Usvojen Nacrt budžeta za 2020.godinu

16:56 – ZAVRŠENA JE 26.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

16:55 – Do kraja sjednice razmatrane su : Informacija o stanju vodovodne i kanalizacione infrastrukture na području općine Kalesija, Informacija o završenoj školskoj 2018/2019. godini i upisu učenika u prvi razred osnovnih i  srednje škole na području općine Kalesija, Informacija o primjeni odgojnih mjera i preporuka prema maloljentim delikventima sa područja općine Kalesija i Informacija o stanju socijalne potrebe socijalno najugroženijih kategorija stanovništva općine Kalesija.

16:53 – Nakon pauze nastavljena je sjednica. Održan je Kolegij Općinskog vijeća na kojem je usvojen zaključak: zadužuje se načelnik da u što kraćem roku obezbijedi alternativni način zatvaranja i zagrijavanja sportske dvorane, a da u slučaju veće potrebe pripremi izmjenu Odluke o budžetu i predloži vanrednu sjednicu vijeća na ovu temu.  

16:08 – Pauza

16:07 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Molio bih g-dina Suljkanovića da nam to dokumentuje kad je prvi put prijavljena devastacija objekta. Suma koja je bila oročena može se dokazati, da li 500 ili 350 hiljada, ali činjenicaje da je novac bio namjenski oročen. Imamo problem, parket je urađen a nemamo grijanje  

16:03 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – Nije istina da je bilo oročeno 500 hiljada za sportsku dvoranu. Niko nije sklonio, sakrio niti nenamjenski potrošio novac. Gradnja ovog objekta je prestala 2014.godine. Po dolasku na vlast Seada Džafića smo obišli dvoranu i ustanovili da je odneseno sve što se moglo odnijeti. Otuđenje imovine je nastalo prije 2016.godine. Skinut je elektro materijal i materijal za centralno grijanje. Ministar Edin ramić je ispoštovao sredstva za dvoranu, ali od Vlade TK-a nismo dobili obećana sredstva

15:52 – Mensur Hukić (NLSDž) – Istina je da smo mnogo razgovarali o sportskoj dvorani. Imamo takvu dvoranu kakva jeste. Počelo se nešto raditi. Uradili smo unutrašnje uređenje i sada moramo naći rješenje kako da uradimo grijanje, kako bi spasili parket. Nephodno je da se usaglasimo i da nađemo sredstva za zagrijavanje prostorija u sportskoj dvorani.  

15:48 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Prethodna vlast je ostavila 500 hiljada maraka za nastavak radova na dvorani. Mi smo mogli 2017.godine imati završenu sportsku dvoranu. Prethodna vlast je dvoranu predala u ispravnom stanju. Maćehinski odnos ove vlasti je doveo do devastacije objekta. Postojali su novci za završetak dvorane. Imamo parket koji neće izdržati zimu. Postavljen je parket a nije urađeno grijanje. Ako se ne uhvatimo u koštac sa problemom i uraditi grijanje kako bi spasili parket.

15:43 – Rašid Vildić (BPS) – Općinski načelnik Sead Džafić je sanirao krov na sportskoj dvorani, urađen vidio nadzor i alarm, postavljen parket, stolice… Samoodrživost sportaske dvorane je upitna. Prije izjašnjavanja tražim sastanak Kolegija na kojem bi pokušali pronaći način zaštite dvorane

15:42 – Na dnevnom redu je Informacija o stanju sportske dvorane u Kalesiji.

15:40 – Usvojeni su Izvještaji o radu i poslovanju u 2018. godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija: JP  “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija, JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija i “Agencija za razvoj općine Kalesija” d.o.o. Kalesija

15:39 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Stočno groblje je bolna tačka Kalesije Gornje, s obzirom da se odlaže klaonički otpad. Zanime me koliko je Bingo platio za odlaganje animalnog optada? U kakvom je stanju stočno groblje? Kako je moguće da se nafta prosipa po parkingu u centru Kalesije? Imam sliku na kojoj se vidi da radnici JP „Vodovod i kanalizacija“ prosipaju naftu po parkingu u Kalesiji. Nikad niste dostavili atest na betonske cijevi koje ste ugradili. Moja inicijativa je bila da se počne sa naplatom parkinga u centru Kalesije, a da na osnovu toga profitira budžet općine Kalesija. Međutim, nema nikakve dobiti od naplate.

15:31 – Senad Šmigalović (SDP) – Ovo je prva godina u Kalesiji bez redukcije vode. Da li postoji mogućnost da se izvrši analiza i javno objave rezultati analize?

15:26 – U toku je razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju u 2018. godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija: JP  “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija, JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija i “Agencija za razvoj općine Kalesija” d.o.o. Kalesija

15:25 – Usvojene je Konačni zbirni Izvještaj o procjeni šteta od poplava koje su se dogodile 04.06.2019.godine, na području mjesnih zajednica u slivu rijeke Gribaje i to: MZ Hrasno, MZ Kikači, MZ Tojšići, MZ Petrovice, MZ Vukovije Gornje, MZ Rainci Gornji, MZ Rainci Donji odnosno područje općine Kalesija

15:24 – Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – Građani kao oštećene strane su bili dužni prijaviti štete. Sve prijave su proslijeđene komisiji za procjenu šteta, koja je samostalna u radu. Komisija je u svom radu imala mogućnost za formiranje radnih stručnih tijela. Moguće je da ima određenih manjkavosti, ali ovakav Izvještaj je neophodan za traženje sredstava sa viših nivoa vlasti. Kompletna informacija o poduzetim radnjama biti detaljno obrazložena u posebnoj informaciji.   

15:14 – U toku je razmatranje Konačnog zbirnog Izvještaja o procjeni šteta od poplava koje su se dogodile 04.06.2019.godine, na području mjesnih zajednica u slivu rijeke Gribaje i to: MZ Hrasno, MZ Kikači, MZ Tojšići, MZ Petrovice, MZ Vukovije Gornje, MZ Rainci Gornji, MZ Rainci Donji odnosno područje općine Kalesija.

15:13 – Usvojen je Izvještaj o troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za period  01.01.- 30.06.2019. godine.

14:30 – Usvojen je Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za prvih šest mjeseci ove godine.

13:27 – Na dnevnom redu je Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.- 30.06.2019. godine

13:26 – Usvojen je Nacrt budžeta općine Kalesija za period od 01.01. do 31.12.2020. godine, koji će biti upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana

13:25 – Jasmin Osmančević (BPS) – prijedlog da prilikom izrade budžeta planiraju sredstva za nagrađivanje kalesijskih učenika koji su pokazali uspješne rezultate iz više predmeta. Proaktiva je do sada nagrađivala učenike iz vlastitih ili drugih sredstava i bilo bi dobro da općina planira sredstva u iznosu od 3,5 do 5 hiljada KM uvrsti u budžet.

13:21 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Sredstva od MEG projekta zbog zloupotrebe nisu planirana. Upropaštena su sredstva u iznosu od 300 hiljada KM na godišnjem nivou. Ovo zaslužuje temeljnu analizu. Vrag je odnio šalu, para više nema. Fali nam 4,5 miliona, negdje smo izgubili taj novac.

13:15 – Adnan Kamerić (SDA) – Kužni tok 141 hiljada KM, to je čista sramota. Ukinuo bih subvencije preduzeću Vodovod i kanalizacija. Treba pomoći Komunalnom preduzeću i Veterinarskoj stanici. Predviđeno je povećanje broja zaposlenih. Zamolio bih da se i neki prijedlog opozicije uvrst u budžet. Najava da idemo prema deficitu bi se mogla dogoditi.

13:10 – Senad Šmigalović (SDP) – Za izgradnju ambulante u Tojšićima u 2020.godine nije planirana niti jedna marka. Projekti po mjesnim zajednicama nije tačno definisana. Istina je da nisam zadovoljan Nacrtom budžeta, ali Klub vijećnika SDP-a ne želi biti prepreka da Nacrt bude upućen u javnu raspravu

13:07 – Mensur Hukić (NLSDž) – Imamo manji Nacrt budžeta nego ove godine, a vidljivi su razlozi. Moramo da znamo da su kapitalni transferi sa viših nivoa vlasti. Žalosno je i porazno, zato što mislim da se nismo izborili i izlobirali za više sredstava sa viših nivoa vlasti. Mislim da bi trebali imati jedinstven cilj kako da napunimo budžet, da lobiramo za više projekata sa viših nivoa. Nije Sead Džafić nobio novac od Vlade FBiH već građani općine Kalesija. Žalosno je koliko je malo stiglo kapitalnih transfera, sa federalnog i kantonalnog nivoa vlasti u poređenju sa drugim općinama. Garantujem da smo dobili najmanje novca od svih općina.    

12:52 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Nadam se da Nacrt u ovom obliku neće doći na usvajanje u formi prijedloga. Ovdje bi trebali formirati „Vladu nacionalnog spasa za Kalesiju“. Kako smo to odjednom pali za 4,5 miliona maraka, šta se desilo? Vaša planiranja ne prate i ostvarenje budžeta. Morate biti usmjereni na brojke, a ne na želje. Ovo je realno ako se zna da ovogodiđnji budžet neće biti ni 8 miliona maraka. Prihodi od PDV-a su ispunili očekivanja. Pad prihoda je oblasti tekućih transfera i kapitalnih primitaka.

12:35 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – Nacrt budžeta za 2020.godinu iznosi 9,7 miliona KM. Predloženi Nacrt je manji za 30 % u odnosu na ovogodišnji budžet. Razlog manjeg budžeta je što je budžet rađen prema Planu prihoda koji je dostavilo ministarstvo finansija TK-a.

12.30 – Na dnvenom redu je Nacrt budžeta općine Kalesija za period od 01.01. do 31.12.2020. godine.

12:29 – Nastavljena je sjendica Općinskog vijeća Kalesija

11:42 – PAUZA

11:41 – Jednoglasno je prihvaćen Program zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2019/2020. godine”.

11.38 – Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – Možemo uvrstiti mnoge putne pravce, ali treba izdvojiti više novca za zimsko održavanje puteva. Možda je ovo dobar metod da se uspostavi bolja saradnja sa MZ-a i da se dogovori održavanje lokalnih puteva u mjesnim zajednicama.

11:35 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – mislim da će sada biti daleko bolje čišćenje lokalnih puteva. Apelujem da se dodijele dodatna sredstva mjesnim zajednicama koja nisu uvrštena u Plan, kako bi se građani sami organizovali u pogledu čišćenja lokalnih puteva u zimskim uslovima.  

11:32 – Galib Softić (SDP) – Put Kalesija Gornja – Zelina staviti u Plan održavanja, jer se radi o povratnicima srpske nacionalnosti

11:30 – Šemsudin Ćatić (SDA) – Smatram da iz godine u godinu pravimo greške. U susjednim općinama preko vijeća MZ-a potpisuju se ugovori sa mještanima koji posjeduju potrebnu mehanizaciju za zimsko održavanju lokalnih puteva. Naš budžet može podnijeti sličnu aktivnost i da po uzoru drugih planiramo potrebna sredstva i da s ljudima na terenu, gdje ne možemo realno sve stići očistiti, potpišemo ugovore o zimskom održavanju lokalnih puteva. Možda razmisliti da se dionica Kalesija – Dubnica – Hrasno uvrsti bar u drugu kategoriju.   

11.25 – U toku je razmatranje Programa zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2019/2020. godine”

11.23 – Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija

11:16 – Općinsko vijeće je usvojilo Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju lokacije za gradsku i prigradsku autobusku stanicu u Kalesiji.

11:15 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Ovo je bezvezna priča, koja nije ni na čemu utemeljena. Za autobusku stanicu je trebalo minimalna ulaganja da oživi. Kalesijske firme su tražile da preuzmu stanicu, da ulože novac i da ona funkcioniše. Nekome je u interesu da se uništi taj plato na kojoj se nalazila autobuska stanica. Građani su taoci ove politike. Tri godine ste na vlasti i pričate o 2014.godini. Građani znaju kome je bitan plac pored željezničke stanice. Na ovaj način pogodujete privatnom poduzetniku.

11:07 – Mensur Hukić (NLSDž) – Prije pet godina smo izgubili dozvolu za rad autobuske stanice. Trebalo je možda uložiti million maraka da bi stanica funkcionisala. Ne može stanica biti u kontejneru. Ova odluka se morala donijeti. Stanica je bila u vlasništvu općine, ali nije imala nikakve svrhe. Nikada niti jedan putnik nije sjeo sa te autobuske stanice. Problem je nastao davno, jer nikada nije postojala upotrebna dozvola. Ova odluka će doprinijeti razvoju općine Kalesija.  

11:04 – Damir Husić (samostalni vijećnik) – Stanica, na dosadašnjoj lokaciji, je bila dodjeljena u zakup jednoj kalesijskoj firmi koja je općini plaćala oko 500 KM mjesečno. Lokacija se mijenja a stanica se daje u ruke privatnoj firmi. Zbog čega je ukinuta stanica koja je bila u vlasništvu općine Kalesija? Ukinuli smo stanicu I oštetili budžet za oko 24 hiljade KM, na taj način smo indirentno uticali na propast kalesijske firme.

11:00 – Rašid Vildić (BPS) –Usvajanjem ove Odluke Kalesija će dobiti modernu autobusku stanicu, čija će vrijednost biti oko 5 miliona maraka

10:59 – U toku je razmatranje Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju lokacije za gradsku i prigradsku autobusku stanicu u Kalesiji.

10:56 – Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“ učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija

10:55 – Jednoglasno je prihvaćena i Odluka o dodjeli sredstava pomoći poljoprivrednim proizvođačima zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta za ublažavanje posljedica od prirodnih nepogoda u 2019.godini

10:23 – Jednoglasno je usvojena Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija

10:20 – Vijećnici su usvojili i Odluku o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.

10:15 – Usvojena je prva tačka, Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za drugostepeno upravno rješavanje

10:13 – Usvojen je dnevno red 26.redovne sjednice Općinskog vijeća. Sa dnevnog reda je povučena 8.tačka Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji nekretnine putem javnog nadmetanja-licitacije Hodžić (Smajl) Sanelu iz Memića i Izvještaj o radu KP “Komunalac” DD Kalesija.

10:09 – Počeo je nastavak 26.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

Predsjedavajući Enes Idrizović zakazao je nastavak 26.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija, koja će se održati danas (subota, 26.oktobar) sa početkom u 10 sati.  Na dnevnom redu ove sjednice je čak 19 tačaka.

Pred vijećnicima će, između ostalog, naći Nacrt budžeta općine Kalesija za 2020.godinu. Predloženi Nacrt budžeta iznosi 8.925.420 i manji je za 3,6 miliona maraka u odnosu na ovogodišnji budžet, koji iznosi  12.583.718 KM.

Vijećnici će na ovoj sjednici još razmatrati Izvještaj o izvršenju budžeta i tekuće budžetske rezerve za prvih šest mjeseci ove godine.  

Na dnevnom redu ove sjednice su Izvještaji o radu i poslovanju u prošloj godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija:  JP  “Vodovod i kanalizacija Kalesija”, JP “Veterinarska stanica” Kalesija, KP “Komunalac” d.d. Kalesija i “Agencija za razvoj općine Kalesija”.

Općinsko vijeće još će razmatrati Odluku o utvrđivanju lokacije za gradsku i prigradsku autobusku stanicu u Kalesiji, Odluku o dodjeli sredstava pomoći poljoprivrednim proizvođačima zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta za ublažavanje posljedica od prirodnih nepogoda u 2019.godini i Program zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2019/2020. godine.

Dnevni red

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za drugostepeno upravno rješavanje.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli sredstava pomoći poljoprivrednim proizvođačima zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta za ublažavanje posljedica od prirodnih nepogoda u 2019.godini.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“ učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju lokacije za gradsku i prigradsku autobusku stanicu u Kalesiji.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji nekretnine putem javnog nadmetanja-licitacije Hodžić (Smajl) Sanelu iz Memića.
 9. Razmatranje i donošenje Programa zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2019/2020. godine”.
 10. Razmatranje i usvajanje Nacrta budžeta općine Kalesija za period od 01.01. do 31.12.2020. godine.
 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.- 30.06.2019. godine.
 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za period  01.01.- 30.06.2019. godine.
 13. Razmatranje i usvajanje Konačnog zbirnog Izvještaja o procjeni šteta od poplava koje su se dogodile 04.06.2019.godine, na području mjesnih zajednica u slivu rijeke Gribaje i to: MZ Hrasno, MZ Kikači, MZ Tojšići, MZ Petrovice, MZ Vukovije Gornje, MZ Rainci Gornji, MZ Rainci Donji odnosno područje općine Kalesija.
 14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju u 2018. godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija:JP  “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija, JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija, KP “Komunalac” d.d. Kalesija, “Agencija za razvoj općine Kalesija” d.o.o. Kalesija,
 15. Razmatranje i prihvatanje  Informacije o stanju sportske dvorane u Kalesiji.
 16. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju vodovodne i kanalizacione infrastrukture na području općine Kalesija.
 17. Razmatranje i prihvatanje Informacije o završenoj školskoj 2018/2019. godini i upisu učenika u prvi razred osnovnih i  srednje škole na području općine Kalesija     
 18. Razmatranje i prihvatanje Informacije o primjeni odgojnih mjera i preporuka prema maloljentim delikventima sa područja općine Kalesija.                                   
 19. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju socijalne potrebe socijalno najugroženijih kategorija stanovništva općine Kalesija.    

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: