Na Lokalnim izborima u Kalesiji učestvuje preko 350 kandidata

Centralna izborna komisija BiH jučer je na web stranici izbori.ba objavila Preliminarne kandidatske liste i kandidate za Lokalne izbore 2020. godine. Za Lokalne izbore 2020. godine ovjereno je ukupno 30.789 kandidata i to: 425 kandidata za načelnika/gradonačelnika,  196 predstavnika nacionalnih manjina i 30.168 kandidata za općinska vijeća.

Na ovogodišnjim lokalnim izborima za općinu Kalesija prijavljeno je ukupno 352 kandidata. Za načelnika općine Kalesija borit će se 8 kandidata: Muhamed Osmanović (SDP), Izet Paloš (BPS), Sanel Mujanović (SBB), Zijad Kulanić (SDA), Rusmir Hasanović (nezavisni kandidat), Sead Džafić (NBL), Suad Bešlić (Narod i pravda) i Mirsad Selimović (Nezavisni kandidat).

Za 27 mjesta u Općinskom vijeću Kalesija natjecat će se 28 političkih subjekata sa 344 kandidata, od čega 8 kandidata za jedno mjesto koje pripada predstavnicima nacionalnih manjina.

Zanimljivo je da, pored tradicionalnih i novoosnovanih stranaka, na lokalnim izborima u Kalesiji imamo i kandidate naprimjer Hrvatske republikanske stranke, Čapljinske neovisne stranke, HDZ-a 1990, HSP-a, Saveza za Stari Grad… Lokalni izbori ove godine će se održati 15.novembra, a predizborna kampanja zvanično počinje mjesec dana ranije.  

Pogledajte kandidate za načelnika, Općinsko vijeće i predstavnika nacionane manjine.

NAČELNIK/GRADONAČELNIK KALESIJA  

SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MUHAMED OSMANOVIĆ
BPS-SEFER HALILOVIĆ
IZET PALOŠ
SBB
SANEL MUJANOVIĆ
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
ZIJAD KULANIĆ
RUSMIR HASANOVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT
NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
SEAD DŽAFIĆ  
NAROD I PRAVDA
SUAD BEŠLIĆ
MIRSAD SELIMOVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT

OPĆINSKO VIJEĆE KALESIJA

STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ESAD ČANIĆ
2 DŽENANA BOŠNJAKOVIĆ
3 RAMIZ BARUČIĆ
4 SELMA CAKOR
5 NEDIM SELIMOVIĆ
6 AMELA ČANIĆ                  
7 REFIK MAJDANČIĆ
8 SABAHUDIN SEJFIĆ
9 MAIDA BALVANOVIĆ
10 HASAN BRĐANOVIĆ
11 ASMIRA HERIĆ
12 SADIK MEHANOVIĆ
13 HASIJA TUPAJIĆ
14 SENAD BEĆIĆ
15 DŽEVAD BEĆIĆ
16 SAMIRA HERIĆ
17 EMIR BEĆIROVIĆ
18 ISMETA SELIMOVIĆ
19 EMIR ŠABANOVIĆ
20 EMIR DELIĆ
21 DIJANA ROŽNJAKOVIĆ
22 ELVIR JAKUBOVIĆ
23 FAKETA OSMANOVIĆ
24 MUHO FETIĆ
25 MUHAREM HADŽIĆ
26 SEDIRA KAVAZOVIĆ
27 ELDIN NUMANOVIĆ
28 AZRA KRAJINOVIĆ
29 DAMIR BOŠNJAKOVIĆ
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ARMIN KARIĆ
2 SAMRA VALJEVAC
3 SUAD KULIĆ
4 MEJRA MUSTAFIĆ
5 GALIB SOFTIĆ
6 AMRA ĆIVIĆ
7 EDIN VILDIĆ
8 MIRZET JAHIĆ
9 HALIDA HUREMOVIĆ
10 ADMIR PJANIĆ
11 SANELA MUJKANOVIĆ
12 NERMIN ŽIVČIĆ
13 SAMRA HADŽIĆ
14 SENAD ŠMIGALOVIĆ
15 RAMO BRĐANOVIĆ
16 DERVA MUJKIĆ
17 ASMIR ŠABANOVIĆ
18 AMRA REDŽIĆ
19 MERSUDIN MUMINOVIĆ
20 SEMIR MUJKANOVIĆ
21 ZLATA CAKOR
22 ZIJAD SULJKANOVIĆ
23 MERIMA OSMANOVIĆ
24 AMEL TRGOVČEVIĆ
25 ADEMIR IMAMOVIĆ
26 MERIMA EMINIĆ
27 HASAN SAKIĆ
28 EMRA HAJDAREVIĆ
29 KEMIJA MEHMEDOVIĆ
30 FUAD HASANOVIĆ
31 NEDŽAD BUKVAR
SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BOSNI I HERCEGOVINI
1 ŠEVAL DŽAFIĆ
DEMOKRATSKA FRONTA
1 RIFET AVDIBAŠIĆ
2 AMELA ALIĆ
3 AMIR DURAKOVIĆ
4 SENIJA MUŠANOVIĆ
5 SABIT MUJKANOVIĆ
6 FATIMA KASTRATI
7 GORAN IKIĆ
8 MERSAD BAJIĆ
9 SEDINA KULANIĆ
10 NIJAZ MUJKANOVIĆ
11 FIKRETA SEJFULAHOVIĆ
12 HALIL HASANOVIĆ
13 NASIHA PEZIĆ
14 MEHMED MERIĆ
15 AMIR JAKUBOVIĆ
16 INELA SELIMOVIĆ
17 SEAD ŠEHIĆ
18 AMIRA MAJDANČIĆ
PRVA STRANKA
1 SENADA ALIĆ
POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA
1 FETAH HUJDUR
2 MEDIHA BUREK
3 MIRSAD PEZIĆ
4 ALEN MAJDANČIĆ
5 NAZA RIZVIĆ-MUJIĆ
6 MUZAFIR OMEROVIĆ
7 EMIR BEKTIĆ
8 ADVINA IKANOVIĆ
9 ALDINA SELIMOVIĆ
10 MUFID KLINČEVIĆ
11 SADETA LJIGIĆ
12 HAJRUDIN ARIFOVIĆ
13 RIJADA IBRIĆ
14 KADRO JAJČEVIĆ
15 FERID HODŽIĆ
16 AJKA ŠMIGALOVIĆ
17 ARMIN ALIĆ
18 MINELA MAKALIĆ
19 ŠEVAL SELIMOVIĆ
20 RASIM ŠEHIĆ
21 ADELA AVDIĆ
22 IZET SINANOVIĆ
GRAĐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 MUSTAFA KAMERIĆ
HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA
1 MIRSAD MEŠIĆ
BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 AMIR ŽIVČIĆ
2 MEJRA ČAMDŽIĆ
3 RAŠID VILDIĆ
4 FADIL PALOŠ
5 ALMA SOKOLOVIĆ
6 IBRAHIM BEĆIĆ
7 ZIJAD HODŽIĆ
8 EMINA ALJUKIĆ
9 AMINA DŽANANOVIĆ
10 AZEM MAKALIĆ
11 JASMINKA VILDIĆ
12 ŠEMSO MEHANOVIĆ
13 ERVINA ŠEHIĆ
14 KASIM ISIĆ
15 ADIS MUŠIĆ
16 SELMA SALIHOVIĆ
17 ŠEVAL DŽANANOVIĆ
18 HANA POŽEGIĆ
19 IBRO DŽANANOVIĆ
20 ŠABAN RAMIĆ
21 MIRELA MAKALIĆ
22 MEHO SINANOVIĆ
23 HASIBA HUSIĆ
24 ISMET MUMINOVIĆ
25 ALIJA KRIŽEVAC
26 HANIFA ČIRAK
27 HUSO ALIDŽANOVIĆ
28 SADIKA SALIHOVIĆ
29 NIJAZ RAHMANOVIĆ
30 ALIJA ČAJTINOVIĆ
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 БОРО СОКИЋ
SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE SDBIH
1 FARUK DŽAFIĆ
2 LEJLA ČANIĆ
3 JASMIN OSMANČEVIĆ
4 EMINA HAMZIĆ
5 FEJZULAH MUJANOVIĆ
6 MIRZA HADŽIĆ
7 AJKA RAHMANOVIĆ
8 JASMIN MUSIĆ
9 SELMA GAČANOVIĆ
10 JASMIN ĆATIĆ
11 EMINA MUSIĆ
12 NEDŽAD HUREMOVIĆ
13 EMINA KUDUZOVIĆ
14 MUJAGA MUMINOVIĆ
15 OSMAN BIBEROVIĆ
16 MIRNESA MEHMEDOVIĆ
17 MERSED BUREKOVIĆ
18 ADISA MUHAREMOVIĆ
19 ADMIR MUJKIĆ
20 ELDAR SINANOVIĆ
21 ELMA GLAVIĆ
22 NUSRET HADŽIĆ
23 TIMA KRAJINOVIĆ
24 RASIM DUKIĆ
25 ARMIN BUREKOVIĆ
26 ALDIJANA MAKALIĆ
27 ADNAN KULIĆ
ČAPLJINSKA NEOVISNA STRANKA-ČAPLJINA U SRCU
1 MEHMED AVDIĆ
SBB
1 HASAD IMAMOVIĆ
2 SABINA AŠČIĆ
3 MEHMED IMAMOVIĆ
4 MIRZA ISANOVIĆ
5 AMRA SELIMOVIĆ
6 MUHAREM MUSIĆ
7 MIRNES JUKANOVIĆ
8 JASNA HADŽIĆ
9 NINA ALIĆ
10 ENES HUKIĆ
11 MELIHA HAMZIĆ
12 MENSUR MEŠIĆ
13 SELINA MEHMEDOVIĆ
14 ALDIN PAŠALIĆ
15 ALDIN KRAINOVIĆ
16 AMELA PJANIĆ
17 BAKIR HUREMOVIĆ
18 MIRELA SAKIĆ
19 MIRZA KULANIĆ
20 NUSMIR SAKIĆ
21 AIDA BARČIĆ
22 FIKRET HUKIĆ
23 SANELA HERIĆ
24 AID HASANOVIĆ
25 RIJAD PJANIĆ
26 MEHVIDA DŽUZDANOVIĆ
27 ADMIR MEHIĆ
28 SABIRA FERIZOVIĆ
29 ZIJAD SULJKANOVIĆ
30 EDIS MUJANOVIĆ
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 IBRAHIM KAJIĆ
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД – МИЛОРАД ДОДИК
1 ЈОВО РАДИЋ
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 FADIL ALIĆ
2 AMIRA GUTIĆ
3 ESAD JAKUBOVIĆ
4 FAHZETA VALJEVAC
5 HASAN PAŠČANOVIĆ
6 EDIN MAJDANČIĆ
7 MERIMA HALILOVIĆ
8 MUJO MEŠANOVIĆ
9 HALIDA SULJKANOVIĆ
10 HASAN RAMIĆ
11 ADELISA HODŽIĆ
12 EDIN SELIMOVIĆ
13 DENISA SOKOLOVIĆ
14 JASMIN JAJČEVIĆ
15 MENSUR MALOVIĆ
16 FAHIRA PILAVDŽIĆ
17 HUSO TURIĆ
18 ADMIRA ŠMIGALOVIĆ
19 IBRAHIM ALIĆ
20 ADMIR IKANOVIĆ
21 SEDŽIDA HUSIĆ
22 IZET BEŠIROVIĆ
23 NERMINA SAKIĆ
24 EMIN AHMETOVIĆ
25 MIRALEM HASANOVIĆ
26 AMRA ALIBAŠIĆ
27 MEHMED HODŽIĆ
28 ELVEDINA BUKVAR
29 ZIJAD POŽEGIĆ
30 SENAD OSMANOVIĆ
31 HATIDŽA SELIMOVIĆ
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1 SUAD MUSIĆ
2 VILDANA ZULIĆ
3 HASAN ALIĆ
4 AMRA EFENDIĆ
5 SEMIR KULANIĆ
6 IZETA MUJKIĆ
7 HUSO SINANOVIĆ
8 SEMIR SAKIĆ
9 AZRA AŠČIĆ
10 ARMIN KARIĆ
11 MIRSADA IMAMOVIĆ
12 SELMIR KADRIĆ
13 SEDINA HADŽIĆ
14 MUHAMED HUSIĆ
15 ENES ABIDOVIĆ
16 ALMEDINA KAVAZOVIĆ
17 NERMAN CAKOR
18 SELMA HADŽIĆ
19 MIREL ŠMIGALOVIĆ
20 MIRNES NIŠIĆ
21 SENADA AVDIBAŠIĆ
22 FAHRUDIN ŠMIGALOVIĆ
23 MEDINA HADŽIĆ
24 NERMIN BARČIĆ
25 AMER BUKVAR
26 ZIJADA ŠMIGALOVIĆ
27 NADIR ALNAJI
NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
1 ENES IDRIZOVIĆ
2 JASMINA VALJEVAC
3 EDIS MEŠIĆ
4 JASMINA SMAJIĆ
5 MENSUR HUKIĆ
6 MUJO KADIĆ
7 HAVA SAKIĆ
8 DAMIR DŽAFIĆ
9 MIRSADA SMAJLOVIĆ
10 HUSO ATLAGIĆ
11 MEHDINA ALIĆ
12 JASMIN SMAJIĆ
13 DŽENANA HODŽIĆ
14 ELVIR BRKIĆ
15 SEJFO TRGOVČEVIĆ
16 EMINA ŠAHMANOVIĆ
17 MUHAMED MAJDANČIĆ
18 MIRZETA ŠABANOVIĆ
19 JASMIN POŽEGIĆ
20 ADNAN KARIĆ
21 BEHIJA HUKELJIĆ
22 HASAN MUSTAFIĆ
23 AZRA MEŠIĆ
24 SUAD AVDIĆ
25 EKREM HASANOVIĆ
26 ESADA BUKVAR
27 EDIN ALIĆ
28 NADIRA LATIFI
29 OSMAN HUREMOVIĆ
30 SELMIR BULJKIĆ
31 MERSIHA IMAMOVIĆ
NAROD I PRAVDA
1 ADMIR KARIĆ
2 ALMIRA GUTIĆ
3 MUHAMED HADŽIĆ
4 DAMIR HUSIĆ
5 AZRA MEŠIĆ
6 EDIN MEHMEDOVIĆ
7 LEJLA SUBAŠIĆ
8 AHMO DELIĆ
9 ARNELA SOFTIĆ
10 AVDO OMEROVIĆ
11 DŽENITA MUSIĆ
12 RASIM MEHIDIĆ
13 MERIMA HALILOVIĆ
14 MERSUDIN ZULFIĆ
15 SAKIB ROŽNJAKOVIĆ
16 MEVLIDA SMAJLOVIĆ
17 ADO SMAJIĆ
18 JASMINA BEĆIROVIĆ
19 NIHAD HAMZIĆ
20 BESIM DAUTBAŠIĆ
21 SELMA OMEROVIĆ
22 EDHEM LJELJIĆ
23 SAMRA BUKVAR
24 GALIB HAMZIĆ
25 HUSEJIN IMAMOVIĆ
26 AZRA MEHMEDOVIĆ
27 ŠEVAL NUHANOVIĆ
28 ALMA SARAJLIĆ
29 AVDO SULJIĆ
30 MUJO MUJKIĆ
31 ISMETA AVDIĆ
STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH
1 EKREM HUSIĆ
2 NASIHA MEŠIĆ
3 HUSO HIBIĆ
4 IBRO SALKIĆ
5 NIHADA HALILOVIĆ
6 AHMET ZULIĆ
7 ŠEFIKA BEĆIROVIĆ
8 REUF BOŠNJAKOVIĆ
9 ADVIJA HUMIĆ
10 SULEJMAN SINANOVIĆ
11 AZRA HALILOVIĆ
12 ZIJAD IMAMOVIĆ
13 ZEHRINA BAJIĆ
14 RASIM AVDIBAŠIĆ
15 MUJO MEHMEDOVIĆ
16 MIRZETA HUREMOVIĆ
17 ASMIR HADŽIĆ
18 HATA POLJAKOVIĆ
19 ZAJIM HERCEGOVAC
20 HASAN BARUČIĆ
21 NESIMA KURTIĆ

NACIONAČNE MANJINE

САВЕЗ ЗА НОВУ ПОЛИТИКУ
АСИМ СИНАНОВИЋ
SAVEZ MLADIH SNAGA
MUMIN HODŽIĆ
POKRET MOST 21
ABDULAH HODŽIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
HAMDIJA OMEROVIĆ
HRVATSKA STRANKA PRAVA BIH
HAJRUDIN OMEROVIĆ
SAVEZ ZA STARI GRAD
SELVIR ALIMANOVIĆ
BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
MIRSAD OMEROVIĆ
LIBERALNA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
SEAD SMAJLOVIĆ

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: