Općinsko vijeće Kalesija danas razmatra Nacrt budžeta za 2021.godinu

Predsjedavajući Mensur Hukić zakazao je Prvi redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, koja će se održati danas u sali BKC- a „Alija Izetbegović“, sa početkom u 10 sati.

Za ovu sjednicu predložen je obiman dnevni red od čak 19 tačaka. Na dnevnom redu je Nacrt budžeta za 2021.godine u iznosu od 8,9 miliona maraka.

Pred vijećnici će se, između ostalog, još naći Programi rada Općinskog vijeća, načelnika i pravobranilaštva za 2021.godinu, kao i Program za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2021. godini.

Na dnevnom redu su i Odluke o izboru i imenovanju  stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija, imenovanju Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija,  razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Kalesija i raspisivanju javnog oglasa za imenovanje predsjednika i četiri člana Općinske izborne komisije Kalesija.

Također, razmatrat će se Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine iz 2020. godine na području općine Kalesija, Odluke o davanju saglasnosti na:  Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2021. godini, Cjenovnik jedinične cijene održavanja fontane u centru Kalesije po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2021. godini.

Vijećnici će se izjašnjavati po Programima rada za 2021.godinu, kalesijskih javnih preduzeća i ustanova: Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, BKC-a, Komunalca, Vodovoda i kanalizacije i Veterinarske stanice Kalesija.

Predloženi dnevni red:

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru i imenovanju  stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje predsjednika i četiri člana Općinske izborne komisije Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine iz 2020. Godine na području općine Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Programa rada Općinskog vijeća Kalesija za 2021. godinu.
 7. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog načelnika za 2021. godinu
 8. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog pravobranilaštva Kalesija za 2021. godinu.
 9. Razmatranje i donošenje Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2021. godini.
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na:
 11. Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2021. godini.
 12. Cjenovnik jedinične cijene održavanja fontane u centru Kalesije po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2021. godini.
 13. Razmatranje i usvajanje Programa rada za 2021. godinu:
 14. JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
 15. JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
 16. JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija
 17. Razmatranje i usvajanje Programa rada za 2021. godinu.
 18. JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija
 19. JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija
 20. KP “Komunalac” d.d. Kalesija
 1. Razmatranje i usvajanje Programa rada Sportskog saveza općine Kalesija za 2021. godinu.
 2. Razmatranje i donošenje Plana upravljanja otpadom općine Kalesija 2020-2025.
 3. Razmatranje i usvajanje Nacrta budžeta općine Kalesija za 2021. godinu.
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog vijeća, Stručne službe i Radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija u 2020. godini.
 5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu – općine Kalesija za 2020. godinu.
 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Sportskog saveza općine Kalesija za 2020. godinu.
 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: