Nije izabran predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija

18:00 – ZAVRŠENA JE KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA. NOVA SJEDNICA NA KOJOJ ĆE SE BIRATI PREDSJEDAVAJUĆI I ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA ODRŽAT ĆE SE U PONEDJELJAK, 18.JANUARA

17:58 – Jasmin Osmančević je odredio pauzu u trajanju od 30 minuta, nakon čega će se pristupiti izboru predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija.

17:56 – Damir Džafić nije izabran za zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća. ZA niko nije glasao, 4 vijećnika je bilo PROTIV, dok je 13 vijećnika bilo SUZDRŽANO.

17:54 – Hajrudin Huseinović (sekretar vijeća) – S obzirom da je Mensur Hukić izjavio da odustaje od kandidature za zamjenika predsjedavajućeg. U Stručnoj službi nismo dobili vašu izjavu o odustajanju od kandidature.

17:52 – Zašto SDA nije predložila jedinu osobu suprotnog spola za zamjenika predjsedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija?

17:51 – Mensur Hukić (NiP) – Danas sam predao izjavu u kojoj odustajem od kandidature za zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija. O mojoj kandidaturi za zamjenika vijećnici se neće izjašnjavati

17:48 – Admir Karić (NiP) – Zamolio bih vijećnike koji su predložili Džafića da izađu i obrazlože razloge zbog kojih je predložen. Smatram da Damir Džafić nije dostojan da obnaša ovu funkciju.

17:46 – Enes Idrizović nije izabran za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija. Niko od vijećnika nije glasao ZA, 5 vijećnika bilo je PROTIV, dok je 12 vijećnika bilo SUZDRŽANO.

17:42 – Mujo Mujkić (NiP) – Pokušajem blokade Općinskog vijeća Enes Idrizović se stavio na stranu lokalnih moćnika. Pitam načelnika, na koji način se vrši isplata za normalno funkcionisanje Općine? Ne vidim razlog da niko od vijećnika podrži Idrizovića za predsjedavajućeg Općinskog vijeća

17:41 – Na dnevnom redu je Odluka o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija

17:40 – Usvojen Izvještaj Komisije za izbor i imenovanje

17:34 – Vahzeta Valjevac (SDA), predsjednica Komisije za izbor i imenovanje – utvrđeni su prijedlozi Odluke za izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija. Prijedlozi: za predsjedavajućeg Općinskog vijeća: Enes Idrizović (prijedlozi Mirsad Omerović, Ramiz Baručić, Edis Mujanović i NBL). Za zamjenika predsjedavajućeg predloženi su: Damir Džafić (prijedlozi Mirsad Omerović, Ramiz Baručić, Edis Mujanović ), Mensur Hukić (NBL).

17:33 – Nakon pauze nastavljena je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Kalesija. Na dnevnom redu je usvajanje Izvještaja komisije za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Kalesija.

17:05 – PAUZA

17:04 – Sa 15 glasova ZA i jednim suzdržanim glasom usvojena je Odluka o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje: Fahzeta Valjevac (predsjednica komisije) i članovi:Edis Mešić, Mirsad Omerović, Ramiz Baručić i Ferid Hodžić.  

17:00 – Mujo Mujkić (NiP) – Izvještaj Kolegija o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Kalesija. Prijedlozi za članove Komisije za izbor i imenovanje u sastavu: Fahzeta Valjevac (predsjednica komisije) i članovi:Edis Mešić, Mirsad Omerović, Ramiz Baručić i Ferid Hodžić.  

16:56 – Hajrudin Huseinović (sekretar vijeća) – Ovdje se ne radi o predsjedavajućem, već o predsjedavajućem i njegovom zamjeniku iz prethodnog saziva. Poziv i predsjedavanje sjednice upućuje predsjedajući iz prethodnog manadata. Ukoliko predsjedavajući ili zamjenik nisu u stanju sjednicom može predsjedavati najstariji vijećnik iz novog saziva ili vijećnik kojeg odredi jedna trećina izabranih vijećnika. Nastavak sjednice je legalan.

16:55 – Mensur Hukić (NBL) – Drago mi je da je nas 15-16 vijećnika prepoznalo da trebamo biti odgovorni i nastaviti sa sjednicom, kako bi okončali konstituirajuću sjednicu i poveli građane općine Kalesija ka prosperitetu

16:53 – Fadil Alić (SDA) – Smatram da ima osnova za nastavak sjednice, ali ipak pozivam sekretara vijeća da nam pojasni

16:50 – Fetah Hujdur (PDA) – Molim Vas da ispoštujemo izjavu koju smo dali prije nekoliko trenutaka. Naša obaveza je da ispoštujemo zakonske obaveze, odnosno konstituišemo Općinsko vijeće u roku od 30 dana

16:46 – Admir Karić (NiP) – pozivam sekretara vijeća Hajrudina Huseinovića da pojasni da li imamo uslove za nastavak sjednice i da li je legalan nastavak sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

16:44 – Hasan Ramić (SDA) – Klub vijećnika traži da se nastavi sa konstituirajućom sjednicom

16:43 – Usvojen je zaključak kojim se ovlašćuje zamjenik predsjedavajućeg iz prethodnog saziva nastavi sa vođenjem konstituirajuće sjednice

16:42 – Jasmin Osmančević (SD) je kazao da će nastaviti sa vođenjem sjednice s obzirom da predsjedavajući iz prethodnog saziva zbog zdravstvenih razloga nije u stanju nastaviti sa vođenjem sjednice.

16:36 – Mujo Mujkić (NiP) – pozivam zamjenika predsjedavjućeg da nastaviti sa vođenjem sjednice kako bi ispoštovali rokove. Kvorum postoji i mislim da možemo nesmetano nastaviti sa radom

Iako je Enes Idrizović (NBL) prekinuo konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, većina vijećnika je u sali BKC-a.

Nezvanično saznajemo da vijećnici koji su ostali žele nastaviti konstituirajuću sjednicu. Prema tumačenjima vijećnika, Idrizovć formalno nije predsjedavajući vijeća, već sjednicu vodi do izbora novog predsjedavajućeg. Po ovom tumačenju konstituirajuća sjednica se može nastaviti ukoliko postoji kvorum, a sjednicu može voditi zamjenik predsjedavajućeg iz prošlog mandata ili najstariji vijećnik u Općinskom vijeću

Salu BKC-a su napustili Enes Idrizović, Damir Džafić, Edis Mešić i Jasmin Smajić svi iz NBL-a. Također, sjednicu su napustili i vijećnici SDP-a

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: