Usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine

16:16 – ZAVRŠENA JE 31.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

16:16 – I kao posljednja tačka dnevnog reda, usvojen je zaključak kojim se prihvata Informacija o stanju sigurnosti na području općine Kalesija za 2019. godinu iz oblasti kriminaliteta, bezbijednosti saobraćaja i javnog reda i mira, te provedenim propisima o oružju i prometu eksplozivnih materija.

16:05 – Usvojen je i zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite na području općine Kalesija za 2019.godinu

16:04 – Također, usvojen je zaključak o prihvatanju Informacije o stanju maloljetničkog prestupništva na području općine Kalesija

16:03 – Usvojen je zaključak kojim se prihvata Informacija o provođenju Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece

16:02 – Usvojen je zaključak kojim se prihvata Informacija o radu mjesnih zajednica, sa osvrtom na funkcionisanje i rad Vijeća  mjesnih zajednica i finansijsko poslovanje istih u 2019. godine

16:01 – Usvojen je zaključak kojim se prihvata Informacija o higijensko-epidemiološkoj situaciji i stanju opšte i komunalne higijene na području općine Kalesija za 1.1.-31.12.2019. godine

15:59 – Usvojen je zaključak kojim se prihvata Informacija o radu JP Regionalna deponija Zvornik. Također, usvojen je zaključak kojim se JP Regionalna deponija Zvornik zadužuje da Općinskom vijeću Kalesija do 30.06 2020 dostavi prijedlog mjera sa dinamičkim planom aktivnosti.

15:58 – Mensur Hukić (NLSDž) – Imamo minus za prošlu godinu. Očekujemo od ovog zaključka da nam dostave program mjera u kojima bi bilo definisano kako da poveća ili da smanji troškove. Također, naše KP Komunalac Kalesija treba biti rentabilno. Preduzeće Regionalna deponija Zvornik ima problem jer mu fali prihod od 418 hiljada KM.

15:54 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Drago mi je da smo se na kvalitetan način riješili zbrinjavanja otpada. Smatram da umjesto kritika JP Regionalna deponija Zvornik trebamo se zahvaliti i poduzeti adekvatne mjere za prevazilaženje problema.

15:50 – Nakon pauze nastavljena je 31.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

15:16 – PAUZA

15:02 – Aleksandar Vračević (direktor Regionalne deponije Zvornik) – Hazim Halilović do sada je iznio niz prijedloga kako da se popravi rad ovog preduzeća. Pozivam načelnika da dođe i da se s kolegama iz drugih općina i gradove dogovore. Plan je izlazak na druga tržišta. Potpisan je četvorogodišnji ugovor o zbrinjavanju otpada sa Vladom Brčko Distrikta. U dosadašnjem periodu niti jedan kamion nije vraćen, sav otpad smo zbrinuli. Potrebno je da državni organi sprovedu propise. Opštine koje ne dovoze otpad treba da plate tu razliku. Imamo tri opštine koje ne poštuju zakonske opštine. Svima koji su dužni damo mogućnost reprograma. Jedan radnik iz Kalesije je napustio našu firmu i otišao u inostranstvo. Radi se o najboljem radniku i za njega su vrata uvijek otvorena. Birou za zapošljavanje u Kalesiju smo u novembru prošle godine poslali zahtjev da nam je potreban rukovodilac građevinskih mašina. Javio se čovjek i rekao da nije zainteresovan. Primili smo jednog povratnika na područe opštine Zvornik.

14:59 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Interesuje me dio koji se veže za naše komunalno preduzeće, koje odvozi otpad. Zanima me o kojoj vrsti duga je riječ, kako je on nastao i koliko je puta poslat dopis KP Komunalac Kalesija?

14:55 – Sead Džafić (načelnik) – Bilo bi me sramota izaći za govornicu i govoriti nekome da je kriminalac, lopov… Tvrdim da je Rasim Omerović napravio najviše promašaja od postojanja Kalesija: deponija Crni vrh, sportska dvorana, izletište Grabik, spomen obilježje ispred zgrade općine…. Deponija Crni vrh je omča oko vrata našim građanima. Ne zaboravite da smo mi suvlasnici ove firme i treba da imamo dobit od preduzeća. Slažem se da direktoru treba pomoći, ali se ne slažem da mu se zahvalim zato što prima naše smeće. Ovdje su neki vijećnici totalno zalutali, nemaju blage veze

14:53 – Mensur Hukić (NLSDž) – Ovo nije rješenje budućnosti zbrinjavanja komunalnog otpada, koja neće opteretiti lokalnu zajednicu i građane. Treba vidjeti da li ima načina izlaska.

14:45 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Svaka cast Rasimu Omeroviću koji nam je obezbjedio da imamo gdje deponovati otpad. Moramo sve uraditi da pomognemo preduzeću. U Kalesiji sve što je urađeno izgrađeno je u prošlom vremenu. Bilo bi dobro da direktor izađe i obrazloži ovu situaciju. Dug KP Komunalac Kalesija prema ovom preduzeću je više od 150 hiljada KM. Mi moramo servisirati svoje obaveze i da pomognemo da se prevaziđe ovakva situacija, jer mi smo dioničari od 18 %. Zahvalite Zvorniku što su dali ovu lokaciju za otpad.

14:41 – Mensur Hukić (NLSDž) – Tražim od direktora Regionalne deponije prijedlog izlaska iz ovakve situacije. Moramo napraviti model održivog preduzeća.

14:39 – U toku je razmatranje Informacije o radu Javnog preduzeća “Regionalna deponija” doo Zvornik u 2019. godini

14:37 – Usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.2020- 31.03.2020. godine

14:16 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Budžet je nerealno planiran. Imamo stavke koje nisu nikako realizirane. Realno planiranje budžeta je između 8 i 9 miliona maraka. Napravili ste velike propuste. Ne može se samo plakati kako nama neko nesto ne da. Morate biti relevantan partner.

14:13 – Mensur Hukić (NLSDž) – Mogu da kažem da smo dobro procijenili budžet. Žalosno je što nema donacija od viših nivoa vlasti, koji ne smatraju da treba pomoći razvoj Kalesije. Sredstva su domaćinski trošena.

14:04 – Abdulah Gutić (pomoćnika načelnika) – U prva tri mjeseca je prikupljeno 2,4 miliona maraka ili 21 % planiranog budžeta u ovoj godini. Manje je ukupljenih prihoda u iznosu od 14 % u odnosu na planirani iznos. PDV je ostvaren sa 97 % plana.

14:02 – Deveta tačka dnevnog reda je Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.2020- 31.03.2020. godine

14:01 – Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije sa: Mešić Salihom sin Mustafe iz Rainaca Gornjih, Ahmetović Hajrudinom sin Ferida iz Hrasna Donjeg, Selimović Mirnesom sin Ifeta iz Seljublja, Sakić Suljom sin Himze iz Kamenice Donje, opština Zvornik, Šmigalović Fikretom sin Refika iz Memića, Bukvarević Džaferom sin Alije iz Hrasna Donjeg, Ibralić Šemsudinom sin Rasima iz Memića, Dugonjić Admirom sin Fadila iz Tuzle

13:50 – Sead Džafić (načelnik) – Drago mi je da ovaj načelnik i ovo vijeće nisu zaslužni za uzurpaciju državne imovine. Ovaj načelnik želi da s onima koji su uzurpirali zemljište nađemo dogovor i da oni plate uzurpaciju. Svjedoci ste da smo prilikom izgradnje pješačke staze nismo mogli od kovačnice prema Tojšićima nastaviti radove. Naš zadatak je da to pokušamo omogućiti građanima da uz minimalnu naknadu legalizujemo. Bolje je i to nego da i narednih 20-30 godina građani koriste uzurpirano zemljište, a da općina od toga nema nikakve koristi.

13:45 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Odavde se šalje jasna i ružna poruka građanima. Zagradite a sutra ćemo to legalizovati. Šalje se poruka građanima da zagrade državno zemljište a nekad kasnije da to zemljište otkupe. Ovdje postoji Zakon koji je definisao ovakve pojave.

13:43 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – U mnogim našim mahalama je situacija takva. Bojim se da ne pošaljemo poruku da se isplati biti uzurpator. Treba građanima izaći u susret ali se bojim da se ne dovedemo u situaciju da nemamo zemljišta u putnim pojasevima, a da sutra nemamo mogućnost proširiti puteve

13:42 – Galib Softić (SDP) – Ovakvih uzurpacija ima na cijelom prostoru općine Kalesija i to treba prodati i legalizovati

13:41 – Sead Džafić (načelnik) – Radi se u većini slučajeva o uzurpiranom zemljištu kojeg građani koriste godinama. Takvog zemljišta je jako mnogo u Kalesiji. Služba je izlazila na teren i premjerila uzurpirano zemljište. Ovi kupci koji su podnijeli zahtjev, komisija je prodala zemljište. Naš je interes da prodamo uzurpirano zemljište , jer sada od takvog zemljišta nemamo nikakve koristi.

13:40 – U toku je razmatranje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije sa: Mešić Salihom sin Mustafe iz Rainaca Gornjih, Ahmetović Hajrudinom sin Ferida iz Hrasna Donjeg, Selimović Mirnesom sin Ifeta iz Seljublja, Sakić Suljom sin Himze iz Kamenice Donje, opština Zvornik, Šmigalović Fikretom sin Refika iz Memića, Bukvarević Džaferom sin Alije iz Hrasna Donjeg, Ibralić Šemsudinom sin Rasima iz Memića, Dugonjić Admirom sin Fadila iz Tuzle

13:35 – Jednoglasno je usvojena Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana “Tojšići” Kalesija

13:33 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Bingo na lokalitetu gradi inkubatorsku stranicu a u blizini magistralnog puta planira graditi Tržni centar. Vjerujem da će ispoštovati sve standarde i da ne bi sebe doveli u takvu situaciju.

13:32 – Mujo Kadić (NLSDž) – Očekujem da ova tačka bude jednoglasno prihvaćena, jer Tojšići zaslužuju jedan takav objekat. Nadam se da će rasprava koja je najavljena 25.6. dati za rezultat da nećemo tako lako preći preko ovoga.

13:31 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Ovo je primjer kako treba raditi. Ljudi donijeli projekat i treba im udovoljiti

13:27 – Senad Šmigalović (SDP) – Ova izmjena se odnosi na izmjenu Regulacionog plana za izgradnju Doma kulutre u Tojšićima. Kada je u pitanju prostorni i regulacioni plan u Tojšićima izražavam zabrinutost, jer je Bingo kao kupac zemljišta od Umela mijenja namjenu i na toj lokaciji planira Inkubatorsku stanicu. Mještani okolnih naselja su zabrinuti zbog mogućeg ugrožavanja zivotne sredine. Na ovoj lokaciji je planirana privredna zona, a ukoliko bi na početku zone imali jedan takav objekat, smatram, da niko neće ulagati u ovoj privrednoj zoni. Zemljište će izgubiti pravu vrijednost. Time ćemo samo dozvoliti Bingu da ostvari monopol nad zemljišten, što mislim da je i krajnji cilj. Pozivam sve vijećnike i građane Tojšića na javnu raspravu ovoim povodom.

13:26 – Na dnevnom redu je Odluka o  o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana “Tojšići” Kalesija.

Zijad Kulanić – Planiran je objekat Doma kulture u Tojšićima. Ovo je prvi korak ka realiciji ovog projekta

13:25 – Nije usvojena Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana “Južna zona” Kalesija

13:22 – Šemsudin Ćatić (SDA) – Ova tačka se dijelom dotiče moje inicijative i predlažem da predlagač djeluje putem amandmana da se omogući izgradnja spomen obilježja poginulim pripadnicima MUP-a. Projekat košta nešto više od 6 hiljada maraka stoga predlažem da se odreknemo jednog paušala za ove namjene.

13:17 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Niko od predlagača ne izlazi da objasni situaciju o parcelama koje su predmet izmjena Regulacionog plana. Poznato je da je na parceli u sklopu izmjene ovog dijela Regulacionog plana trampa za Dubnicu. Na drugoj parceli se izlazi u susret bratu sekretara Općine da gradi.

13:13 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Ovdje se radi o Južnoj zoni u koju spadaju dijelovi o kojima smo već raspravljali . Budući da se radi o zoni koja je predmet izmjena, pozivam načelnika da u izmjenu Regulacionog plana, pred zgradom MUP-a planira izgradnju spomen obilježja.

13:11 – Galib Softić (SDP) – Prije 15-20 godina je planirano izmještanje stadiona ispod Plastikala. Međutim, da bi to neko kupio treba uraditi novi stadion. Kada se uradi novi stadion spreman za odigravanje utakmica može se ovaj stadion prodati

13:00 – Mujo Mukić (samostalni vijećnik) – Izmjena Regulacionog plana se vrši na stadionu u Kalesiji, s ciljem da se namire neki privatnici. Šta se ovdje mijenja, šta će se graditi?

12:57 – Na dnevnom redu je razmatranje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana “Južna zona” Kalesija

12:56 – Jednoglasno je usvojena Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionionog plana “Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje, Ćeteništa” Kalesija

12:56 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Spreman sam ako treba i u kasnim večernjim satima da održimo sjednicu kako bi udovoljili zahtjevima naših privrednika. Nemam ništa protiv da udovoljimo zahtjevima, ali u skladu sa zakonom.

12:53 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Svako ko je pročitao odluku jasno je šta se želi. Robot komerc je podnio zahtjev. Kupli su parcelu u Kalesiji Gornjoj na kojoj planiraju graditi Tržni centar. Sada im trebaju pristupne saobraćajnice. Njihov zahtjev za pristupne saobraćajnice  u nekim dijelovima se , po mom mišljenju, neće moći ostvariti. Provest ćemo javnu raspravu i kad stručnjaci iznesu mišljenje Odluku ćemo ponuditi vijeću na usvajanje. Ovo je samo prijedlog, a čut ćemo mišljenje struke da li je to provodivo. Za privrednu zonu nismo imali više zahtjeva, osim ovoga.

12:50 – Sead Džafić (načelnik) – Pozivam pomoćnika načelnika da izađe i obrazloži izmjene Regulacionih planova

12:46 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Predlagač treba da izađe i objasni vijećnicima i građanima, a niko nije protiv investitora. Ovo što ste prikazali je falsifikat a u stvarnosti je nešto drugo. Niko nije protiv Robota samo tražimo pojašnjenje jer je u pitanju narodna imovina. Građanima treba omogućiti pravo da kažu šta misle.

12:43 – Mensur Hukić (NLSDž) – Radi se o značajnim firmama i zbog toga treba pristupiti izmjenama regulacionog plana. I ovdje svi znate šta je u pitanju. Kad ne dođe Robot kažete nema investitora. Izmjena je nužna kako bi se doveo Robot. Radi se o investitoru koji će uposliti 50-tak radnika i izjenama se želi omogućiti investitoru što bolji prilaz objektu. Investitor nema vremena za čekanje da se provode procedure i javne rasprave. Trebamo ići u smjeru razvoja općine. Ne znam u čemu je problem

12:37 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Problematično je što se ne radi sistematski. Izdvojene su određene katastarske čestice. Jasno je da se radi o prostoru na kojem će akobogda osvanuti Tržni centar. Zanima me šta se želi sa izmjenom i kome se želi udovoljiti

12:35 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Šta se ovdje mijenja na ovim parcelama i šta je u planu

12:34 – U toku je razmatranje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionionog plana “Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje, Ćeteništa” Kalesija

Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Svi građani općine Kalesija mogu doći i dati primjedbe i sugestije koje se mogu ugraditi, ukoliko su opravdane

12:32 – Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.

12:31 – Usvojena je Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana “Memići” Kalesija.

12:28 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika)  – Nijaz Tosunbegović vlasnik poslovnog prostora i parcele ima potrebu za kupovinom dodatnog zemljišta za proširenje. Također, vlasnik benzinske pumpe Halilović je tražio proširenje.

12:25 – Adnan Kamerić (SDA)Ukoliko se ove tačke dnevnog reda ne vrate u redovnu proceduru nećemo podržati. Smatramo da se mora održati javna rasprava da građani iznesu mišljenje

12:24 – Mujo Mujkić (samoatalni vijećnik) – Morat ćete mi obrazložiti zbog čega mi oduzimate riječ. Imate većinu i možete pokazivati mišiće. Tražim da mi se kaže ko su ti potencijalni investitori i šta planiraju raditi na tim površinama.

12:20 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Ovo i za naredne četiri tačke dnevnog reda je problematično je što se radi po skraćenom postupku i pristupa se ad hok rješenjima. Zašto nisu pripremljeni dokumenti kako bi se udovoljilo potrebama građana općine Kalesija

12:17 – Mensur Hukić (samostalni vijećnik)  – Nisu sve firme sa 100 i više radnika, imamo interesovanje ljudi za manjim zemljišnim površinama i to treba poštovati i to sve ide u pravcu daljeg razvoja općine Kalesija. Ne stoji priča o usitnjavanju zemljišta

12:15 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Zbog ovakvog regulacionog plana neće privući niti jednog investitora u Kalesiju. Živinice svakodnevno imaju otvaranje novih fabrika. Zbog , kako je navedeno, kršenja Poslovnika o radu Mujkići je predsjedavajući Idrizović oduzeo riječ.

12:10 – Treća tačka dnevnog reda je razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana “Memići” Kalesija.

Općinski načelnik Sead Džafić je kazao da je u pitanju zemljište iza benzinske pumpe Haliloivć u Memićima

12:05 – Usvojena je Odluka o donaciji imovine JP “Vodovod i kanalizacija” Kalesija

12:04 – Načelnik Sead Džafić -Vozilo je kupljeno od firmem Kuvet, neispravno i samo tokom mog mandata dali smo oko 13 hiljada maraka za opravku. S obzirom da se vozilo koristilo samo tokom zime odlučili smo da je vozilo potrebnije JP „Vodovod i kanalizacija „ Kalesija

12:03 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Nastojanje da se naša imovina zaštiti, što je u redu i nadamo se da će vozilo biti od koristi novom preduzeći i da će biti u službi kako preduzeća, tako i građana općine Kalesija

12:02 – Druga tačka dnevnog reda je razmatranje i donošenje Odluke o donaciji imovine JP “Vodovod i kanalizacija” Kalesija

Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – podržavam donošenje ove Odluke iako je po mojim saznanjima vozilo bilo zloupotrebljavano od strane Civilne zaštite u proteklom periodu

11:59 – Jednoglasno je usvojena Odluka o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“ učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija.

11:55 – Nakon pauze, nastavljena je 31.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

                         DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“ učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o donaciji imovine JP “Vodovod i kanalizacija” Kalesija
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana “Memići” Kalesija    
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionionog plana “Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje, Ćeteništa” Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o  o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana “Južna zona” Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o  o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana “Tojšići” Kalesija.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije sa:Mešić Salihom sin Mustafe iz Rainaca Gornjih, Ahmetović Hajrudinom sin Ferida iz Hrasna Donjeg, Selimović Mirnesom sin Ifeta iz Seljublja, Sakić Suljom sin Himze iz Kamenice Donje, opština Zvornik, Šmigalović Fikretom sin Refika iz Memića, Bukvarević Džaferom sin Alije iz Hrasna Donjeg, Ibralić Šemsudinom sin Rasima iz Memića, Dugonjić Admirom sin Fadila iz Tuzle.
 9. Razmatranje i usvajanje  Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.2020- 31.03.2020. godine.
 10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Javnog preduzeća “Regionalna deponija” doo Zvornik u 2019. godini.
 11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o higijensko-epidemiološkoj situaciji i stanju opšte i komunalne higijene na području općine Kalesija za 1.1.-31.12.2019. godine.
 12. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu mjesnih zajednica, sa osvrtom na funkcionisanje i rad Vijeća  mjesnih zajednica i finansijsko poslovanje istih u 2019. godine.
 13. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece.
 14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju maloljetničkog prestupništva na području općine Kalesija.
 15. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite na području općine Kalesija za 2019.godinu.
 16. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju sigurnosti na području općine Kalesija za 2019. godinu iz oblasti kriminaliteta, bezbijednosti saobraćaja i javnog reda i mira, te provedenim propisima o oružju i prometu eksplozivnih materija.

11:29 – PAUZA

11:28 – Usvojen je dnevni red 31.redovne sjednice Općinskog vijeća, uz dvije dopune na prijedlog ovlaštenog predlagača.

11:24 – Obraćanje načelnika Seada Džafića – Zahvalo bih se građanima na disciplini i poslušnosti u pogledu poštivanja naredbi kriznih štabova, zbog toga nemamo zaraženih u Kalesiji. Ukoliko dođe  do širenja zaraze postoji mogućnost za ponovno uvođenje određenih mjera, rečeno je na jučerašnjem sastanku u Tuzli, kojem sam bio prisutan

11:15 – Nisu usvojene inicijative Šemsudina Ćatić i Fadila Alića.  

11:10 – Sead Džafić (načelnik) – Pridružio bih se vijećnicima da je ovo predizborna kampanja. Trebamo odraditi posao za građane. Čovjek je u vezi autobuske stanice jasno kazao da je on to skinuo i odnio, a ako smatrate da ima osnove pokrenute prijavu. Kada trebamo odati počast ubijenim ja na tim skupovima ne vidim vas vijećnike. Prilikom obilježavanja godišnjice ubistva policijaca vidio sam samo Hasibu Kurtić i Ismeta Mešića iz SDA. Tada sam obećao policijacima da će se izgraditi jedinstveno spomen obilježje, a sada vi to predstavljate kao svoju inicijativu.  

11:06 – Adnan Kamerić (SDA) -Pojedinci kažu atraktivna lokacija. Imamo četvrtu tačku dnevnog reda na kojoj možemo ljudima dodijeliti lokaciju koju su tražili. Šta fali da se spomen obilježje izgradi ispred zgrade MUP-a. Imamo ovdje akt od PU u kojoj se traži dokumentacija o otuđenju imovine sa autobuske stanice.

11:02 – Šemsudin Ćatić (SDA) – Nisam pominjao izbornu godinu, samo sam pokrenuo inicijativu jer je Udruženje od mene to tražilo. Udruženje je podnijelo zahtjev načelniku, mogao je neko iz većine pokrenuti ovu inicijativu

11:00 – Mensur Hukić (NLSDž) – Dvije inicijative koje su predmet glasanja su ispolitizirane. Prva zato što je toku akcija na izmještanju spomen obilježja policijacima. Realizacija već traje dva mjeseca. Inicijativa Fadila Alića, sve je jasno čovjek je rekao da je to njegovo, sada je na policiji da provjeri njegove navode i da istraži ovaj događaj.

10:57 – Galib Softić (SDP) – Svega ovoga je bilo i u proteklom periodu. Inicijativa Šemsudina Ćatića je dobra, ali kako se do sada niko nije sjetio da se uradi zajedničko spomen obilježje. Koliko znam  članovi Udruženja su razgovaral sa načelnikom po ovom pitanju. Policija je dostavila u inormaciju. Neka PU Kalesija radi svoj dio posla i neka istraže da li je bilo otuđenja imovine

10:55 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Ne može se donostiti sud na osnovu izjave vlasnika kompanije da je to njihovo. PS Kalesija od nas traži da se izjasnimo po ovom pitanju. Meni koliko je poznato oni su na prostoru stanice postavili svoja dva kontejnera i to nije sporno, ako su odnijeli. Međutim, niko ne može otuđiti općinsku imovinu

10:53 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Općina nikada nije bila dužna Bijeljevcu, već je Bijeljevac bio dužan općini Kalesija. Volio bih da nam predočite dokumente i da saznamo istinu. Svi znamo kada je postavljena imovina na lokaciji autobuske stanice. Poznato je da je imovina postavljena u vrijeme izgradnje željezničke stanice  

10:51 – Rašid Vildić (BPS)- Podržavam inicijativu Šemsudina Ćatića, ali je načelnik ranije zatražio da se odredi adekvatna lokacija za izgradnju spomen obilježja

10:48 – Enes Idrizović (NLSDž) – Preduzeće Hankom tours Kalesije je Općinsko vijeće upoznalo da je prevezlo svoju imovinu sa autobuske stanice Kalesija.

10:45 – Armin Karić (SDP) – Ko je nadležan za provođenje odluke o zabrani održavanja pijace u Tojšićima? Da se na narednoj sjednici pripremi Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o parkiralištu i taksi stajalištima u Kalesiji

10:42 – Jasmin Osmančević (samostalni vijećnik) – Da se pod hitno poduzmu mjere rješavanja zdravstvene zaštite mještanima Seljublja.

10:40 – Adnan Kamerić (SDA) – Da nadležna Službe podnese Općinskom vijeću izvještaj na koji način su birani izvođači radova i koliko je novca utrošeno za renoviranje stare škole u Miljanovcima. Da li će općina Kalesija uskoro isplaćivati pomoć poljoprivrednim proizvođačima? Da li je u vrijeme pandemije bilo javnih nabavki ? Koliko u Regionalnoj deponiji Zvornik ima uposlenih sa prostora općine Kalesija?

10:35 – Nihad Hamzić (samostalni vijećnik) – Inicijativa: Da se smanji ili ukine priključak na vodovodnu mrežu za porodice šehida, RVI i demobilisane borce.

10:30 Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Da li će općina Kalesija iskoristiti pogodnosti  novog Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata? Da li se uposlenicima općine isplaćuju naknade za rad u toku radnog vremena? Kada će načelnik odustati od pilot projekta  „evropskog radnog vremena“? Inicijative: Da se izvođaču radova u zgradi općine Kalesija izvrši naplata „penala“ za neizvršavanje izvođenja radova u predviđenom roku. Da općina Kalesija dostavi PU Kalesija dostavi dokumentaciju o otuđenju imovine sa autobuske stanice Kalesija.

10:25 – Šemsudin Ćatić (SDA) – Da načelnik i nadležne Službe poduzmu mjere i predlože izmjene akata da bi se stvorili uslovi za izgradnju jedinstvenog spomen obilježja poginulim pripadnicima MUP-a, ispred zgrade PS Kalesija

10:23 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) : Da li je Enes Idrizović u sukobu interesa i da li je moralno da predsjedava Općinskim vijećem? Dokle je došla istraga na uništavanju asfalta u Dubnici?

10:14 – Usvojen je zapisnik sa prošle sjednice Općinskog vijeća

10:12 – Počela je 31.redovna sjednice Općinskog vijeća Kalesija

Predsjedavajući, Enes Idrizović zakazao je 31.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, koja će se održati danas (subota, 13.juni) u Sali BKC-a „Alija Izetbegović“ Kalesija, sa početkom u 10 sati. Za ovu djednicu predložen je dnevni red od 16 tačaka. Pred vijećnicima će se, između ostalog, naći Odluka o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“ učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija, Odluka o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu i Odluka o izmjenama i dopunama dijela Regulacionionih planova “Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje, Ćeteništa” Kalesija, “Južna  zona” Kalesija i Tojšići. Na dnevnom redu je i razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za prva tri mjeseca ove godine i Informacija o radu Javnog preduzeća “Regionalna deponija” doo Zvornik. 

                         DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“ učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionionog plana “Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje, Ćeteništa” Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o  o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana “Južna zona” Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o  o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana “Tojšići” Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije sa:
 8. Mešić Salihom sin Mustafe iz Rainaca Gornjih,
 9. Ahmetović Hajrudinom sin Ferida iz Hrasna Donjeg,
 10. Selimović Mirnesom sin Ifeta iz Seljublja,
 11. Sakić Suljom sin Himze iz Kamenice Donje, opština Zvornik,
 12. Šmigalović Fikretom sin Refika iz Memića,
 13. Bukvarević Džaferom sin Alije iz Hrasna Donjeg,
 14. Ibralić Šemsudinom sin Rasima iz Memića,
 15. Dugonjić Admirom sin Fadila iz Tuzle.
 16. Razmatranje i usvajanje  Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.2020- 31.03.2020. godine.
 17. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Javnog preduzeća “Regionalna deponija” doo Zvornik u 2019. godini.
 18. Razmatranje i prihvatanje Informacije o higijensko-epidemiološkoj situaciji i stanju opšte i komunalne higijene na području općine Kalesija za 1.1.-31.12.2019. godine.
 19. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu mjesnih zajednica, sa osvrtom na funkcionisanje i rad Vijeća  mjesnih zajednica i finansijsko poslovanje istih u 2019. godine.
 20. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece.
 21. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju maloljetničkog prestupništva na području općine Kalesija.
 22. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite na području općine Kalesija za 2019.godinu.
 23. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju sigurnosti na području općine Kalesija za 2019. godinu iz oblasti kriminaliteta, bezbijednosti saobraćaja i javnog reda i mira, te provedenim propisima o oružju i prometu eksplozivnih materija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: