Kalesijski vijećnici danas biraju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija (UŽIVO)

12:12 – PREKINUTA JE 7.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

12:11 – Jasmin Osmančević je prekinuo 7.redovnu sjednicu općinskog vijeća Kalesija

12:10 – Jasmin Osmančević je predložio prekid sjednice i pozvao nadležne instiucije da ispitaju navode o mogućim zapošljavanjima vijećnika u posljednja 24 sata.

12:09 – Nastavljena je sjednica općinskog vijeća

12:01 – Očekuje se nastavak 7.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija. Vijećnici bi se u nastavku sjednice trebala izjasniti o predloženom dnevnom redu.

11:31 – PAUZA

11:30 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba GDS-a) je zatražio pauzu od pola sata prije izjašnjavanja o predloženom dnevnom redu

11:25 – Nastavljena je 7.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. U toku je razmatranje predloženog dnevnog reda

10:52 – PAUZA

10:45 – Jasmin Osmančević (BPS) – s obzirom da sam javno prozvan od općinskog načelnika u emisiji Radija Feral imam potrebu da se obratim građanima. Izražavam duboko razočarenje I tražim javno izvinjenje. Sve se može riješiti razgovorom. Zaista sam mislio da je došao čovjek koji će Kalesiju pokrenuti naprijed, ali sam pogriješio jer vi nemate kapacitet. Nedostaje Vam znanja, lijepog govora i izražavanja. Preporučio bih Vam da odete kod logopeta i profesora bosanskog jezika. Ne može biti istina da Vi jedino radite za dobrobit Kalesije a da su vijećnici protiv svega. Koliko želite dobro Kalesiji vidi se kroz rebalns budžeta gdje ste sebi povećali platu I želite potrošiti 20 hiljada KM za proslavu Novu godinu. Mi iz BPS-a prvi smo Vam pružili priliku i ruku za saradnju, potpisali Platformu. Hvalili ste nas i rekli ste da smo mi iz BPS-a čestiti ljudi. Ako imate određenih tegoba posjetite ljekara, rado ću Vas primiti na pregled bez naručivanja. Načelnik je lako odbacio mnoge vijećnike. Mladima poručujem da idu iz Kalesije i Bosne I Hercegovine. Na bitnim funkcijama imamo polupismene vladare sa kupljenim diplomama.

10:41 – Sead Džafić (načelnik općine Kalesija) – obraćanje o aktivnostima kabineta načelnika općine Kalesija izmešu dvije sjednice. U toku su radovi na uređenju riječnih korita, radovi na izgradnji pješačke staze i kanalizacije. Uskoro će se izabrati izvođač radova za put Vukovije – Krivača. Potpisan ugovor za radove na putu Omega – Drvenice. Projekat za sanaciju klizišta u Lipovicama je u završnoj fazi. U završnoj fazi su i projekti hladnjače  i kružnih tokova.

10:39 – Senad Šmigalović (SDA) – Da Stručna služba Općinskog vijeća u saradnji sa drugim organima vijećnicima dostavi informaciju koliko je do sada bilo vijećničkih inicijativa, na koliko je pozitivno odgovoreno, koliko je postavljeno vijećničkih pitanja I na koliko je odgovoreno

10:37 – Senad Šmigalović (SDP) – Da se uputi zahtjev BH Pošti za otvaranje pošte u Vukovijama Donjim

10:31 – Asim Pars (SDA) – prema analizi koje sam napravio Kalesija ima vise sportaša nego cijeli Tuzlanski kanton. Uradio sam projekat montažne dvorane. Međutim, napravljena je blokada. Podijeljeni smo i nema dovoljno saradnje između nas. Naša djeca idu u inostranstvo i dokazuju svoj talenat.

10:30 – Mensur Hukić (predsjednik Kluba NLSDŽ) –  Da se uputi dopis Elektroprivredi za izmještanje dalekovoda iz centra Kalesije.  Da se u Odluci o obaveznom odvozu smeća uvrsti stavka da je ona obavezujuća za sva domaćinstva I da će Komunalac jednom sedmično odvoziti smeće iz kalesijskih naselja.

10:28 – Armin Karić (SDP) – Inicijativa da se uputi dopis Federalnoj direkciji cesta za izgradnju pješačke staze prema Gornjoj Kalesiji I od Prnjavora do Dubnice

10:27 – Nermin Mešić (SDA) – Šta se desilo I gdje je nestala autobuska stanica na Međašu, kod džamije

10:25 – Huso Atlagić (NLSDŽ) – Inicijativa: da se odredi lokacija za stočno groblje u zapadnom i da se proširi postojeće groblje u istočnom dijelu općine Kalesija

10:23 – Hasiba Kurtić (SDA) – Dokle se stiglo sa rekontrukcijom vodovoda u Seljublju? Inicijativa: da se riješi problem proširi propust u naselju Grabovac u MZ Miljanovci

10:20 – Damir Husić (GDS) – Kada će početi sanacija klizišta u Lipovicama?

10:17 – Nejra Mujanović  (SBiH) –  Šta se podrazumijeva pod stavkom izgradnja distributivne vodovodne mreže u Hrasnu? Inicijativa da se planiraju sredstva za posebno istaknute talente u sportu koji općinu Kalesija predstavljaju u njajboljem svjetlu u BiH i inostranstvu.

10:14 – Rašid Vildić (BPS) – Inicijativa da se pristupi uređenju ulaza u Područnoj ambulanti u Memićima . Kada će se postaviti usporivači brzine u blizini OŠ Memići?

10:12 – Mujo Mukić (GDS) – Zašto delegacija općine Kalesija nije otputovala u ZUG u Švicarskoj? Poziv je upućen općinskom načelniku. Međutim, niko iz općine Kalesija se 08.09.2017. godine nije pojavio u Zugu.

Kako su provedeni tenderi u općini Kalesija, da li se tenderi provedeni u skladu sa Zakonom, posebno u dijelu vodosnadbijevanja? “Pozivam MUP I Tužilaštvo da provjere izbor izvođača radova”, kazao je Mujkić

10:09 – VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

10:08 – Nihad Hamzić (GDS) – promjedba na pitanje postavljeno na 6.redovnoj sjednici vijeća, a koje se odnose na početak radova na sanaciji klizišta u Jajićima

10:07 – Usvojen je i Izvod iz zapisnika sa tematske sjednice vijeća

10:06 – Usvojen Izvod iz zapisnika sa 6.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

10:05 – Počela je 7.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. Prisutno je 25 vijećnika. Nedostaju Fadil Alić (NLSDž) i Adnan Kamerić (SDA).

09:59 – Očekuje se početak 7.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

Kalesijski vijećnici danas će birati novog predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija.

Za poziciju prvog čovjeka predstavničke vlasti u Kalesiji predložena su dva kandidata. Oba su ljekari, hirurg Enes Idrizović, vijećnik Nezavisne liste Sead Džafić i oftalmolog Damir Husić, vijećnik GDS-a.

Pored, izbora predsjedavajućeg, na dnevnom redu 7.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija je i Odluka o rebalansu budžeta za ovu godinu. Radi se o povećanju budžeta općine Kalesija za oko 300 hiljada KM. Ukoliko se usvoji Odluka o rebalansu, budžet općine Kalesija za ovu godinu sa 7,5 miliona maraka bit će povećan na 7,8 miliona maraka.  Uz prenesena sredstva od prošle godine u iznosu od 2.033.267 KM, budžet općine Kalesija za 2017.godinu iznosit će 10.006.714 KM.

DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija.
 1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2017. godinu.
 2. Razmatranje i  donošenje  Odluke o  izmjenama  Odluke o  osnivanju  Javne  ustanove Bosanski kulturni centar “Alija Izetbegović” Kalesija.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni pravila JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o pristupanju izrade Regulacionog plana “Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa”.
 5. Razmatranje i  donošenje  Odluke  o  imenovanju  člana  Upravnog  odbora  Javne  zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Općinske izborne komisije Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017. godinu.
 8. Razmatranje i  donošenje  Odluke  o  dodjeli  sredstava  pomoći  poljoprivrednim  proizvođačima zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta za ublažavanje posljedica suše u 2017. godini.
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o dopunama Plana asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2017. godini.
 10. Razmatranje i usvajanje Plana jesenje sjetve za 2017 godinu.
 11. Razmatranje i donošenje  Programa  zimskog  održavanja  lokalnih  i  nekategorisanih  puteva  na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2017/2018. godine.
 12. Razmatranje i usvajanje Programa rada Javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija za 2017. godinu.
 13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Kalesija za period 01.01. – 31.07.2017. godine.
 14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu inspekcijske službe općine Kalesija i stanju bespravne gradnje na području općine Kalesija u 2016.godini.
 15. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kanalizacione infrastrukture na području općine Kalesija.
 16. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju putne infrastrukture na području općine Kalesija.
 17. Razmatranje i prihvatanje  Informacije  o  implementaciji  aktivnosti  na  sistematskom  ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige za KO Kalesija Grad i KO Vukovije.
 18. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite na području općine Kalesija za 2016. godinu.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: