Općina Kalesija: Počinje čišćenje kanala, krčenje i košenje rastinja i trave uz lokalne puteve

Općinski načelnik Sead Džafić održao je redovnu sjednicu Kolegija sa materijalima iz više različitih oblasti koji su upućeni prema Općinskom vijeću te pomoćnicima načelnika u Organu uprave.

Na Kolegiju su doneseni Zaključci da Služba komunalne poslove i civilnu zaštitu organizira čišćenje kanala, kršenje i košenje rastinja i trave pored lokalnih puteva na području općine Kalesija, da izvrši čišćenje divlje deponije na lokaciji u centru Kalesije kod kuće Ahmeta Ahmetovića, da izvrši postavljanje odgovarajućih saobraćajnih znakova u Ulici Žrtava genocida u Srebrenici, te da popravi i uredi dječije igralište kod rijeke Spreče.

Doneseni su i Zaključci da Općinski pravobranilac i Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove pokrenu i provedu postupke utvrđivanja uzurpacija zemljišta u posjedu/vlasništvu Općine Kalesija ,te da nastave ranije započete postupke utvrđivanja uzurpacije zemljišta na cijeloj teritoriji naše općine.

(Press općine Kalesija)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.