NIP Kalesija: Nismo podržali prenapuhani Prijedlog budžeta za 2022.godinu. Laž i nestručnost je planirati 5 miliona KM više, samo na osnovu „obećanja“, u odnosu na realizaciju u 2021.godini!

Na IX redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija (30.12.2021.) je usvojen Budžet Općine Kalesija za 2022.godinu.

Klub vijećnika Narod i Pravda (NiP) NIJE PODRŽAO Prijedlog budžeta koji se našao pred vijećnicima u iznosu 13,9 miliona KM.

Iako smo u Javnoj raspravi dali veliki doprinos sa svojim prijedozima (koji su bili prijedlozi “sa terena” koje smo dobili od građana, ali i prijedlozi sa Izvršnog odbora, Organizacije mladih i Organizacije žena), a neki od njih su uvršteni u Budžet – u maksimalno iskorištenom vremenu za diskusije smo otvoreno rekli da imamo argumente da glasamo ZA-PROTIV-UZDRŽAN, te da za sve od navedenog imamo argumente.

Pored “elementarnih” stvari koje garantuje budžet (plate uposlenika i sl redovni troškovi), pohvalili smo niz stavki koje u slučaju čak i djelimične realizacije poboljšavaju kvalitet života građana Kalesije.

Naravno da NISMO PROTIV povećanja budžetskih stavki za; penzionere, merhamet, nevladine organizacije, boračka udruženja, pomoć povratnicima, liječenje, sport…

Ipak, ukazali smo na nekoliko stavki zbog kojih ne možemo glasati ZA, a prije svega je to duplo uvećane paušala i dnevnica za vijećnike u odnosu na usvojeni budžet na početku 2021.godine (na sjednici nije usvojen naš prijedlog dopune dnevnog reda o smanjenju paušala i dnevnica), ali i još nekoliko stavki koje ostavljaju preširok prostor za manevar, a usuđujemo se reći i – previše prostora za malverzacije.

O tome smo itekako govorili u diskusijama, a snimak sjednice na Neon Televiziji i Radio Feralu svakako preporučujemo svim građanima Kalesije.

U izlaganjima smo naveli da smo na Izvršnom odboru NIP Kalesija čak razgovarali o tome da možda ne bi bilo loše da se nakon nekoliko godina dadne jednoglasna podrška vijeća na Budžet, uvažavajući činjenicu da je u Budžet uvršteno nekoliko naših prijedloga iz Javne rasprave.

Kada se jasno vidilo da je načelnik osigurao većinu (14+ vijećnika) koji će glasati ZA Budžet, kao i da ima vijećnika koji neće podržati ovakav Budžet, NIP je sa dva vijećnika glasanjem želio pokazati da “prenapuhani” Budžet, koji se može tumačiti kao LAŽNA OBEĆANJA, ne može dobiti podršku.

Ono što smo podcrtali je činjenica, što svakako moraju znati građani – Budžet za 2021.godinu će u realizaciji biti DO/ISPOD 9 MILIONA KM.

A tokom izlaganja predstavnika Vlasti i Službe za budžet NIČIM SE NIJE MOGLO NASLUTITI DA IMAMO GARANCIJE NITI ZA PRIBLIŽNU REALIZACIJU 13,9 MILIONA KM.
Očekivati 5 miliona više, bez ikakve argumentacije, osim „obećali su načelniku“ – nije nikakav, a pogotovo NE prihvatljiv argument.

Vjerujemo da će  2022.godina biti bolja, i u punom kapacitetu stojimo na raspolaganju načelniku za sve dobre projekte kojima možemo doprinijeti našoj Kalesiji, ali davati lažna obećanja – glasno na to kažemo NE!

Iako na sjednicama naši vijećnici često ponavljaju da su sjednice Općinskog vijeća sjednica na kojima VIJEĆNICI diskutuju, a svi ostali, pa i načelnik, su gosti. Ne može nakon zaključenih rasprava načelnik ili pomoćnici načelnika dobijati priliku da „poklope“ vijećnike, često i na neprimjeran način.
Tako je i nakon zaključenja IX redovne sjednice predsjedavajući OV dao priliku da se načelnik „obrati“ vijećnicima. Osim čestitki za Novu godinu, i zahvale za usvojeni Budžet, načelnik je uz mnogo drskosti demonstrirao kakvu politiku zagovara – slušajte me, dobićete.
Naime, načelnik u svom govoru veli da ne može da vjeruje da ima vijećnika koji su imali prijedloge na Okruglom stolu za Budžet i da su prijedlozi prihvaćeni, a da onda nisu podržali takav Budžet.
Nažalost, vijećnici NIP-a nisu imali pravo na repliku, jer predsjedavajući OV, inače još uvijek direktor u načelnikovo ptivatnoj firmi, to nije dozvolio.
Ali je jedan od naših vijećnika po završetku sjednice, u „neformalnom“ razgovoru prilikom izlaska iz sale, pred drugim vijećnicima, načelniku poručio da je totalno nefer čovjek, koji ne poznaje i ne priznaje ravnopravnost, te da uvijek teži da je u nadređenom položaju.
Na pitanje zašto koristi priliku da ponizi nekoga kada ne dozvoli da mu se odgovori, nije imao odgovor.
Također, naš vijećnik mu podcrtao jednu stvar – da nije bilo većine koja će podržati Budžet, odnosno da je falio jedan ili dva vijećnika, vijećnici NIP-a bi sigurno dali podršku ako bi to značilo sprečavanje privatnih zahtjeva pojedinih vijećnika, te da smo UZDRŽAN/PROTIV glasanjem željeli poslati poruku da se ne slažemo sa određenim stvarima u budžetu, koje smo argumentovali u toku sjednice.

Nadamo se da naši prijedlozi koji su uvršteni u Budžet  neće ispaštati, odnosno da građani neće ispaštati, zbog toga što mi nismo glasali ZA, jer se za Budžet glasa u „kompletu“a ne pojedinačno za svaku stavku. Smatramo da je svaki dobar prijedlog, bez obzira od koga došao, ukoliko ima sredstava, potrebo realizirati.

Narod i Pravda ostaje pri svome stavu iz diskusija da se Budžet, ako nije dobro pripremljen, ne mora usvojiti do kraja ove godine za narednu godinu.
Smatramo da je bilo bolje ponuditi bolji Prijedlog budžeta, jer krajnji rok za usvajanja Budžeta za 2022.godinu je zadnji dan mjeseca marta.

Ostajemo ponosni na činjenicu da je (djelimično) uvršten prijedlog da se u Budžetu planiraju sredstva za povratnike u općinu Osmaci (do Daytona pripadali općini Kalesija). Iako smo tražili 0,5% Budžeta (odnosno 50.000 KM ako je izvršenje Budžeta 10 miliona), u budžetu je planirano 20.000 KM. Važno je da se radi o novoformiranom budžetskom kodu, čije izvršenje ćemo svakako pratiti.

Ipak, ponavljamo, 5 miliona KM više u odnosu na realizaciju u 2021. godini je, blago rečeno, šarena novogodišnja laža.
A tome ćemo (ako ne bude kasno!) govoriti u ovo doba naredne godine…

Press OO NIP Kalesija

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.