Nije usvojena inicijativa da se Odluka o povećanju paušala stavi van snage

Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija su na 6.redovnoj sjednici postavili nova vijećnička pitanja i inicijative.

Mujo Mujkić (NIP)Inicijativa: Da se usvojena Odluka od strane OV Kalesija o povećanju paušala i dnevnica za vijećnike stavi van snage, te da se paušali i dnevnice vrate na iznos od prije V redovne sjednice.

OBRAZLOŽENJE  

U vrijeme ekonomske krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, kada se sve ozbilje organizacije organiziraju u skladu sa tim, uz smanjivanje troškova ili pak strateški zadržavanje troškova, Općinsko vijeć Kalesija, tačnije 20-tak vijećnika koji su dobili povjerenje građana Kalesije, donosi najsramotniju odluku u povijesti političkih dedšavanja u Kalesiji – povećanje paušala i dnevnica za dupli iznos. Ovoj sramnoj odluci se kao čovjek, prije svega, a i kao predstavnik političke opcije, protivim od samog početka. Stavovi političke organizacije NIP su više nego jasni, nedvosmisleni, i prije svega iskreni. O predmetu nismo politizirali, ili pakjedno pričali unutar stranke a drugo u javnosti. Oba vijećnika NIP su jasno i glasno rekli NE povećanjima, i to obrazložili građanima, a ostale vijećnike pokušali ubjediti da odustanu od donošenja takve odluke. Ukoliko se na današnjoj VI redovnoj sjednici sporna odluka ne stavi van snage, a imamo je u dopuni dnevnog reda, inicijativu da se sporna odluka stavi van snage upućujemo Kolegiju OV, predsjedavajućem OV, općinskom načelniku i sturčnoj službi, koji imaju zadatak da do naredne redovne sjednice, a po mogućnosti i zakažu vanrednu/tematsku sjednicu, pripreme sav potreban materijal da se odluka stavi van snage.

Vijećnička pitanja :

  • Zašto rendgen aparat ne radi u JZU Dom zdravlja? Zašto je punkt za vakcinaciju stanovništva iz Gradske dvorane premješten u Dom zdravlja Kalesija?
  • Da li je istina da je MUP TK izuzeo dokumentaciju u vezi dodjele poticaja poljoprivrednim proizvođačima?  

Hasan Ramić (SDA)Inicijativa 1:  Da Komisija za statutarna pitanja i propise Općinskog vijeća Kalesija do naredne sjednice Općinskog vijeća Kalesija utvrdi prijedlog izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija u dijelu koji se odnosi na sastav Kolegija Općinskog vijeća Kalesija, na način da se u članu 28 Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija izvrši brisanje tačke c) navedenog člana. Po ovoj inicijativi tražim izjašnjavanje općinskih vijećnika.

  • Obrazloženje

Smatram da je Kolegij Općinskog vijeća tijelo koje je samo po sebi političko tijelo jer ga čine predstavnici političkih partija koje participiraju u Općinskom vijeću i da sekretar Općinskog vijeća Kalesija ne bi trebao biti član Kolegija niti da ima pravo glasa u Kolegiju općinskog vijeća Kalesija. Zbog navedenog, mišljenja sam da se u tom dijelu Poslovnik o radu OV Kalesija treba izmijeniti na način kako sam i naveo u svojoj inicijativi.

Inicijativa 2: Da se od strane Općinskog vijeća Kalesija uputi zahtjev Vladi Tuzlanskog kantona i Kantonalnom pravobranilaštvu TK-a radi pribavljanja prethodne saglasnosti Kantonalnog pravobranilaštva i Vlade Tuzlanskog kantona kako bismo do naredne sjednice OV Kalesija donijeli odluku da vršenje poslova pravobranilaštva Općine Kalesija, povjerimo Kantonalnom pravobranilaštvu TK-a do popunjavanja mjesta Općinskog pravobranioca ili zamjenika Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Općine Kalesija. Po ovoj inicijativi tražim izjašnjavanje općinskih vijećnika.

Obrazloženje

Obzirom na činjenicu da je Općina Kalesija trenutno bez općinskog pravobranioca, smatramo da je svrsishodno da poslove Općinskog pravobranioca vrši kantonalno pravobranilaštvo TK-a, što bi našu Općinu najjeftinije koštalo i bili bi najadekvatnije zaštićeni u postupcima pred sudovima do popunjavanja upražnjene pozicije Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Kalesija.

Admir Karić (NIP): Inicijativa 1:  Da se plata općinskog načelnika izjednači sa prosječnom platom u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i da se plate savjetniku (ili savjetnicima)  općinskog načelnika smanje na isti iznos  (prateći zadnje dostupne podatke Zavoda za statistiku FBiH)

Obrazloženje 

Općinski načelnik u cilju ušteda u Budžetu, a pošto je i sam rekao da mu ne treba plata, može da napravi velike uštede ukoliko bi svoju visoku platu smanjio na, recimo, prosječnu platu u FBiH.  Plata načelnika je više od 3.500 KM (NETO). To je ono što dobije na račun i sa tim novcem raspolaže. On građane Kalesije košta oko 6.000 KM (BRUTO) mjesečno.
To je godišnje oko 72.000 KM, a za mandat blizu 300.000 KM.
Radi se o samo njegov plati, bez ostalih troškova, kao i bez plata savjetnika. Smanjenjem plate na prosječnu platu u FBiH bi mjesečno napravilo uštede u budžetu od oko 4.000 KM, odnosno oko 48.000 KM godišnje. Do kraja mandata je ostalo nešto više od 3 godine, pa bi do kraja mandata na ovaj način uštedili oko 150.000 KM, koje bi mogli  usmjeriti u projekte od opšeg javnog interesa. Sa takvom platom načelnik je za jedan mandat od suficita (PLUS/VIŠAK) od preko 2 miliona Općinu Kalesija doveo u deficit (MINUS) od 1,5 miliona KM. Kako rekosmo, osim visoke načelničke plate i drugih benefita, on je imao i savjetnike koje plaćamo iz budžeta Općine.   Zbog toga i plata savjetnika treba da bude u visini prosječne plate u FBIH, barem dok rad načelnika ne počne davati rezultate.

Inicijativa 2Da se sjednice Općinskog vijeća Kalesija (redovne, vanredne, hitne…) prenose UŽIVO putem lokalnih medija i Facebook stranica istih.

Obrazloženje

Kao izabrani zvaničnici u OV Kalesija smo položili svečanu izjavu – zakletvu da ćemo raditi u interesu svih građana. Kako bi radili u interesu građana naš rad mora biti transparentan i dotupan građanima, a prenos sjednica u realnom vremenu (LIVE STREAM) je jedan od najboljih pokazatelja otvorenosti prema građanima.  Ova praksa je na snazi u velikom broju lokalnih zajednica i odlična je interakcija sa građanima.
Smatram da je ukidanje ove prakse u prošlom sazivu OV bila loša poruka građanima Kalesije, te da imamo odličnu priliku da to ispravimo, i naš rad podredimo interesu kompletne lokalne zajednice.
Glasanjem za ovu inicijativu ispunjavamo i naša obećanja prema građanima. Ovakvih inicijativa se najmanje trebaju bojati stranke koje su osvojile najveći broj glasova, a svjedoci smo da dvije stranke sa najvećim brojem glasova participiraju u vlasti. Ukoliko smo od građana tražili povjerenje za naredne 4 godine onda im trebamo pokazati kako radimo povjereni nam posao.  Glasanjem protiv ove inicijative, ili suzdržanim glasom, ostavlja se prostor da zlobni jezici kažu da su pojedinci i stranke svoje obaveze prema  glasačima završili prije izbornog dana ili na sami izborni dan, te da angažman u Općinskom vijeću podređujemo sebi ili stranci koju predstavljamo. Dešavanja oko OV Kalesija protekla tri mjeseca su odličan pokazatelj da je potrebna interakcija između vijećnika i građana, a prijenosom sjednica UŽIVO u realnom vremenu možemo veoma lahko poslati jasne i nedvosmislene poruke našim građanima, bez da se kasnije pravdamo da neko politizira neke situacije, ili prenosi  informacije kako im odgovara. Prepustimo se sudu građana, ali im dajmo pravovremene informacije i uvid u naš rad.

Inicijativa 3 – da se prilikom prvog rebalansa Budžeta Općine Kalesija , ili pak prilikom planiranja Budžeta za 2022. godinu, PLANIRAJU SREDSTVA ZA SANACIJU SPORTSKOG POLIGONA u kalesijskom naselju Lipovice, koji je od 2014.godine „na čekanju“, a jedan je od rijetkih kojeg i dalje konzumiraju mladi, kojih je, svjedočimo, sve manje.

Obrazloženje:

Sportski poligon u naselju Lipovice je jedan od poznatijih u Kalesiji, a uvrijeme ratnih dešavanja bio je i strateški važan.
Nakon rata taj poligon je doživio odrežene promjene, a najstarjini Memorijalni turnir nakon agresije na BiH i našu Kalesiju se održavao upravo na ovoj lokaciji.  2014.godine, kada je veliki dio Općine Kalesija bio pod vodom ili ugrožen klizištima, stradao je i sportski poligon u Lipovicama. Mještani, a posebno mladi, svoj teren nisu stavljali na listu prioriteta, jer su svjesni da su domovi najvažniji, a zatim putna infrastrktura sa kojom su i oni imali problema.Ipak, prošlo je više od 7 godina – I NIŠTA SE NE DEŠAVA.Svjedoci smo da su mnogi sportski tereni prazni, a jedan od zasigurno najaktivnijih je i dalje sportski poligon u Lipovicama, koji uprkos stanju gdje je doslovno 1/3 terena uništena i pomjerena iz gabarita, svakoga dana tokom proljeća i ljeta okupljao oko 15-20 mlaidh osoba iz ovog naselja, a nekada i veći broj kada dolaze mladi i iz drugih naselja. Pozivam nadležne i odgovorne u Općini Kalesija da posjete ovu lokaciju, a još jednom APELUJEM na sve nas da u što skorije vrijeme planiramo sredstva za ovaj sportski poligon.

Vijećničko pitanje 1 – Šta su konkretno uradili Općina, stručne službe u Općini, općinski načelnik, a posebno općinska inspekcija, u vezi sa usvojenom vijećničkom inicijativom sa III redovne sjednice OV Kalesija (od 29.04.2021.) – da se sve kladionice i ugostiteljski objekti koji toče alkohol udalje od školskih dvorišta na udaljenost propisanu zakonom.
Tražim odgovor u pisanoj formi, u kojem bi se opisale poduzete radnje gore pomenutih, a posebno zapisnici o izlascima na teren općinske inspekcije.

Vijećničko pitanje 2: Koliko puta je općinska inspekcija izlazila na teren kada su u pitanju nelegalni radovi pored željezničke pruge, na platou nekadašnje autobuske stanice i na placevima pored koji se prostiru uz prugu a koji su u proteklom periodu prodati od strane Općine formiranjem nove građevinske čestice? Da li je bilo prijava od strane građana u vezi sa radovima? Kako postupate po takvim prijavama, osim što ih evidentirate kako bi sebe zaštitili? Da li je Vaš zadatak da zaštite sebe u eventualnom sudskom sporu, ili je zadatak da štitite imovinu Općine, da se brinete da se radovi odvijaju u skladu sa zakonom i sl? Podsjećam Vas da između placa nekadašnje autobuske stanice, gdje se izvode radovi, i placa na kojem se izvode radovi protekle 3 godine (prema istoku), i dalje postoji imovina Općine Kalesija koja je uzurpirana. Da li ste, osim arhiviranja zapisnika u svrhe samoodbrane, o slučaju opoznali općinskog pravobranioca  (prije njegove smjene), općinskog načelnika, šefove službi u Općini, ili veće inspekcijske organe – kantonalni federalni nivo?

Pitanje 3: Kolika je plata općinskog načelnika? Kolika je plata savjetnika općinskog načelnika (ili ukoliko ima više savjetnika)? Dakle, koliko je NETO plata, a koliko BRUTO, odnosno koliko na mjesečnom nivou se izdvaja za načelnika i savjetnika/e samo na ime redovne plate? Također, koliko tokom jedne godine, a možete uzeti informacije iz prošle godine (2020.godine) se idzvaja na ostale troškove načelnika; dnevnice, reprezentacije, gorivo…  Sumarno stanje za 2020.godinu, mimo redovnih plata? Da li je općinski načelnik, koji je govroio da neće uzimati dnevnice, koristiti službena vozila itd, koristio „duple dnevnice“ (naknade sa aktivnosti neradnim danima i mimo radnog vremena)?

Nedžad Bukvar (SDP)Inicijativa 1 – Da Komisija za statutarna pitanja uradi prečišćeni tekst Statuta i Poslovnika o radu i isti dostavi vijećnicima Općinskog vijeća Kalesija.

Inicijativa 2 – Da se u što kraćem vremenskom periodu pokrene sanacija puta u naseljenom mjestu Zulfići (MZ Petrovice), oštećenog usljed klizišta 2014.godine.

Pitanje – Zašto u JZU Dom zdravlja Kalesija ne radi rendgen aparat? Sramotna je činjenica da u vrijeme koronavirusa građanima općine Kalesija nije na raspolaganju rendgen aparat, zbog čega građani moraju raditi snimke u privatnim klinikama. Smatram da novčana sredstva nisu problem jer JZU Dom zdravlja Kalesija ima akumulirana sredstva iz prošle godine u iznosu od 1,6 miliona maraka.

Hajrudin Huseinović (sekretar vijeća) – Izneseni su ozbiljni navodi na rad UO JZU Dom zdravlja Kalesija. Rendgen aparat je pokvaren. Menadžment Doma zdravlja je servisirao aparat, koji je radio jedno vrijeme, ali je ponovo pokvaren. U međuvremenu su intenzivirane aktivnosti preko Ministarstva zdravstva i UNDP-a da se obezbijedi dio sredstava za nabavku aparata. Prema mojima saznanjima sredstva su obezbijeđena za nabavku aparata. Radi se o stacioniranom aparatu, koji bi u narednih 15 dana trebao stići u Dom zdravlja Kalesija. Higijenska situacija u Domu zdravlja se mora poboljšati i podići na viši nivo. Punkt za vakcinaciju je, prema mišljenju predstavnika Ministarstva zdravstva TK, u Gradskoj dvorani bio jedan od najbolje organiziranih u TK. Nemam informaciju zašto je punkt izmješten iz dvorane i premješten u Dom zdravlja.

IZJAŠNJAVANJE PO INICIJATIVAMA

Inicijativa Admira Karića da se plata općinskog načelnika izjednači sa prosječnom platom u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i da se plate savjetniku (ili savjetnicima)  općinskog načelnika smanje na isti iznos  (prateći zadnje dostupne podatke Zavoda za statistiku FBiH) nije usvojena. Za inicijativu su glasala 3 vijećnika, 8 vijećnika je bilo suzdržano, a 11 vijećnika protiv.

Nije usvojena inicijativa Muje Mujkića da se usvojena Odluka od strane OV Kalesija o povećanju paušala i dnevnica za vijećnike stavi van snage, te da se paušali i dnevnice vrate na iznos od prije V redovne sjednice. Za inicijativu je glasalo 5 vijećnika, 18 vijećnika bilo je suzdržano prilikom izjašnjavanja. Niko nije bio protiv.

Nije usvojena inicijativa Admira Karića da se sjednice Općinskog vijeća Kalesija (redovne, vanredne, hitne…) prenose UŽIVO putem lokalnih medija i Facebook stranica istih. ZA – 5, UZDRŽANIH – 17, PROTIV – 1.

Nije usvojena ni inicijativa Hasana Ramića (SDA) da Komisija za statutarna pitanja i propise Općinskog vijeća Kalesija do naredne sjednice Općinskog vijeća Kalesija utvrdi prijedlog izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija u dijelu koji se odnosi na sastav Kolegija Općinskog vijeća Kalesija, na način da se u članu 28 Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija izvrši brisanje tačke c) navedenog člana. Po ovoj inicijativi tražim izjašnjavanje općinskih vijećnika.

ZA – 6, PROTIV – 13, SUZDRŽANI – 4

Nije usvojena inicijativa Hasana Ramića da se od strane Općinskog vijeća Kalesija uputi zahtjev Vladi Tuzlanskog kantona i Kantonalnom pravobranilaštvu TK-a radi pribavljanja prethodne saglasnosti Kantonalnog pravobranilaštva i Vlade Tuzlanskog kantona kako bismo do naredne sjednice OV Kalesija donijeli odluku da vršenje poslova pravobranilaštva Općine Kalesija, povjerimo Kantonalnom pravobranilaštvu TK-a do popunjavanja mjesta Općinskog pravobranioca ili zamjenika Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Općine Kalesija. Po ovoj inicijativi tražim izjašnjavanje općinskih vijećnika.

ZA – 8, UZDRŽANIH – 8, PROTIV – 7

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: