Općinsko vijeće Kalesija zatražilo da se cijene autobuskih karti vrate na nivo prije poskupljenja

18:35 – ZAVRŠENA JE TEMATSKA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

18:33 – Nisu usvojeni zaključci koje je predložio vijećnik Mujo Mujkić.

18:17 – Općinsko vijeće Kalesija je jednoglasno usvojilo zaključke koje je predložio Kolegij vijeća

18:16 – Damir Husić (samostalni vijećnik) – Tema ove sjednice nije sportska dvorana, već konkretan slučaj. Na sastanku Kolegija smo prozvani kako politiziramo. Međutim, džaba smo sjedili ovdje ako se usvoji 8 predloženih zaključaka.

18:14 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Želim samo istinu. Vaši uspjesi načelniče se mjere kružnim tokom. Niste rekli konretne mjere u vezi sa prevozom učenika. Moramo smanjiti cijenu prevoza. Nudimo konkretne poteze koji su u ingerencijama vijeća.  

18:03 – Sead Džafić (načelnik općine Kalesija) – ovo je treca vanredna sjednica. Mislim da danas nismo pokazali građansku kulturu prem našim gostima. Volio bih da sjednica urodi plodom, ali smo i ovu sjednicu pretvorili u predizbornu kampanju. Izrečene su nepravilnosti i laži prema meni. Zamolio bih vijećnike ako imaju da kažu nešto protiv mene da to argumentovano kažu. Uradit ću sve da građanima bude bolje. Za ovu Kalesiju i državu je poginuo moj brat. U ratu sam svoju imovinu stavio na raspolaganje državi. Molim Vas da se fokusiramo na problem sjednice, a ne da pričamo o autobuskoj stanici koja nikada nije zaživjela. Gospodo iz SDa nemojte raditi protiv svog naroda. Kad je u pitanju izgradnja autobuske stanice svi su imali priliku da učestvuju na javnom pozivu. Ova većina je uradila do sada najbolji posao. Završili smo šalter salu općine, CIPS-a, Zavoda zdravstevnog osiguranja. Ko je odgovoran za potrošeni novac za sportsku dvoranu? Pozivam građane da daju svoj sud o današnjim diskusijama. Pomagao sam mnoge privrednike u Kalesiji i bit ću uz svoje građane maksimalno.

17:49 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Vidjeli ste da predstavnik firme GIPS Tuzla nije imao potrebu da se obrati vijećnicima i građanima Kalesije. Autobuska stanica je došla u fazu dodjele upotrebne dozvole, ali je kasnije promijenjena lokacija. Zaključci Kolegija su dobri ali je pitanje koliko su provodivi.

17:40 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Zaključci su teško provodivi i na “dugom štapu”. Predlažemo zaključke: da Općinsko vijeće opozove ranije donesenu Odluku u vezi izgradnje autobuske stanice u Kalesiji, da se objavi javni poziv koji će staviti u funkciju autobusnu stanicu, da se provede anketa među građanima općine Kalesija, da se sufinansira prevoz djece iz naselja za koja nije rentabilan autobuski prevoz.

17:35 – Enes Idrizović (predsjedavajući vijeća) je saopštio usvojene zaključke sa Kolegija općinskog vijeća:

 ZAKLJUČCI TEMATSKE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Pozivaju se vršioci javnog prevoza na području Kalesije (GiPS, Hankom i taksi prevoznici) da vrate cijene svojih usluga iz juna 2019. godine ili da iste koriguju.

2. Da se Ministarstvu saobraćaja TK i FBiH uputi dopis da se izmjeni postojeći Zakon o saobraćaju koji će omogućiti ulazak više prevoznika na međuopćinskim linijama u cilju sprečavanja monopola.

3. Da Općinsko vijeće Kalesija donese Odluku o sufinansiranju autobuskih linija na području općine Kalesija na linijama koje nisu rentabilne i kojima prijeti gašenje.

4. Da Općinsko vijeće Kalesija od Vlade TK zatraži da obezbjedi sredstva za sufinansiranje svih mjesečnih karata učenika i studenata na području Kalesije.

5. Da se na području Kalesije uvedu linije prema mjestima koja sada nemaju organizovan prevoz djece, a ima potrebe za tim.

6. Da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove pojača kontrolu autobusa i vozila koja se bave javnim prevozom, te da vrši kontrolu polazaka autobusa i poštivanje reda vožnje kao i da spriječi povećan broj nelegalnih prevoznika.

7. Da prevoznici odnosno pružaoci usluga javnog prevoza poboljšaju usluge koje pružaju.

8. Da pružaoci javnog prevoza razmotre mogućnost uvođenja novih linija u skladu sa potrebama građana, (jutarnji i večernji termini).

17:34 – Nakon pauze, nastavljena je tematska sjednica. U pauzi je održan Kolegij vijeća na kojem su usvojeni zaključci.

16:17 – PAUZA

16:08 – Mersudin Rizvić, direktor Hankom-a – Većina naših karti odnosi se na đačke karte, samo oko 100-njak radničkih karti. Mi nemamo subvencija. Nudili smo mogućnost preduzećima Halilović i Čektalo da preuzmu linije, nisu željeli. Molim Vas da nam pomognete da prevaziđemo probleme.

Mersudin Rizvić (direktor Hankom-a)

15:58 – Edin Buševac, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK-a – Došao sam po Vašem pozivu. Ne želim nikoga kriviti niti braniti. Vi znate da su to privatne firme. Sličan prijedlog je došao i od Selima Bešlagića. Što se tiče Zakona sve je u redu, ali poskupljenje karti nije u redu. Prijedlog za subvencije je nerealan. Od 2012. Do 2019 od 24 sada je 19 prevoznika na području TK-a. Nemojte se baviti politikanstvom, tražite rješenje. Došao sam da Vam pomognem na Vaš poziv. Podržavam prijedloge. Dajte prijedloge, plaćate kartu ovaj ali i naredni mjesec.


Edin Buševac, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK-a

15:46 – Enes Idrizović (predsjedavajući vijeća – NLSDž) – Nažalost, politička kampanja je počela godinu dana prije izbora. Održavanje tematske sjednice je dodatni trošak za budžet općine Kalesija. Za 8 dana imamo redovnu sjednicu na kojoj smo mogli razmatrati i ovu temu. Molim Vas da se usmjerimo na konkretne i realne zaključke, koji imaju za cilj rješavanje trenurnog stanja. Pozivam Vas na jedinstvo i da konkretno donesemo pozitivne promjene.

15:41 – Mensur Hukić (NLSDž)- Zašto niste u prethodnim godinama pustili u rad autobusku stanicu, kad ste imali vlast? Zašto ste izdali tolike dozvole za taksiste. Pokušavate problem prenijeti na drugog da je kriv.

15:39 – Mujo Mujkić (SDA) – Mi možemo izgraditi novu autobusku stanicu i da ne damo saglasnost „Junuzović kopex-u“ za izgradnju nove autobuske stanice u Kalesiji. Moramo sagledati uzroke zašto smo došli u ovu poziciju. Ne mogu da shvatim da nam je odavde 500 metara autobuska stanica i da ne znamo šta se dešava. Pozvao sam inspektora da provjeri kako se na autobuskoj stanici nalazi deponija smeća.

15:26 – Šemsudin Ćatić (SDA) – Trebamo sjesti na Kolegiju, naći razumno rješenje u interesu građana i donijeti kvalitetne zaključke. Mišljenja sam da je izvršen monopol, ali vjerujem da ima prostora da riješimo problem i pomognemo građanima.

15:22 – Senad Šmigalović (SDA) – Moramo priznati određene greške. Poznata je tržišna utakmica između GIPS-a i Hankoma i znamo da je postojao pritisak na naše preduzeće kako bi se preuzele linije. Mi smo na sjednici vijeća dali mehanizam u ruke preduzeću koje sada ima monopol. Mi jesmo za investicije u Kalesiji, ali one koji poštuju naše građane. Ako imamo investitora koji ne poštuje građane neka taj investitor ne očekuje poštovanje vijeća, načelnika i građana. Moramo imati kontra mjere. Pozivam načelnika da sa predstavnicima firmi pokuša vratiti cijene u normalne okvire. Ukoliko to ne bude predlažem kontra mjere, kako bi zaštitili građane. Predlažem zaključak da se obratimo kantonanoj inspekciji da vrši kontrole u pogledu poštovanje linija prevoza putnika. Trebamo naći način za subvencioniranje đačkih karti.

15:14 – Galib Softić (SDP) – Vidi se da je tematska sjednica promašena, jer je izgleda počela predizborna kampanja. Najmanje govorimo o onome zbog čega smo danas ovdje, poskupljenju karata. Problem je nastao prije 30 godina, katastrofalnom privatizacijom. Smatram da ovaj problem trebaju rješavati odgovorni u TK-a, FBiH… Svi smo mi pomalo krivi za ovo stanje. Predlažem da đačke karte budu besplatne, neka Kanton i Federacija plaćaju.

15:10 – Damir Husić (samostalni vijećnik) – Kako je moguće putovati privatnim automobilom nego javnim prevozom putnika? Lokalne zajednice u svijetu koriste sve mogućnosti da građani što više koriste javni prevoz putnika, kod nas je to obratno. Na ovaj način se direktno stimuliše „bijela kuga“.

15:04 – Mensur Hukić (NLSDž) – Zašto se nikada ranije nije dala upotrebna dozvola za autobusku stanicu i zašto ta stanica nikada nije počela sa radom? Predlažem da donesemo zajedničke zaključke, koji su u interesu građana.

15:00 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Raduje me da smo saglasni da je novonastala situacija udar na građane općine Kalesija. Mi bi se trebali baviti uzrocima, a ne posljedicama. U aprilu prošle godine smo upozoravali kada smo po hitnom postpku donijeli odluku da se preduzeću „Junuzović kopex“ omogući izgradnja autobuske stanice u Kalesija. Ta odluka je proizvela ovo danas. Prepuštanjem naših resursa smo imali mogućnost da našem preduzeću omogućimo bolje uslove za poslovanje. Na ovaj način smo našim preduzećima stavili na teret oko 15 hiljada KM na godišnjem nivou. Trebali bi razmišljati šta da uradimo i da pokažemo da smo uz građane. U ime potpisnika sazivanja sjednice predlažemo zaključke: da izvrši izmjena regulacionog plana, po hitnom postupku kako bi se onemogućilo ovom preduzeću da izgradi autobusku stanicu, da se objavi poziv za izbor drugog ponuđača koji će izgraditi autibusku stanicu na postojećoj lokaciji, da se predviđena sredstva za subvencioniranje prevoza učenika u budžetu preusmjeri za djecu koja dolaze iz mjesta koja nisu rentabilna za prevoz putnika.

14:48 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) –  Nešto je prouzrokovalo povećanje cijena, naravno ne opravdano. Imamo mjere kojima možemo odgovoriti na povećanje cijena, ali je trenutna situacija uzrokovana nizom prethodnih dešavanja. Tražio sam ranije da se firmi Hankom pomogne da otvori autobusku stanicu. Ovo vijeće, ova većina i ovaj način su dozvolili da se izgradi nova autobuska stanica, čime je direktno ugrožen „Bijeljevac“. Ovo je direktno pomaganje jednoj strani da se stvori monopol. Moj lični zaključak je da ova većina drži građane općine Kalesija kao taoce. „Bijeljevac“ je iskoristio priliku i uporedo povećao cijene karti. Isto su učinili i kalesijski taksisti. Moramo jasno odgovoriti na poskupljenje cijena autobuskih karti. Mi smo krivi što smo omogućili monopol i zato nema opravdanja.

14:34 – Senad Šmigalović (SDP) – Povećanje cijena autobuskih karti uticat će na sve kategorije građana na području općine Kalesija. Pored poskupljenja građani su suočavaju sa kašnjenjem autobuska i neispunjavanjem tehničkih uslova u autobusima, ne radi klima i sl. Klub SDP-a predlaže: Da Općinsko vijeće zatraži od Vlade TK-a subvencioniranje na svim kantonalnim linijama za učenike, studente ali i radnike po mogućnosti, da se na području općine Kalesija subvencioniraju neprofitabilne linije, da Vlada TK-a predloži izmjene i dopune o cestovnom prevozu u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje tehničkih uslova.

14:28 – Mensur Hukić (NLSDž) – Trebamo vidjeti šta možemo uraditi na stvari vratimo na početak, kako je i ranije bilo. Imamo firmu koja ima potpuni monopol na području naše općine, što je i doprinijelo do povećanja cijena prevoza putnika. Ovakvo povećanje cijena je nagli skok i mislim da se to vratiti u normalne okvire. Kada neko ima monopol pravila više ne vrijede. Nije tačno da su općinski načelnik i ova većina doprinijeli povećanju cijena karti.  Predlažem zaključke da Skupština i Vlada TK-a izmjene zakon o cestovnom prevozu u pogledu odobrenju kombi prevoznicima da mogu vršiti prevoze učenike. I drugi zaključak: da se u rebalansu budžeta predvide sredstva za sufinansiranje učenika iz rubih mjesta općine Kalesija i socijelno ugroženih kategorija

14:18 – Rašid Vildić (BPS) –  GSP Tuzla je povećao cijene i smanjio broj linija kako bi mogao „pljačkati“ građane općine Kalesija. GSP ne opravdano je povećao cijene prevoza putnika. Očekujem da osudimo povećanje cijena prevoza putnika i da donesemo zaključke koje ćemo uputiti nadležnim institucijama a da GSP Tuzla vrati stare cijene prevoza putnika.

14:11 – Nakon intoniranja himne BiH, počela je tematska sjednica Općinskog vijeća Kalesija, Na dnevnom redu ove sjednice je samo jedna tačka:
“Organizovanje vršenja javnog prevoza putnika na području općine Kalesija”.

14:08 – Tematskoj sjednici prisustvovat će Edin Buševac, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK-a i pomoćnik ministra Nenad Lukanović

14:02 – Očekuje se početak tematske sjednice Općinskog vijeća Kalesija. Pored vijećnika, sjednici će prisustvovati direktori GSP Tuzla i Hankom Kalesija, kao i predstavnici Udruženja Kalesija taxi.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija Enes Idrizović je zakazao tematsku sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, koja će se održati danas (petak, 20.septembar) sa početkom u 14 sati.

Na dnevnom redu sjednice je samo jedna tačka: Organizovanje vršenja javnog prevoza putnika na području općine Kalesija.

Sjednica je sazvana na zahtjev 9 vijećnika koji djeluju u okviru Kluba vijećnika SDA, a koji su 21.avgusta od predsjedavajućeg vijeća Enesa Idrizovića zatražili održavanje vanredne sjednice Općinskog vijeća.

Razlog sazivanje tematske sjednice Općinskog vijeća je drastično poskupljenje cijena autobuskih karti, nakon što je preduzeće GSP Tuzla od Hankoma iz Kalesije preuzelo linije broj 13 i 11 na relacijama Kalesija – Tuzla.

Odmah po preuzimanju linija GSP je povećao cijene autobuskih karti na ovim relacijama, što je izazvalo negodovanje većine roditelja, učenika, studenata i radnika s područja općine Kalesija, koji svakodnevno koriste usluge autobuskog prevoza.

Dešavanja na tematskoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija možete pratiti uživo od 14 sati

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: