Doktor Asim Mehmedović imenovan za v.d.direktora Doma zdravlja Kalesija

Doktor Asim Mehmedović imenovan je za vršioca dužnosti direktora JZU Dom zdravlja Kalesija, odlučeno je na sjednici UO ove zdravstvene ustanove.

Mehmedović je ljekar – specijalista porodične medicine, a za v.d. direktora je imenovan na period od šest mjesecii. Na ovoj poziciji naslijedit će doktora Edina Redžića, koji je mjesec dana nakon imenovanja podnio ostavku. Doktor Asim Mehmedović je ljekar sa višegodišnjim stažom u kalesijskom Domu zdravlja, a aktivan je i u radu OK “Bosna” Kalesija, gdje godinama volonterski pomaže rad ovog kluba.

Zanimljivo je da JZU Dom zdravlja Kalesija već šesnaest mjeseci nema direktora sa mandatnim periodom.

Nakon odlaska dr. Muhameda Osmanovića, Upravni odbor JZU Dom zdravlja Kalesija je imenovao čak šest osoba za vršiooca dužnosti.

Prvo je za v.d. direktora na period od šest mjeseci imenovan doktor Nermin Kuralić. Zamjenio ga je doktor Ahmet Tuzlak, koji je podnio ostavku prije isteka šestomjesečnog perioda. Uslijedilo je imenovanje doktora Esada Alibašića, koji se najkraće zadržao na ovoj poziciji. Poslije Alibašića imenovana je doktorica Jadranka Osmanović, koja je penzionisana, a na njeno mjesto došao je doktor Edin Redžić, koji je podnio ostavku.

(Radio Feral)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.