veća. Povećati sredstva za izgradnju sportske dvorane. Zbog čega izdvajamo sredstva za izgradnju kružnih tokova, ako je to nadležnost Federalne direkcije cesta koja je obavezna da investira sredstva za ove namjene. Neću podržati ovakav budžet.

15:34 – Senad Šmigalović (SDA) – Zamolio bih sekretara da izađe za govornicu i objasni da li predsjednik Kluba ima pravo na pauzu i može li predsjedavajući na ovakav način voditi sjednicu?

15:30 – Galib Softić (SDP) – Budžet je korektan. Hvala doktorici Dini Šmigalović koja je predložila više sredstava za Udruženje penzionera. Penzioneri će zahvaljujući načelniku Seadu Džafiću dobiti 10 hiljada maraka. Drago mi je da je sa 50 hiljada maraka planirana rekonstrukcija objekta Doma kulture u Miljanovcima. Povećani su i grantovi mjesnim zajednicama.

15:27 – Rašid Vildić (BPS) – Vodila se odgovorna politika načelnika i njegovih saradnika. Planirani budžet za 2018.godinu je realan i ostvariv, jer ima razvojne i socijalne komponente. Posebno me raduje da su planirana sredstva za izgradnju vodovoda na širem području općine Kalesija.  Klub BPS- a daje podršku načelniku i podržat će Odluku o budžetu.

15:23 – Mensur Hukić (NLSDž) – Budžet je urađen u skladu sa Strategijom razvoja općine Kalesija. Budžetom se vodilo računa o razvoju svih mjesnih zajednica. Niko nije favorizovan, niti će biti oštećenih. Dajte da idemo u smjeru prosperiteta i napretka ove općine.

15:20 – Senad Šmigalović (SDP) – Kako vijećnik iz Tojšića ukida sredstva planirana za izgradnju kružnog toka u Hidanima i sredstva preusmjerava za gradnju sportske dvorane?

15:15 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba za bolju Kalesiju) – Ova vlast prenosi dva miliona maraka. Šta se to radilo u ovoj godini? Ovo je slika SDP-a i Nezavisne liste Sead Džafić. Morate u interesu građana izgraditi kanalizaciju. Za sportsku dvoranu izdvajate 150 hiljada KM.Sa ovim sredstvima sportsku dvoranu ne možete završiti. Sapna nas je pretekla, amožda će i Teočak.

15:10 – Dina Šmigalović (predsjednik Kluba SDA) – Klub SDA je uložio 9 amandmana na Prijedlog odluke o budžetu. Predlažemo da umjesto adaptacije zgrade općine Kalesija preusmjeriti za izgradnju puta Omega- Drvenički Lug. Povećati sredstva za izgradnju džamije sa edukativnim centrom.  U sportsku dvoranu uložiti 320 hiljada KM. Podrška razvoju poljoprivrede povećati na 220 hiljada KM. Organizacije i udruženja koja pomažu rad mladih povećati na 17 hiljada KM. Subvencionirati prekvalifikaciju i zapošljavanje. Povećati sredstva penzionerima, sa minimalnim penzijama, a sredstva od 8 hiljada planirati za reviziju za proteklu godinu dana.

14:55 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika za budžet) – Prijedlog budžeta je prošao javnu raspravu gdje smo dobili želje mnogih mjesnih zajednica. Služba je napravila selekciju i veliku većinu smo uvrstili u budžet. Veliki broj mjesnih zajednica se izjasnio da žele rekonstruisati objekte po MZ-a. Zatražena je pomoć u plaćanju ulične rasvjete. Budžet za 2018.godinu je planiran u iznosuvod 10,3 miliona KM. Planirani su kapitalni projekti u iznosu od 3,9 miliona maraka.

14:54 – U toku je razmatranje Odluke o budžetu općine Kalesija za 2018.godinu.

14:53 – Hajrudin Huseinović (sekretar vijeća) je ponovio član 79 i dodao da sjednicom predsjedava predsjedavajući vijeća.

14:52 – Senad Šmigalović (SDA) – Prekršen član 79. u kojem se kaže da predsjednik Kluba ili ovlašteni predstavnik ima pravo na pauzu u trajanju od 30 minuta, po jednoj tački dnevnog reda.

14:38 – PAUZA

14:35 – Mujo Mujkić je u ime Kluba za bolju Kalesiju zatražio pauzu u trajanju od 30 minuta. Međutim, predsjedavajući Idrizović je zatražio izjašnjavanje vijećnika, koji su glasali protiv predložene pauze. Nakon toga, Idrizović je odredio desetominutnu pauzu.

14:33 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – Žao mi je što je diskusija otišla u drugom pravcu. Strategija je prošla javnu raspravu, formirali smo partnersku grupu. Dokument je rađen temeljito, stručno i dugoročno. Budžeti općine Kalesije za naredne godine bit će vezan za Strategiju razvoja. Ovo je prvi put da Kalesija dobija dokument kojim se može ponositi.

14:29 – Galib Softić (SDP) – Strategiji nisam ni ponio, jer smatram da su je pisali eminentni ljudi. Strategiju treba podržati.

14:27 – Mensur Hukić (NLSDž) – UNIS TOK ima uposlenih 352 koji su prijavljeni. To je rezultat kada je na čelu firme strateg i čovjeka koji zna šta hoće. UNIS TOK hrani preko 350 porodica. Prije par mjeseci Sead Džafić je uplatio 517 hiljada KM poreza na dobit

14:25 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Vi nastojite minimizirati nečije dobro. Ovo je trebalo drugačije odraditi. Kažite mi koliko je radnika prijavljeno u UNIS TOK-u. Smatram da samo prijavljeni radnici mogu dobrinijeti razvoju Kalesije. Koliko sam vidio svake godine imamo rast od 5 %. Provjerite da li sam ja u pravu kada sam rekao da je kapacitet Kalesije na godišnjem nivou da zaposli 100 radnika.

14:23 – Adnan Kamerić (SDA) – U Strategiji niste naveli kako spriječiti poplave i klizišta. Većina u Strategiji je kopirana iz proteklog perioda. Zanima me koliko je koštala Strategija razvija?

14:21 – Mensur Hukić (NLSDž) – Strategija je dokument koji je dugo čekan i neminovan je za dalji razvoj općine Kalesija. Kolega prije mene nema pravo da kritikuje eminentne stručnjake, ljude, koji su bili uključeni u izradu Strategije. Trebamo se zahvaliti ljudima koji su radili na ovome. U Strategiji je ključ razvoja općine Kalesija.

14:16 – Druga tačka dnevnog reda je Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija za period 2018 – 2027. godine.

Mujo Mujkić (predsjednik Kluba za bolju Kalesiju) – Dokument je pun kontradiktornosti i nije urađen ona  kako je trebalo. Strategija je nestručno urađena. Dokument je izgleda samo trebalo usvojiti forme radi. Vizija razvoja Kalesije treba da bude drastično drugačije urađena. Morali smo definisati uslove da neko zbog boljih uslova uloži sredstva u Kalesiju.

14:10 – Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Kalesija za period 2018 – 2025. godina

14:07 – Nastavljena je sjednica. Prva tačka dnevnog reda je Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Kalesija za period 2018 – 2025. godina.

14:04 – Očekuje se nastavak 10.redovne sjedniceOpćinskog vijeća Kalesija

12:51 – PAUZA –

12:50 – Usvojen je dnevni red 10.redovne sjednice općinskog vijeća Kalesija, sa 30 tačaka dnevnog reda. Naime, pored predloženih 19 tačaka u dnevni red je na prijedlog ovlaštenih predlagača uvršteno još 11 tačaka.

12:38 – U toku je razmatranje predloženog dnevnog reda

12:32 – Usvojene su inicijative Galiba Softića da se u MZ Prnjavor u naselju Mehanovići izgradi pješački most i da se u Prnjavoru izgradi vodovodna mreža, južno od Doma kulture

12:31 – Usvojena je i inicijativa Ramiza Baručića da se prekine uživo prenos sjednica općinskog vijeća Kalesija. Za odluku je glasalo 15 vijećnika, protiv je bilo 10 vijećnika, dok je jedan vijećnik bio suzdržan.

12:28 – Usvojena je inicijativa Ramiza Baručića da se postave pješački prelazi kod nove pekare na ulazu u Kalesiju sa zapadne strane, kod Plastikala i UNIS TOK- a

12:26 – Usvojena je inicijativa Senada Šmigalovića da se riješi prostorni problem matičnih ureda u Tojšićima i Kalesiji. Za iniciajtivu je glasalo 15 vijećnika, dok je 11 vijećnika bilo suzdržano

12:22 – Također, nije usvojena ni inicijative Muje Mujkića da se u roku od 6 mjeseci usvoje Regulacioni planovi na području općine Kalesija.

12:18 – Nije usvojena inicijativa Muje Mujkića da se što prije pristupi izgradnji pješačkih staza u Kalesiji Gornjoj i Miljanovcima. Za inicijativu je glasalo 11 vijećnika, dok je 15 vijećnika bilo suzdržano prilikom izjašnjavanja.

12:13 – Ni nakon pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojena inicijativa SDA da se izvrši revizija rada načelnika općine Kalesija. Za odluku je glasalo 11 vijećnika, 6 je bilo protiv i 9 vijećnika suzdržano prilikom glasanja.

12:04 – Nakon pauze, nastavljena je 10.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

11:46 – PAUZA

11:46 – Prvobitno nije usvojena inicijativa SDA da se angažuje ured za reviziju koji će izvršiti reviziju rada načelnika općine Kalesija.Nakon toga je načelnik zatražio od vijećnika da izglasaju inicijativu. Potom je Mujo Mujkić izrazio sumnju u rezultate glasanje i zatražio pojedinačno izjašnjavanje.

11:43 – Sead Džafić (načelnik općine Kalesija)- Mislim da vijećnici zloupotrebljavaju binu i ne koriste je u predizborne svrhe. Želim da ovu salu koriste za dobrobit građana i dalji razvoj Kalesije. Nadam se da ćemo u 2018.godini biti bolji i da ćemo ono što smo obećali to i odradimo. Za jednu godinu ne mogu odraditi sve. Pred sobom imam još tri godine, a po isteku mandata ću se kandiovati za još jedan ili više mandata. Svim građanima Kalesije želim sretnu Novu 2018.godinu.

11:36 – Muhamed Osmanović (direktor Doma zdravlja Kalesija) – Odgovorio Hasibi Kurtić na pitanje o uspostavi aparata u Domu zdravlja. Oba aparata su u funkciji i aparati rade.

11:33 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Odluka o privrednim zonama će najvjerovatnije ići na januarskoj sjednici vijeća. Dio zemljišta na kojem se planiraju privredne zone trenutno je pod zakupom. Ugovori se moraju raskinuti. Općina je poduzela aktivnosti na raskidu ugovora.  Most na rijeci Spreči je dobio potrebne dozvole, u skladu sa zakonskim propisima.  Ne postoje nasipi i zaštitne ograde.

11:27 – Senad Šmigalović (SDA) – Inicijative: Da JP Vodovod i kanalizacija mještanima Babajića bez odlaganja omogući priključak i korištenje vode u domaćinstvima. S obzirom da je riješen ovaj problem inicijativu povlačim sa izjašnjavanja. Da se riješi problem neuslovnih prostora za smještaj matičnih knjiga, prijem i rad sa strankama matičnih ureda u Tojšićima i Kalesiji.

11:21 – Fadil Alić (NLSDž) – Pitanje: Ko i kad je preimenovao Trg šehida u centru Kalesije? Zašto u prijedlog dnevnog reda nije uvrštena informacija o stipendiranju učenika i studenata na području općine Kalesija?

11:16 – Jasmin Osmančević (BPS) – Inicijative: Da se iz budžeta u 2018.godini planiraju sredstva za zamjenu rasvjetnih led sijalicama na cjelokupnom prostoru općine Kalesija, čime bi se smanjili troškovi plaćanja električne energije. Da se iz budžeta u 2018.godini planiraju sredstva za nastavak izgradnje ulične rasvjete u Zukićima.

11:12 – Senad Šmigalović (SDP) – Inicijativa: Da Odluka o sufinansiranju po MZ mijenja i da umjesto 50 KM općina izdvaja po 100 KM po rasvjetnom tijelu. Pitanje: Da li je došlo do pokretanja aktivnosti na asfaltiranju puta od Umela do rijeke Gribaje u MZ Tojšići?

11:08 – Dina Šimigalović (SDA) – Inicijativa Kluba SDA: Da se angažuje Ured za reviziju i da izvrši revizija rada načelnika u periodu 01.11.2016.do 31.12.2017.godine

11:06 – Adnan Kamerić (SDA)- Inicijativa: Da se provjere navodi o zloupotrebama u JP „Vodovod i kanalizacija“. Pitanje: Ko je zadužen za čuvanje i održavanje sportske dvorane i ostalih objekata u vlasništvu općine Kalesija? Po kojem osnovu i po kojem pravu se vrši blokada parkinga ispred džamije u centru Kalesije, nekoliko dana pred Novu godinu, čime se blokira rad privrednih subjekata? Sa kpojim svojim projektom se načelnik može pohvaliti i biti ponosan u 2017.godini?

11:03 – Galib Softić (SDP) – Inicijative: Da se u naselju Mehanovići, MZ Prnjavor, izgradi pješački most. Da se u Prnjavoru nastavi izgradnja vodovodne mreže, južno od Doma kulture. Da se u što skorije vrijeme pokrenu aktivnosti na asfaltiranju „puta spasa“ od Kalesije do naselja Čanići u Raincima Donjim.

10:57 – Ramiz Baručić (SBiH) – Da se uputi dopis Federalnoj direkciji cesta u vezi postavljanje pjesačkih prelaza u Kalesiji (kod Plastikala, UNIS TOK-a i pekare). Da se prekine prenos uživo sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

10:54 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Da se što prije pristupi izgradnji pješačkih staza u Kalesiji Gornjoj i Miljanovcima. Da se u što kraćem roku donesu Regulacioni planovi poslovnih i industrijskih zona na području općine Kalesija. Zbog čega je propala manifestacija „Susreti sa dijasporom“? Koliko je koštalo novogodišnje ukrašavanje centra Kalesije?

10:46 – Hasiba Kurtić (SDA) – Zašto Dom zdravlja Kalesija ne radi ultrazvuk oka i srca? Kada se planira izgraditi igralište u zesoku Kurtići, MZ Prnjavor. Kojim medijskim kuća i koliko plaća usluge, posebno za prenos sjednica Općinskog vijeća?

10:41 – Nejra Mujanović (Samostalni vijećnik) – Da se u naseljima Pedići i Požegići u MZ Rainci Donji uradi ulična rasvjeta bez učešća građana, po uzoru na naselje Šehići. Da se na rijeci Spreča izvrši postavljanje fizičke prepreke kako bi se zaustavilo slijetanje vozila u rijeku.

10:39 – Nermin Mešić (SDA) – Inicijative: Da se u Raincima Gornjim na raskrsnici izgradi kružni tok. Da se u Raincima Gornjim izgradi nadvožnjak kako bi pješaci mogli prelaziti magistralni put. Pitanja: Zašto u prijedlogu budžeta za 2018.godinu nisu planirana sredstva za izgradnju vodovoda u visinskim zonama MZ Rainci Gornji? Da li je budžetskim sredstvima plaćeno asfaltiranje parcele u privatnom vlasništvu načelnika Seada Džafića? Koje godine načelnik planira zvati predstavnike Vlade Republike Slovenije u vezi izgradnje kanalizacione mreže?

10:32 – Nihad Hamzić (bolja Kalesija): Inicijativa: Da općina Kalesija pokrene postupak o raskidu ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta na lokacijama na kojima je Prostornim planom TK-a predviđena gradnja privrednih objekata. Pitanje: Da li je bilo prekoračenja Zakona prilikom izgradnje ulične rasvjete u naselju Šehići?

10:27 – Rašid Vildić (BPS) – Klub vijećnika BPS-a je pripremio dvije inicijative. Da se dostavi finansijski izvještaj za izgradnju centralnog spomen obilježja u centru Kalesije. Da se na svim spomen obilježjima izvrši postavljanje jarbola na kojima će se nalaziti zastava BiH, zastava sa ljiljanima…

10:22 – Nova vijećnička pitanja i inicijative

10:21 – Mensur Hukić (NLSDž) – Nadstrešnica ispred zgrade općine Kalesija je koštala više od 20 hiljada maraka, a prema svim kalkulacijama cijena ne bi trebala biti veća od 12 hiljada maraka.

10:18 – Armin Karić (SDP) – pozvao Mujkića da dokumentuje sve iznesene navode i da ih dostavi Komisiji za borbu protiv korupcije i Tužilaštvu TK

10:16 –  Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) je odgovrajući na istup Mujkića klazao da još nije izvršen tehnički prijem i kako vjeruje da će komisija evidentirati primjedbe.

10:10 – Mujo Mujkić (Klub vijećnika za bolju Kalesiju) je, u okviru odgovora na postavljeno vijećničko pitanje sa prošle sjednice, donio fotografiju na kojoj je pokazao na koji način su izvršeni radovi na zgradi JP „Vodovod i kanalizacija“. Mujkić je pozvao Tužilaštvo da ispita da li je bilo zloupotreba sredstava i kazao da se slična situacija dogodila u Srebreniku gdje je izvođač radova o vlastitom trošku izvšio ponovne radove, nakon intervencije općinskog načelnika.

10:07 – Usvojen Zapisnik sa 9.redovne sjednice vijeća

10:06 – Počela je 10.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija danas će održati 10.redovnu sjednicu na čijem dnevnom redu će se naći 19 tačaka. Najznačajnija tačka ove sjednice je Odluka o budžetu općine Kalesija za 2018.godinu. Planirani budžet općine Kalesija iznosi 8,1 milion maraka, što je povećanje za oko 200 hiljada KM u odnosu na ovogodišnji budžet. Pored Odluke o budžetu, razmatrat će se i dvije Odluke koje se odnose na Strategiju razvoja općine Kalesija, Odluka o uspostavljanju priznanja “Ponos Općine Kalesija” i nagrađivanju učenika završnih razreda osnovnih škola Općine Kalesija, kao i Odluka o uspostavljanju mehanizma komunikacije vijećnika i građana “Građanski sat”. Očekuje se donošenje Odluke o raspisivanju referenduma za osnivanje MZ Petrovice i Odluke o raspisivanju referenduma za izdvajanje dijela MZ Parnjavor i pripajanje MZ Kalesija Centar. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva ulica u gradu Kalesija. Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici vijeća na dnevnom redu još će se naći Programi rada Općinskog vijeća i načelnika općine Kalesija za 2018.godinu, Program za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2018. godini., kao i Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2018. godini.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: