Nastavak 7.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija zakazan za petak, 13.oktobra

Novi predsjedavajući Enes Idrizović (NLSDŽ) zakazao je nastavak 7.redovne sjendice Općinskog vijeća Kalesija, koja će se održati u petak, 13.oktobra sa početkom u 14 sati i 30 minuta.

Na dnevnom redu ove sjednice naći će se  19 tačaka, od kojih je najznačajnija Odluka o rebalansu budžeta općine Kalesija za ovu godinu.

Pred vijećnicima će se naći i Odluka o izmjenama Odluke o pristupanju izrade Regulacionog plana “Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa”, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017. godinu i Odluka  o  dodjeli  sredstava  pomoći  poljoprivrednim  proizvođačima zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta za ublažavanje posljedica suše u 2017. godini.

Općinsko vijeće će na nastavku sjednice, između ostalog, razmatrati i Plan asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2017. godini.

Podsjećamo, Jasmin Osmančević, zamjenik predsjedavajućeg je, prije usvajanja dnevnog reda, prekinuo 7.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija (30.septembar). U međuvremenu je vijećnička većina (14 vijećnika) okupljena oko općinskog načelnika održala 2.vanrednu sjednicu vijeća (2.oktobar) na kojoj je za novog predsjedavajućeg izabran Enes Idrizović iz Nezavisne liste Sead Džafić. Vanrednoj sjednici nisu prisustvovali predstavnici opozicionih stranaka u Općinskom vijeću.

 

     DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2017. godinu.
 3. Razmatranje i  donošenje  Odluke o  izmjenama  Odluke o  osnivanju  Javne  ustanove Bosanski kulturni centar “Alija Izetbegović” Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni pravila JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o pristupanju izrade Regulacionog plana “Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa”.
 6. Razmatranje i  donošenje  Odluke  o  imenovanju  člana  Upravnog  odbora  Javne  zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Općinske izborne komisije Kalesija.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017. godinu.
 9. Razmatranje i  donošenje  Odluke  o  dodjeli  sredstava  pomoći  poljoprivrednim  proizvođačima zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta za ublažavanje posljedica suše u 2017. godini.
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o dopunama Plana asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2017. godini.
 11. Razmatranje i usvajanje Plana jesenje sjetve za 2017 godinu.
 12. Razmatranje i donošenje  Programa  zimskog  održavanja  lokalnih  i  nekategorisanih  puteva  na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2017/2018. godine.
 13. Razmatranje i usvajanje Programa rada Javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija za 2017. godinu.
 14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Kalesija za period 01.01. – 31.07.2017. godine.
 15. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu inspekcijske službe općine Kalesija i stanju bespravne gradnje na području općine Kalesija u 2016.godini.
 16. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kanalizacione infrastrukture na području općine Kalesija.
 17. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju putne infrastrukture na području općine Kalesija.
 18. Razmatranje i prihvatanje  Informacije  o  implementaciji  aktivnosti  na  sistematskom  ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige za KO Kalesija Grad i KO Vukovije.
 19. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite na području općine Kalesija za 2016. godinu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.