Općinsko vijeće Kalesija usvojilo Izvještaj o radu načelnika i izvršenju budžeta za prošlu godinu (UŽIVO)

22:59 – ZAVRŠENA JE 13.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

22:59 – Usvojen je i Nacrt Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava

22:56 – Usvojen je i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina

22:48 – Usvojen je zaključak – da se na početku sjednice Općinskog vijeća intonira himna BiH.

22:47 – Prihvaćena je i Informacija o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite.

22:46 – Prihvaćena je Informacija o boravku raseljenih lica na području Općine i ostvarenom povratku na područje Općine u 2017.godini

22:42 – Prihvaćena je Informacija o radu JP ”Regionalna deponija Zvornik” Zvornik

22:26 – Prihvaćena je i Informacija o stanju vodosnabdijevanja i stanju grupnih i mjesnih vodovoda na području  općine Kalesija

22:22 – Prihvaćena je Informacija o radu Poreske uprave – Ispostava Kalesija za period 01.01. – 31.12.2017. godine

22:20 – Prihvaćena je Informacija o radu JU “Služba za zapošljavanje TK” Biro Kalesija.

22:19 – Prihvaćena je Informacija o radu Općinskog suda Kalesija u 2017. godini.

22:17 – Nisu usvojeni Izvještaji o radu Upravnih odbora: Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i BKC-a.

22:00 – Usvojeni su Izvještaji o radu: Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i BKC-a.

21:40 – U toku je razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za 2017.godine:

a)JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,

b)JZU “Dom zdravlja” Kalesija,

c)JU BKC“Alija Izetbegović” Kalesija

21:39 – Usvojen je Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01. – 31.12.2017.godine. ZA je glasalo 16 vijećnika, dok je 3 vijećnika bilo SUZDRŽANO

21:38 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Možete pričati o uštedama, ali moji podaci su jasni. Hvalimo se da smo iskopali bunar za 10 hiljada, a stručnjaci kazu da to nije kvalitetno urađeno. Vrijeme će pokazati. Tender za nastrešnicu 8.400 KM. Za izradu nasrešnice samo materijal košta 8.100 KM. Jasna je slika zgrade Vodovoda i kvaliteta izvedenih radova, a predstavit ću vam i kvalitet radova na bunaru.

21:31  Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – na stranicama 7 i 8 su pobrojani projekti koji su realizovani. Više puta se pominje stavka čišćenje kanala. Ministar poljoprivrede je kazao da je propalo 315 hiljada KM, zbog neažurnosti administracije, prije dolaska načelnika Džafića.

21:20 – Mensur Hukić (NLSDž) – U Izvještaju o izvršenju budžeta sve je transparentno i jasno. Evidentan je suficit. Dobili smo manje tekućih kapitalnih transfera sa viših nivoa vlasti. Većina naših sugrađana nisu ništa učinili da dobijemo planirana sredstva, čak je bilo i opstrukcije određenih transfera. Time su oštetili građane općine Kalesija.

21:08 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Pad budžeta je oko 3 miliona maraka. Putni troškovi i dnevnice su prekoračeni. Po mojim nekim saznanjima bilo je i privatnih posjeta. Naknada Komisiji za tehnički prijem objekata je manja za oko 30 %, što govori koliko je objekata izgrađeno i koliko je objekata bilo spremno za tehnički prijem. Da li je bilo zapošljavanja novih doktora?

21:04 – Hasiba Kurtić (SDA) – Nemamo Izvještaj o budžetskoj rezervi. Imamo na nekim stavkama prekoračenje, kao i više stavki gdje sredstva nisu realizovana. Gdje je razlika u novcu na stavkama gdje su sredstva potrošena, a imamo manje radnika?

21:00 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – Prihodi budžeta bili su 6,9 miliona maraka. Budžet je u suficitu 1,9 miliona maraka.

20:54 – U toku je razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01. – 31.12.2017.godine

20:53 – Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2017. godinu  je usvojen sa 16 glasova ZA, dok je 4 bilo PROTIV.

20:52 – Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – Izvještaj načelnika je izvještaj svih službi u općini. Mogli ste vidjeti da je urađeno mnogo posla, a posebno na pripremi projektno-tehničkih dokumenata. Urađen je projekat sanacije deponije Vis. Deponija će se u potpunosti zatvoriti. Kad dobijemo potrebnu dokumentaciju deponija će biti u potpunosti sanirana.

20:48 – Galib Softić (SDP) Izvještaj načelnika nije uopšte loš. Reći ću nešto što nikad nisam rekao: “Samo je Kur’an bolji od ovog Izvještaja”.

20:46 – Dina Šmigalović (SDA) – Imam osjećaj da danas govorimo o UNIS TOK-u, a ne o načelniku. Gotovo dvije godine je načelnik Sead Džafić ali ja do sada nisam čula da je realizovan niti jedan veliki projekat. Da je realizovao bar jedan bitan projekat vjerovatno bi danas bio ovdje s nama

20:44 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Ovdje niko nije pričao o Seadu Džafiću već o načelniku koji nam je dostavio Izvještaj o svom radu. U Izvještaju se kaže da je sanirana deponija Vis. To nije tačno, deponija nije sanirana. Da smo miševi bili bi s vama u većini. Imamo svoj stav koji možemo neopterećeno iskazati.

20:42 – Hasiba Kurtić (SDA) –Načelnika ne kritikujem zato što ga mrzim. On je obećao nešto i tražim da ispuni obećanja. Uloga opozicije je da kritikuje ako je nešto loše urađeno. Niti jednom rečenicom nisam umanjila vrijednost načelnika kao privrednika, gdje se dokazao. Međutim, on je načelnik i ima obavezu da bude danas s nama. Svi dosadašnji načelnici su bili od početka do kraja na sjednicama vijeća i vijećnicima prezentirali izvještaje o svom radu.

20:32 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – Predsjedavajući vijeća je citirao član po osnovu kojeg se vidi ko je obavezan prisustvovati sjednicama vijeća. Niti jedan načelnik ne prisustvuje sjednicama vijeća. Do sada smo imali praksu da načelnici prisustvuju sjednicama. Međutim, u razgovoru sa mnogim načelnicima došli smo do saznanja da ni jedan načelnik ne prisustvuje sjednicama vijeća.  Nemojte se zapitati zašto veliki privrednici neće da ulažu u Kalesiju. U Kalesiji postoje osobe poput načelnika Džafića, Lovića, Uščuplića, Edina Ramića, koje moramo štititi. Kažu ništa nije urađeno u Kalesiji, niti jedan projekat nije završen. To je sramotno. Kakvo smo stanje zatekli po dolasku u općinu Kalesija? Ovdje se želi ocrniti sav rad. Pričati o čovjeku koji je došao da pokaže da Kalesiju može povesti u drugom pravcu je sramotno. Načelnik koji je ostao sa svojim narodom u najtežim trenucima, iako je mogao birati u kojoj zemlji da živi, nije kukavica, kako to neki kažu za govornicom. Pozitivne priče su UNIS TOK, Livnica, Bileća… Problem je što načelnik ne dolazi iz te stranke.

20:29 – Mensur Hukić (NLSDž) – U prethodnom izlaganju sam rekao mnogo toga i te navode su potvrdili i iz drugih službi. U 2017.godini je po podacima Zavoda za zapošljavanje sa evidencije je brisano 1907lica, od čega 1.004 osobe su brisane po osnovu zapošljavanja. Samo Unis TOK-u je u prošloj godini zaposlio novih 170 radnika

20:26 – Elvir Brkić (samostalni vijećnik) – Izvještaj nije ništa lošiji od prethodnih, niti je Sead Džafić lošiji od prošlih načelnika, čak je od nekih i bolji. Riješeno je dosta predmeta koji su čekali u prethodnom vremenu.

20:22 – Hasiba Kurtić (SDA) – Drago mi je da pravobranilac nije izgubio samostalnost u radu. Ne znam zbog čega se ljuti. Nesporazum sa pravobraniocem datira od ranije, još iz prethodnog saziva vijeća kada smo tražili da pojasni da li je bilo kršenja Poslovnika o radu. Načelnik je bio prisutan na utakmici odbojkaša Bosne prije nekoliko trenutaka ali se nije udostojio doći na sjednicu vijeća. Time je pokazao nezainteresovanost za rješavanje najvažnijih pitanja na području općine Kalesija

20:20 – Halil Ašćić (Općinski pravobranilac) – Općinsko pravobranilaštvo je uređeno Zakonom o pravobranilaštvu, kojim je propisano da je pravobranilaštvo samostalni organ, a da pravobranioca imenuje Općinsko vijeće . Zanimljivo je da se niko od vijećnika nije osvrnuo na sadržaj Izvještaja. Pravobranilaštvo svoj Izvještaj o radu dostavlja nadležnoj Službi koja takav Izvještaj uvrštava u sklopu Izvještaja načelnika i dostavlja Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Takva praksa je bila i proteklih godina i niko nije  postavljao ovakva pitanja.

20:03 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – U prvoj diskusiji sam postavio mnogo pitanja na koja se niko ne trudi da odgovori. Ovdje su izrečene konstatacije da je Kalesija najveće gradiliše. Gdje je izgrađeno? Na kojem smo mi to mjestu na području kantona i države? Da li je Pravobranilaštvo postalo služba općinskog načelnika? U Izvještaju načelnik potpisuje Izvještaj Pravobranilaštva.

20:02 – Nastavljena je sjednica općinskog vijeća Kalesija.

19:56 – Očekuje se nastavak 13.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija. Na dnevnom redu je razmatranje Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 2017. godinu.

18:07 – Pauza u trajanju od 2 sata.

18:04 – Armin Hodžić (SBB) – U prošloj godini načelnik je podržao niz projekata koje su kalesijske škole radile sa nevladinim organizacijama. Zahvaljujuči načelniku renovirali smo dvije sale, izdvojena su sredstva za škole u Memićima, Kalesiji i Raincima. U ustanove obrazovanja je uloženo oko 200 hiljada maraka. Obavezan vid predškolskog odgoja i obrazovanja ide preko općine. Preporuka da se uradi nešto na osnivanju ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje. U ime Aktiva direktora osnovnih škola zahvaljujem se načelniku na dosadašnjoj podršci.

17:58 – Adnan Kamerić (SDA) – Mnogi su imali koristi od ovog načelnika, zbog čega moraju i braniti Izvještaj. Načelnik nije mogao raditi zbog nestabilnosti većine. Svaki mjesec mu se nešto traži. Mi iz SDA mu se nudimo besplatno, kao konstruktivna opozicija da načelnik više ne bi imao ucjena i da bi mogao raditi svoj posao. Ko je od investitora doveden, koji projekti su realizovani, koji socijalni projekti su realizovani. Vodovodi su započeti za vrijeme vladavine SDA. Pravobranilac je preplaćen za posao koji radi. Nekoliko puta smo ga prozivali da nam nešto objasni on ne smije. Nadao sam se da će Izvještaj biti bolji, ali je riječ o nekom Izvještaju u budućem vremenu.

17:56 – Nermin Mešić (SDA) – Ovo je cirkus od izvještaja. Dvije stranice pravo, pa dvije poprijeko. Nije ni čudo što nas prozivaju po serijama i mi se ono nešto bunimo.

17:52 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Podsjetio bih vijećnike da je načelnik obavezan podnijeti Izvještaj najkasnije do 31.marta, ako ovako nastavimo vjerovatno ćemo ući u novi dan. Nastavljene su aktivnosti, započeti su aktivnosti, nastavljene započete aktivnosti… Ne znam što smo osnivali Agenciju za lokalni razvoj ako ćemo te poslove dodijeliti Službi.

17:51 – Nakon još jedne pauze zbog nestanka električne energije nastavljena je sjednica

17:33 – Hasiba Kurtić (SDA) – Očekivala sam više od načelnika Seada Džafića, kao uspješnog privrednika. Opozicionim vijećnicima nije prihvaćen niti jedan amandman, prilikom izrade budžeta. Nisam zadovoljna onim što je do sada urađeno.

17:30 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – ja uredno plaćam poreze ovoj državi. Naši uslovi za kreiranje budžeta su bili klizišta u Jajićima, Lipovicama.. Moje privredno društvo je registrovano u Kalesiji i izlazi na tender u Kalesiji. Sve podatke koje imate dajte Tužilaštvu neka radi svoj posao

17:29 – Damir Džafić (SDP) – Mujo Mujkić i klub GDS-a je kreirao budžet za 2017.godinu. Krizu u Kalesiji ste stvorili  Vi i Rasim Omerović i vi ste napravili krizu a ne Džavad Hadžić.

17:23 – Senad Šmigalović (SDP) – Prošla godina je neizborna godina. Imajući u vidu dosadašnja iskustva smatram da je prošla godina jedna od najuspješnijih godina od završetka rata. Otvorite Izvještaj. Projekte neću nabrajati. Nije bilo lako načelniku i većini. Neki naši izabrani zvaničnici su se trudili da u Kalesiju dođe do što manje novca. Sjetite se da smo imali tematsku sjednicu o odnosu vlade TK-a prema općini Kalesija. Neka je nekima na čast kako su se odnosili prema građanima Kalesije. Bilo je nekih zvaničnika i službenika da odvrate neke investitore iz Kalesije. Slažem se da Izvještaj nije idealan, uvijek se može više i bolje. Da smo bili ekipa i tim sigurno bi bilo kvalitetnije i bolje. Čestitam načelniku i njegovom timu na Izvještaju za 2017.godinu.

17:17 – Mensur Hukić (NLSDž) – U Izvještaju o radu načelnika za 2017.godinu primjetvo je da su stvoreni preduslovi da se može raditi na određenim projektima i projektnim zadacima. Strategija razvoja i prostorni plan su preduslovi da se dalje može razvijati Kalesija. Obavljene su pripremne radnje da se obezbijede uslovi u Industrijskoj zoni. Za privlačenje novih investicija, donijeli smo odluku o refundiranju troškova po osnovu rente. Sve su to aktivnosti koje imaju za cilj povećanje investicija i novih zapošljavanja. Jasno je navedeno šta je sve urašeno. Izgradnja podzide, čišćenje rijeka Tavna, Gribaja, Dubnica, asfaltiranje puteva, projekti u oblasti vodosnadbijevanja, kružni tok u Hidanima, Kalesija Gornja, pješačka staza na Međašu. Načelniku i uposlenicima čestitam na odrađenim poslovima i aktivnostima

16:53 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Ovakav Izvještaj zahtijeva ozbiljnu analizu i pažnju. Niz neistina, niz grešaka… Ovo je ujedno i Izvještaj SDP-a, koji je podržavao rad načelnika, kao i Izvještaj ove većine.  Da li je ovo nastavak politike “što gore to bolje”.Izvještaj se treba podijeliti na Izvještaj o radu načelnika i Izvještaj Službi u općini Kalesija. Vidite da načelnik ponižava nas kao vijećnike i građane. Već četiri-pet sjednica načelnika nema i ne pojavljuje se na sjednicama. Smiješan je početak izgradnje kanalizacije. Dva miliona stoje za kanalizaciju, koje je Ismet Mešić našao. Koja su to nova zapošljavanja koje je općina podržala. Toga nema. Šta smo mi to napravili da imamo bolji i uspješniji razvoj poduzetništva? Ukinuli ste nam direktne prenose sjednica vijeća. Tražio bih da mi se dostavi Izvještaj o utrošku budžetske rezerve. Ovdje općinski načelnik potpisuje Izvještaj o radu općinskog pravobranilaštva. Da li je ovo štamparska greška, gaf ili uzurpacija pravobranilaštva? Zamlio bih pravobranioca da izađe i da se izjasni

16:53 – Rašid Vildić (BPS) – Izvještaj o radu načelnika je vrlo jasan, dobro obrazložen i pohvale onima koji su učestvovali u kreiranju Izvještaja. općinski načelnik, je sa saradnicima i vijećnicima donosio najbolje odluke za građane općine Kalesija. Kalesija je u 2017.godini bila veliko gradilište. Stvoreni su preduslovi za dovođenje investitora, radovi na infrastrukturi, uređenje industrijske zone, sanirana deponija Vis, urađena Strategija razvoja, izgradnja ulične rasvjete, asfaltiranje ulica, socijalni projekti, poboljšanje položaja mladih, poboljšanje uslova za boračku populaciju. Sve pohvale za rad općinskog načelnika.

16:52 – Trenutno je na dnevnom redu razmatranje Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 2017. godinu.

16:51 – Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obaveznom prikupljanju i odvozu komunalnog otpada na području općine Kalesija.

16:47 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Odluka će pomoći KP “Komunalac” da poveća broj korisnika i da ima mehanizme kako da postupa sa onima koji ne žele da potpišu ugovore o odvozu smeća. Moramo obezbijediti dovoljne količine komunalnog otpada kako bi Regionalna deponija mogla funkcionisati

16:46 – Nakon pauze zbog nestanka električne energije nastavljena je sjednica općinskog vijeća Kalesija

16:24 – Mensur Hukić (NLSDž) – Vjerujem da je kolega Mujkić glasao da stočno groblje bude u Kalesiji Gornjoj. Dajte da budemo kontruktivni i da pričamo o objektivnim stvarima

16:22 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Ne može niko biti izvan zakona. Morate iznaći načina da ekonomski poslujete. Ne sposobni ste. Nemojte optuživati Regionalnu deponiju, koja je svima dobra jedino Kalesiji ne valja. Apelirao bih na građane da obrate pažnju da li im se redovno odvozi smeće. Svi koji imaju probleme trebaju da nam se jave.

16:19 – Adnan Kamerić (SDA) – Ako je ugovor štetan zašto ga ne raskinete. Koja je cijana odvoza jednog kontejnera? KP Komunalac Kalesija duguje Regionalnoj deponiji 127 hiljada KM. Govorite da je problem SDA. Koji ste vi projekat realizovali. Samo dižete cijene. Sad ćete dići i cijenu komunalnog otpada.

16:16 – Mensur Hukić (NLSDž) – Ova Odluka je neophodna za normalno funkcionisanje preduzeća. Ključni problem ovog preduzeća je Regionalna deponija Zvornik sa kojom je sklopljen ugovor gdje je bivši načelnik općine Rasim Omerović potpisao štetan ugovor za općinu Kalesija. Moramo naći način kako da izađemo iz ovog problema i ugovora koji je potpisan 2009.godine, a koji je teret općini Kalesija

16:14 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Volio bih da dođemo na sjednicu vijeća pa da se poznabavimo nelagalnim odlaganjem otpada. Po svim procjenama, kamioni koji su nabavljeni za „Komunalac“ su sastavljeni sa otpada. Neko je oprao novac. Budžet Kantona je platio. Nadao sam se pojeftinjenju komunalnih usluga, ali ovdje će usko biti poskupljenje. KP „Komunalac“ je kandidat za stečaj. Najveći dužnik Regionalnoj deponiji je KP „Komunalac“ Kalesija. Sead Džafić je obećao da će smijeniti svakog nesposobnog direktora. Vidimo da to ne radi

16:09 – Na dnevnom redu je razmatranje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obaveznom prikupljanju i odvozu komunalnog otpada na području općine Kalesija.

16:07 – Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama Statuta JZU Dom zdravlja Kalesija

16:06 – Usvojena je Odluka o imenovanju komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu

15:59 – Rašid Vildić (BPS) – Složio bih se sa stavom savjetnika načelnika općine. Sva sredstva koja budu prikupljena moraju biti na računu općine Kalesija. Broj članova Komisije ne utiče na budžet.

15:57 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – ponavljam na koji način se finansira Komisija. To je opet ponavljam od takse. Koliko oni prikupe sredstava to oni i dijele. Taksa liježe u budžet. Bez obzira na broj članova Komisije cijena usluge građana se neće promijeniti. Dakle, neće biti povećanja takse

15:56 – Nermin Mešić (SDA) – U Odluci o izvršenju budžeta je navedeno da je svaki član komisije naplatio oko 1.600 KM, a vi kažete da se ne Komisija ne finansira iz budžeta.

15:53 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – U krajnjoj liniji građani su oštećeni. U ovom slučaju moramo imati najmanje 6 članova Komisije da bi imali kvorum. Imam pritužbe građana da su bili ucijenjeni. Pozivam građane ako imaju ovakve argumente da se jave, a ja ću iznijeti na vijeće. Edis Mujanović je imao moralni minimum ispod kojeg nije želio da ide. Čestitam mu an tome, bez obzira na političku opciju

15:50 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – Komisija za procjenu nepokretnosti radi na osnovu zahtjeva građana, koji plaćaju taksu u iznosu od 50 KM. Tih 50 KM se dijeli na članove Komisije. Novac iz budžeta se ne izdvaja za rad ove Komisije. Zašto je ova Komisija interesantna, moramo se vratiti unazad. Ako neko ima informaciju neka nam prijavi.

15:49 – Mensur Hukić (NLSDž) – Komisija za procjenu nepokretnosti se finansira iz takse koja je 50 KM. Zavisno od broja zahtjeva to je njihov budžet. Što je veći broj članova Komisija oni će imati manja primanja

15:44 – Adnan Kamerić (SDA) – Ovo je samo kupovanje većine. Predlažem zaključak da protiv članova prethodne komisije pokrene postupak kako bi vidjeli da li su dobro radili svoj posao. Ako vam je stalo do Komisija dat ću vam ja svoju Komisiju.

15:42 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) –  Možda bi trebali razmišljati o izmjeni Poslovnika kako bi u Komisiju izabrali putem konkursa, kako bi izabrali stručne ljude

15:40 – Hasiba Kurtić (SDA) – Mi obično imamo obavezu da pomognemo našim članovima koji su radili za nas. Ali predlagati sebe i članove porodice je previše. Komisija od 11 članova je previše. Voljela bih znati zbog čega je smijenjena prethodna Komisija

15:37 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Treba raspisati tender za nabavku autobusa da prevozi Komisiju. G-din –Mujanović je pokazao moralnu vrijednost što nije želio da učestvuje u radu Komisije. Pravite cirkus u vijeću sa formiranjem komisije u ovom broju. Ovo je sramota prema građanima Kalesije. Podijelite sredstva namijenjena za naknadu članova komisije, ali nemojte praviti cirkus. Ovdje ne vidim da je neko stručan da procijeni vrijednost nepokretnosti. Predlažem zaključak, da se izvrši nabavka vozila za prevoz Komisije. Velika je teritorija općine Kalesija, a kako će Komisija u tolikom broju doći do određene lokacije. Unajmite mini bus da vozite članove Komisije

15:29 –  U toku je razmatranje Odluke o imenovanju komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu

15:28 – Usvojena je Odluka o razrješenju komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu

15:27 – Na dnevnom redu je Odluka o razrješenju komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu

15:27 – Nastavljena je 13.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

13:53 – PAUZA

13:52 –  Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije.

a)Bešić Almiru vl. OR “Bešić stil” Dubnica – Kalesija,

b)Đedović Šemse Ismetu iz Kalesije,

c)“Lafat komerc” d.o.o. Kalesija

13:47 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – Napredne općine imaju sve pripremljeno kroz brošure, cijene zemljišta itd. Mi smo nažalost na nuli. Ovdje nije bilo zamjerki za cijenu. Naš cilj nije prikupljanje novca u budžet od prodaje zemljišta. Pitajte privrednike koji su dobili zemljište da li su imali potrebe da popiju kafu s bilo kim. Nažalost, procedure su takve, ali privrednicima moramo omogućiti povrat novca za plaćeno zemljište nakon stavljanja objekta u funkciju i zapošljavanje novih radnika

13:42 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – U prethodnom periodu smo donijeli poticaje za privrednike od strane općine. Planiramo da donesemo prijedlog Odluke koja će uzeti u obzir visinu zemljišta od strane općine putem licitacije. Sudski vještak je procjenio visinu naknade zemljišta. Imamo potencijalnih investitora. Vjerovatno ćemo staviti rokove gdje će investitor objekat dovesti u funkcionalno stanje i nakon toga će imati pravo na povrat uloženog novca.

13:39 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Na koji način mi u vijeću moramo uraditi da se ta cijena smanji. Jasno mi je da se zemljište ne može dodijeljivati besplatno, ali investitorima, ako želimo ulaganja u Kalesiju, moramo nešto ponuditi. Moramo biti jeftini za ulaganja i imati bolje uslove od drugih. Investitorima nudimo ledinu. Žao mi je što smo privrednicima dali prevelike namete. Želimo da vidimo izgrađene, funkcionalne objekte u industrijskoj zoni

13:37 – Adnan Kamerić (SDA) – U ovoj viječnici imamo ljude koji su tražili zemljište za građenje, ali nisu dobili. Zapitajmo se koliko će Lafata koštati uređenje zemljišta. Bićemo konstruktivna opozicija i podržati sve pozitivno, ali morate spustiti cijenu građevinskog zemljišta, kako bi imali nova ulaganja i zadržali naše mlade na ovim prostorima

13:35 – Mensur Hukić (NLSDž) – Ovo je oubiljna Odluka i nadam se da ćemo do kraja godine imati 100 ovakvih privrednika koji će doći u Kalesiju i tražiti zemlju. Svi se slažemo da nam trebaju investitori ali nikome ne možemo zemljište dodijeliti besplatno. Oko ovakvih stvari trebamo imati jedinstven stav i da kažemo šta je način da privučemo nove investitore.

13:31 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Cijena dodjele zemljišta je diskutabilna. Ugovor sa Lafatom je precijenjen. Ovo je prenapuhano. Ovo je Odluka koja ne privlači nove investitore u Kalesiji. Ovo nisu bolji uslovi nego u drugim općinama. Investitori moraju promijeniti poljoprivredno u građevinsko zemljište. Općinska Služba je morala sve pripremiti ranije, prije ovakve Odluke. Niko u Kalesiju neće doći što nas voli, već će doći ako smo povoljniji i interesantniji u odnsu na druge. U njemčakoj je cijena 2,5 eura, uz kompletnu infrastrukturu koja je potrebna za proizvodnju. Naša vlast se bavi trgovinom. Ovo je šverc. Ovo nije poruka da smo najkonkurentniji na tržištu. Mi zemljište dodijeljujemo po cijeni od 25 hiljada po dunumu. Po mojoj procjeni do konačnog uređenja trebat će oko 50 hiljada KM.

13:30 – U toku je razmatranje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije.

a)Bešić Almiru vl. OR “Bešić stil” Dubnica – Kalesija,

b)Đedović Šemse Ismetu iz Kalesije,

c)“Lafat komerc” d.o.o. Kalesija.

13:23 – Općinsko vijeće je usvojilo i Odluku o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove BKC “Alija Izetbegović” Kalesija

13:22 – Usvojena je Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove  “Centar za socijalni rad” Kalesija

13:19 – Peta tačka dnevnmog reda je Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove  “Centar za socijalni rad” Kalesija

13:17 – Usvojena je Odluka o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija

13:16 – Jednoglasno je usvojena Odluka o deficitarnim zanimanjima na području općine Kalesija.

13:15 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – uložio amandman koiji se odnosi na ispravku u nazivu stolar

13:13 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – Odluka nam treba da djeca koja budu konkurisala za konkurse imaju dokaz da je njihovo zanimanje deficitarno na području općine Kalesija.

13:11 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Ovo bi trebalo da uđe u  politiku usmjerenja prilikom upisa učenika. Imam dilemu po pitanju vozača. Da li je trebalo napisati da su nam deficitarna zanimanja vozači motornih vozila?

13:09 – Mensur Hukić (Predsjednik Kluba NLSDž) – U Odluci je definisano ono što je neophodno privredi. Pored toga imamo i indirektnu korist. Nadam se da će predstavnici obrazovanja aktivno uzeti učešća u ovoj temi i da će razgovarati sa djecom da upišu deficitarna zanimanja. Činjenica je da Zavod za zapošljavanje ima evidenciju, ali mislim da se tu radi samo o evidenciji i da se odrešeni broj ljudi nalazi na evidenciji zbog zdravstvenog osiguranja. Odluka je dobra i nadam se da ćemo imati koristi od ovakve Odluke

13:08 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Ko je kreirao listu deficitarnih zanimanja i na osnovu kojih kriterija? Da li je neko konsultovao Udruženje privrednika? Trebalo je provesti širu raspravu mešu privrednicima, kako bi se odredili prioriteti. Trebalo je pratiti Izvještaj Biroa za zapošljavanje i na osnovu tih podataka odrediti deficitarna zanimanja. Trebalo je ozbiljnije pristupiti rješenju ovog problema.

13:05 – Abdulag Gutić (pomoćnik načelnika) – Cilj donošenja ove Odluke su benifiti koji viši nivoi vlasti daju učenicima koji upišu škole i zanimanja koja su deficitarna na području općine Kalesija. Zainteresovanost za upis učenika pokazali su i kalesijski privrednici, koji su izrazili spremnost za zapošljavanje učenika, po završetku škole.

13:05 – Trenutno je na dnevnom redu Odluka o deficitarnim zanimanjima na području općine Kalesija.

13:04 – Jednoglasno je usvojena Odluka o  izdvajanju dijela naseljenog mjesta Prnjavor, naselja Palavre iz MZ Prnjavor i pripajanju MZ Kalesija Centar

13:03 – U toku je razmatranje i donošenje Odluke o  izdvajanju dijela naseljenog mjesta Prnjavor, naselja Palavre iz MZ Prnjavor i pripajanju MZ Kalesija Centar

13:02 – Usvojena je Odluka o formiranju Mjesne zajednice Petrovice

13:00 – Hata Mujčinović (pomoćnik načelnika) – Ne prihvata se amandman, jer je kompletna procedura provedena sa zahtjevom da se formira nova MZ Petrovice provedena pod ovim nazivom

12:59 – Nastavljena je 13.redovna  sjednica Općinskog vijeća

12:44 – PAUZA

12:39 – U toku je razmatranje prve tačke dnevnog reda: Odluka o formiranju Mjesne zajednice Petrovice

12:36 – Dnevni red 13.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o formiranju Mjesne zajednice Petrovice.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izdvajanju dijela naseljenog mjesta Prnjavor, naselja Palavre iz MZ Prnjavor i pripajanju MZ Kalesija Centar.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o deficitarnim zanimanjima na području općine Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za socijalni rad” Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odlukeo imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije.

a)Bešić Almiru vl. OR “Bešić stil” Dubnica – Kalesija,

b)Đedović Šemse Ismetu iz Kalesije,

c)“Lafat komerc” d.o.o. Kalesija.

 1. Odluka o razrješenju komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti I prava u prometu
 2. Odluka o imenovanju komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti I prava u prometu
 3. Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama Statuta JZU Dom zdravlja Kalesija
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obaveznom prikupljanju i odvozu komunalnog otpada na području općine Kalesija.
 5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 2017. godinu.
 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01. – 31.12.2017.godine.
 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za 2017.godine:

a)JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,

b)JZU “Dom zdravlja” Kalesija,

c)JU BKC“Alija Izetbegović” Kalesija

 1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu upravnih odbora javnih ustanova u 2017. godini čiji je osnivač Općina Kalesija:

a)JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,

b)JZU “Dom zdravlja” Kalesija,

c)JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija,

 1. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Općinskog suda Kalesija u 2017. godini.
 2. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu JU “Služba za zapošljavanje TK” Biro Kalesija.
 3. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Poreske uprave – Ispostava Kalesija za period 01.01. – 31.12.2017. godine.
 4. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju vodosnabdijevanja i stanju grupnih i mjesnih vodovoda na području općine Kalesija.
 5. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu JP ”Regionalna deponija Zvornik” Zvornik.

21.Razmatranje i prihvatanje Informacije o boravku raseljenih lica na području Općine i ostvarenom povratku na područje Općine u 2017.godini.

 1. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite.
 2. Zaključak – intoniranje himne na početku sjednice Općinskog vijeća.
 3. Razmatranje Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina
 4. Nacrt Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava

12:27 – Nakon pauze, nastavljena je 13.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

11:51 – PAUZA

11:50- Usvojene su dopune dnevnog reda, a potom i dnevni red 13.redovne sjednice Općinskog vijeća

11:42 – Mensur Hukić (NLSDž) – Statut je definisao da li načelnik ima obavezu da pristuvuje sjednicama i on će procijeniti kada će biti prisutan na vijeću

11:37 – Adnan Kamerić (SDA) – Prijedlog Kluba SDA je da se dvije tačke dnevnog reda o kojima je govorio Mujo Mujkić povuku ili da pozovete načelnika na prisustvuje sjednici vijeća

11:35 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju)- da se sa današnje sjednice vijeća povuku Izvještaj o radu načelnika I Izvještaj o izvršenju budžeta za 2017.godinu, jer načelnik nije prisutan na sjednici vijeća

11:33 – Pored 22 predložene tačke dnevnog reda u dnevno red su uvrštene još 4 tačke:

Nacrt zakona o porezu na promet i poreza na prava

Izmjena Statuta JZU Dom zdravlja Kalesija

Razrješenje komisije za procjenu vrijednosti, nepokretnosti I prava u prometu

Imenovanje komisije za procjenu vrijednosti, nepokretnosti I prava u prometu

Hata Mujčinović (pomoćnik načelnika) je kao ovlašteni predlagač sa dnevnog reda današnje sjednice pokuvkla razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.

11:28 – U toku je razmatranje predloženog dnevnog reda

11:27 – Usvojena je inicijativa Ramiza Baručića da načelnik sa saradnicima uputi dopis Federalnoj direkciji cesta da se utvrdi pravo stanje od Babajića do Memića, po pitanju udarnih rupa.

11:26 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Mujo Mujkić je rekao da se određene aktivnosti u Službi rade nezakonito. To su krupne riječi. Krupno je za govornicom vijeća izjaviti tako nešto. Ovo vijeće svake kalendarske godine usvaja Izvještaj o radu u upravnim postupcima, gdje se nalaze sve informacije.

11:20 – Armin Hodžić (SBB) – Prijedlažem načelniku i komisiji da obiđu poljoprivrednike i utvrde činjenično stanje u dijelu koji se odnosi na zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Da se ispitaju navodi građana da se utvrdi da li ima preduzeća u kojima radnici nisu prijavljeni. Da li je načelnik uputio urgenciju Direkciji cesta po pitanju odvoda oborinskih voda u naselju Brđanovići u Donjim Vukovijama? Zbog čega još nije osnovana Turistička zajednica općine Kalesija?

11:15 – Senad Šmigalović (SDA) – Da nečelnik pripremi izmjenu Odluke o odvozu komunalnog otpada u dijelu koji se odnosi na oslobađanje osoba koje su korisnici socijalne zaštite na području općine Kalesija.

11:13 – Hasiba Kurtić (SDA) – Inicijativa: da se u što skorije vrijeme završe radovi na Gradskoj dvorani

11:12 – Adnan Kamerić (SDA) – Jesu li provedene javne nabavke za kupovinu traktora za potrebe Skužbe civilne zaštite? Da li pojedine ugovore u ime načelnika potpisuje savjetnik načelnika i da li on učestvuje u Komisiji za javne nabavke? Zašto načelnik općine ne prisustvuje radu Općinskog vijeća i zašto se na sjednicama vijeća ne obraća vijećnicima I ne upozna ih o aktivnostima kabineta načelnika između dvije sjednice vijeća ?

11:08 – Senad Šmigalović (SDP) – da Ministrstvo za raseljene osobe i izbjeglice obezbijedi sredstva i uredi putnu komunikaciju od Međaša do Jeginovog Luga. Pitanje: U kojim se MZ-a plaća potrašnja električne energije iz budžeta?

11:07 -Damir Husić (Klub za bolju Kalesiju) – Pojedini uposlenici Doma zdravlja osporavaju moje usluge i još nekih specijalista i ne izdaju uputnice pacijentima. Do kada će trajati teror nad pacijentima da ne izdaju uputnice za posjetu ljekarima specijalistima u privatnoj praksi? Pozivam pacijente da došu kod mene bez uputnice i ja ću im to besplatno završiti.

11:01 – Mensur Hukić (predsjednik Kluba NLDž) – Pitanje: Da li su tribune u sportskoj dvorani urađeni u skladu sa normativima i standardima? Tribine su sa prevelikim usponom i malom pozicijom za gledaoca. Inicijativa: Da općinsko vijeće uputi inicijativu resornom kantonalnom ministarstvu da formira komisiju da ispita namjensko korisštenje državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija.

10:56 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Građanima se ne pruža njihovo pravo, jer se određenim danima ne mogu uraditi određene pretrage u Domu zdravlja. Zašto se načelnik i savjetnik se miješaju u rad Sindikata organa uprave? Članovi Sindikata tvrde da je bilo pritiska na uposlenike da se izvrše određeni izbori članova Sindikata. Koliko je Služba za prostorno uređenje i građenje riješila zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti u period internog premiještanja službenika. Inicijativa: da se riješi regulacija saobraćaja na raskrsnici u Memićima i obilježi autobusko stajalište

10:48 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Pitanja: na koji način su realizirana sredfstva iz budžeta namijenjene za vjerske zajednice? Da li je drugim institucijama u Kalesiji ukinuto rezervisano parking mjesto za službena vozila? Da li je načelnik došao do otkrića ko je iz Islamske zajednice opstruirao dolazak turskog investitora u Kalesiju?

10:45 – Nermin Mešić (SDA) – Kako je izvršen odabir profesora predškolskog odgoja za rad i obuku sa djecom koja trebaju krenuti u prvi razred OŠ?

10:43- Ramiz Baručić (SBiH) – Da načelnik sa saradnicima uputi dopis Federalnoj direkciji cesta da se utvrdi pravo stanje od Babajića do Memića, po pitanju udarnih rupa.

10:38 – Nejra Mujanović (samostalni vijećnik) – Da se izvrši izmjena promjena u naplati parkinga u Kalesiji (neuslovni parking prostori, starima stambenih zgrada obilježiti rezervaciju, ukinuti parking preko puta Doma zdravlja…). Da se svim pripravnicima omogući mjesečno primanje od 100 KM iz budžeta općine Kalesija, za troškove prijevoza, kao što je bilo i ranije. Da se ispitaju navodi po pitanju broja uposlenih radnika u Milkosu, količina dodijeljenog zemljišta, pitanje voćnjaka…

10:30 – Semir Mujkanović (samostalni vijećnik) – Zbog čega Komunalac ne vrši odvoz smeća u Babinoj Luci od domaćinstva do domaćinstva, već se prikupljanje otpada vrši na određšenim punktovima?

10:26 – Nihad Hamzić (Klub za bolju Kalesiju) – Šta je sa bazenom za vodu u Donjem Hrasnu? Dokle se stiglo sa realizacijom projekta? Šta je sa građevinskim dozvalama koje su izdate prije rata, a uništene su tokom ratnih dejstava? Postoji li način kako da se dođe do takve dokumentacije? Kada će općina Kalesija riješiti cjevovod u dvorištu Ahmeta Fazlića? Inicijativa: da se izbor vijećnika u Vijeća MZ vrši izborom građana, a ne političkim putem. Da općina Kalesija izvrši sanaciju klizišta na Carskoj Bašti. Pitanja i inicijative su proizašli sa “Građanskog sata”, tokom komunikacije vijećnika sa građanima općine Kalesija. Pored navedenih bilo je i primjedbi na naplatu parkinga i odvoz otpada

10:25 – Nova vijećnička pitanja

10:17 – U toku su istupi vijećnika po odgovorima na postavljena vijećnička pitanja

10:16 – Usvojen je zapisnik sa prošle sjednice vijeća

10:15 – Sjednici prisustvuje 24 vijećnika, odsutna su 3 vijećnika.

10:06 – Očekuje se početak 13.redovne  sjednice Općiskog vijeća Kalesija.

Općinsko vijeće Kalesija će na 13. redovnoj sjednici, zakazanoj za danas u 10 sati, razmatrati 22. tačke dnevnog reda. Vijećnici će, između ostalog, razmatrati Izvještaje o radu za prošlu godinu, općinskog načelnika, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač općina Kalesija.

Na dnevnom redu je i Izvještaj o izvršenju budžeta za 2017. godinu, Odluka o osnivanju MZ Petrovice i Odluka o izdvajanju naselja Palavre iz MZ Prnjavor i pripajanje MZ Kalesija Centar.

Vijećnici će još razmatrati Odluku o deficitarnim zanimanjima na području općine Kalesija i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o obaveznom prikupljanju i odvozu komunalnog otpada na području općine Kalesija.

Na ovoj sjednici razmatrat će se, također, Informacije o radu Općinskog suda, Biroa za zapošljavanje, Poreske uprave i Regionalne deponije Zvornik.

Najznačajnija dešavanja sa današnje 13.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija možete pratiti uživo, iz minute u minutu, na našem portalu.

DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o formiranju Mjesne zajednice Petrovice.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izdvajanju dijela naseljenog mjesta Prnjavor, naselja Palavre iz MZ Prnjavor i pripajanju MZ Kalesija Centar.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o deficitarnim zanimanjima na području općine Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za socijalni rad” Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odlukeo imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije.
 8. Bešić Almiru vl. OR “Bešić stil” Dubnica – Kalesija,
 9. Đedović Šemse Ismetu iz Kalesije,
 10. “Lafat komerc” d.o.o. Kalesija.
 11. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 12. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obaveznom prikupljanju i odvozu komunalnog otpada na području općine Kalesija.
 13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 2017. godinu.
 14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01. – 31.12.2017.godine.
 15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za 2017.godine:
 16. JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
 17. JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
 18. JU BKC“Alija Izetbegović” Kalesija.
 19. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu upravnih odbora javnih ustanova u 2017. godini čiji je osnivač Općina Kalesija:
 20. JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
 21. JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
 22. JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija,
 23. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Općinskog suda Kalesija u 2017. godini.
 24. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu JU “Služba za zapošljavanje TK” Biro Kalesija.
 25. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Poreske uprave – Ispostava Kalesija za period 01.01. – 31.12.2017. godine.
 26. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju vodosnabdijevanja i stanju grupnih i mjesnih vodovoda na području općine Kalesija.
 27. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu JP ”Regionalna deponija Zvornik” Zvornik.
 28. Razmatranje i prihvatanje Informacije o boravku raseljenih lica na području Općine i ostvarenom povratku na područje Općine u 2017.godini.
 29. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite.
 30. Zaključak – intoniranje himne na početku sjednice Općinskog vijeća.
 31. Razmatranje Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: