Na području općine Kalesija provodit će se anketa o prihodima i uslovima života u BiH 2022. godine

Obavještavamo građane općine Kalesija, da će u periodu od 21.maja do 30. juna 2022.godine, (uz moguće produženje terenskog rada do 10 jula), provesti Anketa o prihodima i uslovima života u BiH 2022.godine. Individualni podaci prikupljeni Anketom su službena tajna, koristiće se isključivo u statistističke svrhe i biti će objavljeni samo kao zbirni podaci. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou općine, entiteta i države BiH.
         
Anketiranje o prihodima i uslovima života u BiH odvijati će se po metodu slučajno izabranih domaćinstava, isti će se sprovodi u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH 26/04 i 42/04) i Zakonom o statistici Federacije Bosne i Hercegovine (Službeni novine FBiH 63/03 i 9/09), a u skladu sa evropskim i svjetskim standardima.

Anketiranje će provoditi akreditovani anketari, koje angažuje Federalni zavod za statistiku. Zaštita ličnih podataka je zagarantovana od strane Zavoda, prema Zakonu o statistici Federacije BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka.

Molimo građane Općine za punu saradnju, tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti, za općinu Kalesija, Federaciju BiH i  Bosnu i Hercegovinu.

Press Općine Kalesija
 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: