Odluka o smanjenju paušala nije uvrštena u dnevni red 6.sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Kalesija na 6.redovnoj sjednici nije usvojilo prijedlog NIP-a i SDP-a da se u dnevni red današnje sjednice uvrsti Odluka o smanjenju vijećničkih paušala. Za prijedlog NIP-a da se Odluka o smanjenju paušala (sa 650 na 350 KM), kako je bilo i prije povećanja, uvrsti u dnevni red glasalo je 7 vijećnika, dok je 15 vijećnika bilo suzdržano prilikom izjašnjavanja.

Nije prihvaćen ni prijedlog SDP-a da se u dnevni red uvrsti Odluka o stavljanju van snage Odluke o povećanju paušala.

Na prijedlog ovlaštenog predlagača u dnevni red su uvršteni prijedlozi općinskog načelnika, kao ovlaštenog predlagača, Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana „Južna zona“ Kalesija i Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana „Sjeverna zona“ Kalesija.

Mujo Tosunbegović je u ime predlagača sa dnevnog reda povukao dvije tačke: Razmatranje i donošenje Odluke o gubljenu statusa javnog dobra u općoj upotrebi (KO Tojšići) i Razmatranje i donošenje Odluke o gubljenu statusa javnog dobra u općoj upotrebi  (KO Vukovije).

Također prijedlog NIP-a da se u dnevni reed uvrste Odluka o izmjenama Odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika i uposlenika organa za upravu općine Kalesija i Razmatranje i donošenje Zaključka o prijenosu UŽIVO sjednica Općinskog vijeća Kalesija nisu dobili potrebnu većinu glasova.

Prijedlog SDA, Odluka o smanjenju novčanih izdataka općine Kalesija za izabrane zvaničnike, imenovane u upravna/nadzorna tijela ustanova/preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i najviše rangirane uposlenike organa uprave nije pravno valjan.

Usvojen je sljedeći dnevni red:

  1. Razmatranje i donošenje Odluke o obrazovanju Komisije za drugostepeno upravno rješavanje.
  2. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana „Južna zona“ Kalesija
  3. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana „Sjeverna zona“ Kalesija,
  4. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije Kalesija,
  5. Razmatranje i donošenje Programa zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2021/2022. godine,
  6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.2021. – 30.06.2021. godine,
  7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za 01.01. – 30.06.2021. godine,
  8. Razmatranje i prihvatanje Informacije o završenoj školskoj 2020/2021. godini i upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednje škole na području općine Kalesija,
  9. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu i finansijskom poslovanju JP “Regionalna deponija” d.o.o. Zvornik”  za 2020. godinu.
  10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju vodovodne i kanalizacione infrastrukture na području općine Kalesija.                                                                                               

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: