MSŠ Kalesija raspisuje konkurs za prekvalifikaciju

Na osnovu člana 132. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju (“Službene novine TK-a”, broj: 10/20-prečišćeni tekst i 11/20), člana 10. i člana 28. Zakona o obrazovanju odraslih (“Službene novine TK”, broj: 9/15), Odluke Školskog odbora broj:02-1837/2020 od 28.09.2020. godine i Rješenja  Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK o upisu organizatora obrazovanja odraslih u Registar organizatora obrazovanja odraslih, broj 10/1-38-034728-3/15 od 21.12.2015. godine, JU Mješovita srednja  škola Kalesija, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za upis polaznika za školsku 2020/2021.godinu

I OPĆI I POSEBNI USLOVI  ZA UPIS

U programe srednjoškolskog obrazovanja polaznika može se upisati lice starije od 18 godina, koje ima psihofizičke uvjete za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za programe za sticanje srednje stručne spreme, odnosno prethodno završenu neku srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije, a da pri tom nema status učenika ili studenta.

II  BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS I PROGRAMI

Četvorogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekavalifikacije za stručna zvanja:

 1. Mašinski tehničar-opći smjer………………………………….10 polaznika
 2. Mašinskli tehničar operator za CNC mašine……………..10 polaznika
 3. Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje……..10 polaznika
 4. Ekonomski tehničar –(komercijalni smjer)(EU VET).. 10 polaznika
 5. Medicinska sestra-tehničar……………………………… ……..30 polaznika

Trogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja:

1.Automehaničar…………………………………………………………….10 polaznika

2.Zavarivač…………………………………………………………………….10 polaznika

3.Bravar………………………………………………………………………….10 polaznika

4.Instalater centralnog grijanja………………………………………….10 polaznika

5.Plinski i vodoinstalater……………………………………………………10 polaznika

6.Metalostrugar……………………………………………………………….10 polaznika

7.Trgovac (EU-VET)………………………………………………………. 10 polaznika

8.Frizer – vlasuljar……………………………………………………………10 polaznika

III BROJ RJEŠENJA O UPISU JAVNE USTANOVE MJEŠOVITE SREDNJE ŠKOLE KALESIJA KAO ORGANIZTORA OBRAZOVANJA ODRASLIH:10/1-38-034728-3/15  od 21.12.2015. godine JU Mješovita srednja škola Kalesija (Organizator obrazovanja odraslih) upisana je u Registar organizatora obrazovanja odraslih u Knjigu 1. pod rednim brojem 2.

IV NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA, TRAJANJE I USLOVI ZA NJEGOVO ZAVRŠAVANJE

Programi obrazovanja polaznika izvode se: redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom, nastavom na daljinu, kroz praktičan rad, te na drugi primjeren način.

Izvođenje programa za sticanje srednje stručne spreme polaznika traje godinu dana manje od izvođenja programa za obrazovanje redovnih učenika.

Izvođenje programa prekvalifikacije i dokvalifikacije traje najmanje šest mjeseci.

Škola organizira u toku školske godine tri redovna ispitna roka (januarski, junski i augustovski ispitni rok), a po potrebi i jedan vanredan rok  koji utvrđuje Nastavničko vijeće Škole.

Ocjenjivanje polaznika vrši se u skladu sa propisima koji regulišu te oblasti obrazovanja.

V  NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE I ZVANJE KOJE SE STIČE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA

Po završetku četvorogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacija za stručna zvanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za stručno zvanje:

 1. Mašinski tehničar –opći smjer
 2. Mašinskli tehničar operator za CNC mašine
 3. Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje
 4. Ekonomski tehničar –(komercijalni smjer)(EU VET)
 5. Medicinska sestra-tehničar

Po završetku trogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacija za zanimanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj stručnoj školi za zanimanje:

1. Automehaničar

2. Zavarivač

3. Bravar

4. Instalater za centralno grijanje

5. Plinski i vodoinstalater

6. Metalostrugar

7. Trgovac (EU-VET)

8. Frizer – vlasuljar

VI VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU

Visina troškova obrazovanja polaznika utvrđena je Cjenovnikom obrazovnih i intelektualnih usluga u srednjim školama koji donosi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a.

Svakom polazniku uručuje se pojedinačno rješenje o utvrđenoj visini troškova za sticanje odgovarajuće stručne spreme.

VII POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE

 • Za sticanje srednje stručne spreme III i IV stepena za polaznike koji nemaju završenu srednju školu potrebna je sljedeća dokumentacija:

1.Zahtjev za upis (preuzima se na protokolu Škole)

2.Izvod iz matične knjige rođenih

3.CIPS-ov obrazac o mjestu prebivališta

4.Kopija lične karte karte

5.Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi ili svjedodžbu o prethodno završenom razredu srednje škole -original.

 • Dokumentacija potrebna za upis na III i IV stepen stručne spreme za polaznike koji žele izvršiti prekvalifikaciju, odnosno steći drugo zanimanje/stručno zvanje:

1.Zahtjev za upis

2.Izvod iz matične knjige rođenih

3.CIPS-ov obrazac o mjestu prebivališta

4.Svjedodžbe o završenim razredima i diplomu za prekvalifikaciju (originali)

5.Kopija lične karte

6.Za svjedodžbe stečene u inostranstvu dokaz nadležnog Ministarstva o nostrifikaciji.

VIII NAPOMENA:

Prilikom izbora kandidata uzet će se u obzir stepen ispunjenosti uvjeta u pogledu prethodnog obrazovanja.

Konkurs je otvoren do popune upražnjenih mjesta po raspisanom konkursu, a najdalje do 15.01.2021.godine.

Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnom danom od 08:00 do 15:00 sati u prostorijama Škole na adresi JU Mješovita srednja škola Kalesija, ulica Patriotske lige broj 24. 75260 Kalesija.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona:

(035) 631 043,  ili na e-mail: ju.mss.k@bih.net.ba

Direktor škole

Mujkić Elvir, prof.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: