Deset vijećnika zatražilo zakazivanje vanredne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

Deset vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija podnijelo je predsjedavajućem vijeća Enesu Idrizoviću zahtjev za zakazivanje vanredne sjednice na kojoj bi se razmatrao Akcioni plan za realizaciju aktivnosti u otklanjanja propusta i nepravilnosti utvrđenih izvršenom revizijom poslovanja Općine Kalesija za 2019. godinu.

Zahtjev su potpisala četiri vijećnika SDP-a: Armin Karić, Senad Šmigalović, Semir Mujkanović i Galib Softić, tri vijećnika SDA: Fadil Alić, Adnan Kamerić i Šemsudin Ćatić i tri samostalna vijećnika: Damir Husić, Mujo Mujkić i Nihad Hamzić.

U obrazloženje zahtjeva za zakazivanjem vanredne sjednice vijeća je navedeno: “Ured za reviziju institucija u FBiH, na svojoj web stranici 26.6.2020. godine objavio Izvještaj o finansijskoj reviziji općine Kalesija za 2019. godinu. Uvidom u lzvještaj mogu se uočiti mnoge nepravilnosti u poslovanju, na koje su i sami revizori uputili. Na samo neke od nepravilnosti ukazao je i CCI (Centar civilnih inicijativa), te su 21.7.2020. godine njihovoj FB stranici objavili fotografije dva akta, jednog naslovljenog na općinskog načelnika i drugog na općinske vijećnike u OV Kalesija. lzmedu ostalog, u tim dokumentirna, CCI nas sve podsjeća: “da je na osnovu Zakona o reviziji institucija u FBiH, (član 16.) u roku od 60 dana od dana prijema revizorskag izvještaja općina Kaesija dužna poslati odgovor Uredu za reviziju institucija u FBiH i Minitarstvu finansija, u kojem se navode radnje koje su poduzete radi prevazilaženja slabosti, neregularnosti i prekršaja koji su identlfikovani u revizorskom izvještaju”, navodi se u obrazloženju zahtjeva za sazivanje sjednice Općinskog vijeća.

Predsjedavajući vijeća Enes Idrizović bi se u naredna tri dana trebao izjasni o zahtjevu i da u roku do 20 dana da zakaže sjednicu. Ukoliko to ne uradi, onda najstariji od vijećnika ima pravo da zakaže sjednicu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: