Nije bilo kvoruma za održavanje vanredne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

Zbog nepostojanja kvoruma zaključena je 5.vanredna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Nakon intoniranja himne, počela je 5.Vanredna sjednica Općinskog vijeća Kalesija na temu: Razmatranje i donošenje Akcionog plana za realizaciju aktivnosti u otklanjanja propusta i nepravilnosti utvrđenih izvršenom revizijom poslovanja Općine Kalesija za 2019. godinu.

Predsjedavajući vijeća Enes Idrizović je pozvao sekretara vijeća Hajrudina Huseinovića da izvrši pojedinačnu prozivku vijećnika, nakon čega je ustanovljeno da ne postoji kvorum za održavanje sjednice. Na sjednici je pristuno 10 vijećnika, odsutno je 17 vijećnika.

Predsjedavajući Idrizović je pojasnio da je 10 vijećnika podnijelo zahtjev za održavanjem vanredne sjednice vijeća i da su svi vijećnici blagovremeno obaviješteni o održavanju sjednice.

S obzirom da ne postoji kvorum za održavanje sjednice, predsjedavajući Idrizović je zaključio 5.vanrednu sjednicu

Podsjećamo, deset vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija je 29.septembra predsjedavajućem Enesu Idrizoviću podnijelo zahtjev za zakazivanje vanredne sjednice na kojoj bi se razmatrala ova tačka dnevnog reda.

Zahtjev su potpisala četiri vijećnika SDP-a: Armin Karić, Senad Šmigalović, Semir Mujkanović i Galib Softić, tri vijećnika SDA: Fadil Alić, Adnan Kamerić i Šemsudin Ćatić i tri samostalna vijećnika: Damir Husić, Mujo Mujkić i Nihad Hamzić.

U obrazloženje zahtjeva za zakazivanjem vanredne sjednice vijeća je navedeno: “Ured za reviziju institucija u FBiH, na svojoj web stranici 26.6.2020. godine objavio Izvještaj o finansijskoj reviziji općine Kalesija za 2019. godinu. Uvidom u lzvještaj mogu se uočiti mnoge nepravilnosti u poslovanju, na koje su i sami revizori uputili. Na samo neke od nepravilnosti ukazao je i CCI (Centar civilnih inicijativa), te su 21.7.2020. godine njihovoj FB stranici objavili fotografije dva akta, jednog naslovljenog na općinskog načelnika i drugog na općinske vijećnike u OV Kalesija. lzmedu ostalog, u tim dokumentirna, CCI nas sve podsjeća: “da je na osnovu Zakona o reviziji institucija u FBiH, (član 16.) u roku od 60 dana od dana prijema revizorskag izvještaja općina Kaesija dužna poslati odgovor Uredu za reviziju institucija u FBiH i Minitarstvu finansija, u kojem se navode radnje koje su poduzete radi prevazilaženja slabosti, neregularnosti i prekršaja koji su identlfikovani u revizorskom izvještaju”, navodi se u obrazloženju zahtjeva za sazivanje sjednice Općinskog vijeća.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: