Prekinuta sjednica Općinskog vijeća Kalesija (UŽIVO)

12:16 – S obzirom da nije usvojen dnevni red sjednica se prekida, a Kolegij vijeća je dužan da u roku od 3 dana predloži novi dnevni red

12:15 – Dnevni red nije usvojen ni nakon pojedinačnog izjašnjavanja vijećnika. Za dnevni red je glasalo 12 vijećnika, protiv je bio 1 vijećnik, dok je 10 vijećnikaq bilo suzdržano.

12:13 – Mujo Mujkić je zatražio pojedinačno izjašnjavanje vijećnika po predloženom dnevnom redu

12:12 – Nije usvojen dnevni red. Za je glasalo 12, dok je 12 vijećnika bilo suzdržano

12:11 – Na prijedlog općinskog načelnika jednoglasno je usvojena dopuna dnevnog reda, Informacija o stanju sportske dvorane je jednoglasno usvojena

12:10 – Nastavljena je sjednica vijeća. Vijećnici bi se u nastavku trebali izjasniti o dopuni, a potom i predloženom dnevnom redu.

11:55 – PAUZA

11:55 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) –  Smatram da je u tački 5 dosta toga ne regularno i tražim da se ova tačka povUče sa dnevnog reda.

11:52 – Senad Šmigalović (SDP) – Da li se desilo slučajno ili namjerno ali je izostavljena MZ Tojšići, koja je pretrpjela najviše materijalne štete tokom poplava

11:51 – Prijedlog dopune dnevnog reda: Informacija o stanju sportske dvorane

11:48 – Nastavljena je sjednica, u toku je razmatranje predloženog dnevnog reda

11:48 – Nakon pauze, očekuje se nastavak 26.redovne sjednice općinskog vijeća Kalesija

PAUZA

11:09 – Općinsko vijeće Kalesije nije prihvatilo inicijativu vijećnika Damira Husića (SDA) da se uradi revizija o poslovanju Općine Kalesija u periodu od 2017.godine do danas. Za inicijativu je glasalo 9 vijećnika, protiv je bio 1, dok je 11 vijećnika bilo suzdržano.

11:04 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – Vijećnik Damir Husić je postavio vijećničko pitanje na koje traži niz odgovora. Iz Informacije koja se nalazi na dnevnom redu današnje sjednice može se vidjeti 99 % odgovora. Vidljivo je koliko je novca do sada uloženo. Prve krađe na sportskoj dvorani smo PS Kalesija prijavili mi prilikom preuzimanja vlasti u Kalesiji.

11:00 – Jasmin Osmančević (BPS) – Inicijativa: da se iz budžeta općine Kalesija za ovu godine obezbijede sredstva za kupovinu sanitetskog vozila u Domu zdravlja Kalesija.

10:57 – Šemsudin Ćatić (SDA) – Da se od Direkcije cesta FBiH zatraži pojašnjenje u vezi statusa autobuskog stajališta u Petrovicama (Međaš zates). Po kojem kriterijama je načelnik izvršio raspored pospisnog materijala po kalesijskim mjesnim zajednicama?

10:51 – Adnan Kamerić (SDA) – Inicijativa: Da se iznađe rješenje za zbrinjavanje animalnog otpada na području općine Kalesija. Druga inicijativa, da se subvencionira prevoz učenika s područja općine Kalesija. Pitanje: Zbog čega nisu prebačena sredstva iz budžeta pojedinim javnim preduzećima u ovoj godini

10:50 – Galib Softić (SDP) – Inicijativa: Da se izvrši regulacija korita potoka u Prnjavoru

10:48 – Elvir Brkić (samostalni vijećnik) – Inicijativa: Da se za narednu sjednicu vijeća pripremi i donese izmijenjena Odluka o obaveznom odvozu komunalnog otpada.

10:45 – Nihad Hamzić (samostalni vijećnik) – Inicijativa: da se uvede jedna smjena za naplatu parkinga od 8 do 17 sati, umjesto sadašnjeg radnog vremena od 7 do 19 h. Da li su preduzete aktivnosti u vezi sa rekontrukcijom kružnog toka u centru Kalesije?

10:40 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Kakav je finansijski izvještaj KP „Komunalac“ DD Kalesija i kada će izvještaj biti dostavljen Općinskom vijeću? Zašto je napravljen paralelizam u MZ Seljublje za asfaltiranje dionice puta u ovoj mjesnoj zajednici? Na koji način je organiziran rad Ginekološke službe u Domu zdravlja Kalesija?

10:38 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Kada će biti realizacija inicijativa predsjedavajućeg Enesa Idrizovića za sanaciju klizišta u Saračima?

10:34 – Damir Husić (samostalni vijećnik) – Da li je neko ustanovio kolika je šteta načinjena u sportskoj dvorani od 2016.godine do danas? Kada će početi sanacija klizišta u Lipovicama? Inicijativa: Da Općinsko vijeće uputi molbu Uredu za reviziju da se izvrši revizija poslovanja općine Kalesija od 2017.godine.  

10:22 – Usvojena je zapisnik sa prošle sjednice Općinskog vijeća Kalesija i proučena fatiha šehidima i poginulim borcima odbrambeno – oslobodilačkog rata.

10:20 – Nakon intoniranja himne BiH počela je 26.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

10:04 – Očekuje se početak 26.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija. Među privima u salu vijeća su stigli vijećnici SDA, sa bijelim majicama na kojima piše: žičara, fabrika u svako selo, pet kružnih tokova.

Predsjedavajući Enes Idrizović je za subotu, 28.septembra zakazao 26.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija. Na dnevnom redu ove sjednice naći će se 15 tačaka. Vijećnici će, između ostalog, razmatrati   Izvještaj o izvršenju budžeta i troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za prvih šest mjeseci ove godine.  Općinsko vijeće još će razmatrati Izvještaj o procjeni šteta od poplave koje su se dogodile 04.juna 2019.godine, na području mjesnih zajednica u slivu rijeke Gribaje i to: MZ Hrasno, MZ Kikači, MZ Petrovice, MZ Vukovije Gornje, MZ Rainci Gornji, MZ Rainci Donji odnosno područje općine Kalesija. Pred vijećnicima će se naći i Izvještaji o radu i poslovanju u 2018. godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i to JP  “Vodovod i kanalizacija Kalesija” i JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija. Također, na ovoj sjednici očekuje se i donošenje Odluke o dodjeli sredstava pomoći poljoprivrednim proizvođačima zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta za ublažavanje posljedica od prirodnih nepogoda u 2019.godini.

DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za drugostepeno upravno rješavanje.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli sredstava pomoći poljoprivrednim proizvođačima zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta za ublažavanje posljedica od prirodnih nepogoda u 2019.godini.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji nekretnine putem javnog nadmetanja-licitacije:
 6. Hendić (Vahid) Selmedin iz Kalesije Gornje,
 7. Hodžić (Smail) Sanel iz Memića.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“ učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija.
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lokacije za gradsku i prigradsku autobusku stanicu u Kalesiji.
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.- 30.06.2019. godine.
 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za period  01.01.- 30.06.2019. godine.
 13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o procjeni šteta od poplave koje su se dogodile 04.06.2019.godine, na području mjesnih zajednica u slivu rijeke Gribaje i to: MZ Hrasno, MZ Kikači, MZ Petrovice, MZ Vukovije Gornje, MZ Rainci Gornji, MZ Rainci Donji odnosno područje općine Kalesija.
 14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju u 2018. godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija.
 15. JP  “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija
 16. JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija.
 17. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju vodovodne i kanalizacione infrastrukture na području općine Kalesija.
 18. Razmatranje i prihvatanje Informacije o primjeni odgojnih mjera i preporuka prema maloljentim delikventima sa područja općine Kalesija.
 19. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju socijalne potrebe socijalno najugroženijih kategorija stanovništva općine Kalesija.       

Dešavanja sa 26.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija možete pratiti uživo na našem portalu od 10 sati.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: