Konačna lista dobitnika novih stambenih objekata i sanacija objekata na području Kalesije

UNDP  u saradnji sa Općinom Kalesija u oktobru 2017.godine raspisao je Javni poziv za odabir korisnika za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014.godine. Riječ je o projektu “Projekat za oporavak od poplava” koji finansira Evropska unija.

Javni poziv bio je otvoren je za gradove/općine: Cazin, Doboj Istok, Domaljevac – Šamac, Goražde, Gračanica, Kakanj, KALESIJA, Maglaj, Odžak, Orašje, Sapna, Srebrenik, Tešanj, Travnik, Tuzla, Vareš, Vogošća, Zavidovići, Zenica i Žepče.

Komisija za odabir korisnika a područja općine Kalesija, završila je svoj posao te objavila konačnu rang listu korisnika koji će dobiti izgradnju novih stambenih objekata na području naše općine, ali i konačnu listu korisnika koji će dobiti sanaciju stambenih objekata.

 

Konačna lista izgradnja novih stambenih objekata na području općine Kalesija

Red.br. Prezime Ime oca Ime Adresa Bodovi
1. Nišić Selmo Fatima Hrasno Donje 12
2. Halilović Salih Halil Zukići 77 12
3. Imamović Suljo Suljo Lipovice bb 11
4. Mujkanović Himzo Mirsad Seljublje 21 10
5. Zejnilović Ibro Sulejman Paraći bb 10
6. Salčinović Abdurahman Enver Horozovina 9
7. Zejnilović Ahmet Avdo Paraći 8
8. Mujanović Mustafa Fehim Kikači 8
9. Salkić Alija Kadira Horozovina 7
10. Karić Hasan Rešid Kikači 5
11. Hadžić Mujo Omer Seljublje 5
12. Zejnilović Ibro Refik Hrasno Donje 5
13. Ikanović Sulejman Avdo Hrasno Donje 5
14. Bureković Halil Hasan Paraći 4
15. Mujanović Salih Jusuf Kikači 3
16. Barčić Salih Nezir Petrovice Gornje 3
17. Hercegovac Ibro Fatima Horozovina 3

Konačna lista sanacija stambenih objekata na području općine Kalesija

Red.br. Prezime Ime oca Ime Adresa Bodovi
1. Salčinović Alija Vahid Horozovina 9
2. Nišić Šahbaz Hajrija Hrasno Donje 4
3. Kamerić Omer Nijaz Miljanovci 4

NAPOMENA:

Komisija zadržava pravo isključenja korisnika iz Programa za oporavak od poplava u slučaju neispunjavanja preuzetih obaveza od strane korisnika ili jedinice lokalne samouprave u roku određenom od strane implementatora projekta, kao i naknadnog utvrđivanja neispunjavanja uslova Javnog poziva od strane korisnika.

 

Press općine Kalesija

 

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: