Održana tematska sjednica OV Kalesija o izostanku sredstava općini Kalesija sa viših nivoa vlasti

Jučer je održana Tematska sjednica Općinskog vijeća Kalesija na kojoj je bilo govora o razlozima izostanka sredstava općini Kalesija sa viših nivoa vlasti, konkretno Vlade Tuzlanskog kantona.

Na sjednici su usvojeni sljedeći zaključci:

  1. OV Kalesija traži od Vlade TK ravnopravan tretman, u rangu sa drugim općinama Kantona po pitanju raspodjele sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona kao i sredstava iz vanbudžetskih fondova na nivou TK. (Direkcija regionalnih cesta TK, Zavod zdravstvenog osiguranja, Zavod za zapošljavanje i drugi).
  2. OV Kalesija traži od Kantonalnog i Federalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da pod hitno iznađe rješenje za poljoprivrednike sa područja općine Kalesija, a koji su zbog administrativnih problema ostali bez poticaja za mlijeko i muzna grla u budžetskoj 2017. godini.
  3. OV Kalesija traži od Vlade TK i Ministarstva finansija TK da se pravo na stalnu novčanu pomoć korisnicima koji su to pravo ostvarili na osnovu pravosnažnih rješenja nadležnih Centara za socijalni rad isplaćuje blagovremeno do dospjelosti, te da se prekine praksa zaostatka u isplatama po nekoliko mjeseci.
  4. OV Kalesija traži od Vlade TK da pod hitno otpočne sa realizacijom odobrenih a ne realizovanih projekata iz prethodnog perioda, i to:
    a) Projekat uređenja i čišćenja poljoprivrednog zemljišta i odvodvnih kanala KO Donji Rainci, KO Vukovije, KO Jeginog Lug.
    b) Projekat čišćenja i uređenja odvodnih kanala na općinskom poljoprivrednom zemljištu u Kalesiji.
    c) Projekat asfaltiranja regionalnog puta Vukovije Donje-Krivača.

Tematskoj sjednici prisustvovali su i poslanici u Skupštini TK: Dževad Hadžić (SDP), Fetah Hujdur (SDA), Mirsad Selimović (BPS), Zijad Suljkanović (NSRzB) i Izet Jajičević (NSRzB).

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: