CIVILNA ZAŠTITA: IZVJEŠTAJ O STANJU NA PODRUČJU OPĆINE KALESIJA

Održana je treća vanredna sjednica Općinskog šataba civilne zaštite Kalesija, na kojoj su razmatrani prispjeli izvještaji sa terena na ugroženom području općine Kalesija. Nakon donošenja odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće (poplave i klizanje tla) prema donesenim zaključcima,  članovi Štaba su upoznati sa novonastalom situacijom i iznijeli vlastita viđenja prema ličnim procjenama.

U toku današnjeg dana stanje se usložnjavalo iz minuta u minut, stizali su alarmantni podaci koji su prestizali i najcrnje prognoze.

Pored jučerašnjih 65 klizišta, registrovane su 93 prijave novih klizišta, koja direktno ugrožavaju stambene objekte i građane.

Sa padom vodotoka (visina vodenog stuba) koja iznosi 160 cm, stekli su se uslovi za puštanje komunikacije Kalesija-Gojčin koja je bila u totalnoj blokadi zbog izliva rijeke Spreče. Putna komunikacija bit će osposobljena u toku sutrašnjeg dana uz preduzimanje mjera opreza na Sprečanskom mostu.

Na samom terenu prema procjeni izvjestitelja (vođe timova) nalazi se još uvjek preko 400 ha poljoprivrednih površina po vodom.

Na nekoliko mjesta u MZ Hrasno u naseljenom mjestu Paraći-Horozovina presječen je put, gdje je ova komunikacija u potpunosti zatvorena. Jedini dolaz je moguće iz Seljublja obilaznom kaldrmom.

Izvršena je evakuacija mještana sa najugroženijeg dijela Horozovine (24 lica) i smještena u kasarnu Dubrave. Dva domaćinstva su odbila evakuaciju.

U toku je regulacija Palavranske rijeke (stvaranje brane) kako bi se usmjerila voda da ne izlazi na magistralni put M-4 u Prnjavoru.

Protekle noći u naseljenom mjestu Babina luka, rijeka Gribaja odnijela je dva mosta, tako da je i dio ovog naselja odsječen od općine.

U naselju Meškovići-Ibralići erozijom tla porušene su dvije porodične kuće.

Na sanaciji i preventivnom djelovanju angažovano je 6 radnih mašina, dva kamiona CZ, te više dobrovoljaca sa svojim traktorima i drugim poljoprivrednim mašinama. Za sutra se planira angažovanje još nekoliko kamiona kipera, te dodatnih bagera za odvoz zemlje sa klizišta i materijala za sanaciju klizišta.

I dalje su aktivirani svi štabovi po mjesnim zajednicama, Službe zaštite i spašavanja kao i svi uposlenici u Službi civilne zaštite.

Najteže stanje je u Hrasnu, naseljeno mjesto Horozovina-Paraći, Tojšići-Spreče, Handžići, Lipovice-Bukvari Ibralići, Dubnica-Mahmutovići gdje je Dubnica Gornja potpuno odsječena od ostatka općine (prekinut put prije Kiseljaka), Jajići, Vukovije Gornje, Miljanovci-Gaj, Sarači-Živčići i drugi.

Juče evakuisane 4 osobe, prebačene su u kasarnu Dubrave. Danas su evakuisana tri lica u MZ Vukovije Donje iz nedovršenog ugostiteljskog objekta koji su se nalazili pored spomenika na mostu nedaleko od rijeke Spreče.

PVJ Kalesija intervenisala je više puta na crpanju vode. Nekoliko su puta intervenisali na sječi i sklanjanju drveća sa putnih kominikacija, odnosno koji su prijetili da ugroze porodične objekte.

Preko 20 privredniih objekata je i dalje pod vodom, dok za dva provredna objekta prijeti i dalje klizište (KUWING, TGS Hamidović) u naselju Babajići.

U naselju Lipovice klizište ugrožava 10 stambenih objekata kao i dva lokalna puta – porušeno lokalno groblje.

Tokom cijelog dana dijeljen je „izohisan“ za hlorisanje vodovoda od strane CZ i HES službe Doma zdravlja Kalesija.

Na magistralnom putu M-4 u Tojšićima vršena je hitna intervencija na klizištu koje je ugrožavalo putnu komunikaciju.

U Donjim Raincima, zaseoci Salkići i Čanići su pod vodom, jer je rijeka Spreča probila nasip na više mjesta gdje se pod vodom nalazi dvadesetak domaćinstava i dvije farme.

Farma Milkos kao i druge farme na području općine Kalesija prosipaju mlijeko zbog nemogućnosti otprema istog.

I dalje su bez električne energije Hrasno, Meškovići-Ibralići, Seljublje dok je  cijelo područje općine Kalesija, koje se napaja iz gradskog vodovoda bez vode, zbog plavljenja crpnih bunara u polju Donje Vukovije.

Gribaja, u MZ Gornje Vukovije i dalje plavi naselje Rajkovine, Široka pista-Novo Naselje gdje su pored stambenih poplavljena i tri privredna objekta.

Sa terena stižu još uvjek pesimistične informacije, tako da se može konstatovati da se radi o katastrofi. Pošto je ova nepogoda prevazišla sve mogućnosti općine Kalesija, mole se svi oni koji mogu pomoći na bilo koji način, Kanton, Federacija i šire, prije svega da hitno upute više geologa, radi stručnih savjeta u cilju sprečavanja većih katastrofa.

Ekipe su mobilne i dalje se nalaze na terenu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: