“Omladinski klub” i “Trik” Kalesija brojnim aktivnostima privlače sve više mladih

Udruženje mladih „Trik“ je neprofitabilno i nestranačko udruženje koje na području Kalesije djeluje od januara 2019. godine. Udruženje broji preko 70 članova starosti od 15 do 27 godina. Ovo udruženje je od svog osnivanja pa do danas sklopilo brojna partnerstva sa različitim organizacijama sa područja Tuzlanskog kantona, ali i sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Udruženje je napravilo partnerstvo i sa međunarodnim organizacijama kao što su World Wision i IOM.

 „Za dvije godine otprilike udruženje „Trik“ je uradilo preko 30 akcija. Uradili smo projekte koji su vezani za prevenciju međuvršnjačkog nasilja u partnerstvu sa World Wision. Također smo uradili jedan od bitnijih projekata koji je počeo od Fondacije tuzlanske zajednice, a to je projekat „S nama je učiti lako, pitaj nas kako!“ kaže Almira Omić predsjednica „Trika“.

U sklopu projekta „S nama je učiti lako, pitaj nas kako!“ 40 mladih sa područja Kalesije prošlo je obuku pisanja projekata, javnog zagovaranja i obuku iz prve pomoći.

 „Naši članovi imat će sada priliku prilikom otvaranja omladinskog Centra proći kroz obuku web dizajna, odnosno web dizajniranja. Imat ćemo objavljen poziv na našoj stranici na kojoj će moći da se prijave i mladi sa područja Kalesije koji nisu uključeni u naše udruženje.“ dodaje Omić.

Članovi „Trika“ su ujedno i članovi Omladinskog kluba u Kalesiji, koji je nastao zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina ResilienceInitiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a čija koordinatorica je Merima Osmanović.

„Članovi kluba i udruženja su prošli obuke od PRONI Centra za omladinski rast i razvoj koji im je pružio priliku da uče šta je to menadžment, kako da budu omladinski radnici i radnice i kako da teže što boljem radu u našim lokalnim zajednicama, te kako da privuku što veći broj mladih.“ kaže Merima Osmanović.

 Članovi Omladinskog kluba i udruženja  realizuju mnoge aktivnosti samostalno, ali neke aktivnosti realizuju u partnerstvu sa Omladinskim klubom u Zvorniku i tako dobijaju priliku da se međusobno upoznaju i sarađaju. Članovi „Trika“ i Omladinskog kluba realizilovali su brojne edukacije o mentalnom zdravlju i akcije čišćenja.

„Ta akcija čišćenja je nekako izazvala najveću pažnju građana i građanki u Kalesiji. Mladi su očistili prostor oko Centra za djecu i mlade i osigurali da tako svi imaju prostor gdje mogu svakodnevno da provode svoje vrijeme, a isto tako čistili smo prostor oko srednje škole i prostor od kružnog toka do dvorane.“ dodaje Osmanović.

Također,  članovi Omladinskog klub su, u saradnji sa Udruženjem mladih “TRIK”, ispred Centra za djecu i mlade, u sklopu sportske dvorane, u Kalesiji posadili sadnicu crvenolistog bagrema i na taj način obilježili Dan planete Zemlje.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina ResilienceInitiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

(Priiče sa granice/Radio Feral)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.