Usvojen Nacrt Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija za period 2017 – 2025. godine (UŽIVO)

23:03 – ZAVRŠENA JE 9.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

23:02 – Načelnik Sead Džafić – Želim zamoliti građane da nam oproste javašluk i nepoštivanje naših građana. Današnjoj sjednicom  vijeća smo pokazali da smo neodgovorni. Zamolio bih predsjedvajućeg i sekretara da za sljedeću sjednicu mijenjamo Poslovnik. Naši građani zaslužuju mnogo bolje nego što smo danas pokazali. Presaberimo se i počnimo raditi za građane, jer smo dobili njihovo povjerenje. Danas smo pokazali koliko smo neozbiljni u svom poslu. Ja se stidim, ne znam kako je vama. Dozvolili smo sebi da od ovoga pravimo lakrdiju i cirkus.

23:00 – Usvojen je Nacrt zakona o dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi I ruralnom razvoju TK

22:59 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Predložio prijedlog zaključka

22:58 – Nastavljena je sjednica vijeća

22:39 – PAUZA

22:36 – Posljednja tačka dnevnog reda je Nacrt zakona o dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi I ruralnom razvoju TK

22:35 – Prihvaćena je Informacija o izgradnji  i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2017. godini

22:32 – Mujo Mujkić (GDS) – Interesuje me ko je finansirao Zanatski centar u Miljanovcima, u kojem obimu i po kojem pravu? Asfaltiranje u Dubnici je izvršeno na privatnoj parceli. Ko to smije asfaltirati put na privatnoj svoji budžetskim sredstvima?

22:31 – Nastavljena je sjednica vijeća.

22:08 – PAUZA

22:08 – Mujo Mujkić (GDS) je u ime kluba zatražio novu pauzu

22:07 – Na dnevnom redu je razmatranje Informacije o izgradnji  i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2017. godini

22:06 – Usvojena je i Informacija o realizaciji aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije objekata za  potrebe mjesnih zajednica  na području općine Kalesija u 2017. godini

22:05 – Usvojena je Informacija o izgradnji sportske dvorane.

22:02 – Nakon još jedne pauze nastavljena je 9.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

 • PAUZA

21:31- Nastavljena je sjednica vijeća.

21:07 – PAUZA

21:06 – Mensur Hukić (NLSDž) zatražio pauzu u trajanju od pola sata

21:05 – Hasiba Kurtić (SDA) – Sredstva su raspoređena prije nego što smo dobili Odluku. Predlažem da u budžetu za narednu godinu planiramo sredstva za dvoranu

21:03 – Abulah Gutić (pomoćnik načelnika) – Ovdje se ominje 350 hiljada KM za dvoranu. Ova sredstva smo preusmjerili za projekte komunalne infrastruktre, o kojima su vijećnici upoznati

20:47 – PAUZA

20:46 – Sead Džafić (općinski načelnik) – Obezbijedite nam sredstva sa viših nivoa i sve ćemo uložiti za te namjene. Svi želimo dvoranu, ali nemamo novca. Ja bih volio da imamo budžet od 20 miliona i da izdvojimo 2 miliona za dvoranu. Ko god da bude načelnik imat će problem sa finansiranjem dvorane.

20:43 – Senad Šmigalović (SDA) – I do sadašnja ulaganja u dvoranu su bila od Vlade FBiH I Grada ZUG. Najmanje je novca uloženo iz budžeta općine Kalesija. Zato se trebamo potuditi da dobijemo sredstva sa viših nivoa

20:42 – Senad Šmigalović (SDP) – Dvorana nam treba i moramo tražiti sredstva sa viših nivoa vlasti. S druge strane trebamo kazatio da li nam je dvorana prioritet? Mnoga naselja nemaju vode, nemamo kanalizacije…

20:40 – Mujo Mujkić (SDA) – Dvorana u Olovu je koštala 2,8 miliona KM, a ne 600 hiljada KM. Moramo naći način da pomognemo našoj omladini. Trebamo završiti što je neko započeo ili bar da sačuvamo što je neko izgradio.

20:38 – Hasiba Kurtić (SDA) – Zašto presjek nije napravljen na početku vašeg mandata? Vratite 350 hiljada maraka koje su čuvane za te namjene, a mi ćemo animirati naše poslanike da traže novac sa viših nivoa vlasti. Osmislite dobar plan i imat ćete našu podršku

20:35 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – Ovu tačku smo imali na kabinetu sa namjerom da vidimo šta i kako dalje. Želja nam je da animiramo javnost da kažemo šta ćemo sa dvoranom. Predlažem da načelnik oformi komisiju da napravi presjek stanja u dvorani, kolika su ulaganja i šta možemo planirati.

20:32 – Sead Džafić (načelnik općine) – Za million maraka bi mogli napraviti sportsku dvoranu. Sportska dvorana je poprilično uništena. Krov na dvorani je provaljen. Moja želja je da osposobimo bar jednu sportsku salu za trening. UNIS TOK nikada neće uzeti sportsku dvoranu, ako na to aludirate. Idite do Olova i da pogledate dvoranu koja je koštala 600 hiljada maraka. Nemamo kanalizacije, nikakve infrastrukture. Kalesiji treba sportska dvorana a ne onakva kakva jest.

20:29 – Senad Šmigalović (SDA) – U odnosu na raniju Informaciju samo je promijenjena godina i datum. Moramo reći da ćemo imati najbolji sport i najbolje sportiste na osnovu čega ćemo dobiti sredstva za završetak gradnje dvorane. Od prošle godine do danas ništa se nije uradilo po pitanju sportske dvorane. Hajde da napravimo strategiju da u naredne dvije godine imamo sportsku dvoranu.

20:26 – Dina Šmigalović (SDA) – Starteški cilj je zadržati našu djecu u našoj općini. Prethodna vlast je imala dobru namjeru. Moramo naći rješenje kako ovaj objekat staviti u funkciju. Očigledno je nekome u interesu da obezvrijedi dvoranu

20:25 – Armin Karić (SDP) – Identičnu informaciju smo imali i prošle godine. Kalesiji je potrebna sportska dvorana. Košarkaški I odbojkaški klubovi odlično rade i okupljaju veliki broj djece. Sapna će do zime otvoriti dvoranu. U Sapni se ne brinu hoće li dvorana biti samoodrživa. Slažem se da je mnogo novca utrošeno, ali šta sad? Da li ćemo ostaviti dvoranu u ovakvom stanju? Ne postoji novac na svijetu kojim se može platiti razvoj djeteta. Moramo jednom početi pričati o tome šta ćemo uraditi sa dvorane.

20:33 – Armin Karić (SDP) – Identičnu informaciju smo imali i prošle godine. Kalesiji je potrebna sportska dvorana. Košarkaški I odbojkaški klubovi odlično rade i okupljaju veliki broj djece. Sapna će do zime otvoriti dvoranu. U Sapni se ne brinu hoće li dvorana biti samoodrživa. Slažem se da je mnogo novca utrošeno, ali šta sad? Da li ćemo ostaviti dvoranu u ovakvom stanju? Ne postoji novac na svijetu kojim se može platiti razvoj djeteta.

20:19 – Mujo Mujkić (GDS) – koji je kulturni i sportski objekat koji je samoodrživ? Po toj logici bi trebalo ukinuti BKC, biblioteku, sve sportske klubove… Gdje je potrošen novac namijenjen za izgradnju sportske dvorane?

20:16 – Hasiba Kurtić (SDA) – Mi smo ovdje imali obećanje “million za sport”. Projekat je možda veliki za ovako malu općinu, ali je vrijedan pažnje. Ne možemo sad dvoranu ostaviti nedovršenu. Najlakše je sada odustati i reći dvorana neće biti održiva

20:14 – Rašid Vildić (BPS) – Izgradnja sportske dvorane je veliki promašaj za Kalesiju, jer se vlast proteklih godina nije ništa uradila. Uloženo je 4 miliona maraka, a još je potrebno još 1,3 miliona maraka  da se dvorana stavi u funkcionalno stanje. Postavlja se pitanje održavanja sportske dvorane

20:12 – Mujo Mujkić – Ova vlast ne zna sačuvati ni ono što je sagrađeno. Želio bih čuti kako vi vidite Kalesiju u narednom period? Šta mi činomo da omladinu zdražimo ovdje. Kome je potrebna dvorana?

20:10 – Mensur Hukić (NLSDž) – Kalesiji je potrebna sportska dvorana ali ne ovog tipa i modela koja će koštati 6 miliona maraka. U Informaciji se kaže da na novoj dvorani “propušta” krov. Ranija vlast je bila u zabludi da Kalesija može izgraditi i održavati ovakva dvorana. postavlja se pitanje šta i kako dalje?

20:07 – Na dnevnom redu je Informacija o izgradnji sportske dvorane

20:06 –  Nisu usvojeni Izvještaji o radu Nadzornog odbora za period 01.01. – 30.09.2017. godine:

 • JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija,
 • JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija,
 • KP “Komunalac” d.d. Kalesija

20:04 – Usvojeni su Izvještaji o radu i poslovanju za period 01.01. – 30.09.2017. godine:

 • JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija,
 • JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija,
 • KP “Komunalac” d.d. Kalesija

20:03 – Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – Moramo se suzdržati od teških riječi. Sve dok vijeće i općinske strukture ne promijene stav prema ovom preduzeću stanje će biti takvo. Ovo je posljedica odnosa općine prema Komunalcu. Nije krivica do Komunalca. Ništa bolje stanje nije ni sa ostalim komunalnim preduzećima u drugim općinama. Komunalcu je potrebna mnogo veća podrška. Riješili smo gorući problem deponije u podnožju Visa. Neka se napravi otvorena kalkulacija koja je cijena odvoza smeća.

19:58 – Mensur Hukić (NLSDž) – Troškovi Komunalca su povećani za 130 hiljada KM deponovanjem otpada na Regionalnu deponiju. Općina je u prethodnom sazivu potpisala štetni ugovor koji Komunalac tjera u gubitak.

19:57 – Armin Karić (SDP) – Dug preduzeća u 2016.godini iznosio je 65 hiljada KM, dok u ovoj godini preduzeće pozitivno posluje.

19:51 – Mujo Mujkić – Gubitak KP Komunalac DD Kalesija je 50 hiljada KM u 2017.godine. Do kraja 2016.godine Komunalac nije dugovao nikome, dok je tokom 2017.godine dug Polu 30 hiljada, a Regionalnoj deponiji 90 hiljada KM. Zašto se Komunalac tjera u dug? Podržat ću načelnika u smjeni direktora koji pravi gubitak u Komunalcu.

19:49 – U toku je Razmatranje i usvajanje:Izvještaja o radu i poslovanju za period 01.01. – 30.09.2017. godine:

 • JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija,
 • JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija,
 • KP “Komunalac” d.d. Kalesija

Izvještaja o radu Nadzornog odbora za period 01.01. – 30.09.2017. godine:

 • JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija,
 • JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija,
 • KP “Komunalac” d.d. Kalesija

19:47 –  Nisu usvojeni Izvještaji o radu Upravnog odbora za period 01.01. – 30.09.2017. godine:

 • JU Centar za socijalni rad Kalesija
 • JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija
 • JZU Dom zdravlja Kalesija

19:45 – Usvojeni su Izvještaji o cjelokupnom radu i poslovanju za period 01.01. – 30.09.2017. godine:

 • JU Centar za socijalni rad Kalesija
 • JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija
 • JZU Dom zdravlja Kalesija

19:44 – Senad Šmigalović (SDA) – pridružio bih se čestitkama Domu zdravlja i menadžmentu Centra za socijalni rad na potpisanom protokolu sa partnerima.

19:42 – Armin Karić (SDP) – Čestitam Muhamedu Osmanoviću, kao direktoru i uposlenicima Doma zdravlja na uspješnoj provedbi certificiranja timova porodične medicine

19:41 –  Na dnevnom redu trenutno je razmatranje i usvajanje: Izvještaja o cjelokupnom radu i poslovanju za period 01.01. – 30.09.2017. godine:

 • JU Centar za socijalni rad Kalesija
 • JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija
 • JZU Dom zdravlja Kalesija

Izvještaja o radu Upravnog odbora za period 01.01. – 30.09.2017. godine:

 • JU Centar za socijalni rad Kalesija
 • JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija
 • JZU Dom zdravlja Kalesija

19:38 – Općinsko vijeće nije usvojilo Izvještaj o radu i poslovanju KP Komunalac Kalesija za 2016.godinu

19:37 – Usvojen Izvještaj revizije specijalne namjene utroška budžetskih sredstava za period 01.01.2014. godine do 31.10.2016. godine

19:36 –  Mujo Mujkić (GDS) – Čaršija vrlo dobro poznaje Muju Mujkića I Fikreta Suljkanovića i na osnovu toga i sudi

19:34 – Nakon pauze nastavljena je sjednica

19:20 – PAUZA

19:16 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – Dokumentaciju nismo sakrili jer  dokumentacije nema. Sva dokumentacija koju smo imali je stavljena na uvid revizorima. Novac se dijelio od oka. Prilikom posjete predstavnika UNDP-a bili su prezadovoljni Pravilnicima koje smo mi uradili. Vi ste radili nadstrešnicu koju vam je dao vaš prijatelj

19:13 – Mujo Mujkić (GDS) – Ako ima elemenata kriminala bili ste dužni da dokumentaciju proslijedite tužilaštvu. Zašto načelnik ne izađe?

19:10 – Hasiba Kurtić (SDA) – Niko u reviziji nije rekao da je riječ o kriminalu. Znam sigurno da su se u protekloj godini dijelile stimulacije radnicima.

19:08 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – Suzdržano mišljenje je ravno negativnom mišljenju. Dokumentaciju koju smo umali na uvid mi smo je i dostavili. Zbog nepostojanja vanjske revizije bili su nam uskraćeni projekti MEG i UNDP. Pojedinci ne žele da čuju šta su rekli revizori. Nadtorni organ je u suprotnosti sa zakonom. Ako neko ne razumije da je ovo criminal daža ste došli u ovu Sali. Ovakav izvještaj će ići MUP-u. Općina Kalesija je dobila sredstva za uništene kuće, tokom elementarne nepogode, i bila dužna da lice kojem je uništena kuća donese račun i da to plati.

19:02 – Damir Džafić (SDP) – Zatražio bih da neko od nadležnih izađe i kaže zašto revizori nisu mogli doći do informacija. Utrošak budžetskih sredstava nije urađen kako treba. Određene firme su bile privilegovane. Zašto revizorima nisu date građevinske knjige i građevinski dnevnici. Revizor je utvrdio da nije usvojen Pravilnik o utrošku kancelarijskog materijala, dijeljena stimulacija pojedinim radnicima, korištenje službenih vozila, sredstva za sport, neprofitne organizacije…

18:57 – Hasiba Kurtić (SDA) – Problem je što je reviziju radila privatna kuća iz Gračanice koja je to i naplatila. Priča se da nije bilo dokumentacije. Gdje je nestala arhiva?

18:55 – Mensur Hukić (NLSDž) – Ako je neka institucija radila u skladu sa pravilima dobija pozitivno mišljenje. Suzdržano mišljenje se daje samo kada je neko sklonio dokumentaciju da bi se sakrile kriminalne radnje.

18:52 – Mujo Mujkić (GDS) – Zašto smo potrošili novac za reviziju? Bilo je velikih optužbi, a dobili smo suzdržano mišljenje, jer revizori nisu dobili potrebnu dokumentaciju. Svi smo pričali o nekakvom kriminalu koji se ovdje događao. Trebali smo tražiti federalnu revizuju, a ne da plaćamo privatnu kuću. Reviziju smo dobili 08.02.2017.godine. Zbog čega revizija odmah nije prezentovana? Ovdje će vjerovatno morati doći do nove revizije.

18:48 – Senad Šmigalović (SDP) – Prvi put čujem da postoji uzdržano mišljenje revizora. Zbog toga bih želio da mi neko objasni šta znači uzdržano mišljenje

18:46 – Mensur Hukić (NLSDž) – Revizor je utvrdio da nije vođena građevinska knjiga. Nadzor za građenje nije u skladu sa zakonom o građenju. Isplata naknada za topli obrok isplaćeno vise. Revizor je dao suzdržano mišljenje na revizuju. Revizija pokazuje da se nije radilo u skladu sa zakonom i pravilima o poslovanju

18:45 – U toku je razmatranje Izvještaja revizije specijalne namjene utroška budžetskih sredstava za period 01.01.2014. godine do 31.10.2016. godine

18:41 – Usvojen je Nacrt Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Kalesija. Javna rasprava će trajati 30 dana.

18:40 – Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – Jako je bitno da se ovom Odlukom vrši zaštita javnih dobara. Želimo obezbijediti pravni osnov za zaštitu javnih dobara. Prilikom provedbe javnih rasprava građani će moći dodati sve puteve koji trebaju biti predmet zaštite javnog dobra.

18:37 – Na dnevnom redu je razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Kalesija

18:35 – Usvojen Nacrt Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija za period 2017 – 2025. godine. Nacrt se upućuje u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

18:34 – Nastavljena je 9.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

18:00 – PAUZA

17:14 – Prezentaciju Nacrta strategije predstavio mr. Edin Glogić, dipl.oec.

17:13 – Nastavljena je 9.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija, na dnevnom redu je Nacrt strategije lokalnog razvoja općine Kalesija za period 2017 – 2025. godina.

16:55 – PAUZA

16:52 – Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Kalesija za period 2017 – 2025. godina.

16:51 –  U toku je razmatranje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Kalesija za period 2017 – 2025. godina.

16:50 – Usvojena je Odluka  o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Sjeverna zona” Kalesija

16:50 – Amandman Muje Mujkića (GDS) nije usvojen

16:48 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Iznos izrade Regulacionog plana je oko 18 hiljada maraka. Za sve objekte gdje je spratnost postojala Služba može odrediti maksimalno 6 spratova i potkrovlja. Amandman Muje Mujkića se ne prihvata.

16:45 – Mujo Mujkić (predsjednik kluba GDS) – Koliko je koštala izrada Regulacionog plana? Na prijedlg ove Odluke uložio sam i amandman u članu 5, kako bi susjedne parcele imale isti tretman (ista spratna visina).

16:42 – Zijad Kulanić (pomočnik načelnika) – Na prošloj sjednici smo imali Nacrt ove Odluke. Održana je javna rasprava i sada je pred nama prijedlog Odluke. Tretirali smo postojeće priključke a usvojeni su i zahtjevi građana za izgradnju novih objekata. Sadržani su svi elementi i niko od građana nije oštećen.

16:39 – Usvojena je Odluka o izdvajanju naselja Palavre iz MZ Prnjavor i pripajanje MZ Kalesija Centar

16:38 – Galib Softić (SDP) – Već odavno postoji inicijativa o izdvajanju iz Prnjavora i pripajanju MZ Kalesija Centar. Po prvi puta je ispoštovana procedura, održan je zbog građana na kojem su se izjasnili o ovoj inicijativi.

16:34 – U toku je rasprava o Odluci o izdvajanju naselja Palavre iz MZ Prnjavor i pripajanje MZ Kalesija Centar

16:33 – Usvojena je Odluka o osnivanju nove mjesne zajednice Petrovice

16:30 – Hajrudin Huseinović (sekretar vijeća) – S obzirom da se vodila polemika u vezi sa osnivanjem nove mjesne zajednice, želim kazati da je Odluka pripremljena u skladu sa Statutom općine i Odlukom o kriterijima za osnivanje novih mjesnih zajednica. Sama Odluka i procedura je ispoštovana, osim dijela dostavljanja zapisnika sa zbora građana

16:28 – Mujo Kadić (NLSDž) – Želim poručiti građanima da pijaca ostaje u Tojšićima. Sve najbolje građanima koji žele formirati novu mjesnu zajednicu

16:27 – Nastavljena je sjednica

16:15 – PAUZA

16:11 – Hata Mujčinović (pomoćnik načelnika) – Kompletna procedura je ispoštovana I sljedeći korak, nakon ove Odluke, je referendum građana.

16:10 – Dina Šmigalović (SDA) – Očigledno da svi nemamo konkretne dokaze koji pokazuju da su građani pokazali želju za formiranje nove mjesne zajednice.

16:07 – Senad Šmigalović (SDA) – Nemamo stave zbora građana, nemamo sve ono što propisuje Statut. Sadržaj inicijative nemamo danas

16:06 – Senad Šmigalović (SDP) – Na prošloj redovnoj sjednici dobili smo primjerak Odluke, ali je tada tačka povučena sa dnevnog reda. U obrazloženju Odluke je tada navedeno koliko je građana glasalo i ko je podržao ovakvu inicijativu.

15:59 – Senad Šmigalović (SDA) – Na osnovu čega ćemo se danas izjasniti? Da li smo za ili protiv prihvatanja inicijative? Čuli smo da su provedeni zborovi građana na kojima se 251 građanin izjasnio za izdvajanje iz MZ Tojšići. Na osnovu navedenog ne vidim da li su ispunjeni kriteriji za osnivanje nove mjesne zajednice.

15:57 – Senad Šmigalović (SDP) – Za inicijativu se izjasnio 251 građanin iz Barčića, Zulfića, Doline i Suhog Polja. Poučeni negativnim iskustvima održani su zborovi građana gdje su izrazili svoj stav. Da li su iz ove inicijative isključena naselja Rajkovine i Mešanovići.

15:54 – Mujo Kadić (NLSDž) – Inicijativa je demokratski čin, ako se provedu svi zakonski propisi. Uvažavajući želje onih koji žele novu mjesnu zajednicu, treba uvažiti i mišljanje građana koji žele da ostanu u MZ Tojšići.

15:52 – Nihad Hamzić (GDS) – Nemam ništa protiv formiranja nove mjesne zajednice, ako se građani slažu. Međutim, pozivam vijećnike iz Tojšića i Petrovica da izađu i objasne da li je opravdano donošenje ovakve Odluke.

15:49 – Nakon još jedne pauze nastavljena je sjednica vijeća.

15:21 – PAUZA

15:20 – Dina Šmigalović (predsjednik Kluba SDA) je zatražila pauzu u trajanju od pola sata

15:19 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba GDS-a) – pauzu smo tražili zbog grubog kršenja poslovnika. Ovdje se radi o ličnim interesima pojedinih osoba koji obnašavaju važne poslove u općini. Kršenje poslovnika će koštati vas, a ne nas.

15:18 – Nastavljena je 9.redovna sjednica vijeća, nakon pauze koju je zatražio Klub GDS.

14:48 – PAUZA

14:43 – Usvojena je Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi

14.41 – Nastavljen je rad 9.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

14:30 – PAUZA

14:27 – Načelnik Sead Džafić – Mujo Mujkiću nemoj govoriti da se asfaltira privatni posjed novcem iz budžeta. Put je asfaltiralo Ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice na račun Srba povratnika a u korist Islamske zajednice

14:26 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Sama Odluka govori da je u pitanju gubljenje statusa. Put je presječen privatnim parcelama i nije javno dobro. Potrebno je nekretnine proglasiti javnim dobrom. Koja su lica u pitanju može se provjerti u katastru.

14:21 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba GDS-a) jasno se navodi da se asfaltiralo na privatnom posjedu. Čija su imanja u pitanju i ko je odobrio asfaltiranje privatnog zemljišta budžetskim novcem. Ovo je optužba koju ste sami naveli. Molio bih pravobranioca da se izjasni I da kaže kako se asfaltirala privatna imovina budžetskim novcem.

14:21 –  Trenutno je u toku razmatranje i donošenje Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi

14:18 – Općinsko vijeće je u nastavku sjednice usvojilo  Odluka o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja i Odluka o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja”

14:17 – Nakon pauze, nastavljena je 9.redovna sjednica vijeća

PAUZA

13:08 – Hata Mujčinović (pomoćnik načelnika) – Odluke su proizašle iz dogovora načelnika sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice. Općina Kalesija je obezbijedila lokaciju za gradnju zgrade za socijalna stanovanja. Razvojna banka je obezbijedila kreditna sredstva i neke općine su već počele sa gradnjom objekata. Lokalne zajednice trebaju donijeti akte kojima će se riješiti vlasništvo i druga neophodna pitanja.Ovom Odlukom se općina Kalesija obavezuje da će zatvriti kolektivne centre putem obezbjeđenja stambenih rješenja.

13:01 – Usvojena je Odluka o određivanju i označavanju naseljenih mjesta, zaseoka, naziva ulica i trgova i određivanju kućnih brojeva i označavanju zgrada brojevima na području općine Kalesija.

13:00 – Nakon pauze nastavljena je 9.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

12:40 – PAUZA

12:35 – Rasim Omerović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH – Ova Odluka mora sadržavati sve MZ-e koje je vijeće donijelo, novoosnovane mjesne zajednice. Promjene su prošle Predstavnički dom, ali ne i Dom naroda. Moramo uraditi činjenično stanje i obuhvatiti sva naseljena mjesta i mjesne zajednice koje su osnovane u posljednje vrijeme.

12:30 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Nazivi naseljenih mjesta su u nadležnosti Parlamenta FBiH. Općina Kalesija ima 28 naseljenih mjesta i 22 MZ-e. Postoje novoizgrađena naseljena mjesta. U ovoj Odluci su prijeratni nazivi naseljenih mjesta. Sva statistika se zasniva na naseljenom mjestu. Inicijativa za promjenu naziva naseljenog mjesta donosi se na Parlamentu FBiH.

12:28 – Senad Šmigalović (predsjednik Kluba SDP-a) – u nekim naseljenim mjestima nedostaju određeni zaseoci. Da li će to biti naknadno urađeno?

12:26 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – najjednostavnije je da ove troškove snose građani. Ukoliko bude finansiranje išlo iz budžeta mislim da nećemo moći završiti u toku jedne budžetske godine, dok bi finansiranjem građana mogli mnogo brže završiti ovaj process.

12:24 – Galib Softić (SDP) – Mislim da i dio troškova trebaju snositi građani.

12:21 – Mujo Mukić (predsjednik Kluba GDS-a) : neke MZ-e su ranije uradile ovaj posao. Ovom Odlukom će građani snositi troškove, dok je prethodna vlast izvršila plaćanje troškova. Moramo započeti sa nazivima ulica u MZ-a.

12:14 – Mensur Hukić (predsjednik Kluba NLSdž) – Pozdrvaljam donošenje ovakve Odluke. Sutra kada popunjavamo adresu stanovanja nećemo pisati bb.

12:12 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelknika) – “Do sada nismo imali Odluku koja je definisala ova pitanja.  Baza podataka služi i za potvrđivanje adrese. Radi se o velikom poslu. Moraće se uraditi oko 10 hiljada kućnih brojeva. Cijena neće prelaziti 10 KM, s obzirom da će građani snositi ove troškove. U jednom potezu bit će obilježeni svi objekti i parcele. Proces neće biti tako brz.

12:09 – U toku je razmatranje Odluke o određivanju i označavanju naseljenih mjesta, zaseoka, naziva ulica i trgova i određivanju kućnih brojeva i označavanju zgrada brojevima na području općine Kalesija.

12:07 – Općinsko viojeće je bez rasprave jednoglasno usvojilo Odluku o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju rezervoara za vodu u naseljenom mjestu Ćive, MZ Vukovije Gornje općina Kalesija

12:04 – Usvojena je Odluka o određivanju lokacije za izgradnju područne ambulante u Tojšićima

12:02 – Usvojen je dnevni red 9.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija. U dnevni red su uvrštene još tri tačke koje su predložili ovlašteni predlagači: Odluka o određivanju lokacije za područnju ambulantu u Tojšićima, Izvještaj o radu i poslovanju KP Komunalac Kalesija za 2016.godinu i Nacrt zakona o dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi I ruralnom razvoju TK.

11:56 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) je kao ovlašteni predlagač sa dnevnog reda povukao 10.tačku: Razmatranje i donošenje Odluke  o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Sjeverna zona” Kalesija

11:52 – Na redu je razmatranje predloženog dnevnog reda 9.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

11:51 – U toku je obraćanje općinskog načelnika Seada Džafića, koji je kazao: Slušajući vijećnička pitanja i inicijative smatram da građani Kalesije zaslužuju bolje vijećnike.

11:50 – Prilikom izjašnjavanja vijećnika nisu usvojene tri inicijative vijećnika Muje Mujkića

11:36 – Nastavljena je 9.redovna sjednica OV Kalesija

– PAUZA –

11:14 –  Hajrudin Huseinović (sekretar vijeća) pojašnjenja o broju vijećničkih pitanja i inicijativa koje vijećnik može postaviti na jednoj sjednici, kao i vrijeme predviđeno za pitanja i inicijative.

11:12 – Senad Šmigalović (SDA) – Do kada ćete tolerisati ponašanje odgovornih osoba  po pitanju ne dostavljanja odgovora na vijećnička pitanja i inicijative. Da se vijećnička pitanja i inicijative objavljuju na zvaničnoj stranici općine Kalesija.

11:08 – Damir Džafić (SDP) – Da se u MZ Kikači obezbijedi planska dokumentacija i počne izgradnja ambulatne porodične medicine. Da se iz budžeta općine Kalesija izdvoje sredstva za adaptaciju objekta MZ Miljanovci.

11:05 – Fadil Alić (NLSDž) – Inicijative: Da se izvrši rekonstrukcija nagiba krivine na dijelu magistralnog puta, kod benzinske pumpe „Amox“ u Saračima. Da se obilježi pječački prelaz u Saračima i iscrta isprekidana linija prema skretanju u ulicu „Safeta Zulića“.  Da se prisupi izgradnji pješačke staze u naseljenom mjestu Sarači.

11:01 – Mensur Hukić (predsjednik Kluba NLSDž) – Inicijativa: Da nadležne  službe od Federalne direkcije cesta zatraže proglašenje „crna tačka“, na dijelovima magistralnog puta na području općine Kalesija kojima se često događaju saobraćajne nesreće. Da se postave usporivači brzine u blizini škola na području općinen Kalesija. Da postavi fiksni radar na „Širokoj pisti“.

10:55 – Hasiba Kurtić (SDA) – Pitanja: Da li su poduzeti bilo kakvi koraci na rješenju problema vodovoda u Seljublju? Koji poslovi i zadaci se nalaze u opisu posla Rame Abidovića? Zašto nije produžen ugovor o radu Safetu Ibrahimbegoviću u JP Vodovod i kanalizacija?

10:46 – Mujo Mukić (predsjednik Kluba GDS) – Inicijative: Da se u budžetu za 2018.godinu planiraju sredstva za organizaciju roštiljijade. Da se u budžetu za 2018.godine planiraju sredstva za izgradnju kružnog toka na raskrsnici u Međašu. Da se u budžetu za 2018.godinu planira izgradnja vodovodne mreže od čitaonice prema Spreči. Pitanja: Moželi javnost u Kalesiji dobiti informaciju o porijeklu vozila „Cady“, koje je poklonjeno JP „Veterinarska stanica“ Kalesija, koje bio prethotni vlasnik, kako je vozilo nabavljeno, koliko je vozilo koštalo…? Da li je okončana izgradnja zgrade JP „Vodovod i kanalizacija“ – Kalesija? Dokle se stiglo sa uvođenjem ISO standarda u općini Kalesija?

10:37 – Senad Šmigalović (predsjednik Kluba SDP-a) – Inicijative: „Da se iz budžeta za 2017.godinu izdvoje sredstva za izradu projekta za izradu vodovoda u Petrovicama, u naseljenim mjestima koja nisu priključeni na vodovodnu mrežu. Da se formira komisija za procjenu materijalne štete nastalih tokom elementarnih nepogoda 2014.godine. Da se zatraži inspekcijski nadzor na magistralnom putu u Babajićima“.

10:33 – Nejra Mujanović (samostalni vijećnik) –  Inicijativa: „Da se ponovo uspostavi kontrola vatrogasnih aparata  na području općine Kalesija“. Pitanje: Šta je do sada urađeno po pitanju autobuskog stajališta na Međašu, u blizini restorana „Zates“?

10:26 – Nihad Hamzić (GDS) – „Da se u budžetu za 2018.godinu planiraju sredstva za izgradnju područne ambulante u Vukovijama Donjim. Da se uputi zahtjev za postavljanje stacioniranog radara od benzinsne pumpe „Karamujić“ – u Vukovijama Donjim do izlaza sa područja općine Kalesija. Šta je sa stranim investicijama na području općine Kalesija, izgradnja fabrike tekstila od strane turskog investitora?, Kada će se na dnevnom redu naći Regulavioni plan industrijskih zona?

10:24 – Rašid Vildić (BPS) – Inicijative: Da se hitno vrate prostori penzionerima na području općine Kalesija, Da se obilježi 31.decembar – Dan dječije radosti na području općine Kalesija.

10:21 – NOVA VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

10:20 – Armin Karić (SDP) – “Na prošloj sjednici vijeća uputio sam dvije vijećničke inicijative i dva vijećnička pitanja na koje nisam dobio odgovore. Pozivam predsjedavajućeg i nadležne Službe da na 10.redovnoj sjednici dostave osgovore na vijećnička pitanja i inicijative i šta je konkretno urađeno po vijećničkim pitanjima i inicijativama”

10:19 – ODGOVORI NA VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

10:18 – Usvojen je Izvod iz zapisnika sa 8.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

10:15 – Hajrudin Huseinović (sekretar Općinskog vijeća Kalesija) – „Dostava Izvoda iz zapisnika se sastavlja po završetku sjendice i dostavlja vijećnicima uz materijale za iduću sjednicu. Poslovnikom je regulisano šta sadrži zapisnik sa sjednice Općinskog vijeća, u kojem se ne evidentiraju diskusije vijećnika, jer postoji tonski zapis sa sjednice vijeća“.

10:14 – Rašid Vildić (BPS) – “Nije bilo narušavanja kodeksa ponašanja vijećnika, ali je bilo nekorektnog ponašanja opozicionih vijećnika”

10:11 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba GDS) – “Imam primjedbe na zapisnik sa prošle sjednice Općinskog vijeća Kalesija. U Zapisnik je potrebno unijeti što više podataka, kako vi vijećnici imali dovoljno informacija”.

10:08 – Počela je 9.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija             

 

——————————————-

DNEVNI RED

1. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju rezervoara za vodu u naseljenom mjestu Ćive, MZ Vukovije Gornje općina Kalesija.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju i označavanju naseljenih mjesta, zaseoka, naziva ulica i trgova i određivanju kućnih brojeva i označavanju zgrada brojevima na području općine Kalesija.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja”.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvatanju incijative za osnivanje nove mjesne zajednice Petrovice.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvatanju incijative za izdvajanje dijela MZ Prnjavor i pripajanje MZ Kalesija Centar.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Sjeverna zona” Kalesija
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Kalesija za period 2017 – 2025. godina.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o formiranju Komisije za utvrđivanje stanja dodijeljenih površina građevinskog zemljišta pravnim i fizičkim licima u periodu od 2008 do 2016. godine.
11. Razmatranje i usvajanje Nacrta Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija za period 2017 – 2025. godine.
12. Razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Kalesija.
13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja revizije specijalne namjene utroška budžetskih sredstava za period 01.01.2014. godine do 31.10.2016. godine.

14. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o cjelokupnom radu i poslovanju za period 01.01. – 30.09.2017. godine:
1) JU Centar za socijalni rad Kalesija
2) JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija
3) JZU Dom zdravlja Kalesija

b) Izvještaja o radu Upravnog odbora za period 01.01. – 30.09.2017. godine:
1) JU Centar za socijalni rad Kalesija
2) JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija
3) JZU Dom zdravlja Kalesija
15. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o radu i poslovanju za period 01.01. – 30.09.2017. godine:
1) JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija,
2) JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija,
3) KP “Komunalac” d.d. Kalesija

b) Izvještaja o radu Nadzornog odbora za period 01.01. – 30.09.2017. godine:
1) JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija,
2) JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija,
3) KP “Komunalac” d.d. Kalesija
16. Razmatranje i prihvatanje Informacije o izgradnji sportske dvorane.
17. Razmatranje i prihvatanje Informacije o realizaciji aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije objekata za potrebe mjesnih zajednica na području općine Kalesija u 2017. godini.
18. Razmatranje i prihvatanje Informacije o izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2017. godini.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: