Imenovani privremeni Upravni odbori Centra za socijalni rad i BKC-a

Općinsko vijeće Kalesija je donijelo Odluke o razrješenju dosadašnjih i imenovanju privremenih UO Centra za socijalni rad i BKC-a „Alija Izetbegović“ Kalesija.

Razrješavaju se dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za socijalni rad” Kalesija, na lični zahtjev,

           1. Mehmedović Elvira –  predsjednica,

           2. Majdančić Muhamed –  član i

           3. Hodžić Jasmin – član.

Imenuje se predsjednik i članovi Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za socijalni rad” Kalesija u sastavu:

  1. Jahić Aldina – za predsjednika
  2. Hrustić Senad – za člana i
  3. Dukić Elvedin – za člana

Razrješavaju se dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove BKC “Alija Izetbegović” Kalesija, na lični zahtjev,

           1. Bukvarević Izet  – predsjednik,

           2. Mešić Admir –  član,

           3. Džafić Alija – član.

Imenuje se predsjednik i članovi Upravnog odbora Javne ustanove BKC “Alija Izetbegović” Kalesija u sastavu:

  1. Aščić Fahrudin – za predsjednika
  2. Smajić Jasmin – za člana i
  3. Alić Maida – za  člana

Predsjednik i članovi Upravnih odbora imenuju se na period od najviše 3 (tri) mjeseca.

(Radio Feral)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.