ZBOG SPORNOG TENDERA LUTRIJE RS ODGOVONI ĆE PLAĆATI MILIONSKE KAZNE

Odluka Ustavnog suda RS da ospori dio Uredbe o uslovima za davanje saglasnosti JP “Lutrija Republike Srpske” a.d. Banja Luka za osnivanje privrednog društva za priređivanje igara na sreću, prvi je korak ka vraćanju pravne države i dokaz da ima ljudi koji časno i pošteno rade svoj posao.

Ovom odlukom potvrđena je pogubnost pravilnika i odredbi, kreiranih samo za dobrobit grupe mešetara, a zbog čega je više od 500 poslovnica legalnih priređivača igara na sreću zatvoreno, a više od 1000 ljudi ostalo bez posla.

Kao što su legalni priređivači igara na sreću ukazivali, Ustavni sud Republike Srpske osporio je dio Uredbe o uslovima za davanje saglasnosti JP „Lutrija Republike Srpske“ a.d. Banja Luka za osnivanje privrednog društva za priređivanje igara na sreću. Konačno je neko smogao snage da stane u kraj nepravilnostima i nelogičnostima koje lokalni moćnici provode kroz javno preduzeće „Lutrija RS“, saglasni su priređivači. Sud je utvrdio da članovi 8, 9. i 11. Uredbe nisu u saglasnosti sa Ustavom, Zakonom o igrama na sreću i Zakonom o Vladi Republike Srpske, na šta su priređivači od samog početka skretali pažnju javnosti.

Spornim odredbama ove uredbe normirana su pitanja uslova i postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za saradnju putem formiranja zajedničkog privrednog društva za priređivanje igara na sreću.

-Prema ocjeni Ustavnog suda, Vlada RS, kao donosilac predmetne uredbe, nije imala ovlašćenje da utvrdi način i kriterijume u skladu sa kojima Lutrija treba da provodi postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za saradnju putem osnivanja zajedničkog privrednog društva, zbog čega je osporenim normama prekoračila svoja zakonska ovlašćenja. Ovakvim normiranjem, utvrdio je Ustavni sud, ne razrađuju se odredbe Zakona o igrama na sreću, zbog čega, suprotno principu ustavnosti i zakonitosti, ono nema osnov u relevantnom zakonu i stoga nije u funkciji njegovog provođenja. Ustavni sud je konstatovao da je Vlada postupila suprotno i ustavnim načelima vladavine prava i podjele vlasti – piše u saopštenju Ustavnog suda.

Poslije ovoga gotovo je izvjesna inicijativa da se poništi cijeli Zakon o igrama na sreću zbog niza neustavnih odredbi i pravilnika koje su legalne priređivače igara na sreću i njihove radnike dovele u nezavidan položaj i pitanje opstanka na tržištu.

Sasvim je jasno da sporni tender treba što prije da bude poništen, oštećenim stranama nadoknađena šteta, a odgovorni u Lutriji RS i Ministarstvu finansija RS kažnjeni zbog pokušaja uspostavljanja monopola. Na bazi neustavnog tendera napravljen je katalog igara koji još dublje monopolizuje i dublje ruši ustav, zbog kojih su moguće milionske kazne, koje će platiti Republika Srpska, tačnije njeni građani.

Nakon odluke Ustavnog suda RS još je izvjesniji ishod arbitraže u Vašingtonu koja bi Republiku Srpsku, zbog nepromišljenih poteza u njenim institucijama mogla koštati i više od 75 miliona maraka. Legalni priređivači igara na sreću neće odustati u namjeri da se zakonski uredi ova grana privrede, ali da na tržištu budu svi konkurentni, a ne da se novac oporezovan od priređivača i igrača, namijenjen udruženjima lica sa poteškoćama, sportskim klubovima, talentovanoj djeci sliva u džepove lokalnih moćnika, saglasni su priređivači.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.