Dodijeljeni certifikati za 13 timova porodične medicine Doma zdravlja Kalesija (FOTO)

Certifikacija timova porodične medicine u Domu zdravlja Kalesija okončana je današnjom dodjelom certifikata od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH. Ukupno 13 timova porodične medicine dobilo je certifikate u okviru projekta “Uvođenje standarda sigurnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti”. Ocjenjivanje timova porodične medicine, pojašnjeno je, vršili su vanjski ocjenjivači agencije AKAZ, a tome su prethodile opsežne pripreme.

Docent dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, je prilikom dodjele certifikata ljekarima i medicinskim sestrama, kazao je da su timovi porodične medicine Doma zdravlja Kalesija ispunili jako zahtjevne kriterije od sigurnosti, kadra, opreme, obučenosti kadra do zadovoljstva pacijenata.

„Timovi porodične medicine su završili jedan vrlo zahtjevan i kompleksan zadatak, a to je ispunjenje standarda i kriterija koje propisuje Agenacija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH. Ovi certifikati su potvrda da pružate sigurnu zdravstvenu zaštitu svojim korisnicima po svim standardima sigurnosti. Svaki pacijent ima pravo na sigurnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu, naše je da im to bez razlike obezbijedimo i za nas je jednak svaki pacijent bio on iz Sarajeva, Kalesije, Čelića, Gruda, Tuzle, Mostara ili bilo kojeg drugog grada i općine u Federaciji BiH”, kazao je doc.dr. Novo čestitajući članicama i članovima timova porodične medicine i rukovodstvu Ustanove na uspješnoj provedbi procesa.

Doc.dr. Novo je potcrtao i činjenicu da su standardi za primarnu zaštitu po kojima su ocijenjeni i timovi porodične medicine u DZ Kalesija trenutno u procesu akreditacije kod Međunarodne organizacije za kvalitet u zdravstvu (ISQua) čija je AKAZ članica.

Dodao je da je proces certifikacije Timova porodične medicine u Domu zdravlja Kalesija započeo još 2010.godine, ali da je dolaskom novog menadžmenta ovaj proces znatno ubrzan.

„Jako nam je važna podrška menadžmenta zdravstvene ustanove. U Domu zdravlja Kalesija nije od početka išlo „glatko“. Međutim, dolaskom novog menadžmenta na čelu sa doktorom Osmanovićem trebalo je možda godina i pol dana da se pripreme za certifikaciju i da ispune zahtjeve, standarde i kriterije“, istakao je doc.dr. Novo.

Muhamed dr.Osmanović, direktor JZU Dom zdravlja Kalesija je kazao da su se u proteklom periodu  morali ispuniti svi kriteriji koje je propisala Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH.

„Mi smo pripremajući se za ovaj čin morali zadovoljiti sve kriterije federalne Agencije koji se odnose na prostor, kadar, opremu, način rada.. Podjela certifikata je dokaz da smo uspjeli u ovom poslu. Pacijenti će imati veliku korist od certificiranja, jer će se smanjiti gužve, doktori i medicinske sestre će ubuduće više vremena posvetiti svakom pacijentu. Nadam se da će se efekti vidjeti već od polovine ove godine. Kroz ovaj proces svi su na dobitku. Želja nam je da napravimo takav ambijent da ljekar i medicinska sestra imaju sasvim dovoljno vremena za svakog pacijenta, da ga prime, da mu objasne njegovu bolest, a ne samo da se svedemo na propisivanje lijekova“, rekao je Osmanović.

Posebno je naglasio da dodjelom certifikata nije završen proces i da će u naredne četiri godine, koliko traja ovaj certifikat, predstavnici Agencije vršiti najavljene, ali i ne najavljene posjete kako bi se uvjerili u  provedbu certifikacije u praksi.

Osmanović se na kraju zahvalio ljekarima i medicinskim sestrama i tehničarima, koji su učestvovali u procesu certifikacije i u rekordnom roku završili ovaj zahtjevan posao.

Dodjelom certifikata Timovima porodične medicine kvalitet zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Kalesija će se podići na viši nivo, a najveću korist od ovog procesa trebali bi imati pacijenti, koji koriste uluge ove zdravstvene ustanove.

FOTO:

 

Radio Feral

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: